Page 1

Träna pü är en serie fristüende häften i matematik fÜr ük 1-3 som ger eleverna mÜjlighet att färdighetsträna inom olika matematiska omrüden. Häftena har ett tydligt innehüll, enkla instruktioner och varierande uppgifter.

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: FĂśrlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare: Veronica ThurĂŠn RedaktĂśr: Catherine Bergman Grafisk form, illustrationer och omslag: Erika Eklund Wilson

KopieringsfÜrbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engüngsmaterial. Engüngsmaterial für enligt avtalet Üver huvud taget inte kopieras fÜr undervisningsändamül. Kopiering fÜr undervisningsändamül av denna bok är süledes helt fÜrbjuden. Utan tillütelse av fÜrlaget kommer kopiering utÜver avtalet att innebära otillütet müngfaldigande. Ett südant intrüng medfÜr straffansvar och kommer att ge upphov till skadestündsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Š 2012 Maria Danielsson, Ida Rudin och Natur & Kultur, Stockholm

ü p a n ä r T

addition och subtraktion

0 - 99

utan ĂśvergĂĽng

Tryckt i Slovakien 2012 FĂśrsta upplagans fĂśrsta tryckning ISBN 978-91-27-42653-5 978-91-27-42645-0 ISBN 978-91-27-42653-5

43 55 0 9 789127 4265

$GG6XEBBXWDQBFRYHULQGG

Maria Danielsson Ida Rudin 


Färglägg alla flaggor där skillnaden är udda.

93 - 2

76 - 2 44 - 0

87 - 6

57 - 4 95 - 2

63 - 1 18 - 5

38 - 4 29 - 5

Kopiering av detta engüngsmaterial är fÜrbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engüngsmaterial är fÜrbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv talen som saknas.

57 - 3 =

86 -

= 85

31 = 34 -

16 - 4 =

43 -

= 41

92 = 97 -

79 - 2 =

88 -

= 83

53 = 56 -

63 - 3 =

65 -

= 62

82 = 82 -

9 $G6XEBXWDQBLQOD\LQGG
Kopiering av detta engüngsmaterial är fÜrbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engüngsmaterial är fÜrbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv talen som saknas.

= 86

34 +

35 +

54 +

26 +

$G6XEBXWDQBLQOD\LQGG

62 +

15 +

22 + 73 +

= 47 31 +

14 +

= 75

62 + 44 +

5+ 21 +

= 69

38 +

12 +

13
Träna pü är en serie fristüende häften i matematik fÜr ük 1-3 som ger eleverna mÜjlighet att färdighetsträna inom olika matematiska omrüden. Häftena har ett tydligt innehüll, enkla instruktioner och varierande uppgifter.

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: FĂśrlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare: Veronica ThurĂŠn RedaktĂśr: Catherine Bergman Grafisk form, illustrationer och omslag: Erika Eklund Wilson

KopieringsfÜrbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engüngsmaterial. Engüngsmaterial für enligt avtalet Üver huvud taget inte kopieras fÜr undervisningsändamül. Kopiering fÜr undervisningsändamül av denna bok är süledes helt fÜrbjuden. Utan tillütelse av fÜrlaget kommer kopiering utÜver avtalet att innebära otillütet müngfaldigande. Ett südant intrüng medfÜr straffansvar och kommer att ge upphov till skadestündsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Š 2012 Maria Danielsson, Ida Rudin och Natur & Kultur, Stockholm

ü p a n ä r T

addition och subtraktion

0 - 99

utan ĂśvergĂĽng

Tryckt i Slovakien 2012 FĂśrsta upplagans fĂśrsta tryckning ISBN 978-91-27-42653-5 978-91-27-42645-0 ISBN 978-91-27-42653-5

43 55 0 9 789127 4265

$GG6XEBBXWDQBFRYHULQGG

Maria Danielsson Ida Rudin 

9789127426535  

Tä p adon oc suron ut erg Maria Danielsson Ida Rudin Siv n o ss Fäl la lr ä slen da 57 - 3 = 86 - = 85 31 = 34 - 79 - 2 = 88 - = 83 53 = 56...