__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

– NYFIKEN MATEMATIK FÖR ALLA!

matematik 1A

Mondo matematik är en helt ny läromedelsserie i matematik för grundskolan. Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens alla möjligheter. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för praktiska övningar och aktiviteter gemensamt och på egen hand.

Åsa Brorsson

Mondo matematik 1 består av: • Grundbok 1a och 1b • Lärarhandledning med metodiska tips • Elevwebb för färdighetsträning • Lärarwebb med verktygslåda, didaktiska filmer och bedömningsstöd

matematik 1A

ISBN 978-91-40-69743-1

9

789140 697431

Åsa Brorsson


INNEHÅLL

KAPITEL

1

Vad är det i lådan?  sidan 4 Vi arbetar med begrepp, kommunikation och uttrycksformer. • Antal • Jämföra antal • Dela upp tal • Lägesord

Matematikens värld: • Siffror • Tid: Hela timmar

KAPITEL

2

Kaos i hallen!  sidan 52 Vi arbetar med begrepp, metoder och problem­lösning. • Udda och jämna tal • Dubbelt och hälften • Addition och subtraktion • Mönster

Matematikens värld: • Mönster • Tid: Hela timmar

KAPITEL

Väldigt många saker.  sidan 110 Vi arbetar med problemlösning, resonemang och kommunikation. • Talen från 1 till 20 • Tiotal och ental • Talen från 1 till 100 • Tabeller och diagram • Rimlighet

2

Matematikens värld: • Taluppfattning • Tid: Halva timmar

3


Hej! I den här boken kommer du att få lära känna Milo, Yafet, Malte, Amira och deras kompisar. Du kommer att få undersöka, diskutera och lösa problem. Ibland kommer du att arbeta tillsammans med en kompis och ibland kommer du att arbeta själv.

Milo

Malte

Yafet

Amira

Symboler:

  TÄNK SJÄLV      

  JOBBA TILLSAMMANS

3


27 26 25

11 12 1 10 2 9 8

7

6

5

3 4

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 4

Vad är det i lüdan?


13 12 11 10 9 8

MÅL • Antal • Jämföra antal • Dela upp tal • Lägesord

7 6

Vi arbetar med: • Begrepp • Kommunikation • Uttrycksformer

5 4 3 2 1

31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Matematikens värld: • Siffror • Tid: Hela timmar

Var kan vi se siffror? Rita eller skriv.

VAD TROR DU?

?

5


1A

UNDERSÖKNING Vad är det i lådan? Malte och Amira lägger blå och röda bollar i lådor. Hur många bollar kan det vara i varje färg? Rita eller skriv.

6

Undersökningen fokuserar på antal och uppdelning av tal.


Jämför med en kompis. Vad finns det för likheter och skillnader?

Undersökningen fokuserar på antal och uppdelning av tal.

7


MÃ…L

Antal.

Dra streck.

8

Antal.


Skriv talet.

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antal.

9


Skriv talet.

12

Antal.


Skriv ett tal till bilden.

Skriv minst två tal till bilden.

Jämför med en kompis. Förklara varför talen passar. Antal.

13


1A

MINIKOLL Skriv talet.

säker

ganska säker

osäker

Skriv siffrorna från 0 till 9.

0 säker

ganska säker

osäker

ganska säker

osäker

Rita rätt antal.

8 säker

Rita tio bollar så du lätt ser hur många det är.

säker

14

Diagnos och självbedömning av målet Antal.

ganska säker

osäker


REPETITION

Skriv talet.

Rita rätt antal.

6

4

7

UTMANING

Rita en bild som passar både till talet 2 och till talet 4.

Jämför med en kompis. Förklara varför bilden passar. Antal.

15


Det finns röda och blå bollar. Hur många kan det vara av varje färg? Måla och skriv.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

röda 1 0

26

Dela upp tal.

0

blå


Tal som är tio tillsammans kallas för tiokamrater.

10

10

Hur vet ni att ni har hittat alla olika svar?

Dra streck så det är tio tillsammans.

Dela upp tal.

27


AKTIVITET Dubbelt med tärning.

Vi ritar dubbelt så många.

Diskutera vilka av talen som går att dela på hälften.

64

Aktiviteten fokuserar på begreppet dubbelt.

20

6

2

Tärningen visar.

7

1. Turas om att slå tärningen. 2. Skriv vad tärningen visar. 3. Ta fram dubbelt så många plockisar. 4. Rita eller skriv talet.

14

16

11 2

1

17

5 9

Hämta en tärning och plockisar.

18

2B


MÅL

Dubbelt och hälften.

FAKTA Det är tre röda vantar. Det är dubbelt så många blå vantar. Det är sex blå vantar. Det är hälften så många röda vantar. Dubbelt och hälften hör ihop.

Skriv antalet.

Skriv antalet.

3

6

6 3

3

Rita dubbelt så många. Skriv antalet.

Rita hälften så många. Skriv antalet.

Dubbelt och hälften.

65


Skriv talet.

6 3

3

5

5

2

2

1

1

6

6

Dela talet i hälften.

10

8

4

2

6

12

Hur hör dubbelt och hälften ihop?

66

Dubbelt och hälften.

4

4


De här talen är dubbelt eller nästan dubbelt. Skriv färdigt uppdelningen.

6 3

7 3

8 4

4 2

2

9 4

5

2 1

3 1

Skriv färdigt. D betyder dubbelt och H betyder hälften. D

D

H

H

H

H

D

D

D

D

H

D

H

H

D

D

1 8 2 4

Dubbelt och hälften.

67


2B

MINIKOLL Rita och skriv dubbelt så många.

säker

ganska säker

osäker

Dela talet i hälften.

8

10

6

ganska säker

säker

Skriv färdigt.

8

säker

H

osäker

D

H

H

ganska säker

osäker

Ringa in de tal som går att dela på hälften.

1 säker

68

2

3

4

5

6

ganska säker

Diagnos och självbedömning av målet Dubbelt och hälften.

7

8

9

10 osäker


REPETITION

Rita och skriv färdigt.

H

H

H

D

D

D

UTMANING

Lös problemet. Rita och skriv. Yafet har dubbelt så många pennor som Milka. Hur många pennor kan de ha tillsammans?

Dubbelt och hälften.

69


2

DIAG NOS 1. Para ihop vantarna. Sätt kryss.

udda

udda

udda

jämnt

jämnt

jämnt

2. Skriv antalet. Rita dubbelt så många.

3. Dela talet i hälften.

10

8

4. Skriv summan eller differensen.

5+2=; 1+8=; 2+7=; 9-1=; 7-2=; 6-1=;

102

1 Udda och jämna tal. 2, 3 Dubbelt och hälften. 4 Addition och subtraktion.

6


5. Skriv differensen.

5-1=; 8-2=; 7-2=; 9-1=; 8-4=; 5-2=; 6. Skriv färdigt.

7

3+;=7

9

7-3=; 3

4+;=9 9-4=;

4

7. Skriv differensen.

10-1=; 10-5=; 10-7=; 10-3=; 10-2=; 10-4=; 8. Fortsätt mönstret.

2 4 6 ; ;

1 3 5 ; ;

5, 6, 7 Addition och subtraktion. 8 Mönster.

103


ELSA

OLGA (rysk)

VILMA LINNEA

OLGA (rysk)

ELSA

SIGRID (norsk) Julia (indisk)

VILMA

OLGA (rysk)

ELSA OLGA (rysk)

ELSA

OLGA (rysk)

ELSA

SIGRID (norsk)

FIONA (eritrea)

VILMA

VILMA ELSA SIGRID (norsk)

VILMA

OLGA (rysk) SIGRID (norsk)

OLGA (rysk)

ELSA SIGRID (norsk) OLGA (rysk)

VILMA ELSA

VILMA

ELSA

VILMA

OLGA (rysk)

VILMA SIGRID (norsk)

SIGRID (norsk)

SIGRID (norsk)

SIGRID (norsk)

REPETITION

INNEA

Julia (indisk)

Para ihop. Sätt kryss.

FIONA (eritrea)

ELSA

Julia (indisk) SIGRID (norsk) )ksron( DIRGIS

LINNEA VILMA

OLGA (rysk)

FIONA (eritrea) AMLIV

)ksyr( AGLO

LUDDE )ksron( DIRGIS

DANTE

ISMAR (ursprung?)

DANTE VIGGO

STRATOS (grekisk) LUDDE

DANTE

)ksikerg( SOTARTS )neiryS( RIMAN

ALO

NAMIR (Syrien)

ISMAR (ursprung?)

VIGGO

)neiryS( RIMAN LINNEA

ABDI (arabisk) )ksikerg( SOTARTS Julia (indisk)

)ksidni( ailuJ

LUDDE

VILMA

VILMA

LINNEA

ABDI (arabisk) THEO

LINNEA

EDDUL

LINNEA LINNEA

Julia (indisk) JuliaJulia (indisk) (indisk)

LUDDE

Julia (indisk)

ISMAR (ursprung?) ISMAR (ursprung?)

jämnt

)ksibara( IDBA OEHT

LUDDE

ETNAD

)ksibara( IDBA

LUDDE ISMAR (ursprung?)

ISMAR (ursprung?)

VIGGO

DANTE

ETNAD

ISMAR (ursprung?) STRATOSVIGGO (grekisk)

FIONA (eritrea) Julia (indisk)

LINNEA

FIONA (eritrea)

VILMA

FIONA (eritrea)

SIGRID (norsk)

SIGRID (norsk)

Julia (indisk)

FIONA (eritrea)

STRATOS (grekisk)

STRATOS (grekisk) ISMAR (ursprung?) LUDDE OLGA (rysk) VILMA LUDDE VIGGO ELSAVIGGO NAMIR (Syrien) ISMAR (ursprung?) OLA NAMIR (Syrien)SIGRID (norsk) OLA Julia (indisk) FIONA (eritrea) STRATOS (grekisk) OLGAISMAR (rysk)(ursprung?) VILMA VIGGO OLA LUDDE ELSA SIGRID (norsk)

ISMAR (ursprung?) LINNEA NAMIR (Syrien)

VIGGO

OLGA (rysk)

OLA

DANTE ABDI (arabisk) DANTE ABDI (arabisk) STRATOS (grekisk) Julia (indisk) FIONA (eritrea) THEO STRATOS (grekisk) STRATOS (grekisk) OLGA (rysk) VILMA VILMA THEO ELSA NAMIR (Syrien) ABDI (arabisk) STRATOS SIGRID (norsk) OLA (grekisk) SIGRID (norsk) NAMIR (Syrien) OLAOLA NAMIR (Syrien) Julia (indisk) FIONA (eritrea) ISMAR (ursprung?) VIGGO THEO NAMIR (Syrien)

ISMAR (ursprung?) NAMIR (Syrien) NAMIR (Syrien)

OLA

STRATOS (grekisk)

VIGGO OLA

OLA

STRATOS (grekisk) NAMIR (Syrien)

NAMIR (Syrien)

OLA SIGRID (norsk)

NAMIR (Syrien)

OLA

udda

jämnt

Julia (indisk) Julia (indisk)

LINNEA LINNEA

VILMA

STRATOS (grekisk)

STRATOS (grekisk) STRATOS (grekisk) LUDDE

VIGGO

VIGGO

FIONA (eritrea) FIONA (eritrea) FIONA (eritrea) LINNEA

DANTE ABDI (arabisk) LINNEA THEO ISMAR (ursprung?) THEO ELSA VIGGO VIGGO LUDDE DANTE ISMAR (ursprung?) LUDDE ISMAR (ursprung?) VIGGO SIGRID (norsk) LINNEA LUDDE SIGRID (norsk) FIONA (eritrea)

LUDDE

VILMA VILMA

OLGA (rysk)

ELSA

SIGRID (norsk) SIGRID (norsk)

Julia (indisk)

LINNEA FIONA (eritrea) VILMA SIGRID (norsk) VILMA SIGRID (norsk) SIGRID (norsk) OLGA (rysk) Julia (indisk) ELSA LINNEA

VILMA

udda

THEO

OEHT LUDDE

OLGA (rysk)

DANTE FIONA (eritrea) (arabisk) EDDUABDI L OLGA (rysk) OLGA (rysk)

Julia (indisk) DANTE LINNEA OGGIV NAMIR (Syrien) )?gnurpsru( RAMSI OLA ELSA Julia (indisk) FIONA (eritrea) DANTE ELSA ABDI (arabisk) FIONA (eritrea) THEO

LUDDE

ABDI (arabisk)

OLGA (rysk)

LUDDE VILMA(Syrien) ISMAR (ursprung?) VIGGO NAMIR LUDDE SIGRID (norsk) OLA STRATOS (grekisk) VIGGO FIONA (eritrea) LINNEAISMAR (ursprung?) Julia (indisk) SIGRID (norsk) STRATOS (grekisk) FIONA (eritrea) Julia (indisk) LINNEA VIGGO OLGA (rysk) VILMA ELSA NAMIR (Syrien)

ISMAR (ursprung?)

udda DANTE

FIONA (eritrea) Julia (indisk) LINNEA OLGA (rysk) OLGA (rysk) ELSAELSA OLGA (rysk)

ELSA

FIONA (eritrea)

AENNIL

STRATOS (grekisk) OLGA (rysk) VILMA

ELSA

ELSA

STRATOS (grekisk) THEO

LINNEA

)?gnurpsru( RAMSI

OGGIV

OLA

)aertire( ANOIF

ISMAR (ursprung?) VIGGO ELSA NAMIR (Syrien) OLA )ksidni( ailuJ OLGA (rysk) ELSA AENNIL OLGA (rysk) VILMA SIGRID (norsk) LUDDE

THEO

ELSA

ABDI (arabisk) LUDDE THEO

ASLE

FIONA (eritrea)

ABDI (arabisk) )aertire( ANOIF

Julia (indisk)

LINNEA Julia (indisk)

FIONA (eritrea)

STRATOS (grekisk)

VIGGO )ksyr( AGLO

Julia (indisk)

LINNEA

DDE

ISMAR (ursprung?) AMLIV

ASLE

LINNEA

Julia (indisk)

LINNEA

FIONA (eritrea) FIONA (eritrea)

STRATOS (grekisk) VIGGO DANTE ABDI (arabisk) STRATOS (grekisk) DANTE ABDI (arabisk) THEO NAMIR (Syrien) THEO NAMIR (Syrien) OLA LUDDE ISMAR (ursprung?)

DANTE DANTE

ABDI (arabisk) ABDIABDI (arabisk) (arabisk)

NAMIR (Syrien) OLA VIGGO

jämnt

Julia (indisk) LINNEA ABDI (arabisk) ELSA

LINNEA THEO DANTE THEO THEO

LUDDE ABDI (arabisk)

DANTE OLA

Julia (indisk) FIONA (eritrea) OLGA (rysk) THEO

ISMAR (ursprung?)

NAMIR (Syrien)

SIGRID (norsk)

STRATOS (grekisk)

VIGGO

THEO ISMAR (ursprung?)

LUDDE STRATOS (grekisk)

VILMA FIONA (eritrea)

NAMIR (Syrien)

STRATOS (grekisk)

VIGGO

NAMIR (Syrien)

OLA OLA

OLA

UTMANING DANTE

DANTE

ABDI (arabisk)

DANTE

ABDI (arabisk)

ABDI (arabisk) THEO

2+1=;

THEO

LUDDE LUDDE

THEO

Julia (indisk)

LINNEA

Skriv summan. Sätt kryss.

DANTE ISMAR (ursprung?) ISMAR (ursprung?) DANTE

STRATOS (grekisk) STRATOS (grekisk)

VIGGO VIGGO ABDI (arabisk)

LUDDE DANTE NAMIR (Syrien) NAMIR (Syrien)

FIONA (eritrea)

ABDI (arabisk)

STRATOS (grekisk) VIGGO

THEO VIGGO ISMAR (ursprung?)

LUDDE ISMAR (ursprung?) ABDI (arabisk) OLA OLA

THEO

7+1=; DANTE DANTE

ABDI (arabisk) ABDI (arabisk)

DANTE THEO THEO

ABDI (arabisk)

DANTE

LUDDE

ABDI (arabisk) THEO

udda

udda

jämnt

jämnt

jämnt DANTE

THEOVIGGO

ISMAR (ursprung?)

ABDI (arabisk) THEO

104

3+2=;

5+1=;

udda

udda

udda

jämnt

jämnt

jämnt

Udda och jämna tal.

OLANAMIR (Syrien)

5+5=;

udda

2+2=;

STRATOS (grekisk) NAMIR (Syrien)

THEO

STRATOS (grekisk) NAMIR (Syrien)


REPETITION

Måla rätt antal. Skriv talet. Hälften

Dubbelt

UTMANING

Amira hoppar jämfota varje dag. Hon hoppar dubbelt så många hopp som dagen innan. Fyll i tabellen.

Dag 1

1 ;

hopp

Dag 5

;

hopp

Dag 2

2 ;

hopp

Dag 6

;

hopp

Dag 3

;

hopp

Dag 7

;

hopp

Dag 4

;

hopp

Dag 8

;

hopp

Hur många dagar tror ni Amira orkar hålla på? Dubbelt och hälften.

105


3B

AKTIVITET Tiotal och ental. 62

6 2

Hämta en tärning. 1. Slå tärningen. Skriv talet i den första rutan. 2. Slå tärningen igen. Skriv talet i nästa ruta. 3. Läs talet. 4. Slå tärningen och skriv flera tal. Läs talen.

5. Skriv det största talet ni bildat.

124

Aktiviteten fokuserar på tiotal och ental.


Tiotal och ental.

MĂ…L FAKTA Tiotal

40

30

Talet 40 har fyra tiotal.

Talet 30 har tre tiotal.

Skriv talet.

Skriv summan.

+

20+10= ;

+

30 + ; = ;

+

;+;=;

Tiotal och ental.

125


3C

MINIKOLL Skriv talets grannar. säker

69

40

ganska säker

osäker

Skriv talet som kommer efter. Skriv summan.

13

26

79

13 + 1= ;

26+ 1= ;

79+ 1= ;

säker

ganska säker

osäker

Skriv talet som kommer före. Skriv differensen.

26 26-1= ; säker

90 90-1= ; ganska säker

63 63-1= ; osäker

Det finns fyra askar med pennor. Det är tio pennor i varje ask. Hur många pennor är det tillsammans? säker

136

ganska säker

Diagnos och självbedömning av målet Talen från 1 till 100.

osäker


REPETITION

Skriv talen. Ringa in det största talet i varje ruta.

Ringa in det största talet.

17

71

54

45

97

79 UTMANING

Julia räknar färgade papper. Hur många papper är det?

100 s

t

100 s

t

100 s

t

100 s

t

100 s

t

100 s

t

100 s

t

100 s

t

Talen från 1 till 100.

137


142

Abdi

Amira

Dante

Elsa

Fiona

Ismar

Julia

Linnea

Ludde

Malte

Milo

Namir

Ola

Olga

Sigrid

Stratos

Theo

Viggo

Vilma

Yafet

Tabeller och diagram.


Barnen i klassen undersöker hur många bokstäver det är i deras förnamn. Fyll i frekvenstabellen. Antal bokstäver

Antal

3 I -S - M - A - R

4 5 6 7

Måla rätt antal rutor i stapeldiagrammet. Antal 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3 bokstäver

4 bokstäver

5 bokstäver

6 bokstäver

7 bokstäver Tabeller och diagram.

143


– NYFIKEN MATEMATIK FÖR ALLA!

matematik 1A

Mondo matematik är en helt ny läromedelsserie i matematik för grundskolan. Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens alla möjligheter. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för praktiska övningar och aktiviteter gemensamt och på egen hand.

Åsa Brorsson

Mondo matematik 1 består av: • Grundbok 1a och 1b • Lärarhandledning med metodiska tips • Elevwebb för färdighetsträning • Lärarwebb med verktygslåda, didaktiska filmer och bedömningsstöd

matematik 1A

ISBN 978-91-40-69743-1

9

789140 697431

Åsa Brorsson

Profile for Smakprov Media AB

9789140697431  

9789140697431  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded