Page 1

Dimman pü vinden Cecilia Nelson  Martin Ehrling

Bonniers


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Redaktion: Kerstin Jörgensen, Mia Söderberg Grafisk form: Anders Wikberg Illustrationer: Martin Ehrling

Kiwiböckerna – Dimman på vinden ISBN 91-622-6560-1 © 2004 Cecilia Nelson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen    Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. JMS Mediasystem/Skogs Rulloffset Vellinge 2004


Dimman p책 vinden Text: Cecilia Nelson Bild: Martin Ehrling

Bonnier Utbildning


Äntligen en sommarstuga på en ö! Mamma fick den billigt för ägaren hade bråttom att flytta. Oskar rusade direkt upp till sitt rum på vinden. 2


Oskar tyckte att det var mysigt. Men varför var rummet så kallt? Fast mamma skruvade upp värmen blev det bara kallare. 3


Ur dimman kom en röst. Den lät som brus från havet. ”Du har tagit mitt rum!”

6


Oskar blev så rädd att han frös fast på sängkanten. Dimman samlade ihop sig bredvid honom. Där satt nu en genomskinlig pojke. 7


www.bonnierutbildning.se

Best.nr 622-6560-1 (6560-1)

9789162265601  

Bonniers Cecilia Nelson Martin Ehrling Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Redaktion: Kerstin Jörgensen, Mia S...