Page 1

Nytt ledarskap för en ny värld Världen omkring oss förändras i rasande fart. Blir allt mer gränslös, snabbrörlig, komplex. Vad betyder detta? Och hur ska företag och individer navigera i denna nya värld för att lyckas?

Jan Sandgren

Sprid pyramiderna!

Jan Sandgren

Sprid pyramiderna!

Jan Sandgren är managementkonsulten och föreläsaren som inspirerat och guidat tusentals ledare och medarbetare till självinsikt och framgång. Han har också arbetat som psykolog, psykoterapeut och företagsledare.

Boken är skriven för dig som leder ett företag, en organisation, en grupp människor, ett projekt eller vill lyckas inom din egen verksamhet. Följ med, utmana dina gamla föreställningar och vanor, våga släpp loss dina egna och andras inneboende drivkrafter och motivation, våga lyckas i den nya obegränsade världen. En spännande upptäcktsresa väntar. En resa som går åt två håll samtidigt; in i dig själv och ut i den nya världen. Det är dags att sprida maktens pyramider.

Best.nr 47-09097-6

Tryck.nr 47-09097-6-00

Sprid pyramiderna!

I den här boken argumenterar han för att den nya verkligheten för med sig krav på en ny typ av ledarskap, där vi tillvaratar allas inneboende resurser och låter var och en ta kontroll över sin egen maktpyramid. För att klara detta måste vi förstå den nya obegränsade världen liksom vår mänskliga natur, våra drivkrafter och våra beteenden. Vi behöver veta vad som krävs av oss för att bli vår egen strateg, ledare och genomförare. Och vi behöver veta hur vi skapar verklig och varaktig förändring.

Nytt ledarskap för en ny värld


Sprid pyramiderna! ISBN 978-91-47-09097-6 © 2009 Jan Sandgren och Liber AB Redaktör: Anders Abrahamsson Omslag och grafisk formgivning: Fredrik Elvander Layout: Catharina Grahn/ProduGrafia Upplaga 1:1 Tryck: Kina 2009

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

Sprid pyramiderna.indd 4

09-06-26 09.12.12


Innehåll

Inledning .............................................................................................................................................. 7 Del I – Den nya obegränsade världen.................................................................. 15 Kapitel 1. Allt och alla samtidigt ............................................................................ 16 Kapitel 2. Nya superkonsumenter ......................................................................... 25 Kapitel 3. Den andliga avregleringen och det meningsfulla samhället............................................................................................................................................ 30 Slutsatser del I: Kampen om hjärnorna!........................................................... 35 Del II – Den meningssökande reptilen med sociala ambitioner.................................................................................................................... 39 Kapitel 4. Två kilo underverk...................................................................................... 40 Kapitel 5. Reptilen ................................................................................................................. 46 Kapitel 6. Apan . ........................................................................................................................ 49 Kapitel 7. Människan ......................................................................................................... 51 Kapitel 8. Motivation ......................................................................................................... 62 Kapitel 9. Hur vi beter oss ............................................................................................. 81 Kapitel 10. Beteenden i grupper................................................................................ 96 Slutsatser del II: Lär känna människan!. .......................................................... 98 Del III – Sprid pyramiderna....................................................................................... 103 Kapitel 11. Nu är det dags att sprida pyramiderna.......................... 104 Kapitel 12. Pyramiden..................................................................................................... 109 Kapitel 13. Mästerskap i den nya obegränsade världen . ........... 116 Slutsatser del III: Dags att sprida pyramiderna!................................... 124

5

Sprid pyramiderna.indd 5

09-06-26 09.12.12


innehåll

Del IV – Från vilja till verklighet.......................................................................... 125 Kapitel 14. Från vilja till verklighet................................................................... 126 Kapitel 15. Förändringens fyra rum ................................................................ 132 Kapitel 16. Från vilja till verklighet i tre steg – liten handbok i förändring..................................................................................... 137 Slutsatser del IV: Det är människor skapar förändring!. ............. 157 Slutord.............................................................................................................................................. 158 Tack..................................................................................................................................................... 162 Litteraturförteckning......................................................................................................... 163

6

Sprid pyramiderna.indd 6

09-06-26 09.12.12


Inledning Någonting har hänt. Vi människor ser ut på samma sätt som vi gjorde för 160 000 år sedan, medan den värld vi lever i förändrats blixtsnabbt. Bara under den tiden du läser den här meningen har mängder av oåterkalleliga förändringar skett som påverkar oss alla. Denna nya, föränderliga och obegränsade värld där den viktigaster råvaran är grå och väger knappt två kilo för med sig krav på en ny typ av ledarskap, ett ledarskap där vi förstår och tar hänsyn till de behov och mekanismer som styr våra beteenden, och där vi genom att ge oss själva och våra medarbetare möjlighet att släppa loss våra hjärnor, kan uppnå det obegränsade. Detta nya ledarskap som ska skapa framgång för alla kräver ffförståelse för den nya obegränsade världen ffförståelse för vår mänskliga natur, våra drivkrafter och våra beteenden ffatt var och en blir sin egen strateg, ledare och genomförare ffatt vi alla vet hur vi skapar verklig och varaktig förändring. Vi ska påbörja en resa dels ut i den spännande värld som väntar bakom hörnet, dels in i oss själva. Vi ska se hur den nya obegränsade världen ser ut och vad som kännetecknar människan, den meningssökande reptilen med sociala ambitioner, som ska leva i den. Vi ska se varför det krävs ett nytt ledarskap, vilka krav det ställer på oss och hur det fungerar i praktiken. Vi ska se hur spridandet av maktens pyramider släpper våra hjärnor fria och skapar framgång för alla!

7

Sprid pyramiderna.indd 7

09-06-26 09.12.12


inledning

”I have a dream …” Våren 2006 höll jag en föreläsning på ett seminarium för ett femtiotal chefer i ett framgångsrikt börsnoterat företag. Temat för seminariet var ”framtiden”, och jag var ombedd att tala om drömmar. Jag var ordentligt laddad och förberedd på allt utom på det som hände. Jag steg in i vad jag trodde var ett konferensrum med scen, bra belysning och ett blädderblock. Det visade sig vara ett mycket speciellt rum med knappt något ljus alls och en ”Beppe Wolgers-fåtölj” i ett hörn rejält upphöjd från åhörarna. För läsare som är för unga för att veta vad en sådan fåtölj är så tänk er en jättelik bylsig sak som man sjunker så djupt ner i att man i stort sett försvinner. När jag klev in i rummet släcktes det lilla ljus som fanns och en jättelik bild på Martin Luther King visades på väggen bredvid jättefåtöljen. Ur högtalarna hördes hans dånande mjuka röst: ”I have a dream … ” Efter Kings tal föll alla blickar på mig som desperat försökt komma på hur jag skulle hantera situationen, eftersom min föreläsning denna gång byggde helt på att jag dels kunde följa mina anteckningar, dels på att åhörarna kunde följa mitt resonemang på whiteboardtavlan. Till slut togs en tavla fram som jag kunde skriva på och en lampa som dessvärre inte räckte till. Således återstod att improvisera. Istället för mitt speciella upplägg om drömmar och framgång talade jag från hjärtat om gamla maktpyramider som är på väg att luckras upp eftersom allt fler inte längre tror på att några få utvalda är mer begåvade och mer lämpade att bestämma och styra över oss andra. Jag talade om hur företag och organisationer på många sett fortfarande styrs som uråldriga feodala samhällen med en liten klick på toppen av pyramiden som likt gamla kungar och högadliga herrar antas vara begåvade med unika förmågor att kunna tänka framåt, se ett större sammanhang och planera på lång sikt. Jag drev med föreställningen om att herrarna (det är ju 99 procent män) högst upp i pyramiden skulle ha en intelligenskvot på 140 och över och de något fler i mitten av pyramiden en IQ 8

Sprid pyramiderna.indd 8

09-06-26 09.12.13


inledning

på mellan 110 och 139. Mittenmänniskorna antas vara speciellt begåvade för att styra och motivera andra. Resten, den stora massan med en IQ upp till 110, är mest lämpade att genomföra det som beslutats högst upp med hjälp av piska och morot från personerna från mellanleden. Även om ingen idag ser någon rimlig koppling mellan IQ-begreppet och hur man lyckas som ledare, blir det väldigt tydligt hur absurt det är med den gamla feodala indelningen av människor på våra företag och i våra organisationer. Det stämmer varken med vår moderna syn på demokrati eller med de kunskaper vi idag har om människans kapacitet och hur hon fungerar. Jag talade om min övertygelse att var och en i framtiden kommer att ta ansvar för sin egen pyramid med sin egen strategiska planering, det vill säga sköta planeringen av det egna arbetet med egna mål och visioner, och med hänsyn till kringliggande faktorer. Likaså kommer man att styra de egna insatser som krävs för att man ska uppnå sina mål, och naturligtvis själv göra jobbet. Ett nära samarbete med andra kommer att krävas, vilket inte är någonting nytt även om samarbetet nu kommer att röra alla tre nivåerna i pyramiden. Det betyder också ansvar för den egna utvecklingen. Vi vet idag att kompetensutveckling för att vara framgångsrik ska ha en direkt koppling till de arbetsuppgifter som krävs för att lyckas uppnå kort- och långsiktiga mål. Vi vet också att personlig utveckling ses som det allra viktigaste för många ur de yngre generationerna. De är vana från skolan att själva ansvara för egna mål och egen personlig kompetensutveckling. Så här långt var alla med, och många bifall hördes från cheferna. Till och med när jag talade om hur denna utveckling leder till att var och en får formulera sin egen ”affärsidé” var de flesta med. Varje medarbetare liksom varje arbetsgrupp kommer att ha svar på frågor som: Vilka är mina/våra viktigaste intressenter? Hur ser deras behov ut? Vad kan jag/vi erbjuda för att tillfredsställa dessa? På vilket sett är jag/vi unika? När jag talade om att visioner och mål utifrån den egna

9

Sprid pyramiderna.indd 9

09-06-26 09.12.13


inledning

”affärs­idén” även kommer att handla om det privata hördes dock flera invändningar: ”Tänk om medarbetare upptäcker att de inte vill jobba kvar hos oss. Vi har inte råd att förlora kompetens.” ”Kanske lika bra att de slutar i så fall”, kommenterade andra. Jag insåg att jag inte skulle ha möjligheter att förklara hur jag tänkte på den tid som återstod av min föreläsning och kände mig frustrerad. Lite senare på vägen hem stod det klart; jag skulle skriva en bok om en ny typ av ledarskap där vi alla får möjlighet att utnyttja vår fantastiska hjärna. Egentligen började det redan 1987 då jag började som vd för ett mindre konsultföretag inom ledarskap och försäljning. Som den yngste vd:n i den internationella koncernen kände jag mig på topp. Jag var helt rätt för jobbet och hade en lysande karriär framför mig. Min kombination av tydlighet, kraft, lagom tyglad aggressivitet och en fantastisk förmåga att måla upp visioner var oslagbar. Vi var ytterst framgångsrika och tjänade massor av pengar åt moderbolaget. Allt hade varit på topp om det inte hade varit för Klara. Hon var en av mina yngsta medarbetare, en kvinna i 20-årsåldern som ständigt ifrågasatte mina bedömningar och beslut. De andra betydligt äldre medarbetarna kunde jag hantera antingen med ett tydligt maktspråk eller som oftast med charm och fantastiska visioner. Jag provade de båda klassiska ledarskapsknepen på henne, tydlig tillrättavisande aggressivitet och charmigt inspirerande visionerande, men icke. Vad jag än sade så ifrågasatte hon mig. I hemlighet önskade jag att hon skulle byta jobb, börja studera eller göra som andra normala 20-åringar: ”backpacka” i Asien i ett år. Jag föreslog på skämt att en dag om året skulle vi bete oss som i svunna tider, och mina medarbetare skulle hälsa ett artigt ”god morgon direktörn” när jag kom till kontoret. Alla skrattade gott utom Klara som, vilket jag förstod senare, såg att jag någonstans menade allvar. Eftersom Klara var ytterst kvalificerad för arbetet som hon skötte exemplariskt, och dessutom var både trevlig och omtänk-

10

Sprid pyramiderna.indd 10

09-06-26 09.12.13


inledning

sam, började jag undra om jag såg in i framtiden? Om detta ifrågasättande var ett kommande tiders tecken? Och naturligtvis var det så. Nu har det gått mer än 20 år och vi är nästan där. Det ena av de två klassiska ledarskapstricken, det tydliga tillrättavisandet, fungerar inte alls längre, och det andra, charmigt visionerande, börjar även det att bli lite rostigt. De nya generationerna accepterar inte ett auktoritärt ledarskap och ifrågasätter alltmer ett inspirerande visionerande utan förankring i verkligheten. De nya generationerna tror inte riktigt längre på ”det förlovade landet bakom kröken” eller ”det ordnar sig”. De vill både veta ”varför” och vara med och skapa sin egen framtid.

Boken Den här boken är skriven för dig som leder ett företag, en organisation, en grupp människor, ett projekt eller vill lyckas och skapa verkligt mästerskap inom din egen verksamhet. Följ med, utmana dina gamla föreställningar och vanor, våga släpp loss dina egna och andras inneboende drivkrafter och motivation, våga lyckas i den nya obegränsade världen. Det är dags för ett nytt ledarskap där var och en av oss tar ansvar för att leda oss själva så att vi till fullo utnyttjar våra fantastiska hjärnor. Det är dags att sprida pyramiderna. I fyra delar går vi igenom grundpelarna för det nya ledarskapet: 1. Förståelse för den nya obegränsade världen. 2. Förståelse för människan. 3. Hur var och en kan bli sin egen strateg, ledare och genomförare. 4. Hur var och en kan skapa verklig och varaktig förändring. Del I. Den nya obegränsade världen

Vi ser hur den nya obegränsade värld ser ut där det interaktiva, intelligenta och lättillgängliga internet skapar helt nya förutsätt-

11

Sprid pyramiderna.indd 11

09-06-26 09.12.13


inledning

ningar för människan. Där en ny typ av demokrati och mångfald råder. Där vi kommer att möta miljarder nya konsumenter som förändrar förutsättningarna för världens företag. Vi ser också hur den andliga avregleringen, som pågått i västvärlden under några hundra år, skapat ett sökande efter mening i en multikulturell och obegränsad värld där den viktigaste råvaran väger två kilo och har 100 biljoner möjligheter. Att känna till hur den nya obegränsade världen ser ut och förstå betydelsen av att attrahera och behålla kompetenta, självständiga och motiverade medarbetare är den första grundpelaren för det nya ledarskapet. Del II. Den meningssökande reptilen med sociala ambitioner

Vi börjar med att se hur människan drivs av såväl överlevnadsinstinkter som behov av gemenskap och en högre mening med sitt liv. Vad händer med oss som i samma kropp har att hantera såväl ”reptilens” instinkter och ”apans” känsloliv som ”människans” logik? Vad är det som egentligen driver och motiverar oss och hur fungerar vår fantastiska hjärna? Hur beter vi oss och vilka behov ligger bakom våra beteenden? Självinsikt och förståelse för andra är den andra grundpelaren för det nya ledarskapet. Del III. Sprid pyramiderna

När människan, den meningssökande reptilen med sociala ambitioner, möter den nya obegränsade världen händer det saker. Det är dags att sprida maktens pyramider, släppa loss hjärnorna och låta var och en bli sin egen strateg, ledare och genomförare av de egna projekten. Vi ska se vad som krävs av för att lyckas med vår egen maktpyramid. Vi ser hur lite våra personliga egenskaper betyder, istället är det vår mentala inställning och våra handlingar som styr. Vi ser vad som händer när vi tar vårt öde i våra egna händer och lyssnar mer på vårt eget sunda förnuft och våra egna drömmar än på specialister och makthavare. Strategisk förmåga är något som alla människor är begåvade med,

12

Sprid pyramiderna.indd 12

09-06-26 09.12.13


inledning

inte bara företagsledare, politiker och managementkonsulter. Att styra och motivera oss själva klarar vi bättre än coachutbildade chefer och konsulter. Vi går också igenom sex faktorer som väsentligen ökar våra chanser att lyckas (och nå mästerskap) i den nya obegränsade världen. Det gäller oavsett om vi leder ett företag eller en organisation eller om vi vill ta ledningen över oss själva och vår egen arbetssituation. Att veta vad som krävs för att ta ansvar för vår egen maktpyramid är den tredje grundpelaren i det nya ledarskapet. Del IV. Från vilja till verklighet

För uppnå riktigt mästerskap är det också avgörande att kunna förstå och hantera förändring. Vi fördjupar oss därför i förändringens mysterier. Det inleds med ett kapitel om förändring med rubriker som ”Vad är möjligt att påverka?” och ”Vad styr beteendet?”. Vi ska också ”lyssna på” en av världens främsta ”förändringsgurus”, Claes Janssen, och till sist gå igenom de tre avgörande steg om krävs för att åstadkomma verklig och varaktig förändring. Att veta hur man skapar verklig och varaktig förändring är den fjärde grundpelaren i det nya ledarskapet.

13

Sprid pyramiderna.indd 13

09-06-26 09.12.13


Sprid pyramiderna.indd 14

09-06-26 09.12.13


Del I

Den nya obegränsade världen Den moderna människan har lämnat grottan och den sprakande elden som naturlig samlingspunkt. Istället samlas vi kring tv:n i värmeisolerade hus med mobilen, iPoden och internet inom räckhåll. Människans yttre villkor har förändrats dramatiskt under de 160 000 år som vi befolkat jorden, men vår kropp och vår hjärna ser fortfarande likadana ut. Man har beskrivit denna utveckling i olika stadier: jägar-/samlarsamhället, jordbruks­ samhället, industrisamhället och informations­ samhället. Nu är vi på väg in i nästa fas i människans historia där den viktigaste råvaran är formad som en valnöt och väger knappt två kilo!

Sprid pyramiderna.indd 15

09-06-26 09.12.13


Kapitel 1.

Allt och alla samtidigt Låt oss titta närmare på den första av de tre faktorer som i hög grad färgar den nya spännande värld vi människor är på väg att möta och som mynnar ut i en helt ny typ av konkurrens. Vi börjar med en 18-åring som älskar snowboard.

W e bb 2 . 0 oc h w e bb 3 . 0 Min 18-årige son Micke köper en snowboardbräda av en privatperson på internet och vet allt om säljaren som är väsentligt för affären. Tidigare köpare har registrerat sin bedömning av honom på nätet så Micke vet vad andra tycker om att göra affärer med honom. Trygghet på nätet. När jag några dagar senare pratar om att köpa ett par nya skidor jag sett på utförsäljning i stan, letar han på någon minut upp lägsta priset och hittar det naturligtvis på internet. Webb 2.0 är här. Hösten 2011 släpper amerikanska försvarsmakten ut hundratusentals fallskärmar över den afghanska landsbygden. Över bergssluttningar och ner i dalar faller de vita skärmarna likt jättelika snöflingor. Till varje fallskärm hör en liten behållare, och i varje behållare som sprids över landskapet finns hundratals små dataskärmar. Varje skärm fungerar som tv, dator och mobiltelefon. Eftersom alla programvaror ligger på stora servrar är skärmarna billiga, men fungerar ändå som fullvärdiga datorer/mobiler/tv-apparater. Dessutom är programvarorna ”intelligenta” så till vida att den information och kommunikation som sker från varje enhet anpassas till just den användarens behov. Till priset av en stridsvagn når man ut med de budskap man önskar till de

16

Sprid pyramiderna.indd 16

09-06-26 09.12.13


1 . A l l t oc h a l l a samtidi g t

delar av befolkningen som annars är utlämnade till lokala krigsherrars och talibaners godtycke och påverkan. Detta scenario kommer inte bara vara tekniskt möjligt utan ytterst troligt. Webb 3.0 är här.

Webb 1.0 är den ursprungliga webben, ett internet för informationsinhämtning. Webb 2.0 myntades av entreprenören Tim O'Reilly på en numera historisk konferens i USA 2004 och avser ett interaktivt internet där man utbyter information, åsikter och reaktioner. Webb 3.0 beskrevs 2006 av journalisten och författaren John Markoff som den intelligenta webben där de olika programmen kommunicerar med varandra och anpassar sig till användarens behov. Internet har således utvecklats från information via interaktivitet till intelligens. Internet är därmed, som vi konstaterade i inledningsavsnittet, inte längre endast världens största plats för informationsinhämtning utan också en arena för informations- och åsiktsutbyte och naturligtvis även för samarbete. Internet har blivit interaktivt, intelligent och lättillgängligt. Egentligen har det varit så i flera år, men först på senare år har de enorma möjligheterna med ett interaktivt internet utan några egentliga gränser uppmärksammats. Reaktionerna på begreppen har varit många, alltifrån att det inte är något nytt, eftersom tekniken i stort sett ser likadan ut som från start (endast hastigheten på trafiken har ökat) till att internet nu går in i en ny fas som kommer att förändra världen i dess grundvalar. Sociala nätverk har exploderat på internet. Facebook har vuxit från 20 miljoner användare till 150 miljoner på bara två år, och branschen växer med 30 procent per månad. Facebook-generationen kräver en rättvis värld och ett gemensamt engagemang mot klimathotet. Allt detta leder till en ny form av direkt demokrati som i sin tur påverkar organisationer, företag och hela samhället. Internet gör detta inte bara möjligt utan omöjligt att undvika. Vad beror detta på? Det både enkla och självklara svaret är makt. Kunskap är makt har det hetat, men det gäller inte längre. Istället är det informations- och åsiktsutbyte i realtid som är och framförallt kommer att vara makt. 17

Sprid pyramiderna.indd 17

09-06-26 09.12.13


1 . A l l t oc h a l l a samtidi g t

Webb 3.0, den intelligenta webben, innebär slutet för den traditionella webbsidan. Med avancerade programvaror som skulle kunna beskrivas som en form av artificiell intelligens, kommunicerar de olika programmen eller webbsidorna med varandra och anpassar sig till den individuella användarens behov. Eftersom alla programmen ligger centralt på servrar, blir den tekniska lösningen användaren behöver både billig i inköp och enkel att hantera. Tillgängligheten och anpassningen till individuella behov omvandlar internet till helt nya nivåer av möjligheter som för många av oss för tankarna till science fiction. Vi ska nu se hur det så kallade ”long tail-fenomenet”, och den mångfald och alla de nya subkulturer som följer, skapar helt nya möjligheter i jakten på nya upplevelser och mening.

S ä l j mi n dr e av m e r

Long Tail-fenomenet beskrevs av Chris Anderson hösten 2004 i oktobernumret av tidskriften Wired, där han också är redaktör. Fenomenet är en konsekvens av den totala tillgänglighet som blivit följden av Webb 2.0. Svansen på utbuds- och efterfrågekurvan (se figur nedan) som tidigare inte varit lönsam öppnar upp gigantiska marknader. Udda lösningar på lokalt sett mycket små marknader blir plötsligt möjliga att tjäna pengar på. Lagerhållning och distribution kan många gånger ske digitalt och nästan kostnadsfritt, vilket tillsammans med möjligheterna att koppla ihop mycket små marknader på nätet skapar helt nya möjligheter för udda lösningar som tidigare varit olönsamma. Förr kunde man sälja tio miljoner exemplar av tio olika produkter, eftersom man inte hade råd att lagerhålla flera olika produkter. Tack vare Internets räckvidd och digitaliserade varor, kan man nu ”lagerhålla” hur många produkter som helst. Så nu skulle man kunna sälja 20 miljoner exemplar av en miljon produkter.

18

Sprid pyramiderna.indd 18

09-06-26 09.12.14


1 . A l l t oc h a l l a samtidi g t

PRODUKTER

HUVUD

SVANS

VOLYM

Figur 1. Long Tail-fenomenet.

Ett exempel på företag som förstått detta är Apple som med sin iTunes Store säljer musik i digitalt format. De erbjuder över en miljon låtar och tjänar pengar på samtliga. De populäraste låtarna genererar självklart mest pengar, men även de som bara säljer en gång per år är lönsamma eftersom de i princip är gratis att lagerhålla. eBay har miljontals annonser från privatpersoner med allt från båtar till diamantprydda toalettborstar. Affärsidén bygger på att varje produkt av alla miljoner har en potentiell köpare. 100 miljoner köpare som köper 100 miljoner olika produkter. Google bygger på samma tänkande; miljontals pyttesmå annonsörer och miljontals pyttesmå (och jättestora) webbsidor att söka bland. Dessutom är ”geografins tyranni” över. I geografins tyranni, innan internet öppnade upp världen, var en kundkrets som var för vitt spridd lika med ingen kundkrets alls. Om en välgjord dokumentärfilm bara intresserar fem entusiaster i Stockholm så räcker det inte för att den ska visas på Stockholms biosalonger. Nu kan samma film locka dessa fem entusiaster, plus ytterligare fem i Umeå, plus kanske ytterligare fem miljoner spridda över hela världen, sammankopplade via internet. 19

Sprid pyramiderna.indd 19

09-06-26 09.12.14


1 . A l l t oc h a l l a samtidi g t

Webb 2.0 står för total öppenhet, kommunikation och interaktion. Konsumenter är ingen homogen massa och de erbjuds nu en möjlighet att som aldrig förr hitta sina nischer och förverkliga sina behov och drömmar. Webb 3.0 möjliggör detta med automatisk anpassning till individuella behov och enorm tillgänglighet med enkla och därmed billiga dataskärmar, mobiler och andra enklare tekniska lösningar för kommunikation på internet. Chris Anderson menar att vi är på väg från en hitkultur till en nischkultur, och han pekar på att de allra största succéerna inom film och musik siffermässigt inte är lika stora som de var för ett eller två decennier sedan. Vidare så finns det nu redskap som gör produkter och tjänster i ”den långa svansen” synliga. Det kan vara smarta söktjänster, som lär sig vad vi vill se, eller nischade topplistor. Vi erbjuds också, antingen genom leverantörens webbplatser eller genom andra interaktiva tjänster på webben, en möjlighet att ranka och betygsätta, att samtala om våra preferenser, att recensera och att rekommendera. Någon har till och med talat om att vi är på väg från informationsåldern in i rekommendationsåldern. Det här är något mycket viktigt för att den långa svansens ekonomi ska fungera. Eftersom antalet varor och tjänster är så stort ute i svansen, behövs vägar in till de guldkorn vi vill hitta. Smarta lösningar har även tidigare i historien kunnat öka utbudet av varor. Chris Anderson exemplifierar med det första stora postorderföretaget i USA. Där folk ute på landsbygden tidigare bara hade små handelsbodar med starkt begränsat utbud att tillgå, damp nu ner en mycket tjock katalog med ett rikt sortiment av varor. Men det är ingen tvekan om att datoriseringen och internet inneburit stora kliv framåt. Att lagra ännu en e-bok, en musik- eller filmfil på en hårddisk kostar nästan ingenting. I sin artikel i Wired manar Chris Anderson alla leverantörer att driva på försäljningen ute i svansen. Han ger tre råd: ffGör allting tillgängligt. (Analysera inte, fundera inte, utan lägg ut materialet.) 20

Sprid pyramiderna.indd 20

09-06-26 09.12.14


1 . A l l t oc h a l l a samtidi g t

ffSänk priset. (Halvera och sänk ännu mer, tänk inte för mycket på att kompensera för till exempel minskad försäljning av CD-skivor eller pappersböcker.) ffSe till att kunderna kan hitta det som lagts ut. (Se till exempel till att kunderna kan rekommendera varandra.) Anderson beskriver också ”den långa svansens” tre olika krafter: ffDemokratisering av produktionsredskap. (Med en PC kan man göra mycket.) ffDemokratisering av distributionen. (Det du producerat med persondatorn kan distribueras via internet.) ffSammankoppling av tillgång och efterfrågan. (Sker via olika filter, exempelvis genom att kunderna sätter betyg på produkterna.) Den långa svansens ekonomi är en ekonomi med ett obegränsat utbud, något som kan vara svårt att ta till sig i en värld som präglats så mycket av knapphet. Det är inte bara som konsumenter vi kommer i kontakt med svansen. Vi kan ju också producera sådant som hamnar i den och vi kan medverka i distributionen. Det blir ett uppsving för amatörismen och en minskad makt för gamla auktoriteter och fördummande reklamkampanjer. Det ställer i sin tur högre krav på kvalitet än någonsin tidigare i historien, vilket gör kampen om hjärnorna ännu mer avgörande (se vidare i nästa kapitel). Ett exempel på mekanismen är Wikipedia, ”den långa svansens uppslagsbok”, som rätt använd är ytterst värdefull. En expertproducerad uppslagsbok håller givetvis en mycket jämnare kvalitet, men Wikipedia har toppar som når högre. Genom att så många medverkar och är intresserade blir ofta det som saboterats och förstörts lagat mycket snabbt av entusiaster. Framför allt kan Wikipedia innehålla så oändligt mycket fler artiklar – ja, just det, en lång svans av artiklar i de mest smala eller obskyra ämnen.

21

Sprid pyramiderna.indd 21

09-06-26 09.12.14


1 . A l l t oc h a l l a samtidi g t

Tillgången till det globala utbudet är också något som utvecklar demokratin i världen genom att fler får chansen att nå mer. Ju större det hela blir, ju fler människor som är inne, desto bättre blir det. Anderson skriver om ”Long Tails” nästan bara när det gäller produkter. Han skriver att den avvikande konsumenten plötsligt är en ekonomisk kraft att räkna med. Men detta gäller självklart även för tankar, åsikter, intressen, religioner, filosofier och levnadssätt. Vi lever plötsligt i en värld där den avvikande åsikten är en social, politisk och kulturell kraft att räkna med. Om 10 personer i Göteborg tycker att det är förfärligt att frihetskämpen Xao Mei Ling (fiktiv person) ska fängslas för ett politiskt uttalande, så kan de plötsligt gå ihop med ytterligare 10 personer i Oslo, plus ytterligare kanske 10 miljoner personer spridda över hela världen. Om alla dessa dessutom beslutar sig för att omedelbart bojkotta produkter från det land Xao Mei Ling kommer ifrån, kan det börja hända saker. Den mångfald som blir följden kommer i sig att dramatiskt förändra världen. Kulturer och subkulturer blir geografiskt befriade och särintressen i alla tänkbara former får ett utrymme som aldrig tidigare. Konsekvenserna av detta går inte att överskåda, men det kommer att påverka affärer, politik, kultur och språk på så många olika sätt att vi omöjligen kan förstå vidden av förändringarna. Naturligtvis har Chris Andersson blivit ifrågasatt. Inom musikindustrin är det fortfarande ”hittar” som gäller, vilket Mc­ Kinsey-konsulter visat i en studie. Före millennieskiftet sade många att försäljning på internet inte verkade bli så stort som förespråkarna predikat. Nu ökar den i rasande takt. Förändring tar tid och kommer ofta språngvis. Först beskriver någon att en förändring är på gång och skriver en bestseller om fenomenet, som Chris Andersson. Sen händer inte så mycket och kritikerna får ”vatten på sin kvarn”. Sedan går en tid och plötsligt är vi där. Tåget, telefonen, bilen, datorn och internet är bara några exempel.

22

Sprid pyramiderna.indd 22

09-06-26 09.12.14


1 . A l l t oc h a l l a samtidi g t

E n bättr e vär l d – d e mokrati 2 . 0 oc h 3 . 0

Jag tar mig friheten att vika ut lite från ämnet och bemöta de domedagsprofeter som förfasar sig över tillståndet i världen och målar framtiden i svart. Det var inte bara sämre förr, det blir dessutom bara bättre och bättre. Eftersom all utveckling är som en tango med två steg fram och ett steg tillbaka och så vidare, kan det ibland vara svårt att se den positiva utvecklingen. I nästa kapitel ska vi se hur globaliseringen skapat ökad välstånd, men redan nu måste vi konstatera att demokratin breder ut sig. Andelen av världens befolkning som lever i länder med demokratiskt styrelseskick har ökat från 31 procent 1950 till 58 procent år 2000. En tydlig trend är också att stater i allt mindre utsträckning tillämpar dödsstraff. Sedan 1985 har 55 länder avskaffat dödsstraffet (eller begränsat det till extrema omständigheter som krig). I dag är det ”bara” 25 länder som använder sig av dödsstraff. När tv-mediet kom in i våra vardagsrum och möjliggjorde att stora delar av världen kunde se samma saker, påverkade det världen för alltid. Eftersom de flesta av oss dessutom är visuella och lättare tar till sig information med bilder samtidigt som vi tänker i bilder, påverkar tv naturligtvis spridningen av information, åsikter och värderingar världen över. Motståndet mot Vietnamkriget på 1970-talet hade aldrig tagit så stora proportioner utan tv-bilder från kriget, som bilden på Saigons polischef som kallblodigt skjuter en ung man i huvudet på öppen gata. Med internet är vi på väg att ta nästa stora steg. Till skillnad från tv är nätet både i realtid och interaktivt. Det är ingen liten förändring vi talar om, det är en revolution. En revolution som kommer att leda till ”Demokrati 2.0” och ”Demokrati 3.0”. Om demokrati 1.0 är indirekt, det vill säga att vi väljer dem som ska företräda oss vid viktiga beslut, så är demokrati 2.0 direkt demokrati. Vi påverkar samhälliga beslut genom att påverka politikerna direkt inför varje beslut. Demokrati 3.0 är den globaliserade utvecklingen av detta. Vi påverkar politiker och andra beslutsfattare utan geografiska hinder eller landsgränser. Demokrati 3.0 är den

23

Sprid pyramiderna.indd 23

09-06-26 09.12.14


1 . A l l t oc h a l l a samtidi g t

globala demokratin. Internet gör detta inte bara möjligt utan faktiskt omöjligt att undvika. Vad beror detta på? Svaret är naturligtvis webb 2.0 och webb 3.0. Det interaktiva, intelligenta och lättillgängliga internet är den första faktorn som kommer att känneteckna den nya obegränsade världen med mångfald, nya subkulturer och en ny form av global demokrati. I nästa kapitel ska vi se hur globaliseringen och den ökade välfärden skapar miljarder nya superkonsumenter

24

Sprid pyramiderna.indd 24

09-06-26 09.12.14


Kapitel 2.

Nya superkonsumenter En munk kliar sig på näsan i Tibet och börsen påverkas i New York. Kanske inte helt sant, men visst hänger allt ihop på ett sätt som världen aldrig tidigare skådat. Vi kan tala om en global ekonomi. 1820 levde mer än 80 procent i extrem fattigdom. 1970 var siffran 35 procent. År 2004 beräknades det att knappt en miljard människor levde i extrem fattigdom, det vill säga mindre än 18 procent av jordens befolkning. Globaliseringen och den förbättrade levnadsstandarden för med sig mängder av kapital till nya delar av världen. Hundratals miljoner kineser, ryssar, indier och brasilianare är på väg att få massor av pengar att spendera. Tack vare det enorma informationsflödet som internet och kabeltevekanalerna skapat vill många ha samma levnadsstandard som vi i väst, eller kanske snarare som de uppfattar att alla har i väst. I Kina har lyxkonsumtionen vuxit dubbelt mot övrig konsumtion under flera år, och landet har idag fler än 100 städer med mer än en miljon invånare – en enorm kundpotential. Man tror dessutom att minst 600 miljoner (!) kineser tillhör medelklassen år 2015, en ökning på 400 procent från idag. I Indien beräknas medelklassen öka med över 1 000 procent fram till 2025. Den amerikanska tonårsserien OC, som handlar om förmögna familjer i Kalifornien som omger sig med massor av exklusiva prylar och bokstavligen simmar i lyx, var en av Rysslands mest nedladdade tv-serier 2008. Snart har vi ett par miljarder nya superkonsumenter.

25

Sprid pyramiderna.indd 25

09-06-26 09.12.14


Nytt ledarskap för en ny värld Världen omkring oss förändras i rasande fart. Blir allt mer gränslös, snabbrörlig, komplex. Vad betyder detta? Och hur ska företag och individer navigera i denna nya värld för att lyckas?

Jan Sandgren

Sprid pyramiderna!

Jan Sandgren

Sprid pyramiderna!

Jan Sandgren är managementkonsulten och föreläsaren som inspirerat och guidat tusentals ledare och medarbetare till självinsikt och framgång. Han har också arbetat som psykolog, psykoterapeut och företagsledare.

Boken är skriven för dig som leder ett företag, en organisation, en grupp människor, ett projekt eller vill lyckas inom din egen verksamhet. Följ med, utmana dina gamla föreställningar och vanor, våga släpp loss dina egna och andras inneboende drivkrafter och motivation, våga lyckas i den nya obegränsade världen. En spännande upptäcktsresa väntar. En resa som går åt två håll samtidigt; in i dig själv och ut i den nya världen. Det är dags att sprida maktens pyramider.

Best.nr 47-09097-6

Tryck.nr 47-09097-6-00

Sprid pyramiderna!

I den här boken argumenterar han för att den nya verkligheten för med sig krav på en ny typ av ledarskap, där vi tillvaratar allas inneboende resurser och låter var och en ta kontroll över sin egen maktpyramid. För att klara detta måste vi förstå den nya obegränsade världen liksom vår mänskliga natur, våra drivkrafter och våra beteenden. Vi behöver veta vad som krävs av oss för att bli vår egen strateg, ledare och genomförare. Och vi behöver veta hur vi skapar verklig och varaktig förändring.

Nytt ledarskap för en ny värld

9789147090976  

Sprid pyramiderna! Nytt ledarskap för en ny värld Nytt ledarskap för en ny värld Jan Sandgren Jan Sandgren Redaktör: Anders Abrahamsson Omsl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you