9789140672223

Page 1

REPARATIONSKURS GODKÄNT I SVENSKA ÅR 9

instinktopposition argumentkompensera argument kompensera banbrytandecensur hastigt eff ekt kreativ motioneragenerös diskvalficeradpassion

ORD

kopieringspärm och lärarhandledning MAGNUS JOHANSSON


REPARATIONSKURS

ORD

Innehåll Till läraren. ............................................................................................................................................................... 5 Om ordförrådets betydelse........................................................................................................................5 Ordinlärning är en process..........................................................................................................................6 Faktorer som främjar ordinlärning.........................................................................................................7 Vilka ord ska man fokusera på?................................................................................................................9 Om Reparationskurs Ord........................................................................................................................... 10 Litteraturreferenser.................................................................................................................................... 12 Förslag på kopplingar till Reparationskurs Skriva...................................................................... 13 Ordlista. .............................................................................................................................................................. 14 Att lista ut ords betydelser – material för genomgångar...................................................... 17

Ord om hälsa och sjukvård...................................................................................................................... 25 Ord om politik.................................................................................................................................................... 39 Ord med förstavelser................................................................................................................................... 51 Ord om relationer........................................................................................................................................... 65 Ord som beskriver människor.............................................................................................................. 75 Ord om trafik....................................................................................................................................................... 87 Idiom – knepiga uttryck............................................................................................................................ 97 Ord om olika slags konst........................................................................................................................105 Ord om ekonomi. ..........................................................................................................................................117 Ord om djur och växter...........................................................................................................................129 Ord om tid. .........................................................................................................................................................143 Ord om media..................................................................................................................................................153 Facit. ........................................................................................................................................................................167


Förord är ett material för dig som arbetar med elever som inte nått eller riskerar att inte nå upp till kunskapskraven i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9. Syftet med modulen Ord är att utveckla elevernas ordförråd. Läsförmågan och skrivförmågan tränas i två andra moduler: Reparationskurs Läsa respektive Reparationskurs Skriva. REPARATIONSKURS ORD

REPARATIONSKURS ORD innehåller en kort lärarhandledning med bland annat en forskningsöversikt och material för genomgång av strategier för att lista ut okända ords betydelser. Övningarna är indelade i 12 kapitel om cirka 10 sidor vardera. Varje kapitel behandlar ord som är vanliga inom ett ämnesområde eller tillhör en språklig kategori. Drygt 700 ord behandlas i totalt 115 övningar.

Ordförrådets stora betydelse för elevers läsförståelse och skrivutveckling har uppmärksammats de senaste åren. Forskare har också visat att ordförrådet är den enskilt viktigaste språkliga faktorn när det gäller skolframgång i stort. tar fasta på detta, liksom på vad forskningen har visat angående hur ordinlärning går till och vilka ord som behöver tas upp explicit i undervisningen. Materialet ger eleverna möjlighet att utöka sina ordförråd både kvantitativt och kvalitativt: eleverna får lära sig fler ord och blir dessutom mer medvetna om nyansskillnader, om släktskap mellan ord, om ordbildning och om hur ett ords betydelse kan ändras med sammanhanget. Inte minst får eleverna också träna på att lista ut ords betydelser med hjälp av sammanhanget. REPARATIONSKURS ORD

Jag som författat detta har i 16 år arbetat som svensk- och speciallärare i grund­skolans senare år och på gymnasiet. Jag har tidigare skrivit bland annat Reparationskurs Läsa (tillsammans med Maria Wadenius), Reparationskurs Skriva, Mango språk med tillhörande arbetsböcker, Gå in i rollen (tillsammans med Lisa Linder) och Sätt ord på NO. Alla dessa material har tagits fram med tanke på de elever som är lite svårare att motivera och/eller har en bit kvar till att nå kunskapskraven. Det vill säga de elever som är i störst behov av bra skolor, bra lärare och bra läromedel. Norrköping 101121 Magnus Johansson

4


REPARATIONSKURS

ORD

passionreagera accepterakonflikt kommuniceraempati kommuniceraempati samförståndsvika attraherarespekt

ORD

Ord om relationer

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.

65


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

A. Ta reda på betydelsen Ringa in rätt förklaring till ordet i fet stil. Försök först lista ut betydelsen med hjälp av sammanhanget. Använd ordbok om du är osäker. 1. Jag har många bra relationer – till

exempel till min tjej, mina föräldrar, mina kompisar, lärarna och min tränare.

2. Jag gillar Robban, men det är så svårt att kommunicera med honom. Han säger liksom bara ”mm” och ”aa”.

kommunicera

a. bo i olika kommuner b. resa c. prata, samtala

3. När jag verkligen behövde din hjälp, då stack du bara! Jag trodde aldrig att du skulle kunna svika mig så.

svika a. inte hålla vad man lovat b. glömma bort, nonchalera c. knuffa, slå, misshandla

4. När hon kommer in i rummet försvinner

passion a. starka kryddor b. en kraftig förkylning c. starka känslor för någon/något

5. En av de bästa grejerna med min kompis Lotta är att vi kan gräla utan att egentligen bli osams.

gräla a. lägga sig i vad andra gör b. bråka med ord, skälla c. slåss med händerna

6. En av de sämsta grejerna med min kom-

reagera a. visa vad man tycker b. lyssna, uppmärksamma c. ändra sig, gå med på något

7. Min syster gav mig en blick av hemligt

samförstånd a. klok, vettig b. enighet, vara överens c. kärlek

allt annat. Det enda jag hör är hennes röst och mitt eget hjärta. Jag börjar fatta vad som menas med passion.

pis Danny är att man aldrig vet hur han ska reagera på det man säger. Det beror på vilket humör han är på.

samförstånd. Hon visste att jag tänkte detsamma som hon.

8. Jag hade en konflikt med min mamma

i går kväll. Jag tyckte att min månadspeng skulle höjas och hon tyckte att jag skulle städa mitt rum.

66

relation a. förhållande mellan två eller flera personer b. minnen c. digitala bilder

konflikt

a. strid, bråk b. skämtsamt samtal c. samarbete

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

9. Idag har jag haft en dålig dag. Jag behöver

uppmuntran a. mat som ger energi b. massage c. tröst, peppning

10. Om man ska få ett förhållande att fungera måste man lära sig att acceptera varandras olikheter.

acceptera a. tycka att något är okej b. ändra på något c. känna igen

11. – Du kan väl försöka förstå hur jag

empati a. glädje b. kunna känna som någon annan c. kämpaglöd

12. Min tjej är bra på att manipulera mig.

Hon går liksom in i min hjärna och får mig att tänka som hon vill.

manipulera a. styra någon på ett listigt sätt b. lugna ner, söva c. pigga upp, ge självförtroende

13. – Aha, sa min storebror när jag frågade om jag fick smaka. Jag visste väl att du hade en baktanke när du ville hjälpa till med bakningen.

baktanke a. hemlig orsak till det man gör b. starka minnen från förr i tiden c. sug efter bullar och kakor

14. Min mamma levde ett tag ihop med en

trakassera a. massera b. mobba, förfölja c. bjuda på mat

lite uppmuntran.

känner det för en gångs skull. Visa att du har empati!

man som trakasserade mig hela tiden. Mitt självförtroende blev mycket bättre när han flyttade ut. 15. – Jag är väldigt attraherad av dig, sa

attraherad

Sally och log så vackert att jag fick hicka.

a. hjälpt b. imponerad c. lockad, förälskad i

16. Vår målvakt släppte in sjutton mål i en

lojal a. pålitlig, trogen b. tystlåten c. att ha gett upp

enda match. Men vi var lojala i vårt lag. Ingen klagade på honom.

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.

67


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

B. Träna I rutan har du de 16 orden från övning A. Till vänster har du förklaringarna. Para ihop dem genom att skriva rätt ord efter förklaringarna. 1. bråka med ord, skälla = _________________________________________ 2. enighet, vara överens = _________________________________________

acceptera attraherad baktanke

3. förhållande mellan personer = _ _________________________________

empati

4. inte hålla vad man lovat = _ _____________________________________

gräla

5. hemlig orsak till det man gör = __________________________________

kommunicera

6. kunna känna som någon annan = _______________________________

konflikt lojal

7. lockad, förälskad i = ____________________________________________

manipulera

8. mobba, förfölja = _______________________________________________

passion

9. prata, samtala = ________________________________________________

reagera relation

10. pålitlig, trogen = _______________________________________________ 11. starka känslor för någon/något = ________________________________ 12. strid, bråk = ___________________________________________________

samförstånd svika trakassera uppmuntran

13. styra någon på ett listigt sätt = __________________________________ 14. tröst, peppning = ______________________________________________ 15. tycka att något är okej = ________________________________________ 16. visa vad man tycker = __________________________________________

68

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

C. Använd orden I rutan har du orden från övning A och B. Pröva nu att använda dem själv – sätt in dem i meningarna nedan. Du kan behöva böja orden för att de ska passa in. 1. När man __________________________ med någon man gillar säger man ibland saker som man inte alls menar. 2. – Är du inte __________________________ av mig längre? sa Henrik och såg ut som en våt och ledsen hundvalp.

acceptera attraherad baktanke empati gräla

3. Bent är alltid __________________________ mot sina kompisar. Om man hamnar i bråk kan man alltid räkna med att han står bredvid en.

kommunicera konflikt lojal

4. Gymnasieskolan delade ut biobiljetter till oss med __________________________ att vi skulle söka dit när vi slutade nian.

5. För att man ska kunna förstå hur det känns att komma som flykting till ett främmande land krävs __________________________ .

6. En positiv grej med att __________________________ med varandra via e-post är att man har mer tid på sig att tänka innan man säger något. En negativ grej är att man inte ser den man pratar med. 7. __________________________ mellan Sverige och Norge blev värre och värre. Skulle det sluta med krig? 8. – Jag kan __________________________ att du tycker att hon är snygg, men inte att du dansar med henne hela kvällen!

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.

69


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

9. Markus stora __________________________ var dataspel.

10. När jag berättade för mamma att jag gjort slut på pengarna

__________________________ hon inte ens. Hon bara satt helt tyst.

manipulera passion reagera

11. – Hur är din __________________________ till din pappa? undrade

psykologen och tog av sig glasögonen. Bråkar ni mycket?

relation samförstånd

12. Efter några timmars diskussion var vi överens. Vi hade nått

__________________________.

svika trakassera uppmuntran

13. – Undrar om man kan __________________________ en tjej så att

hon blir kär i en? sa Roger tankfullt.

14. – Vi lovade ju att vi skulle gå på bio med Jenny och Sonja. Vi

kan inte __________________________ dem nu genom att stanna hemma. 15. Några killar i klassen __________________________ Robin hela hösten.

De snodde hans böcker, skrev saker på hans skåp och kastade grejer på honom. Men dagen innan jullovet gav han igen.

16. ___________________________ och beröm gör att man känner sig starkare.

70

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

D. Verb blir substantiv Hälften av orden i övningarna A–C är verb, det vill säga ord som talar om vad man gör eller vad som händer. Nu ska du göra om fem av dem till substantiv – ord man kan sätta en, ett eller flera framför. Om du använder ordboken på NE Skola hittar du substantivformen när du söker på verbet. VERB

SUBSTANTIV

1. att svika

ett __________________________________________________________

2. att reagera

en __________________________________________________________

3. att kommunicera

en __________________________________________________________

4. att gräla

ett __________________________________________________________

5. att acceptera

ett __________________________________________________________

6. att trakassera

flera__________________________________________________________

Använd nu substantiven i meningar nedan. Ett av dem blir över. 7. Efter flera år med många hemska __________________________ bestämde sig mina föräldrar för att flytta ifrån varandra.

8. _De berättade det för mig i går morse. Sedan satt de där och tittade på mig och väntade på min __________________________ .

9. Ska vi tolka din tystnad som ett __________________________ ? undrade pappa.

10. Jag tycker att ni borde jobba lite på att kunna ha en lugn och trevlig

__________________________ med varandra, sa jag. Men om ni inte klarar det så är det kanske bäst så här.

11. Jag tyckte också att det de gjorde var ett __________________________ mot mig och

mina brorsor. Men det sa jag inte.

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.

71


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

E. Samma ord – andra betydelser Några av orden i övningarna A–C kan få andra betydelser om man använder dem i andra sammanhang. Här är några exempel. Förklara vad orden betyder i meningarna nedan. Använd ordbok om du är osäker. 1. Men vad i helv… vem är det som har manipulerat det här fotot på mig? Jag ser ju ut som en bäver! ______________________________________________________________________________ 2. Vår målvakt hade enormt snabba reaktioner. Jag sköt i krysset från fyra meter men hon hann ändå få upp en hand. _ ________________________________________________________________________________ 3. Vi måste göra något åt kommunikationerna i den här stan. I morse tog det mig en timme att komma till jobbet! ______________________________________________________________________________ 4. Erik var väldigt konflikträdd. Om man sa emot honom gav han genast med sig. ______________________________________________________________________________ 5. Morsans kompis blev utsatt för sexuella trakasserier av en man på jobbet. Hon mådde jättedåligt av det. ______________________________________________________________________________

F. Fler ord om relationer Här har du några fler knepiga ord som är användbara när man pratar om relationer. Ringa in rätt förklaring. 1. Jens var en riktig översittare. Han bara skrattade elakt åt våra förslag och slog till oss om vi protesterade. Till slut gjorde vi alltid som han ville. a. person som aldrig hjälper till

b. person som försöker göra andra maktlösa

2. Mahmud undrade hur han skulle göra för att få Rosa förälskad i honom. Vi sa att han skulle börja med att ge henne lite uppmärksamhet. a. visa intresse för en person 72

b. ge romantiska gåvor

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

3. – Visa lite hänsyn, jag sover! skrek jag till mamma när hon stormade in i mitt rum och _ tände alla lamporna. a. bete sig så att man inte stör

b. intelligens

4. Mobbning är inte bara våld och att säga taskiga saker. Det kan också vara utfrysning. a. sprida falska rykten

b. hålla någon utanför, inte låta vara med

5. – Jag känner en stark gemenskap med dig, sa Maroun och dunkade mig i ryggen så att jag tappade andan. a. känsla av att man hör ihop

b. irritation, ilska

G. Respekt Respekt är ett viktigt och ofta använt ord när man pratar om relationer. Du känner säkert igen det. Det kan stå för olika saker beroende på sammanhanget. Försök förklara vad respekt betyder i meningarna nedan. 1. – Visa lite respekt! väste Ali till sina kompisar när en gammal kvinna med rollator kom ombord på den överfulla bussen. ______________________________________________________________________________ 2. På vår gård fanns det en fastighetsskötare som tog hand om gräsmattor, trasiga fönster och sådant. Han var två meter lång och bred som en ytterdörr. Vi hade en väldig respekt för honom. _ ________________________________________________________________________________ 3. Jag älskar havet men jag har också stor respekt för det. Strömmar och stormar har tagit många människor liv. ______________________________________________________________________________ 4. Jag håller inte alls med dig, men jag har respekt för dina åsikter. ______________________________________________________________________________ 5. – Ni måste sätta er i respekt hos det andra laget, sa tränaren. ______________________________________________________________________________ Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.

73


REPARATIONSKURS

Ord om relationer

ORD

H. Skriv Skriv om en relation – en påhittad eller sann – mellan dig och en annan person. Det kan vara en kompis, någon du är ihop med eller vill vara ihop med, en förälder … Berätta vad som är bra i relationen och vad du tycker är jobbigt, vad som brukar bli problem. Tänk dig att du gör det i en anonym blogg eller en dagbok – då vågar man ju ofta vara ärligare. Använd så många som möjligt av orden du bekantat dig med här.

I. Testa dig själv Är påståendena sanna eller falska? Sätt kryss.

S

F

1. Svika = knuffa, slå. 2. Om man lägger mycket passion i maten blir den väldigt stark. 3. Att reagera kan betyda att man visar vad man tycker om något. 4. Ett sätt att kommunicera med varandra är att helt enkelt prata. 5. Konflikt är synonymt med samarbete. 6. Uppmuntran är synonymt med massage. 7. Att acceptera något betyder att man tycker det är okej. 8. Empati är en synonym till vänlighet. 9. Baktanke = hemlig orsak till något man gör. 10. Att trakassera kan vara synonymt med att mobba. 11. När man grälar bråkar man med ord. 12. En lojal vän ställer alltid upp för en. 13. En översittare ligger alltid överst i våningssängen. 14. Att respektera någons åsikter är detsamma som att hålla med. 15. Att visa hänsyn är att ge presenter.

Antal rätt: _________ 74

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.