Page 1

är fristående extrahäften i matematik för åk1–3. Uppgifterna är varierande och tränar bland annat problemlösning med logiskt tänkande, taluppfattning, geometri, mönster och prealgebra. Eleverna kan själva välja sidor och arbeta i häftena på egen hand. I serien Fena på MATTE finns olika häften i ökad svårighetsgrad: Flotten – talområde 1–50 Skatten – talområde 1–200 (+ och –) Kojan – talområde 1–1000 (alla räknesätten)

Ingrid Olsson

Margareta Forsbäck

Matematiskt innehåll Kojan s 1 Identifiera bilder s 2 Form, rumsuppfattning s 3 Talraden 0–1 000 och dess struktur s 4 Taluppfattning, logiskt tänkande s 5 Likhetstecknet, ekvivalenta uttryck s 6 Läsa tal skrivna med bokstäver s 7 Taluppfattning, talföljder s 8 Tiobassystemet och symboltänkande s 9 Rumsuppfattning, förstora, förminska s 10 Prealgebra, ekvationstänkande s 11 Diffy, subtraktion

s 12 Prealgebra, logiskt tänkande s 13 Huvudräkning s 14 Namnge trianglar och fyrhörningar s 15 Huvudräkning, intervaller s 16 Fältkoordinater s 17 Taluppfattning, huvudräkning s 18 Rumsuppfattning, likhetstecknet s 19 Taluppfattning, skriva uttryck s 20 Miniräknaren, korsord s 21 Prealgebra, funktionsmaskiner s 22 Geometriska mönster s 23 Prealgebra, ekvationer s 24 Mönster

ISBN 978-91-27-42202-5

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

9 789127 422025

Kojan omslag.indd 1

1/12/11 1:13 PM


Kojan2 inlaga.indd 1

1/3/11 2:11 PM


1 Kojan2 inlaga.indd 1

1/3/11 2:11 PM


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Träning på perception, former och rumsuppfattning.

2 Kojan2 inlaga.indd 2

1/3/11 2:11 PM


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Träning på talraden 0 – 1000 och dess struktur. Låt gärna eleverna göra liknande uppgifter åt varandra.

2 Kojan2 inlaga.indd 3

3 1/3/11 2:11 PM


är fristående extrahäften i matematik för åk1–3. Uppgifterna är varierande och tränar bland annat problemlösning med logiskt tänkande, taluppfattning, geometri, mönster och prealgebra. Eleverna kan själva välja sidor och arbeta i häftena på egen hand. I serien Fena på MATTE finns olika häften i ökad svårighetsgrad: Flotten – talområde 1–50 Skatten – talområde 1–200 (+ och –) Kojan – talområde 1–1000 (alla räknesätten)

Ingrid Olsson

Margareta Forsbäck

Matematiskt innehåll Kojan s 1 Identifiera bilder s 2 Form, rumsuppfattning s 3 Talraden 0–1 000 och dess struktur s 4 Taluppfattning, logiskt tänkande s 5 Likhetstecknet, ekvivalenta uttryck s 6 Läsa tal skrivna med bokstäver s 7 Taluppfattning, talföljder s 8 Tiobassystemet och symboltänkande s 9 Rumsuppfattning, förstora, förminska s 10 Prealgebra, ekvationstänkande s 11 Diffy, subtraktion

s 12 Prealgebra, logiskt tänkande s 13 Huvudräkning s 14 Namnge trianglar och fyrhörningar s 15 Huvudräkning, intervaller s 16 Fältkoordinater s 17 Taluppfattning, huvudräkning s 18 Rumsuppfattning, likhetstecknet s 19 Taluppfattning, skriva uttryck s 20 Miniräknaren, korsord s 21 Prealgebra, funktionsmaskiner s 22 Geometriska mönster s 23 Prealgebra, ekvationer s 24 Mönster

ISBN 978-91-27-42202-5

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

9 789127 422025

Kojan omslag.indd 1

1/12/11 1:13 PM

9789127422025  

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck Ingrid Olsson Margareta Forsbäck 1 2 Träning på perception, former och rumsuppfattning. Kopier ing av detta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you