Page 1

139 mm

»Om Ingvar Björkesons Den gudomliga komedin gäller att annorlunda och överlägsen skulle vara för lite sagt.» Karl Vennberg i Aftonbladet

»Jag har burit boken med mig, jag har läst och läst om, häpen och tacksam över att möta Dante /---/ vårligt frisk och klangrik som han aldrig tidigare har låtit hos oss.» Madeleine Gustafsson i Dagens Nyheter

Levande litteratur DANTE ALIGHIERI

DANTE ALIGHIERI

Den gudomliga komedin

Den gudomliga komedin

D

Den gudomliga komedin tillhör de klassiker som människor i alla tider känt igen sig själva och sin egen tid i. Dantes kraftfulla epos har blivit en del av vårt kulturarv på samma sätt som verk av Homeros och Shakespeare. När Ingvar Björkesons moderna översättning utgavs för första gången 1983 hyllades den av kritiker och läsare.

Den gudomliga komedin Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Hur svår den skogen tycks mig att beskriva, så vild och full av snår och oframkomlig att blotta tanken på den väcker fruktan!

Inledning av Olof Lagercrantz.

Dante Alighieri (1265–1321) föddes i Florens och var under ungdomsåren aktiv i stadens turbulenta politiska liv. Efter en politisk kris förvisades han och fick efter ett kringflackande liv till slut en fristad i Ravenna. Under landsflykten skrev han Den gudomliga komedin vilken tillägnades hans stora kärlek Beatrice.

DANTE ALIGHIERI

Natur & Kulturs klassikerserie Levande litteratur startades 1925. Aktuella titlar i serien: Apollonios Rhodios Argonautika Charles Darwin Människans härkomst Om arternas uppkomst Självbiografi Gilgamesheposet Homeros Iliaden Odysséen Niccolò Machiavelli Fursten John Stuart Mill Om friheten Nibelungensången Ovidius Amores Kärlekskonsten Metamorfoser Pindaros Olympiska och pythiska oden Jean-Jacques Rousseau Om samhällsfördraget Theokritos Sånger Henry David Thoreau Walden Thukydides Kriget mellan Sparta och Athen

ISBN 978-91-27-11468-5

»… ett mästerverk vad trohet och lyrisk kraft angår.» Olof Lagercrantz i Sydsvenska Dagbladet

9 789127 114685

Dante/omslag uppgraderat.indd 1

09-11-27 11.10.23


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 4


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 5


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 6


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 7


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 8


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 9


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 10


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 11


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 12


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 13


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.36

Sida 14


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 15


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 16


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 17


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 18


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 19


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 20


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 21


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 22


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 23


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 24


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 25


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 26


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 27


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 28


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 29


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 30


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 31


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 32


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 33


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 34


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

12.37

Sida 35


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

13.01

Sida 531


Mi-7089 Den gudomliga_AS

09-11-13

13.01

Sida 531


139 mm

»Om Ingvar Björkesons Den gudomliga komedin gäller att annorlunda och överlägsen skulle vara för lite sagt.» Karl Vennberg i Aftonbladet

»Jag har burit boken med mig, jag har läst och läst om, häpen och tacksam över att möta Dante /---/ vårligt frisk och klangrik som han aldrig tidigare har låtit hos oss.» Madeleine Gustafsson i Dagens Nyheter

Levande litteratur DANTE ALIGHIERI

DANTE ALIGHIERI

Den gudomliga komedin

Den gudomliga komedin

D

Den gudomliga komedin tillhör de klassiker som människor i alla tider känt igen sig själva och sin egen tid i. Dantes kraftfulla epos har blivit en del av vårt kulturarv på samma sätt som verk av Homeros och Shakespeare. När Ingvar Björkesons moderna översättning utgavs för första gången 1983 hyllades den av kritiker och läsare.

Den gudomliga komedin Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Hur svår den skogen tycks mig att beskriva, så vild och full av snår och oframkomlig att blotta tanken på den väcker fruktan!

Inledning av Olof Lagercrantz.

Dante Alighieri (1265–1321) föddes i Florens och var under ungdomsåren aktiv i stadens turbulenta politiska liv. Efter en politisk kris förvisades han och fick efter ett kringflackande liv till slut en fristad i Ravenna. Under landsflykten skrev han Den gudomliga komedin vilken tillägnades hans stora kärlek Beatrice.

DANTE ALIGHIERI

Natur & Kulturs klassikerserie Levande litteratur startades 1925. Aktuella titlar i serien: Apollonios Rhodios Argonautika Charles Darwin Människans härkomst Om arternas uppkomst Självbiografi Gilgamesheposet Homeros Iliaden Odysséen Niccolò Machiavelli Fursten John Stuart Mill Om friheten Nibelungensången Ovidius Amores Kärlekskonsten Metamorfoser Pindaros Olympiska och pythiska oden Jean-Jacques Rousseau Om samhällsfördraget Theokritos Sånger Henry David Thoreau Walden Thukydides Kriget mellan Sparta och Athen

ISBN 978-91-27-11468-5

»… ett mästerverk vad trohet och lyrisk kraft angår.» Olof Lagercrantz i Sydsvenska Dagbladet

9 789127 114685

Dante/omslag uppgraderat.indd 1

09-11-27 11.10.23

9789127114685  

DANTE ALIGHIERI Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Hur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you