9789186213848

Page 1

SURGUBBEN Åsa Öhnell & Lotta Ekholm


Surgubben Utgiven av Beta Pedagog AB Skutevägen 1, 432 99 Skällinge www.betapedagog.se Copyright © Åsa Öhnell, Lotta Ekholm och Beta Pedagog AB, 2015 Författare: Åsa Öhnell Illustratör: Lotta Ekholm Redaktör: Isac Carlsson Art. nr beta-0203 ISBN 978-91-86213-84-8 Första upplagan, första tryckningen, InPrint, Lettland, 2015


SURGUBBEN Åsa Öhnell & Lotta Ekholm


I kvarteret finns en farbror som jämt är arg. Alla barnen är rädda för honom. Därför kallas han för Surgubben. När Hassan och Viktor hoppar hopprep, skriker Surgubben: – DET VAR ETT HERRANS OVÄSEN! SLUTA VÄSNAS FÖR SJUTTON GUMMOR!


När Moa och Adanna råkar sparka in en boll i farbrorns trädgård, ropar han: – NÄMEN, FÖR BÖVELENS BÖVLAR! NU FÅR DET VARA NOG!


När Jonna och Filip leker mamma-pappa-barn, hojtar han: – ÄR NI RENT FRÅN VETTET, UNGSKRUTTAR? Ja, alla barnen är rädda för Surgubben.


Alla utom Kim, som är ny i kvarteret. Kim hoppar hopprep, leker mamma-pappa-barn och sparkar boll. Bollen råkar rulla in i Surgubbens trädgård. Kim öppnar grinden …


I kvarteret bor en farbror som jämt är sur och arg. Alla barnen är rädda för honom. Därför kallas han för Surgubben. Kim är nyinflyttad men faktiskt inte alls rädd för Surgubben. Istället vill Kim veta varför Surgubben är så arg. Har han ont, eller vad är det som har hänt?

Åsa Öhnell är författare och har en bakgrund som lärare. Hennes bok Surgubben är både viktig och angelägen. Den behandlar ämnet barnaga och ger exempel på hur aga kan påverka en människa för livet. Boken passar att läsa för barn från 3 år och uppåt. I slutet av boken finns frågor som stöd för att diskutera vidare med barnen. Där finns också råd om hur man som vuxen ska gå tillväga, om man misstänker att något barn far illa.

Art. nr beta-0203

9 789186 21 3848 www.betapedagog.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.