Page 1

Madeleine Vaderlind

À plus !

! s u l p À

åk 7

S7

SKUR R Å R KA FÖ FRANS

À PLUS ! är en serie i franska för åk 6–9. Den erbjuder

! s u l p À OK

TEXTB

tydlig struktur, modernt språk och ett kommunikativt arbetssätt. À plus ! åk 7 består av 14 kapitel som är tematiskt upplagda. I slutet av varje kapitel finns ett uppslag med intresseväckande bilder och information om olika delar av den fransktalande världen.

À PLUS ! åk 7 består av: v v v v

Textbok Övningsbok Lärarmaterial Webbapp med facit, inspelningar av bokens texter samt övningar på glosor och grammatik v À plus ! åk 7 Digital

TEXTBOK

e

Best.nr 47-12848-8 Tryck.nr 47-12848-8

Ça va ?

B 4712848_OMSLAG.indd 1-3

åk

7 2018-05-23 07:23


isbn ---- ©  Madeleine Vaderlind och Liber AB projektledare Erika Andersson redaktör Erica Myrefelt grafisk form och layout Eva Jerkeman bildredaktör Margareta Söderberg teckningar Anders Westerberg språkgranskning Annie Lebourg produktion Anna Törnqvist Göpel

Första upplagan 1 repro: Repro 8 AB, Stockholm tryck: People Printing, Kina 2018

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enlig BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 2

2018-05-17 15:58


Innehåll 1 Tu te rappelles ?

6

3 Le secret de Lou

Repetition.

SPRÅK

SPRÅK

klassrumsuttryck saker i klassrummet skolämnen

att presentera sig, tala om ålder, berätta om sin familj djur, färger, frukter, fritidsaktiviteter klockan, datum, veckodagar och månader

18

GRAMMATIK

verbet être i alla personer räkneorden 20 till 69 bestämd artikel: le, l’, la, les

GRAMMATIK

verben s’appeler, habiter, être, avoir, faire un/une/des le/la/les mon/ma/mes

KULTUR

Belgien UTTAL

stumma konsonanter

2 La rentrée

10

SPRÅK

att hälsa, tala om vad man heter och hur man mår att prata om skolan att prata om sommarlovet GRAMMATIK

4 Le tournois

24

SPRÅK

några europeiska länder på franska namn på nationaliteter och språk GRAMMATIK

verbet être i alla personer räkneorden 1 till 20 alfabetet

femininformen av adjektiv placering av adjektiv verbet avoir i alla personer obestämd artikel: un, une, des räkneorden 70 till 100

KULTUR

Frankrikes kolonier UTTAL

KULTUR

hur man ställer frågor på franska

Québec i Kanada UTTAL

nasalerna [õ] och [ɜ̃]

R 001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 3

3

2018-05-17 15:58


O 5 La France

30

8 Qu’est-ce que tu as, Lucas ?

SPRÅK

SPRÅK

mer om Frankrike att berätta lite om Sverige

olika kroppsdelar på franska att berätta var man har ont någonstans

KULTUR

GRAMMATIK

den franska ön Martinique i Karibien

possessiva pronomen: son/sa/ses

UTTAL

KULTUR

nasalen [õ]

Senegal

48

UTTAL

6 Drôle de famille

uttal av j och g: [ʒ] eller [g] 36

SPRÅK

9 Adèle, Dan et Anja se présentent

släktord yrken fler färger

54

SPRÅK

GRAMMATIK

genitiv: la femme de Paul att böja regelbundna er-verb, t.ex. parler possessiva pronomen: mon/ma/mes och ton/ta/tes

att beskriva sig själv och andra att berätta om sina fritidsintressen att säga vad man tycker om och inte tycker om ord som har med datorer att göra

KULTUR

GRAMMATIK

Marocko

att böja adjektiv

UTTAL

KULTUR

nasalen [ã]

La Réunion UTTAL

7 La soirée télé

42

ö-ljudet

SPRÅK

veckodagarna och klockan att prata om filmer, serier och tv-program GRAMMATIK

att böja verbet aimer i alla personer att säga inte på franska: ne … pas att tala om vad man gillar och inte gillar KULTUR

Madagaskar UTTAL

sje-ljudet: ch

10 Quel bazar !

60

SPRÅK

att beskriva ett rum GRAMMATIK

prepositionerna devant, derrière m.fl. att böja verbet faire i alla personer KULTUR

Nya Kaledonien UTTAL

e-ljudet

4

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 4

2018-05-17 15:58


11 Les soldes chez H&M

66

13 Et s’il fait froid ?

SPRÅK

SPRÅK

att handla kläder på franska färger när man tilltalar någon med tu och när man använder vous

att berätta om vädret att prata om årstider

78

GRAMMATIK

hur man säger datum på franska

GRAMMATIK

KULTUR

ce/cet/cette/ces att böja verbet porter i alla personer

Luxemburg UTTAL

KULTUR

hur man uttalar oi på franska

Franska Polynesien UTTAL

14 Paris

ä-ljudet

84

Några fakta om Paris

12 Je suis perdue

72

SPRÅK

Noël

att fråga efter och beskriva vägen namn på olika byggnader och platser i en stad

Hur man firar jul i Frankrike Recept på galette des rois

88

GRAMMATIK

att böja verbet aller i alla personer KULTUR

Schweiz UTTAL

k-ljudet

Minigrammatik

92

Styckeordlista

102

Fransk-svensk ordlista

113

5

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 5

2018-05-17 15:58


2

La rentrée

I d e t här k a pit l e t

On est dans la cour de récré du collège Jules Verne. C’est le jour de la rentrée, le 4 septembre.

lär d u dig: SPRÅK

v att hälsa, tala om vad du heter och hur du mår v att prata om skolan v att prata om sommarlovet GRAMMATIK

v verbet être i alla personer v räkneorden 1 till 20 v alfabetet KULTUR

v lite om Frankrikes kolonier UTTAL

v hur man ställer frågor på franska

marielle Salut ! Je m’appelle Marielle, comment tu t’appelles ? baptiste Je m’appelle Baptiste. marielle Baptiste … comment ? baptiste Baptiste Lemoine. marielle Ah ! On est dans la même classe ! À bientôt ! baptiste À plus !

10

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 10

2018-05-17 15:59


julien Bonjour, ça va ? michael Bof, j’ai histoire et je n’aime pas ça. julien Ah, bon … Je suis le nouveau professeur d’histoire. À tout de suite ! michael Ben ... oui.

anne Salut Simon, je te présente le nouveau professeur de maths, Marc Fontaine. simon Enchanté, bienvenue au collège ! marc Merci beaucoup.

raphaël Alors, tes vacances ? maxime Horribles ! Toujours avec la famille ! Et toi ? raphaël Géniales ! Deux mois à la plage.

11

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 11

2018-05-17 15:59


sandrine sarah sandrine sarah sandrine sarah

Qui c’est ? C’est le nouveau prof de maths. Comment il s’appelle ? Je ne sais pas. Il est bien ? Ouais, il est pas mal.

12

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 12

2018-05-17 15:59


Les nombres 1–20

1

2

un

deux

5

6

9

10

cinq

neuf

13 treize

six

dix

14

quatorze

17

dix-sept

18

dix-huit

3

trois

7

4

quatre

8

sept

huit

11

12

15

16

onze

quinze

19

dix-neuf

douze

seize

20 vingt

13

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 13

2018-05-17 15:59


L’alphabet A

[a]

Alpes

N

[ɛn]

Nantes

B

[b]

Bordeaux

O

[o]

Orléans

C

[se]

Cézanne

P

[pe]

Paris

D

[de]

Djibouti

Q

[ky]

Québec

E

[ə]

Le

R

[ɛʀ]

Rhône

F

[ɛf]

France

S

[ɛs]

Seine

G

[e]

Genève

T

[te]

Tintin

H

[aʃ]

Haïti

U

[y]

Ursule

I

[i]

Ile

V

[ve]

Vietnam

J

[i]

Java

W

[dubləve] Wallon

K

[ka]

Kanak

X

[iks]

Xantia

L

[ɛl]

Lyon

Y

[igʀɛk]

Yaourt

M

[ɛm]

Marseille

Z

[zɛd]

Zéro

é – e accent aigu è – e accent grave ç – c cédille

ƒ

14

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 14

2018-05-17 15:59


LETTRES SUÉDOISES – SVENSKA BOKSTÄVER

Å – A avec un rond Ä – A avec deux points Ö – O avec deux points

ƒ

FRÅGOR

När man ställer en fråga på franska kan man använda ett vanligt påstående. Man visar att det är en fråga genom att gå upp med rösten mot slutet. C’est Pierre ?

Är det Pierre?

C’est Pierre.

Det är Pierre.

Ça va ?

Hur mår du?

Ça va.

Jag mår bra.

Il parle français ?

Talar han franska?

Il parle français.

Han talar franska.

15

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 15

2018-05-17 15:59


Frankrikes kolonier

O

m du tittar på världskartan på omslagets bakre insida, ser du att franska är ett språk som talas i väldigt många länder utanför Frankrike. Vad beror det på? Precis som Storbritannien och andra europeiska

länder, skaffade Frankrike sig kolonier i andra länder. På 1500-talet koloniserade Frankrike en del av Kanada – det som nu är Québec, den fransktalande delen av Kanada. Den amerikanska destaten Louisiana koloniserades av Frankrike på

1600-talet. Den fick sitt namn efter den franske kungen Louis XV (Ludvig XV). Huvudstaden heter Baton Rouge. Mellan 1600-talet och 1960-talet lade Frankrike under sig många länder i Afrika och i Asien, ja till och

Staden Alger, Algeriet

Baton Rouge, festivalen mardi gras

16

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 16

2018-05-17 15:59


med i Indien. Vietnam har till exempel varit franskt, men nu talar väldigt få människor franska där. Idag är de före detta kolonierna självständiga stater. Frankrike har fem regioner som ligger utanför själva landet. De kallas för DOM, départements d’outre-mer (ordagrant ”län på andra sidan havet”). De ligger alla utanför Europa och ingår i Frankrike precis som alla andra départements. Det är Staden Québec

Fort-de-France, Martinique

Guadeloupe, Martinique, Franska Guyana (la Guyane), La Réunion och Mayotte. Invånarna är franska medborgare, de talar franska och man betalar med euro. Fransmännen tar inrikesflyget för att resa dit. Man förstår att fransmännen gärna åker till les DOM på semestern för att njuta av sol och värme. ■

Abidjan, Côte d'Ivoire

17

001-091 4712848_1_INLAGA nya.indd 17

2018-05-17 16:00


mini grammatik VAD BETYDER TERMERNA?

Här är några viktiga ord och termer som

Substantiv Substantiv är ord som man för det mesta kan sätta en eller ett framför. Substantiv är bl.a. namn på saker och egennamn. Exempel: SVENSKA

FRANSKA

en hund en tjej ett bord

un chien une fille une table

Substantiv kan stå i singular eller plural. SINGULAR = ENTAL

PLURAL = FLERTAL

en hund un chien ett bord une table

hundar des chiens bord des tables

hjälper dig förstå de grammatiska förklaringarna.

R

Obestämd artikel

Obestämd artikel är en/ett på svenska och un/une på franska. SVENSKA

FRANSKA

en hund en tjej ett bord

un chien une fille une table

Bestämd artikel

På svenska använder vi ändelsen -en/-et för bestämda former. På franska skriver man artikeln le/la framför ordet. Den motsvarar the på engelska. SVENSKA

FRANSKA

ENGELSKA

hunden tjejen bordet

le chien la fille la table

the dog the girl the table

92

092-120 4712848_2_INLAGA_Minigrammatik.indd 92

2018-05-18 14:09


Genus

Franskan har maskulina och feminina substantiv. Det betyder att man säger hon eller han om substantiv, inte som i svenskan, där vi ofta säger den eller det om något. MASKULINUM

FEMININUM

un/le chien un/le garçon

une/la table une/la fille

Adjektiv Adjektiv är ord som beskriver hur någon eller något ser ut eller är: SVENSKA

FRANSKA

stor röd söt

grand rouge mignon

Pronomen Possessiva pronomen talar om vem som äger något. SVENSKA

FRANSKA

min mamma min pappa hans syster hans bror

ma mère mon père sa sœur son frère

Demonstrativa pronomen pekar ut något eller någon. SVENSKA

FRANSKA

den här pojken det här huset de här tröjorna

ce garçon cette maison ces pulls

Verb Verb berättar vad som händer eller vad någon gör. GÖRA

PRATA

TYCKA OM

faire

parler

aimer

Prepositioner Prepositioner är småord som t.ex. talar om var någonting finns. à de

till, i från

devant dans

framför i

93

092-120 4712848_2_INLAGA_Minigrammatik.indd 93

2018-05-18 14:09


Madeleine Vaderlind

À plus !

! s u l p À

åk 7

S7

SKUR R Å R KA FÖ FRANS

À PLUS ! är en serie i franska för åk 6–9. Den erbjuder

! s u l p À OK

TEXTB

tydlig struktur, modernt språk och ett kommunikativt arbetssätt. À plus ! åk 7 består av 14 kapitel som är tematiskt upplagda. I slutet av varje kapitel finns ett uppslag med intresseväckande bilder och information om olika delar av den fransktalande världen.

À PLUS ! åk 7 består av: v v v v

Textbok Övningsbok Lärarmaterial Webbapp med facit, inspelningar av bokens texter samt övningar på glosor och grammatik v À plus ! åk 7 Digital

TEXTBOK

e

Best.nr 47-12848-8 Tryck.nr 47-12848-8

Ça va ?

B 4712848_OMSLAG.indd 1-3

åk

7 2018-05-23 07:23

9789147128488  
9789147128488