Page 1

11

10

Cao Chong och elefanten

Cao Chong och elefanten

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Cao Cao, rikets härskare, får en elefant som gåva.

8

Hans ministrar måste ta reda på hur tung den är.

7

Men hur ska man kunna väga en elefant?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 6, SAGOR Best. nr 47-11092-6

1

Görel Hydén Richard Liu Si-Cong Ding

NIVÅ

9789147110926c1.indd 1

2014-05-26 13.23


När du har läst sagan läs i nivåer

6

sagor innehåller följande titlar:

Cao Chong och elefanten Svärdet i stenen

Tranflickan Törnrosa

ISBN 978-91-47-11092-6 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Richard Liu (kinesisk text), Si-Cong Ding (illustrationer), Rodney Martin (engelsk text) och Era Publications, South Australia 2014

Samtala om frågorna tillsammans med en kamrat, eller arbeta på egen hand. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Du hittar svaret tydligt i texten. „ Du hittar svaret i texten, med det står inte lika tydligt där som i gröna frågor. „ Du hittar inte svaret i texten. Tänk på vad du själv tycker eller tror.

„ Vem var Cao Chongs pappa? „ Varför hade Cao Chongs pappa en elefant?

Originalets titel: Cao Chong and the Elephant First published by Era Publications, Australia

„ Varför ville pappan väga elefanten?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Vem kom på hur man skulle göra för att väga elefanten?

Första upplagan 1

„ Varför skrattade ministrarna åt sina egna idéer, tror du?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Varför skrattade ministrarna när Cao Chong sa att han hade en idé, tror du?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

9789147110926c1.indd 2

„ Varför skrattade inte Cao Chongs pappa åt hans idé, tror du? „ Vad hände med båten när elefanten kom ombord? „ Hur mycket vägde stenarna i båten: mindre än elefanten, lika mycket som elefanten eller mer än elefanten? „ Håller du med Cao Cao när han säger "ett barn kan vara smartare än de äldre förstår"? Varför/varför inte? „ Vad tror du att ministrarna gör nästa gång de inte kan lösa ett problem?

2014-05-26 13.23


Cao Chong och elefanten En folksaga från Kina

Återberättad av Görel Hydén • Richard Liu Illustrerad av Si-Cong Ding 9789147110926b1-24.indd 1

2014-05-19 10.43


För tvåtusen år sedan fanns det tre riken i Kina – Wei, Shu och Wu. Varje rike styrdes av en mäktig krigsherre. En dag fick Cao Cao, som härskade över riket Wei, en elefant som gåva från Sun Quan som härskade över riket Wu. Cao Cao blev mycket glad över denna underbara gåva. Han tog med sig sin yngste son, Cao Chong, och alla sina ministrar för att ta emot elefanten.

2 9789147110926b1-24.indd 2

2014-05-19 10.43


3 9789147110926b1-24.indd 3

2014-05-19 10.43


Elefanten var stor, mycket större än vad Cao Cao hade kunnat tro. Han blev lite bekymrad. – Oj, vilken stor elefant, sa Cao Cao. Vi måste bygga ett hus som är starkt nog för elefanten att bo i.

4 9789147110926b1-24.indd 4

2014-05-19 10.43


– Men då måste jag först ta reda på hur mycket den väger, fortsatte Cao Cao.

5 9789147110926b1-24.indd 5

2014-05-19 10.43


– Den här elefanten är ju enorm, sa hans ministrar. I vårt rike finns det inga vågar som är stora nog för att väga den. – Det spelar ingen roll, sa Cao Cao. Elefanten måste vägas!

6 9789147110926b1-24.indd 6

2014-05-19 10.43


När du har läst sagan läs i nivåer

6

sagor innehåller följande titlar:

Cao Chong och elefanten Svärdet i stenen

Tranflickan Törnrosa

ISBN 978-91-47-11092-6 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Richard Liu (kinesisk text), Si-Cong Ding (illustrationer), Rodney Martin (engelsk text) och Era Publications, South Australia 2014

Samtala om frågorna tillsammans med en kamrat, eller arbeta på egen hand. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Du hittar svaret tydligt i texten. „ Du hittar svaret i texten, med det står inte lika tydligt där som i gröna frågor. „ Du hittar inte svaret i texten. Tänk på vad du själv tycker eller tror.

„ Vem var Cao Chongs pappa? „ Varför hade Cao Chongs pappa en elefant?

Originalets titel: Cao Chong and the Elephant First published by Era Publications, Australia

„ Varför ville pappan väga elefanten?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Vem kom på hur man skulle göra för att väga elefanten?

Första upplagan 1

„ Varför skrattade ministrarna åt sina egna idéer, tror du?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Varför skrattade ministrarna när Cao Chong sa att han hade en idé, tror du?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

9789147110926c1.indd 2

„ Varför skrattade inte Cao Chongs pappa åt hans idé, tror du? „ Vad hände med båten när elefanten kom ombord? „ Hur mycket vägde stenarna i båten: mindre än elefanten, lika mycket som elefanten eller mer än elefanten? „ Håller du med Cao Cao när han säger "ett barn kan vara smartare än de äldre förstår"? Varför/varför inte? „ Vad tror du att ministrarna gör nästa gång de inte kan lösa ett problem?

2014-05-26 13.23


11

10

Cao Chong och elefanten

Cao Chong och elefanten

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Cao Cao, rikets härskare, får en elefant som gåva.

8

Hans ministrar måste ta reda på hur tung den är.

7

Men hur ska man kunna väga en elefant?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 6, SAGOR Best. nr 47-11092-6

1

Görel Hydén Richard Liu Si-Cong Ding

NIVÅ

9789147110926c1.indd 1

2014-05-26 13.23


11

10

Svärdet i stenen

Svärdet i stenen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Kungen har en son som heter Arthur. Han är orolig för vad som kan hända Arthur, så han ber sin trogne trollkarl Merlin att gömma sonen.

8

7

Men hur ska det gå när han dör? Hur ska Arthur kunna bli kung?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 6, SAGOR Best. nr 47-11092-6

1 NIVÅ

9789147110926c2.indd 1

Görel Hydén Phil Cummings Leanne Argent 2014-05-26 13.24


När du har läst sagan läs i nivåer

6

sagor innehåller följande titlar:

Cao Chong och elefanten Svärdet i stenen

Tranflickan Törnrosa

ISBN 978-91-47-11092-6 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Phil Cummings (engelsk text), Leanne Argent (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Sword in the Stone First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud

Samtala om frågorna tillsammans med en kamrat, eller arbeta på egen hand. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Du hittar svaret tydligt i texten. „ Du hittar svaret i texten, med det står inte lika tydligt där som i gröna frågor. „ Du hittar inte svaret i texten. Tänk på vad du själv tycker eller tror.

„ I vilket land utspelar sig sagans handling? „ Vem var Arthurs riktiga pappa? „ Varför tog Merlin med sig Arthur bort från slottet? „ Vem blev kung när den gamle kungen dog? „ Visste Arthur att han var kungens son? „ Hur kunde Merlin veta att Arthur skulle bli en bra kung, tror du? „ Varför försökte riddarna och de andra mäktiga männen att dra svärdet ur stenen?

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

„ Hur kunde Arthur dra svärdet ur stenen när starka män inte klarade det?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Vem var den ende som inte blev förvånad när Arthur drog svärdet ur stenen, tror du?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

9789147110926c2.indd 2

„ Håller du med Merlin om att hans plan var perfekt? Varför/varför inte? „ Kan detta ha hänt på riktigt, tror du? Varför/varför inte?

2014-05-26 13.24


Svärdet i stenen En engelsk folksaga

Återberättad av Görel Hydén • Phil Cummings Illustrerad av Leanne Argent

9789147110926b25-48.indd 1

2014-05-19 10.33


Arthur föddes en vinternatt, medan snön föll mjukt på bergen. Han föddes i ett stort slott. Hans far, kungen, var en fin människa men han regerade under en farlig tid. Han kände oro för hur det skulle gå för sonen. Därför sände han en av sina riddare att hämta trollkarlen Merlin, hans trofaste vän.

2 9789147110926b25-48.indd 2

2014-05-19 10.33


3 9789147110926b25-48.indd 3

2014-05-19 10.34


Merlin kom, omgiven av magiska blixtar. – Jag måste gömma min baby Arthur, sa kungen. – Ja, ers majestät, sa Merlin. Prinsen måste vara i säkerhet. – Vad ska vi göra? frågade kungen. – Lämna pojken hos mig, sa Merlin. Jag ska nog komma på nånting.

4 9789147110926b25-48.indd 4

2014-05-19 10.34


5 9789147110926b25-48.indd 5

2014-05-19 10.34


Den natten lekte Merlin med babyn Arhur. Han fick magiska gnistor att dansa runt rummet. Arthur skrattade och skrattade. När Arthur somnat satte sig Merlin ner och funderade. Han strök sitt långa skägg och tänkte skarpt hela natten. När morgonen kom reste han sig. – Nu har jag en perfekt plan, sa han för sig själv.

6 9789147110926b25-48.indd 6

2014-05-19 10.34


När du har läst sagan läs i nivåer

6

sagor innehåller följande titlar:

Cao Chong och elefanten Svärdet i stenen

Tranflickan Törnrosa

ISBN 978-91-47-11092-6 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Phil Cummings (engelsk text), Leanne Argent (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Sword in the Stone First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud

Samtala om frågorna tillsammans med en kamrat, eller arbeta på egen hand. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Du hittar svaret tydligt i texten. „ Du hittar svaret i texten, med det står inte lika tydligt där som i gröna frågor. „ Du hittar inte svaret i texten. Tänk på vad du själv tycker eller tror.

„ I vilket land utspelar sig sagans handling? „ Vem var Arthurs riktiga pappa? „ Varför tog Merlin med sig Arthur bort från slottet? „ Vem blev kung när den gamle kungen dog? „ Visste Arthur att han var kungens son? „ Hur kunde Merlin veta att Arthur skulle bli en bra kung, tror du? „ Varför försökte riddarna och de andra mäktiga männen att dra svärdet ur stenen?

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

„ Hur kunde Arthur dra svärdet ur stenen när starka män inte klarade det?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Vem var den ende som inte blev förvånad när Arthur drog svärdet ur stenen, tror du?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

9789147110926c2.indd 2

„ Håller du med Merlin om att hans plan var perfekt? Varför/varför inte? „ Kan detta ha hänt på riktigt, tror du? Varför/varför inte?

2014-05-26 13.24


11

10

Svärdet i stenen

Svärdet i stenen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Kungen har en son som heter Arthur. Han är orolig för vad som kan hända Arthur, så han ber sin trogne trollkarl Merlin att gömma sonen.

8

7

Men hur ska det gå när han dör? Hur ska Arthur kunna bli kung?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 6, SAGOR Best. nr 47-11092-6

1 NIVÅ

9789147110926c2.indd 1

Görel Hydén Phil Cummings Leanne Argent 2014-05-26 13.24


11

Tran anff lickan

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Tranf lickan

9

En bonde och hans hustru är mycket fattiga.

8

En dag står plötsligt en mystisk flicka vid deras dörr. Hon väver underbart vackra tyger till dem.

7

6

Men vem är flickan? 5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 6, SAGOR Best. nr 47-11092-6

1 NIVÅ

9789147110926c3.indd 1

Görel Hydén Josephine Croser Leanne Argent 2014-05-26 13.27


När du har läst sagan läs i nivåer

6

sagor innehåller följande titlar:

Cao Chong och elefanten Svärdet i stenen

Tranflickan Törnrosa

ISBN 978-91-47-11092-6 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Josephine Croser (engelsk text), Leanne Argent (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

Samtala om frågorna tillsammans med en kamrat, eller arbeta på egen hand. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Du hittar svaret tydligt i texten. „ Du hittar svaret i texten, med det står inte lika tydligt där som i gröna frågor. „ Du hittar inte svaret i texten. Tänk på vad du själv tycker eller tror.

„ Varför blev bonden och hans hustru så glada när flickan kom? „ Vad gjorde bonden med det första tyget som flickan vävde?

Originalets titel: The Crane Girl First published by Era Publications, Australia

„ Vad måste kvinnan lova för att flickan skulle väva mera tyg?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Varför heter boken "Tranflickan"?

Första upplagan 1

„ Varför kom flickan till bondens hem, tror du?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Varför ville flickan vara i fred medan hon vävde?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

9789147110926c3.indd 2

„ Varför höll kvinnan inte sitt löfte till flickan, tror du? „ Varför ville kvinnan att fågeln skulle stanna? „ Varför kunde flickan inte stanna kvar hos bonden och hans hustru, tror du? „ Vad tror du att bonden gjorde med tyget som flickan lämnade kvar? „ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

2014-05-26 13.27


Tranf lickan En folksaga från Japan

Återberättad av Görel Hydén • Josephine Croser Illustrerad av Leanne Argent 9789147110926b49-72.indd 1

2014-05-19 10.37


En gång för länge, länge sedan gick en bonde över sin snöiga åker. Plötsligt hörde han ett mystiskt ljud. – Vad i all världen var det där? sa han medan han nyfiken vände sig om.

2

9789147110926b49-72.indd 2

2014-05-19 10.37


3

9789147110926b49-72.indd 3

2014-05-19 10.37


Då såg han en stor fågel, en trana, som satt fast, fångad i en fälla. Bonden skyndade sig att ta loss fågeln. – Nu kan du flyga iväg, sa han. Fågeln lyfte och försvann vid horisonten. Bonden pulsade vidare i snön, mot hemmet där hans hustru väntade på honom.

4

9789147110926b49-72.indd 4

2014-05-19 10.37


5

9789147110926b49-72.indd 5

2014-05-19 10.37


När bonden kom hem hade hustrun lagat mat till dem båda. Bonden och hans hustru åt en stilla och enkel måltid. De var mycket fattiga och de hade inga barn som kunde muntra upp dem. I mörkret utanför föll snö, massor med snö. – Vad var det där? frågade bonden när något plötsligt slamrade vid dörren. – Är det någon där? ropade hustrun. Hon gick för att öppna dörren och titta efter.

6

9789147110926b49-72.indd 6

2014-05-19 10.38


När du har läst sagan läs i nivåer

6

sagor innehåller följande titlar:

Cao Chong och elefanten Svärdet i stenen

Tranflickan Törnrosa

ISBN 978-91-47-11092-6 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Josephine Croser (engelsk text), Leanne Argent (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

Samtala om frågorna tillsammans med en kamrat, eller arbeta på egen hand. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Du hittar svaret tydligt i texten. „ Du hittar svaret i texten, med det står inte lika tydligt där som i gröna frågor. „ Du hittar inte svaret i texten. Tänk på vad du själv tycker eller tror.

„ Varför blev bonden och hans hustru så glada när flickan kom? „ Vad gjorde bonden med det första tyget som flickan vävde?

Originalets titel: The Crane Girl First published by Era Publications, Australia

„ Vad måste kvinnan lova för att flickan skulle väva mera tyg?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Varför heter boken "Tranflickan"?

Första upplagan 1

„ Varför kom flickan till bondens hem, tror du?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Varför ville flickan vara i fred medan hon vävde?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

9789147110926c3.indd 2

„ Varför höll kvinnan inte sitt löfte till flickan, tror du? „ Varför ville kvinnan att fågeln skulle stanna? „ Varför kunde flickan inte stanna kvar hos bonden och hans hustru, tror du? „ Vad tror du att bonden gjorde med tyget som flickan lämnade kvar? „ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

2014-05-26 13.27


11

Tran anff lickan

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Tranf lickan

9

En bonde och hans hustru är mycket fattiga.

8

En dag står plötsligt en mystisk flicka vid deras dörr. Hon väver underbart vackra tyger till dem.

7

6

Men vem är flickan? 5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 6, SAGOR Best. nr 47-11092-6

1 NIVÅ

9789147110926c3.indd 1

Görel Hydén Josephine Croser Leanne Argent 2014-05-26 13.27


11

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Törnrosa

9

En elak fe lägger en förbannelse på en prinsessa så att hon faller i djup sömn.

8

Långt senare besöker en prins prinsessans slott. Kan han väcka henne?

6

7

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 6, SAGOR Best. nr 47-11092-6

1 NIVÅ

9789147110926c4.indd 1

Görel Hydén Jill McDougall Laura Peterson

2014-05-26 13.29


När du har läst sagan läs i nivåer

6

sagor innehåller följande titlar:

Cao Chong och elefanten Svärdet i stenen

Tranflickan Törnrosa

ISBN 978-91-47-11092-6 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Jill McDougall (engelsk text), Laura Peterson (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

Samtala om frågorna tillsammans med en kamrat, eller arbeta på egen hand. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Du hittar svaret tydligt i texten. „ Du hittar svaret i texten, med det står inte lika tydligt där som i gröna frågor. „ Du hittar inte svaret i texten. Tänk på vad du själv tycker eller tror.

„ Varför bjöd kungen och drottningen feerna till en fest? „ Hur många feer fanns det i landet?

Originalets titel: Sleeping Beauty First published by Era Publications, Australia

„ Varför kunde de inte bjuda alla feerna?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Vilket straff fick kungen och drottningen av den trettonde fen?

Första upplagan 1

„ Vad menas med att lägga en förbannelse?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Varför hade prinsessan aldrig sett en spinnrock?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

9789147110926c4.indd 2

„ Varför ville prinsen försöka hitta Törnrosa, tror du? „ Varför öppnade sig dörrarna den dag som prinsen kom, tror du? „ Vilken fe gav prinsessan den värdefullaste gåvan, tycker du? Varför? „ Törnrosa levde i en påhittad värld där det goda vinner över det onda. Ge exempel på det från sagan. „ Vad tycker du: Var det rätt av kungen att välja bort en av feerna?

2014-05-26 13.29


Törnrosa En klassisk folksaga

Återberättad av Görel Hydén • Jill McDougall Illustrerad av Laura Peterson

9789147110926b73-96.indd 1

2014-05-19 10.46


För länge, länge sedan levde en kung och en drottning i ett rike långt borta. De var mycket olyckliga därför att de inte hade fått några barn. De hade nästan gett upp hoppet när drottningen till slut födde en mycket söt liten prinsessa. – Det här är så underbart att vi måste ordna en fest för henne. Vi bjuder in alla feer i hela landet, bestämde kungen.

2 9789147110926b73-96.indd 2

2014-05-19 10.46


3 9789147110926b73-96.indd 3

2014-05-19 10.47


Nu råkade det vara så att kungen ägde bara tolv guldtallrikar, men det fanns tretton feer i landet. – En fe måste få stanna hemma, sa drottningen. Kungen nickade. – Jag vet vilken fe vi inte ska bjuda. Hon som har ett så otäckt humör.

4 9789147110926b73-96.indd 4

2014-05-19 10.47


5 9789147110926b73-96.indd 5

2014-05-19 10.47


Dagen för festen kom, och de tolv feerna samlades kring vaggan i stora salen. Varje fe gav den lilla prinsessan en magisk gåva. – Jag ger henne visdom, sa den första fen. – Jag ger henne godhet, sa den andra fen. – Jag ger henne skönhet, sa den tredje fen. Och så fortsatte det med de övriga feerna.

6 9789147110926b73-96.indd 6

2014-05-19 10.47


När du har läst sagan läs i nivåer

6

sagor innehåller följande titlar:

Cao Chong och elefanten Svärdet i stenen

Tranflickan Törnrosa

ISBN 978-91-47-11092-6 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Jill McDougall (engelsk text), Laura Peterson (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

Samtala om frågorna tillsammans med en kamrat, eller arbeta på egen hand. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Du hittar svaret tydligt i texten. „ Du hittar svaret i texten, med det står inte lika tydligt där som i gröna frågor. „ Du hittar inte svaret i texten. Tänk på vad du själv tycker eller tror.

„ Varför bjöd kungen och drottningen feerna till en fest? „ Hur många feer fanns det i landet?

Originalets titel: Sleeping Beauty First published by Era Publications, Australia

„ Varför kunde de inte bjuda alla feerna?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Vilket straff fick kungen och drottningen av den trettonde fen?

Första upplagan 1

„ Vad menas med att lägga en förbannelse?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Varför hade prinsessan aldrig sett en spinnrock?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

9789147110926c4.indd 2

„ Varför ville prinsen försöka hitta Törnrosa, tror du? „ Varför öppnade sig dörrarna den dag som prinsen kom, tror du? „ Vilken fe gav prinsessan den värdefullaste gåvan, tycker du? Varför? „ Törnrosa levde i en påhittad värld där det goda vinner över det onda. Ge exempel på det från sagan. „ Vad tycker du: Var det rätt av kungen att välja bort en av feerna?

2014-05-26 13.29


11

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Törnrosa

9

En elak fe lägger en förbannelse på en prinsessa så att hon faller i djup sömn.

8

Långt senare besöker en prins prinsessans slott. Kan han väcka henne?

6

7

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 6, SAGOR Best. nr 47-11092-6

1 NIVÅ

9789147110926c4.indd 1

Görel Hydén Jill McDougall Laura Peterson

2014-05-26 13.29

9789147110926