9789147083626

Page 1

tummen

tummen UPP!

UPP!

Tummen upp! Mål i svenska är ett arbetsmaterial

där du som lärare noga kan kartlägga, diagnostisera och följa upp elevernas kunskaper i svenska. Tummen upp! Mål i svenska omfattar förskoleklass till och med åk 3. Till förskoleklassen finns ett kartläggningshäfte med läraranvisningar. Till åk 1­–3 finns ett kartläggningshäfte och tillhörande lärarpärm med uppföljning såsom handledning, bedömningskriterier, diagnoser och reparationsmaterial.

a k s n e v s i l må ggning ä l t r a F –k

Förskoleklass – Kartläggning med läraranvisningar

I serien ingår följande titlar: • Mål i svenska Fsk • Mål i svenska åk 1 Lärarpärm åk 1

• Mål i svenska åk 2 Lärarpärm åk 2 • Mål i svenska åk 3 Lärarpärm åk 3

Serien kommer att utökas med material för åk 4–6.

T A L A • ly s s n a • l ä s a • s k r i v a

FSK

1

2

3

4

5

6

Best.nr 47-08362-6 Tryck.nr 47-08362-6

Lena Claeson Anna Kjerstadius


Nicos hund Läsberätta för barnen. En dag när Nico sitter i samlingen tillsammans med sina kamrater, säger fröken: ”Idag tänkte jag att ni, i tur och ordning, skall få berätta vilket favoritdjur ni har.” Undan för undan börjar barnen berätta och efter en stund säger fröken: ”Oj vad många olika djur ni tycker om, katter, hundar, marsvin och kaniner.” När det blir Emmas tur att berätta om sitt favoritdjur säger hon: ”Mitt favoritdjur är såklart hunden eftersom vi precis fått hem världens sötaste valp.” Emma berättar om den söta lilla valpen. Plötsligt ropar Nico: ”Vi har också en hund, en jättestor lurvig!” ”Vad kul,” säger kamraterna, ”kan vi inte få komma hem till dig och leka med den?” Nico svarar: ”Nej det går inte för den går bara ut på natten och den bor i en garderob.” Tror du att det Nico berättar är sant? Varför tror du att han säger så?

ISBN 978-91-47-08362-6 © 2009 Lena Claeson, Anna Kjerstadius och Liber AB Redaktör: Sofia Warsén, Birgit Eriksson Form: Toula van Rooij Teckningar: Anette Blåberg Produktion: Bertil Stålenmark Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Hägersten Tryck: Multivista Indien 2009 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Omsl_Tummen_ F_klass.indd 2

Leoparden som tappade en fläck Leoparden låg under ett träd och räknade sina fläckar. Han hade nittioåtta stycken, alldeles kolsvarta mot den mjuka, gula pälsen. – Äsch, sluta räkna dina dumma fläckar, ropade Apan från grenarna ovanför. – Åttiofem, åttiosex, åttiosju, åttioåtta, räknade Leoparden. – Dumma Leopard!, sa Apan. Jag är trött på att höra dig räkna hela dagen. Och så sprang han i väg genom skogen till det ställe där Människan bodde. Människan höll på att måla ett gult staket, och Apan kom och tittade på, gömd bakom en törnbuske. När det började bli hetare, och solen stod högt på himlen, ställde mannen ner sin färgpyts och gick in i huset för att vila. Det var just vad Apan hade väntat på! Han högg tag i färgpytsen och rusade tillbaka genom skogen till det träd, där Leoparden fortfarande satt och räknade sina fläckar. Han gömde färgpytsen i det höga gräset, klättrade upp i trädet, satte sig på en gren och väntade. Leoparden räknade sina fläckar en gång till. Så sa han: – De är då här allesammans. Det är fint. Då kan jag sova. Så fort Leoparden började snarka, smög sig Apan ner ur trädet. Han tog fram pytsen med gul färg och smög sig på tåspetsarna fram mot Leoparden. Han tittade noga på Leopardens svarta fläckar och letade tills han hittade den allra största. Han doppade penseln i den gula färgen och målade över den svarta fläcken, så att man inte kunde se den. Så gömde han färgen i gräset och klättrade upp i trädet, satte sig på en gren och väntade. När Leoparden vaknade, gäspade han tre gånger. Så började han räkna sina fläckar. – Ett, två, tre, sa han och räknade, tills han kom till nittiosju. – Bara nittiosju! Bara nittiosju! skrek han. Jag ska ju ha nittioåtta. Jag har tappat en fläck! Oh, vad ska jag göra? Jag har tappat en fläck! Apan som satt på grenen ovanför, skrattade så att han höll på att kvävas. – Var är min nittioåttonde fläck? skrek Leoparden. Var är den? Var är min fläck?

Så såg han plötsligt eftertänksam ut. – Jag sitter förstås på den, sa han, och så reste han sig och började leta i gräset. Apan på grenen ovanför skrattade, så han fick ont i sidan. Leoparden sprang genom skogen och ropade: – Var är min fläck? Jag måste hitta min fläck! Piggsvinet letade efter den, Elefanten letade efter den, Lejonet letade efter den, Ormen letade efter den. De letade högt uppe i träden och lågt nere på marken, men de kunde inte hitta fläcken, som hade kommit bort. Då hördes åskan komma dundrande över himlen och tunga regndroppar började falla på Leoparden. Piggsvinet, Elefanten, Lejonet och Ormen sökte skydd, men Leoparden stannade ute i ösregnet, för han var så ivrig att leta rätt på sin fläck. När åskvädret dragit undan och solen kom fram igen, var Leoparden mycket trött och alldeles genomblöt. – Jag ska vila ett tag under mitt träd, och så kan solen torka min päls, sa han. Men så greps han av en förfärlig misstanke. Kanske han hade blivit av med en fläck till. – Ett, två, tre, sa han och räknade ända tills han kom till nittioåtta. – Nittioåtta, ropade han förtjust. Den har kommit tillbaka igen. Min fläck har kommit tillbaka! Jag undrar just hur det har gått till? Hur kan en fläck först komma bort på det där viset och sen hitta tillbaka alldeles själv? Apan, som satt på sin gren ovanför, skrattade så att han nästan föll ur trädet. Men han talade inte om för Leoparden något om målarfärgen, eller att regnet hade sköljt bort den, så fläcken kom fram igen. – Märkvärdigt, sa Leoparden, kolossalt märkvärdigt. Men då skrattade Apan så att han skakade och verkligen ramlade ner från trädet. Han föll inte på de mjuka löven. Han föll inte i det höga gräset. Han ramlade rakt ner i pytsen med gul färg – och det var rätt åt honom. (Ur Anita Hewett: Stora Elefant och Lilla Elefant och andra berättelser, översättning Görel Hildeman. Almqvist & Wiksell/Gebers 1960. Originaltitel: Elephant Big and Elephant Little, Random House, England)

09-05-08 12.36.42


INNEHÅLL s. 2

Skriva namn skriva

s. 14

Beskriva ett faktiskt förlopp tala/lyssna

s. 3

Läsa ordbilder läsa

s. 15

Sista ljudet i ord tala/lyssna

s. 4

Följa en linje skriva

s. 16

Återberätta en saga tala/lyssna

s. 5

Läsriktning läsa

s. 17

Redovisa ett händelseförlopp tala/lyssna

s. 6

Kopiering, mönster skriva

s. 18

Antal ord i en mening tala/lyssna

s. 7

Långa/korta ord tala/lyssna

s. 19

Innebörd av storlek läsa

s. 8

Muntlig instruktion tala/lyssna

s. 20

Innebörd av lägesord tala/lyssna

s. 9

Sammansatta ord läsa

s. 21

Innebörd av motsatsord läsa

s. 10

Kategoriord läsa

s. 22

Ljud i ord tala/lyssna

s. 11

Lyssna/diskutera saga tala/lyssna

s. 23

Bokstavskännedom skriva

s. 12

Rimord tala/lyssna

s. 24

Till pedagogen

s. 13

Första ljudet i ord tala/lyssna

MÅL I SVENSKA  ELEVEN SKA I SLUTET AV ÅRSKURS 3 beträffande läsning • kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt • kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt • kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt beträffande skrivning • kunna skriva läsligt för hand • kunna skriva berättande texter med tydlig handling • kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår • kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter • kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter beträffande tal och samtal (tala/lyssna) • kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehållet och handling på ett tydligt sätt framgår • kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner • kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenhet, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer

Inl_Tummen_F-klass.indd 1

09-04-29 11.13.19


SYFTE

STKARLIAV/AL Y S S N A

Jag kan skriva namn

Att kartlägga barnets kännedom om namn

A

JAG HETER

B

C

TILL HÄR BOR

D

2

A Förbered övningen genom att skriva alla barnens namn på tavlan. Barnen ringar in sitt eget namn. Därefter ska barnen skriva sitt eget förnamn i ramen.

Inl_Tummen_F-klass.indd 2

B–D Barnen väljer namn på valfri familjemedlem eller kompis.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida fram.

BOKEN TILLHÖR

09-04-29 11.13.20


Att kartlägga barnets förmåga att avläsa symboler

TL ÄA SL A / L Y S S N A

SYFTE

Jag kan läsa ordbilder

A

B

C

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida fram.

D

Samtala om vad bilderna föreställer. Vilka bilder hör ihop? Varför? Barnen ska dra streck mellan de bilder som hör ihop.

Inl_Tummen_F-klass.indd 3

3

09-04-29 11.13.20


Kopiering förbjuden. Se omslagets insida fram.

Läs sagan som finns på omslagets insida fram medan barnen lyssnar. Samtala om texten gemensamt genom att ställa frågor, t.ex: Varför ljög Nico? Var det rätt av Nico att ljuga? Har du ljugit någon gång?

Inl_Tummen_F-klass.indd 11

Att kartlägga barnets förmåga att aktivt lyssna på en saga, kunna använda sig av innehållet i en diskussion och koppla det till egna erfarenheter

Barnen ska sedan rita vad för slags djur de skulle vilja ha, kanske ett fantasidjur och motivera varför de valt det djuret.

TALA/LYSSNA

SYFTE

Jag kan lyssna på en saga

11

09-04-29 11.13.27


Till pedagogen Med Tummen Upp! Mål i svenska kan du som pedagog kartlägga varje barns grundläggande kunskaper i svenska. Materialet strävar mot målen i åk 3. Du kan även se färdigheter och förmågor såsom: • att kunna koncentrera sig • att kunna lyssna • att kunna förstå en muntlig instruktion, enskilt eller i grupp • att kunna arbeta självständigt • att ha ett bra penngrepp (finmotorik) • att kunna vänta på sin tur • att kunna slutföra en uppgift Övningarna inom varje delområde Tala/Lyssna, Läsa, Skriva är kronologiskt ordnade från höstterminens start till vårterminens slut, men kan också göras i valfri ordning. Vid varje övning i häftet finns ett tumgrepp som visar vilket delområde övningen tillhör (se innehållsförteckningen). Syftet med varje övning finns längst upp på respektive sida. Pedagogen guidar barnen genom uppgifterna. Ibland är det lämpligt att göra första uppgiften gemensamt i gruppen. Kontrollera att alla har gjort rätt. Barnen arbetar enskilt med varje övning, men gärna i grupp. Du kan använda Tummen Upp! som utvärdering i samband med: • utvecklingssamtal med föräldrar och elev • individuell utvecklingsplan IUP • överlämnande till läraren i åk 1 • planering av verksamheten

Utvärdera t.ex: • Hur löser barnet uppgiften (koncentrerat, oroligt, inte alls, motoriskt)? • Kan barnet förstå instruktionen? • Vilket ordförråd har barnet (förstår barnet vad bilderna föreställer, olika begrepp?) • Vilken uppfattning har barnet om språkljuden i relation till bokstäverna? • Kan barnet lyssna och återberätta ett händelseförlopp? • Kan barnet förmedla en egen berättelse?

Vi rekommenderar att du som pedagog gör en egen enkel summering i positiva ordalag av utvärderingen av varje elev.

24

Inl_Tummen_F-klass.indd 24

09-04-29 11.13.36


tummen

tummen UPP!

UPP!

Tummen upp! Mål i svenska är ett arbetsmaterial

där du som lärare noga kan kartlägga, diagnostisera och följa upp elevernas kunskaper i svenska. Tummen upp! Mål i svenska omfattar förskoleklass till och med åk 3. Till förskoleklassen finns ett kartläggningshäfte med läraranvisningar. Till åk 1­–3 finns ett kartläggningshäfte och tillhörande lärarpärm med uppföljning såsom handledning, bedömningskriterier, diagnoser och reparationsmaterial.

a k s n e v s i l må ggning ä l t r a F –k

Förskoleklass – Kartläggning med läraranvisningar

I serien ingår följande titlar: • Mål i svenska Fsk • Mål i svenska åk 1 Lärarpärm åk 1

• Mål i svenska åk 2 Lärarpärm åk 2 • Mål i svenska åk 3 Lärarpärm åk 3

Serien kommer att utökas med material för åk 4–6.

T A L A • ly s s n a • l ä s a • s k r i v a

FSK

1

2

3

4

5

6

Best.nr 47-08362-6 Tryck.nr 47-08362-6

Lena Claeson Anna Kjerstadius