Page 1

Årstiderna – Härligt, äntligen en hel bok med NO.

Boken om Boken om NO 1–3

NO 1–3 Hej! Är du nyfiken på vad NO egentligen är? I den här boken hittar du både fakta och förklaringar till många spännande fenomen i NO, men du får också testa, pröva och göra egna experiment. Hoppas att du blir ännu mer nyfiken när du läst klart!

– Känner du igen den här symbolen?

Boken om

NO

– Jag gillar att göra experiment!

– OOOOOps!

1-3

HANS PERSSON

Ett ämne kan f innas i tre former

Boken är skriven helt i linje med den nya läroplanen Lgr 11. Den rymmer såväl centralt innehåll för NO 1–3 som utvecklingen av de tre förmågorna i NO.

– Hungrig nästan jämt!

– Ibland Ibl bl blir jag jättearg!

Best.nr 47-10996-8

Flytande

Tryck.nr 47-10996-8

Hans Persson

Fast Gas

BoNo_utvik_omslag_tryck.indd 1

2013-03-08 10.32


Boken om NO 1–3

– Det är jag som är Lovis!

av Hans Persson Liber

Bok_NO 1-3_tryck.indd 1

2013-03-06 16.47


Bildförteckning utvik (1) Scott Camazine/Science Source/IBL Bildbyrå utvik (2) Albert Lleal Moya/AGE Fotostock/IBL Bildbyrå utvik (3) Science Photo Library/IBL Bildbyrå 9(1) 9(2) 10 11 26(4) 26(7) 27(3) 27(4) 28 29 30 36(1) 36(2) 36(3) 44(1) 44(2) 49(1)

Science Photo Library/IBL Bildbyrå NASA Earth Observatory/SPL/Getty Images Eye of Science/Science Photo Library/IBL Bildbyrå Andrew Syred/Science Photo Library/IBL Bildbyrå Science Photo Library/IBL Bildbyrå Ulf Rennéus/Mary Square Images Øystein Søbye/NN/Samfoto/Scanpix Holger Gröschl NASA Earth Observatory/SPL/Getty Images Torbjörn Lilja/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå Mikael Andersson/Mira/Nordicphotos Digital Vision/Getty Images Hans Persson Westend61 RF/Nordicphotos Miguel Angel Munoz/IBL Bildbyrå Raymond Forbes/IBL Bildbyrå Thomas Persson/Scanpix

49(2) 56(1) 56(2) 56(4) 56(5) 57(4) 59(1) 59(2) 59(3) 60(5)

Hasse Holmberg/Scanpix Eric Gevaert/Getty Images Maksim Shebeko/Getty Images Brand X Pictures/Getty Images Goodshoot/Getty Images Ulf Risberg/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå Michael Aw/Getty Images P. Cairns/IBL Bildbyrå PhotoStock-Israel/IBL Bildbyrå Tier Und Naturfotografie J & C Sohns/Getty Images 61(1) Håkan Karlsson/Vetta/Getty Images 61(2) Nature PL/IBL Bildbyrå 61(4) Gerard Lacz/IBL Bildbyrå 61(11) Nature PL/IBL Bildbyrå 69(1) Science Photo Library/IBL Bildbyrå 69(2) Joe Burbank/Orlando Sentinel/MCT/Getty Images 73(3) WestLight/Getty Images 80(1) Tom Brakefield/AGE Fotostock/IBL Bildbyrå 81 Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/ Getty Images 82 Dmitry Perov/Hemera/Getty Images

ISBN 978-91-47-10996-8 © 2013 Hans Persson och Liber AB Redaktion: Charlotte Eriksson, Mats Juhlin (redaktörer) Lotta Rennéus och Sara Ånestrand (formgivare) Nadia Boutani Werner (bildredaktör) Eva Runeberg Påhlman (faktor)

84(1) 84(2) 86 89 90 91 92 98 105(1) 105(2) 106(1) 106(2) 108 109

Scott Fensome/IBL Bildbyrå Husmofoto/IBL Bildbyrå Ulf Rennéus/Mary Square Images Wayne Walton/Lonely Planet Images/Getty Images Hans Persson Brook Rieman/Getty Images Ulf Rennéus/Mary Square Images Joe Toreno/Stone+/Getty Images Mitchell Gunn/Getty Images Ulf Rennéus/Mary Square Images Ken Welsh/The Bridgeman Art Library/IBL Bildbyrå Corbis/Scanpix NASA Earth Observatory/SPL/Getty Images NASA

Övriga bilder Shutterstock

Faktagranskning: Lars Forsberg, Stockholms universitet Pedagogiska granskare: Monica Hallman, verksamhetsutvecklare i NO och matematik, Kalix kommun Eva Lundberg, Runstensskolan, Haninge Ingela Strandberg, Domsjöskolan, Domsjö Tack till elever och lärare i Alviksskolan 1B, 2B och 3B och alla andra som har läst och kommit med kloka synpunkter!

Illustrationer: Jonas Burman Kartor: Liber Kartor Första upplagan 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares

Repro: Repro 8 AB, Stockholm

och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och

Tryck: Kina, 2013 Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Bok_NO 1-3_tryck.indd 120

huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

2013-03-06 15.28


Boken om NO 1–3

Innehåll 4. Vatten 28 Jorden, den blå planeten 28 Vattnets egenskaper 29 Is, vatten och ånga 30 Varifrån kommer allt vatten? 32

5. Ämnen i olika former 34 Varmt, då smälter det 36

1. Tankar om stjärnor och planeter 4 Hur vet vi det vi vet idag? 6 Vad är det största som finns? 8 Vad är det minsta som finns? 10

2. Olika material 12 Material förr och nu 14

3. Året runt i naturen 16

6. Blandningar och lösningar 38 En lösning 39 En läskig historia 40 Vattnet hemma i kranen 42

7. Luft 44 Hur är luft? 45 Luften väger 46 Luften är livsviktig 48

Sommar 16 Höst 18 Vinter 20 Vår 22 Gör som forskarna – testa! 24 Att undersöka utomhus 26

2

Bok_NO 1-3_tryck.indd 2

2013-03-06 16.47


Boken om NO 1–3

8. Växter och djur 50 I barrskogen 50 I lövskogen 51 Ängen 52 Kust och hav 53 I växternas värld 54 Sortera växter 55 Växtens delar 56 Vanliga svenska växter 57 I djurens värld 58 Vilda djur i världen 60 Ett frö gror till en växt 62 När växten eller djuret dör 63 Allt liv föds, lever och dör 64 Vem äter vem? 66 Hur äter en växt? 67

9. Människokroppen 68 Skelett, muskler och hud 70 Kroppen behöver mat 72 Blodet och andningen 74 Nerver i kroppen 76 Alla våra sinnen 78 Människans makalösa förmågor! 80 Varför hör vi ljud? 82 Varför ser vi saker? 84

10. El och magnetism 86 Magneter 86 Saker av järn fastnar på magneter 88 Elektricitet 90 Sladdar leder elektrisk ström 92 Åska är också elektricitet 94

11. Kraft och rörelse 96 Tyngdkraft 98 Friktion 100 Kalle och äggen 102 Balans, tyngdpunkt och jämvikt 104 Se upp tyngdkraften! 106

12. Rymden 108 Jorden är rund 108 Månen 110 Stjärnbilder 112 Varför blir det årstider? 114 Liv på andra planeter? 115

13. Förklaringar till experimenten 116 Register 119

3

Bok_NO 1-3_tryck.indd 3

2013-03-06 15.22


Tankar om stj채rnor och planeter

4

Bok_NO 1-3_tryck.indd 4

2013-03-06 15.22


5

Bok_NO 1-3_tryck.indd 5

2013-03-06 15.22


TankarTankar om stjärnor om stjärnor och planeter och planeter aneter

Hur vet vi det vii vet idag? – De där stjärnorna ser ut som en fågel. Den stjärnbilden får heta örnen.

På stenåldern berättade man sagor om olika stjärnbilder.

– Man ser hur solen rör sig på himlen. Den rör sig runt jorden. Jorden är i mitten av allting.

6

Bok_NO 1-3_tryck.indd 6

Lite senare i antikens Grekland förklarade man på ett annat sätt.

2013-03-06 16.48


TankarTankar om stjärnor om stjärnor och plan planeter och neter planeter

– Det är solen som är i mitten. Jorden och de andra planeterna rör sig runt solen.

När Galileo tittade med sin kikare såg han många saker som ingen hade sett tidigare.

– Allting bildades vid Big Bang. Det var nästan 14 miljarder år sedan. Universum är oändligt stort. Vi är bara en liten plutt i allt detta.

Forskare gör nya upptäckter varje dag. Kunskapen om universum förändras. Hela tiden!

7

Bok_NO 1-3_tryck.indd 7

2013-03-06 16.48


Tankar om stjärnor och planeter

Vad är det största som finns?

Det största som finns finns är universum. Universum innehåller allt – stjärnor, planeter och jorden. Även du och jag är en del av universum. Stjärnorna ligger samlade i galaxer. En av galaxerna heter Vintergatan. Där inne bland alla miljarder stjärnor finns jorden och vår sol. Solen, jorden och de andra planeterna som snurrar runt solen kallas för vårt solsystem. 8

Bok_NO 1-3_tryck.indd 8

2013-03-06 15.22


Tankar om stjärnor och planeter

– Tänk att jorden som är så stor, bara är som en liten prick i universum!

Galaxe n Vinte rgatan

Vårt solsystem

Solen gör att det är fullt av liv här på jorden. Det är som ett enda myller och allt som lever här behöver vatten. Både växter och djur. Från de stora jätteträden till de små myrorna. Och så du själv förstås. För du är ju en del av allt liv på jorden.

Jorden

9

Bok_NO 1-3_tryck.indd 9

2013-03-06 16.52


Tankar om stjärnor och planeter

Vad är det minsta som finns? – Nu tar jag en riktig närbild av kinden.

Nu zoomar vi med kameran på kinden. Så här ser huden ut när man kommer riktigt nära. Kolla hårstrået!

Huden och ett hårstrå

10

Bok_NO 1-3_tryck.indd 10

2013-03-06 16.52


Tankar om stjärnor och planeter

Allt som finns på jorden och i hela universum är uppbyggt av atomer.

– I verkligheten är en atom mycket, mycket mindre än pricken ovanför bokstaven i.

Det finns ungefär hundra olika sorters atomer.

En en

da ato

Nu har vi snart förstorat så mycket det går. Då ser man det som huden är uppbyggt av.

Förstoring av celler i huden

m

d k ä Om vi kunde komma äännu närmare, skulle vi se att hårstrået och huden är uppbyggda av molekyler. Molekylerna består av byggstenar som kallas atomer.

Så här kan man rita en molekyl

11

Bok_NO 1-3_tryck.indd 11

2013-03-06 16.52


Olika material

Olika material Tänk så många olika saker. Men vad är de gjorda av? Gaffeln på golvet är gjord av metall, lampan är av papper, tröjan är av tyg och innebandyklubban är av plast. Metall, papper, tyg och plast är exempel på olika material. Många av sakerna är av plast. Ja, men vi lever ju i plaståldern!

12

Bok_NO 1-3_tryck.indd 12

– Och allt detta är uppbyggt av atomer.

2013-03-06 16.52


Olika material

SAK

MATERIAL

ANVÄNDS TILL

EGENSKAP

KOMMER FRÅN

OCH SEDAN?

tyg

kläder täcken strumpor

mjukt och varmt, går att färga

tyg av bomull och lin kommer från växter

soporna sorteras eller eldas

trä

möbler pennor

hårt, starkt och lätt att forma

olika träd

soporna sorteras eller eldas

plast

muggar, leksaker, kläder och mycket annat

billigt, vattentätt och lätt att forma

olja

soporna sorteras eller eldas

glas

fönsterglas dricksglas vackra vaser

hårt och genomskinligt

smält sand

sorteras och blir till nytt glas

BESKRIV HUR NÅGOT ÄR ... Man kan beskriva saker på många olika sätt. Hur de luktar eller låter. Hur de ser ut eller känns. Hur de smakar eller om de är varma eller kalla. Alla material har inte samma egenskaper. En träslev flyter i vatten, men en sten sjunker.

MATERIAL = det något är gjort av EGENSKAP = en beskrivning av hur något är

– Vad på bilden till vänster beskriver jag här? ”Vit, rund och gjord a av plast. Den har hål ooch man blir glad n när den går i mål.”

Bok_NO 1-3_tryck.indd 13

13

2013-03-06 16.52


Olika Olika material material

Material förr och nu På stenåldern var många av sakerna man använde gjorda av trä. Man använde också senor och skinn från djur när man tillverkade saker. Och sten förstås.

I Kina kunde man göra mynt, porslin, speglar, glas och fyrverkerier redan år 500.

– Även om det inte var stenålder längre, gick det åt en hel del sten när man byggde den Kinesiska muren.

14

Bok_NO 1-3_tryck.indd 14

2013-03-06 15.22


Olika material Olika material

På vikingatiden började man göra pilspetsar och verktyg av järn här i Sverige.

– Men hallå, det fanns väl inte tidningar på vikingatiden?

Idag är saker vi använder gjorda av många olika material.

– Det blir ganska mycket sopor.

15

Bok_NO 1-3_tryck.indd 15

2013-03-06 15.22


Årstiderna – Härligt, äntligen en hel bok med NO.

Boken om Boken om NO 1–3

NO 1–3 Hej! Är du nyfiken på vad NO egentligen är? I den här boken hittar du både fakta och förklaringar till många spännande fenomen i NO, men du får också testa, pröva och göra egna experiment. Hoppas att du blir ännu mer nyfiken när du läst klart!

– Känner du igen den här symbolen?

Boken om

NO

– Jag gillar att göra experiment!

– OOOOOps!

1-3

HANS PERSSON

Ett ämne kan f innas i tre former

Boken är skriven helt i linje med den nya läroplanen Lgr 11. Den rymmer såväl centralt innehåll för NO 1–3 som utvecklingen av de tre förmågorna i NO.

– Hungrig nästan jämt!

– Ibland Ibl bl blir jag jättearg!

Best.nr 47-10996-8

Flytande

Tryck.nr 47-10996-8

Hans Persson

Fast Gas

BoNo_utvik_omslag_tryck.indd 1

2013-03-08 10.32

9789147109968  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you