__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

START

START Svenskbiten är ett basmaterial som består av START, A1, A2, B1 och B2. Svenskbiten START kan användas tillsammans med övriga delar av Svenskbiten eller fristående. Mål för Svenskbiten START är att eleverna enligt förskoleklassens syfte och centrala innehåll ska kunna: •

samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna

samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

rim, ramsor och andra ordlekar

ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter

begrepp för att beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen

sortera och gruppera djur samt namn på några vanligt förekommande arter

skapa genom lek, bild, musik och drama

aktiviteter under olika årstider och i olika väder.

Kopplingen till läroplanen bryts ner i de olika kapitlen där varje kapitel inleds med ett mål för eleverna och avslutas med en enkel diagnos – Kan du? – där eleverna kan checka av sina kunskaper. Boken avslutas med en utvärderingssida. Längs ner på varje sida finns lärarinstruktioner som gör att varje sida blir en lektion med gemensam genomgång för att skapa förförståelse och därefter elevernas arbete i boken.

ISBN 978-91-40-69509-3

9

789140 695093

Marianne Petrén


Innehåll PRESENTATION namn, ålder, alfabetet, tal och antal 1-12

3

MIN VARDAG hemadress, ord från hem och skola, ordbilderna jag/vi/är/en/ett/han/hon/de, sätt ihop och dela upp sammansatta ord, verben sitter/ligger/står

6

KÄNSLOR olika känslor, tycker om/tycker inte om, motivera och argumentera, ordbilden inte, meningar med negationer

14

MÅ BRA familjeord, kategorisering av frukt och grönsaker, kroppsord, minsta/största, barnkonventionen

22

TID klockan, koppling tal-räkneord, i går – i dag – i morgon, veckodagarna, kronologisk ordning i berättande text, berättarkarta

30

RIM, RAMSOR OCH LEKAR rimord, bilda nya ord, rimramsor, ordbilden och, lekinstruktion

38

FORMER, LÄGE OCH MÖNSTER prepositioner, färglägg klädesplagg rätt: prickig/randig/rutig/olika färger, geometriska former och bokstavsformer

46

DJUR OCH NATUR kategorisering i husdjur, bondgårdsdjur och vilda svenska djur, bondgårdsdjurens läten, kronologisk ordning i berättande text: fabel, homonymer med djur

54

MÅNADER, ÅRSTIDER OCH VÄDER årstidernas namn och månadernas namn, stapeldiagram, aktiviteter och naturfenomen som hör ihop med årstiderna och månaderna, motsatser, väderord

62

UTVÄRDERING

KOPIERINGSSIDA TILL MEMORYSPEL

70 71


Jag heter Maria.

Jag heter Erik.

Vad heter du?

Jag heter

.

Sitt i ring och rulla en boll. Du börjar rulla bollen till en av eleverna och säger samtidigt: Jag heter x. Vad heter du? Eleven rullar bollen vidare till en annan elev med samma fras. Fortsätt till alla haft bollen. Låt eleverna gå runt i klassrummet och presentera sig för varandra.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

PRESENTATION

3


Måla alla bokstäver som finns i ditt namn.

A a B b C c D d E e F f

G g H h I i

K k L l

J j

M m N n O o

P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z A a A a O o Läs alfabetet och låt de barn vars namn börjar på bokstaven resa sig upp. Hur många har namn som börjar på samma bokstav? Känner ni till fler namn som börjar på bokstaven? Ramsräkna alfabetet tillsammans. Leta efter bokstäver i klassrummet.

4

PRESENTATION

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Jag är 8 år. Jag är 6 år.

Hur gammal är du?

Rita rätt antal ljus.

Jag är

år.

1 7

8

2

3

9

4

10

5 11

6 12

Räkna olika saker i klassrummet. Exempelvis: Hur många fönster finns det? Hur många barn? Gå två mussteg, hoppa fyra gånger, klappa i händerna fem gånger osv. Vet eleverna hur gamla de är? Träna på uttrycket Jag är x år.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

PRESENTATION

5


Mål Här får du lära dig ord och begrepp som hör ihop med känslor. Ringa in hur du känner dig nu.

glad

arg

blyg

rädd

intresserad

trygg

ledsen

förvånad

Låt eleverna berätta för en kompis hur de känner sig och varför.

14 KÄNSLOR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Dra streck.

Hon är arg.

De är förvånade. Han är ledsen.

Hon är intresserad.

De är glada.

Han är blyg.

Han är rädd.

Hon är trygg.

Lek tillsammans charader med olika känslouttryck.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

KÄNSLOR

15


Mål Här får du lära dig ord som hör ihop med tid och hur man kan organisera tid. elva

tolv ett

tio

två

nio

tre

åtta

fyra fem

sju sex Dra streck.

9

3

ett

12

tre

1 5

2 11

sju

8

4 åtta

tolv

två fem

fyra

nio

elva tio

7

sex

6

10

Lek Hur mycket är klockan farbror Lejon? En elev är lejon, övriga frågar: Hur mycket är klockan farbror Lejon? Svaret ska vara ett klockslag, t.ex: Klockan är fem. Då får de andra gå fem steg fram utan att bli kullade. Om lejonet svarar Lunchdags, så ska alla försöka ta sig över till andra sidan utan att bli kullade av farbror Lejon. I nästa omgång hjälper de kullade till som kullare.

30

TID

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Hur mycket är klockan?

Klockan är

.

Klockan är

.

.

Klockan är

.

Klockan är Rita en klocka.

Hur mycket är klockan?

Klockan är

.

Tillverka klockor och låt eleverna ställa klockorna på olika klockslag.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

TID

31


Mål Här får du lära dig rim, ramsor och lekar. Måla bilderna som rimmar.

ett tåg en dörr en grind

en mus

ett hus

en blus

en tand

en and

en fot

ett ben

en rand

ett bus

en hand

ett öga

Sjung Vem krafsade på dörren? Säg rimorden i sången tillsammans. Läs Var är bus-Alfons? av Gunilla Bergström. Vilka bus brukade Alfons göra? Varför blev pappa orolig?

38

RIM, RAMSOR OCH LEKAR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Dra streck mellan orden som rimmar.

en klocka

en puss

ett ben

en docka

en buss

7

en hage

4 1

en haka

2

3

6

9

10

8

5

en sten

en mage

en kaka

en fyra

en rot

en fot

en myra

Säg rimmeningar och låt eleverna fylla i det avslutande rimordet, t.ex: Jag vill hoppa hage på kungens …, Jag har fyllt fyra, sa en … , Kan du stå på en sten på bara ett …, Min finaste docka har fått en ny …

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

RIM, RAMSOR OCH LEKAR

39


Ringa in djuren som börjar på samma bokstav.

Här är en igelkott.

Här är en varg.

Här är en hare.

Här är en ekorre.

Här är en räv.

Här är ett vildsvin.

Här är en älg.

Här är en björn.

Prata om vilka djur som är vilda och vilka som är tama. Kan eleverna namnen på fler svenska vilda djur? Kan de namnen på vilda djur som inte finns i svensk natur?

58

DJUR OCH NATUR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Skriv ordet som saknas.

Här är en mus.

Här är en

.

Här är en mask.

Här är en

.

Här är en fluga.

Här är en

.

Här är en krona.

Här är en

.

Finns det fler ord som har mer än en betydelse? Exempelvis fil, våg, tår, kam, blad osv. Kopiera korten från sidan 71. Arbeta i par och låt varje par rita ett homonympar. Spela memory med korten.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

DJUR OCH NATUR

59


Numrera så bilderna kommer i rätt ordning.

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

Läs fabeln Haren och sköldpaddan. Prata om sensmoralen i sagan. Läs gärna fler fabler.

60

DJUR OCH NATUR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Kan du? Vilket djur ska bort? Sätt ett kryss över. Förklara hur du tänker.

Dra streck mellan djur och läte.

nöff

bää

muu

Ringa in de två som hör ihop på varje rad. Förklara hur du tänker.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

DJUR OCH NATUR

61


Jag ser en varm sol.

Jag ser en stor snögubbe.

Jag ser en hård sten.

Jag ser en kall isbit.

Jag ser en liten snölykta.

Jag ser en mjuk gräsmatta.

Dra streck mellan motsatsorden.

hård

liten

stor

kall

varm

mjuk

Rita ett motsatspar.

Lek motsatsleken: Du säger något och eleverna ska säga tvärtemot, t.ex. Vattnet är varmt. – Vattnet är kallt. Glaset är tomt. – Glaset är fullt. osv.

68

MÅNADER, ÅRSTIDER OCH VÄDER

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Kan du? Vilken månad fyller du år i?

Jag fyller år i

.

Vilken årstid är det nu?

vinter

vår

sommar

Det är

höst

.

Hur är vädret i dag?

snöigt

soligt

Det är

regnigt

blåsigt

.

Måla motsatsen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

MÅNADER, ÅRSTIDER OCH VÄDER

69


START

START Svenskbiten är ett basmaterial som består av START, A1, A2, B1 och B2. Svenskbiten START kan användas tillsammans med övriga delar av Svenskbiten eller fristående. Mål för Svenskbiten START är att eleverna enligt förskoleklassens syfte och centrala innehåll ska kunna: •

samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna

samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

rim, ramsor och andra ordlekar

ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter

begrepp för att beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen

sortera och gruppera djur samt namn på några vanligt förekommande arter

skapa genom lek, bild, musik och drama

aktiviteter under olika årstider och i olika väder.

Kopplingen till läroplanen bryts ner i de olika kapitlen där varje kapitel inleds med ett mål för eleverna och avslutas med en enkel diagnos – Kan du? – där eleverna kan checka av sina kunskaper. Boken avslutas med en utvärderingssida. Längs ner på varje sida finns lärarinstruktioner som gör att varje sida blir en lektion med gemensam genomgång för att skapa förförståelse och därefter elevernas arbete i boken.

ISBN 978-91-40-69509-3

9

789140 695093

Marianne Petrén

Profile for Smakprov Media AB

9789140695093  

9789140695093  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded