Page 1

krångliga TA HAND OM DINA LIVSNÖDVÄNDIGA VÄNSKAPSREL ATIONER

1


krångliga TA HAND OM DINA LIVSNÖDVÄNDIGA VÄNSKAPSREL ATIONER

2


DRÖMMEN OM EN VÄNSKAPSREVIVAL 9 SANN VÄNSKAP ÄR EN LIVSNÖDVÄNDIGHET 12 LISA & CAMILLA 24 DEFINIERA DINA VÄNSKAPSRELATIONER 34 MAXIDA & ANNA 44 VILKA FÖRVÄNTNINGAR SKA MAN HA PÅ EN VÄN? 54 BIANCA & ELIN 64 TA VÄNSKAPEN TILL EN DJUPARE NIVÅ 76 ELAINE, MERYEM & BERIVAN 94 NÄR OTRYGG ANKNYTNING PÅVERKAR DINA RELATIONER 106 AYSHA & THOBIAS 116 HUR HANTERAR MAN ATT VÄNSKAPEN FÖRÄNDRAS? 124 JOHANNA 134 NÄR MAN HAMNAR I KONFLIKT MED SINA VÄNNER 144 FLORA & YRSA 156 KAN MAN GÖRA SLUT MED EN VÄN? 166 KARIN & HANNA 176 ATT KÄNNA SIG ENSAM OCH SAKNA VÄNNER 186 EMELY & CARRO 200 HITTA NYA VÄNNER 208

3


4


5


6


VÄNSKAPEN ÄR HELT UNIK I SIN FORM. I kärleksrelationer

har vi ofta mer uttalade ramar, oskrivna men självklara regler, tydliga förväntningar och åtaganden. Vänskapen är betydligt mer diffus. Kanske är det en ynnest att den är så; rätt odefinierbar och fri. I en vänskap väljer vi så tydligt varandra varje gång, inte för att vi har lovat det eller för att vi fötts in i den – utan för att vi vill. Det gör att den rymmer så mycket mer än andra typer av relationer. Men samtidigt kan just det där blanka bladet vara skört och ska­ pa onödiga missförstånd, olika förväntningar och en del osäkerhet. Det kan också hindra oss från att komma närmare varandra och upptäcka hur vänskapen skulle bli om den fördjupades ännu mer. Vänskapsrelationen har ofta fått en undanskymd roll i samhället och i våra liv – vilket den sällan gör något väsen av. För medan vi av bara farten lätt fokuserar mer på att lyckas med våra karriärmål, jaga efter den rätta kärlekspartnern och jobbar för att förverkliga oss själva, står vänskapen oftast där, vid sidan om. Den är van vid det tillståndet, att befinna sig redo i någon form av vänthall. Sitta på bänken tills det är dags att komma in i matchen. För när vi väl behöver den finns den ofta troget kvar som en tålmodig, trygg och icke dömande vapendragare. Men vad skulle hända om vi tog in vänskapen mer på livets spel­ plan och vårdade, peppade och brydde oss om den betydande roll som den faktiskt har? Eller borde ha? Om vi faktiskt skulle ägna mer tid och omsorg åt den? Reflekterade över, formulerade, defi­ nierade och satsade på våra vänskapsrelationer i samma utsträck­ ning som vi generellt sett gör med kärleksrelationer? Kanske vi skulle bli förbluffade över insikten att vi aldrig skulle 9


klara oss utan den, precis som många känner när det kommer till kärleksrelationer. Och kanske skulle det smärtsamma faktum att många av oss saknar nära vänner bli mer angeläget så att vi kunde hjälpas åt att finna varandra. Den här boken har fötts ur en upptäckt och en dröm. En upptäckt om vänskapens betydelse och en dröm om en vänskapsrevival. En revival innebär inte att något nytt föds, utan att något får nytt liv i sig – att vänskapens låga kan få väckas och ta fart i våra hjärtan och lysa ännu starkare, tydligare och längre. För alla generationer, i alla livssituationer, i all oro, i all glädje, i all ångest, i all ensamhet och i längtan efter att få känna hur livet är så mycket större än sitt eget. Kanske livet skulle bli lite vackrare, lite enklare och mycket mer värdefullt då. I den här boken vill vi ge dig en massa tips, kunskap och in­ spiration till att vårda dina vänskapsrelationer, fördjupa dem och hantera dem när de krisar. Vi ger också råd till dig som känner att du saknar vänner, har förlorat eller behöver lämna en vän. Du får dessutom möta nio olika vänskapspar som berättar sina historier om sitt första möte, konflikter, kärleksförklaringar, förluster, gap­ skratt och förtroenden. För vi är många som vet att vänskapen kan rädda oss i livets mörkaste stunder, lyfta våra lyckligaste dagar till högre höjder och vara avgörande för vår livskvalitet. Vänner kan vi alltid hålla i han­ den, vare sig det är högt upp mot himlen eller stadigt mot jorden – genom hela livet. Heja, underbara krångliga vänskap! Må du leva, länge.

10


9


Sann vänskap 10


... Ända sedan den där soldränkta veckan på Roskildefestivalen då Sofia och Josephine delade tält, svettiga vegoburgare och euforiska liveupplevelser ihop har de varit nära vänner. Bästa vänner. Tolv år senare går de fortfarande på livekonserter ihop, men stöttar också varandra i tuffa relationsutmaningar, peppar i att våga ta nya karriärsteg och ringer varandra omedelbart när något händer – vare sig det gäller ett diffust sms som bör analyseras flera gånger om eller att den där drömanställningen blev verklighet. Och nu, när Josephine ska gifta sig, är Sofia såklart den självklara tärnan med ett dussin näsdukar i beredskap. Vänner för livet? Den frågan behövs knappast ställas. Karen och David lärde känna varandra under de på tok för korta pauserna vid kaffeautomaten på jobbet. När David sedan valde att gå vidare till ett nytt företag började han och Karen ses utanför jobbet. De upptäckte snart att de delade intressen, värderingar och hade lätt för att prata med varandra. Nuförtiden spelar de tennis varje onsdagkväll, avhandlar ofta relationsfunderingar i timslånga samtal och tycker att den gemensamma springrundan varannan vecka är för kort – inte för att de inte blir tillräckligt svettiga, utan för att de har alldeles för mycket att prata om.

K Ä N N E R D U I G E N K Ä N S L A N ? Du är med en vän och tiden står

nästan still – eller snarare går alldeles för fort – för att växelsnacket mellan dig och vännen är så intensivt, spännande och livsviktigt. Allt runt omkring bleknar, du har knappt tid att beställa in din cappuc­ cino på fiket ni setts på eftersom … ja, vänskap pågår. Men vad skiljer egentligen en vänskapsrelation från andra rela­ tionsformer, vad definierar en sann vän och varför är just vänskap 13


så viktigt att ha i våra liv? Vänskap är helt unik i sin form. Till skillnad från andra relationsformer är den mycket mer diffus och oskriven, i stort sett helt kravlös och betydligt mer tillåtande. Det gör att den kan existera ett helt liv, men också rinna ut i sanden utan att det är något konstigt med det. Den kan vara intensiv, dramatisk och passionerad, men också lugn, stabil och långvarig. Den är fri och behöver bestå av enbart kärlek för att fortsätta existera. I alla fall om vi pratar om sann vänskap. I en sann vänskap finns personer som verkligen tycker om att vara med varandra och som bekräftar att de duger som de är, ser, lyssnar, känner och engagerar sig i varandra utan baktanke. En sann vänskap går därför inte att överskatta. Pröva tanken! I en äkta vänskap – som innebär att den är ömsesidig – finns det enbart guld att hämta ju djupare ni gräver (även om det kräver både mod och att våga ta risker, men det kommer vi till senare). För även om ordspråket ”delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halverad sorg” är klassiskt och alldeles för klyschigt för sitt eget bästa ligger det mycket sanning i det, framför allt när det gäller vänskap. Livet blir helt enkelt lite roligare, härligare och lättare att leva när du gör det i bredd med andra. Men det finns en djupare aspekt än så. Människan är skapad och formad till att vilja ha gemenskap – inte bara för sakens skull – utan också för att utvecklas i sin identitet, stärkas i sin självkänsla och känna sig bekräftad. Därför måste ordspråket ”ensam är stark” vara denna individualistiska samtids största felsägning och myt. Vi ­behöver vänskap för att bli starka och för att kunna vara svaga. För att leva.

14


VÄ N S K A P E N S F Y R A K Ä N N E T E C K E N

Vad karaktäriserar en nära och sann vänskap? Forskare har kommit fram till dessa fyra egenskaper: • Frivillighet • Likhet • Ömsesidighet • Tillit F RI VI LL I G H ET. I en sann vänskap väljer ni att vara med varandra

för att ni vill det, inte för att någon bestämt det, för att det är ett måste eller för att uppnå något. Det är ren och skär kärlek. Hur häftigt är inte det? Sociologen Mats Hilte, som skrivit boken Den moderna vänskapen, menar att frivilligheten som en sann vänskap byggs på är unik i sitt slag och bör bevaras: – Vänskapen i sig själv är nog och kan utformas precis som man själv vill, vilket är väldigt stimulerande. I andra relationer har vi mer krav och specifika förväntningar på att det ska se ut på ett visst sätt. När det gäller vänskap har vi en nära relation som vi själva kan bestämma över hur den ska se ut. Det är viktigt att den frivilligheten får finnas kvar. Blir det för mycket krav och förväntningar försvinner poängen med vänskapen, säger han. LI K H ET. Filosofen Aristoteles beskrev en sann vän som ett ställföre-

trädande jag. Med det kan man tänka sig att han menar att en nära vän bör ha något som du kan spegla dig själv i: ditt idealjag, dina absolut bästa sidor. Det är därför vi ibland nästan kan bli överförtjusta och beundra en vän i början av en sann vänskap. Man vill liksom vara som vännen, för att man ser det bästa av sig själv i den. De flesta forskare är eniga att någon form av spegling mellan två parter måste uppstå för att en sann vänskap ska kunna skapas och vara hållbar. 13


Ö MS ES I D I G H E T. Utan ömsesidigheten kan inte en sann vänskap

uppstå. Om den ena ständigt drar mer energi än den andra liknar vänskapsrelationen mer en så kallad “nyttovänskap” (en vänskap som är till mer nytta för den ena av er). Med det sagt innebär det inte att man ständigt måste dela uppmärksamheten och tiden lika mellan sig. Under vissa perioder kan den ena behöva mer stöd. Det viktigaste är att pendeln vänder. TI L L I T. Det är de vänner som du litar på och har förtroende för, som

finns för dig när du behöver stöd och som du tycker om att dela dina tankar och känslor med som är de nära och sanna vännerna, menar Mats Hilte. – Vänskap kan idag sammanfattas med begreppet intimitet. Vi delar känslor och privata tankar med våra vänner och vi förväntar oss att bli förstådda och stöttade av dem. När det gäller en sann vänskap handlar mycket om att arbeta upp just denna intimitet, säger han. Hand i hand med intimiteten går sårbarheten. I en sann vänskap ska det vara enkelt och självklart att våga visa sig sårbar. Det är omöjligt om det inte finns respekt och en ömsesidighet i relationen.

G LÖ M I N T E !

Det är de sanna vänskapsrelationerna som har potential att ­bestå länge. Det var något filosofen Aristoteles deklarerade även på sin tid, med förklaringen att båda parterna i relationen tycker om att vara med varandra, har respekt för varandra och tycker om varandra för dem de är. Så du har allt att vinna på att lägga tid på att finna och vårda de sanna vänskapsrelationerna!

14


VÄ N S K A P Ä R N Y T T I G T I N I F R Å N O C H U T

Vänskapen får oss bokstavligen att må bra. Visste du att vi blir fris­ kare, lever längre och blir självsäkrare tack vare denna underbara relationsform? I alla fall om vi ska tro forskarna, som menar att vänskap en riktig välgörare i livet eftersom ...

Du lever längre Kanske du har gjort livsstilsval som att träna mer, dra ner på skräp­ maten och undvika rökning för att få ett mer hälsosamt liv. Glöm inte vård av vänskap. För faktum är att en sann vänskap kan göra lika mycket för att främja ditt fysiska välbefinnande som nyttig mat eller träning. Ju högre frekvens och kvalitet du har på dina relationer desto längre lever du, visar nämligen forskningen. En nära vänskap kan ha skyddande effekter på våra hjärt- och kärlsystem, särskilt om vi drabbas av ångest, menar psykologen Bert Uchino vid University of Utah som har gjort studier på ämnet. Likaså när det gäller vår tids stora hälsobov, stress. Om du vet om att nära vänner står bredvid dig när ditt liv är hektiskt finns det goda möjligheter att minska på stressen, menar psykologen Shel­ don Cohen från Carnegie Mellon University. Men det finns större hälsovinster än så med vänskap. Vänskap kan till och med rädda liv. En studie gjord av Julianne Holt-Lunstad

Vänskap och en god kärleksrelation toppar listan över vad som är viktigast för att vi ska må bra (26 respektive 35 procent). Källa: Undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Lernia, publicerad i maj 2018.

17


från Brigham Young University visade att människor med aktiva sociala liv är 50 procent mindre benägna att dö tidigare än de som hade osociala liv. Ett smärtsamt faktum är nämligen att ofrivillig ensamhet eller väldigt låga nivåer av socialt liv har samma negativa effekter som att röka 15 cigaretter om dagen.

Du blir lyckligare Det kan låta som en självklarhet att vänskap ger lycka, men det är även belagt vetenskapligt. En omfattande studie från 2017 som samlade 280 000 personer i alla åldrar från nästan 100 länder vi­ sade att de som har vänner som stöd i livet är både lyckligare och har en bättre hälsa. Detta på grund av att vänskap är en frivillig relation, tror psykologiprofessor William J. Chopik vid Michigan State University som ligger bakom studien.

Du utvecklar din identitet Vi är gjorda för gemenskap och enligt den judiske filosofen ­Martin Buber blir vi till och med till i våra relationer. Människan har ett be­ hov av relationer för att utveckla sin identitet. Det är lätt att se när det gäller spädbarn och barn, men det gäller livet igenom för alla människor. Vi bygger vår identitet i mötet med andra människor, genom återspeglingar. Därför kan vi hindras i att utveckla en

MÄNGDEN RÄKNAS INTE

De positiva effekterna på hälsa och välmående har inte att göra med hur många vänner du har. Det är äkta och meningsfull vänskap som är förutsättningen för att uppleva de goda hälsoeffekterna.

18


mänsklig form av intelligens och känsloliv om vi inte står i relation till andra.

Du får starkare självkänsla Självkänsla handlar om hur du tänker om dig själv och ser på dig själv. En bra självkänsla är att inneha en visshet om att du är värde­ full för den du är – inte det du presterar, hur du lyckats i livet eller för dina bra sidor. En vän bekräftar just detta, att du är värdefull och att du är ett bra tillskott till världen, vilket stärker ditt medve­ tande om ditt eget värde.

Du mår mentalt bättre Att leva i nära gemenskap påverkar vår inre hälsa. Detta är nå­ got Émile Durkheim, fransk professor i sociologi och pedagogik, berörde redan i slutet av 1800-talet då han publicerade boken ­ Självmordet. I den kom han bland annat fram till att självmords­ talen var högre hos individer som var mindre socialt integrerade. Vänskap kan alltså vara oerhört viktigt för vårt välmående och ha en funktion i att motverka en av vår tids stora folksjukdomar – psykisk ohälsa. Något som sociologen Mats Hilte bekräftar: – I studier har man sett att mental hälsa är relaterad till om man har ett socialt nätverk och vänner. Social isolering och ensamhet leder ofta till dålig eller sämre psykisk hälsa, säger han. G E D I G S J Ä LV E N VÄ N S K A P S R E V I VA L

Trots alla dessa positiva effekter är det svårt för många att priorite­ ra sina vänskapsrelationer. Kärleksrelationen, karriären, träningen, småbarnslivet och praktiska åtaganden tar lätt en mer domineran­ de plats och fyller upp vårt livsschema så att tiden med vänner stundtals kan bli minimal. På nästa sida ger vi några tips på hur du kan bli bättre på att ­prioritera dina vänner och få upp vänskap mer på din agenda. 19


18

Vännerna Camilla Sivam och Lisa Ekdahl.


DET ÄR EN LJUM SOMMARKVÄLL 1991 och Lisa Ekdahl, som ska

fylla 20 år den sommaren, har mött upp några vänner på Jazz & Bluesfestivalen på Skeppsholmen i Stockholm. Camilla Sivam, som är kompis med någon i gänget, ska också ansluta till dem denna kväll. Lisa hade bara hört om Camilla genom deras gemensamma vänner, men aldrig träffat denna två år äldre dansare. – På den tiden var jag en ganska fladdrig person, som en fjäril som flög runt i världen och träffade alla möjliga människor, berättar Camilla. Den numera framlidne B B King står på scen och där, mitt i det nickdansande publikhavet, möts Lisa och Camilla för första gången. Ett möte som de än idag minns med detaljer. – Lisas ögon och blick var så olik alla andras. Hon var så orädd, som en vargunge som inte hade upptäckt farorna i världen än. Jag tänkte: 'Vilken speciell person', berättar Camilla. För Lisa hade allt bleknat runt omkring när hon såg Camilla. – Det var något med hela Camillas uppenbarelse och person… Jag ville känna henne, säger Lisa. Fångad av stunden handlar Lisa omedelbart och lägger sin hand i C ­ amillas. – Det var så fint, att mitt i detta folkhav få känna hur Lisas lilla hand tog tag i min, berättar Camilla. Hand i hand förflyttar de sig sedan bort från kompisgänget. Inte förrän de kommer ut från folkmassan inleder de sitt allra första samtal: ”Vad sysslar du med då?” ”Jag skriver musik.” ”Jaha! Vad skriver du om?” 1925


Som vänner väljer vi varandra inte för att vi har lovat det eller för att vi har fötts in i det – utan för att vi vill. Ändå hamnar vänskapen ofta i skymundan av romantiska relationer, karriärer och egentid. Men nu är det dags att lyfta upp hur livsviktig den underbara och ibland krångliga vänskapen är! Underbara krångliga vänskap är den första handboken på svenska om vänskap. Journalisten Elin Liljero Eriksson tar oss med genom en mängd olika ämnen kopplade till vänskap: Vad är rimligt att ha för förväntningar på en vän? Hur hanterar man vänner som sviker? Och hur hittar man nya vänner om man känner sig ensam? Hon pratar även med olika forskare, psykologer och terapeuter om vikten av vänskap, hur man hanterar konflikter och kriser, och om anknytningsmönster kopplade till vänskap. Dessutom finns i boken handfasta tips och övningar kring hur man exempelvis fördjupar sina vänskapsrelationer, hanterar besvikelser och definierar sin vänskap. Flera kända personer delar också med sig av sina vänskapsberättelser: Aysha Jones, Bianca Kronlöf, Elaine Eksvärd, Emely Crona Stenberg och Carro Levy, Flora Wiström, Johanna Toftby, Karin Adelsköld, Lisa Ekdahl och Maxida Märak.

ISBN 978-91-7387-734-3

9 789173

877343

Profile for Smakprov Media AB

9789173877343  

9789173877343  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded