__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

STRUKTUR på språket 3

Struktur på språket är en serie med arbetsböcker i tre delar som tränar avgränsade grund-​ läggande moment i språkets struktur. Serien kan användas för repetition. Varje bok innehåller sju kapitel som inleds med en faktaruta och avslutas med en diagnos. I slutet av varje bok finns en utvärderingssida.

på språket 3

Struktur på språket 3 innehåller kapitlen Substantiv, verb och adjektiv, Kommatecken och talstreck, Prepositioner, interjektioner och räkneord, Pronomen, adverb och konjunktioner, Subjekt, predikat och objekt, Huvudsats och bisats samt Negationer.

på språket 2

Stavning

Carina Bygren Jonsson

Språklära

på språket 3 Språklära

Carina Bygren Jonsson

ISBN 978-91-40-69469-0

9

789140 694690

Carina Bygren Jonsson


vtal.

I N N E H Å LL Substantiv, verb och adjektiv

4

Kommatecken och talstreck

16

Prepositioner, interjektioner och räkneord

20

Pronomen, adverb och konjunktioner

26

Subjekt, predikat och objekt

32

Huvudsats och bisats

38

Negationer

42

Utvärdering

48

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3


FAKTA Substantiv, verb och adjektiv är tre av våra ordklasser. Substantiv är ord för saker (dator), människor (vän), djur (lejon), växter (ros), ämnen (vatten), känslor (sorg), namn (Anna) och platser (Italien). Du kan sätta en, ett eller flera framför. När du kan sätta en eller ett framför substantivet står det i obestämd form (en bil). När du vet vilket substantiv man talar om står substantivet i bestämd form (bilen). Om det är en sak kallas det för singular (en bil-bilen). Om det är flera saker kallas det för plural (flera bilar-bilarna). Verb talar om vad någon gör eller vad som händer. Du kan sätta att framför grundformen (att cykla). Hjälpverb är verb som man använder tillsammans med ett huvudverb (kan cykla). Man kan ta tema på verb (cykla, cyklade, cyklat). Verb har olika tidsformer eller tempus (cykla, cyklar, cyklade, har cyklat, hade cyklat och ska cykla). Adjektiv är ord som beskriver hur någon eller något är (ny). Adjektiven kan böjas för att det ska passa ihop med substantivet (en ny cykel, två nya cyklar). Adjektiv kan också jämföras eller kompareras (ny, nyare, nyast).

? !

4

Varför ska du lära dig detta? Du lär dig fler ord och utvecklar ditt tal och din skrift. Du reflekterar över hur du kan förbättra dina texter. Du kommer att ha nytta av kunskaperna när du lär dig andra språk.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

1. Ringa in alla substantiv. Det finns tre på varje rad.

bil

äter

katt

leka

spela

stol

med

dansa

flicka

många

hand

bok

titta

fisk

upp

Sverige

spik

borsta

hus

syr

Pia

hoppar

ensamhet

finns

2. I varje mening finns det två substantiv. Skriv substantiven på raderna.

Bilen åker på vägen. Vid trädet står en räv. Olle är min vän. Katten jagar två möss. En drake bor i slottet.

3. Läs substantivens ändelser noga och fundera om det är singular eller plural. Skriv en, ett eller flera framför ordet.

väska

öga

flaggor

påsar

oliv

väskor

ögon

påse

oliver

länder

land

flagga

4. Skriv meningar om två substantiv.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

5


9. Månaderna kommer i rätt ordning. Skriv deras ordningstal.

Januari är Februari är

månaden. månaden.

Mars är

månaden.

April är

månaden.

Maj är

månaden.

Juni är

månaden.

Juli är Augusti är

månaden. månaden.

September är Oktober är

månaden. månaden.

November är

månaden.

December är

månaden.

10. Dra streck mellan grundtal och ordningstal.

1

andra

sjunde

7

2

tredje

nionde

8

3

första

tionde

9

4

femte

åttonde

10

5

sjätte

tolfte

11

6

fjärde

elfte

12

24

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

Diagnos Titta på bilden och skriv prepositioner på raderna.

huset finns ett garage. fönstret sitter en katt. fönstret växer det blommor. Skriv några interjektioner du kan använda.

Hälsning Ljudhärmande Stark känsla

My

Love

Tea

Tim

Dan

Sara

Erik

Anna

Vera

Hassan

Vilken plats står de olika barnen på? Skriv namnen på rätt ställe.

sjätte plats sjunde plats

andra plats

tredje plats

nionde plats

fjärde plats

första plats

femte plats

åttonde plats

tionde plats

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

25


10. Här är några av de vanligaste konjunktionerna. Skriv in konjunktionerna i rätt mening.

men

eller

utan

för

och

Höga tallar, stora granar

gamla ekar.

Jag tycker om pannkakor

inte våfflor.

Ska jag välja basket

handboll?

Han bromsade

den stora älgen.

Jag vill ha en korv

senap.

11. Sätt ihop två meningar till en mening med hjälp av konjunktionerna.

eftersom

fastän

innan

när

Jag tycker om dig. Du är så snäll.

Jakob fortsatte springa. Han var väldigt trött.

Hanna läste läxan. Hon gick till skolan.

Han åker gärna skidor. Det är vinter och snö.

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

Diagnos Välj rätt pronomen.

mitt

jag

mig

min

Lita på

vill inte åka.

bästa vän heter Sabina.

namn är Kim.

Välj rätt pronomen.

han

den

vi

de

är min lillebror.

Pojken heter Rasmus.

Mormor och morfar kommer imorgon. helgen.

stannar hela

Imorgon ska jag och pappa åka. Bollen försvann.

ska åka till Finland.

rullade iväg in i buskarna.

I varje mening finns ett adverb. Ringa in adverbet.

Jag har väntat länge.

Katten jamade högt.

Han springer snabbt.

Hon skrattar ofta.

Ringa in konjunktionerna. Det finns två konjunktioner på varje rad.

korv

eller

vi

här

för

saga

skola

du

utan

med

sedan

hoppa

imorgon

och

nio

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

31


FAKTA Subjekt (s), predikat (p) och objekt (o) är tre satsdelar. Varje del av en mening som innehåller ett subjekt och ett predikat är en sats. En mening kan innehålla flera satser. Satsdelarna kommer i en viss ordning när vi skriver meningar.

Katten jagar hunden.

Hunden jagar katten.

Subjektet (s) är någon eller något som gör något. Först var det katten som utför handlingen och i den andra meningen är det hunden. Predikatet (p) talar om vad som händer eller vad någon gör. Här är det ordet jagar som beskriver en handling. Objekt (o) är någon eller något som utsätts för handlingen (vad, vem eller vilka). Först var det hunden som jagades och i den andra meningen var det katten som jagades.

?

Varför ska du lära dig detta?

!

Du lär dig att använda orden på rätt sätt så att andra människor förstår dig bättre. Du får också en ökad förståelse för språket, orden och hur de kan användas.

1. Vem är subjekt i dessa meningar? Skriv s under ordet.

Lisa jagar Kalle.

Kalle jagar Lisa.

Sara hittade Samir.

Samir hittade Sara.

2. Skriv ett predikat som passar.

Solen Jag 32

på himlen. i havet. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

3. Skriv en mening med subjekt och predikat. Skriv s och p under orden.

4. I en mening kan det finnas flera subjekt och predikat. Skriv s och p under orden.

Fåglarna kvittrar och sjunger.

Hundarna busar och leker.

Mamma och pappa arbetar.

Mira och David badar och skrattar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

33


8. Bilda meningar med orden. Alla ord måste vara med.

sängen sover han inte i

Hassan inte ska idag åka

9. Stryk under negationen och första verbet i uppgift 8. Är meningarna huvudsatser eller bisatser?

10. Skriv meningar till bilderna och använd ordet inte.

Du ska vara snäll. Du får inte

Du ska använda bilbälte. Du

Du ska ha hjälm på dig när du cyklar. Du

46

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

Diagnos Ringa in huvudsatserna med rött och bisatserna med blått.

Han tränade när han var sjuk. Jag vet när han kommer. Vi måste vara tysta så att han vaknar. Jag vill ha en kompis som ljuger.

Skriv om de första två meningarna med en negation i huvudsatsen.

Skriv om de sista två meningarna med en negation i bisatsen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

47


STRUKTUR på språket 3

Struktur på språket är en serie med arbetsböcker i tre delar som tränar avgränsade grund-​ läggande moment i språkets struktur. Serien kan användas för repetition. Varje bok innehåller sju kapitel som inleds med en faktaruta och avslutas med en diagnos. I slutet av varje bok finns en utvärderingssida.

på språket 3

Struktur på språket 3 innehåller kapitlen Substantiv, verb och adjektiv, Kommatecken och talstreck, Prepositioner, interjektioner och räkneord, Pronomen, adverb och konjunktioner, Subjekt, predikat och objekt, Huvudsats och bisats samt Negationer.

på språket 2

Stavning

Carina Bygren Jonsson

Språklära

på språket 3 Språklära

Carina Bygren Jonsson

ISBN 978-91-40-69469-0

9

789140 694690

Carina Bygren Jonsson

Profile for Smakprov Media AB

9789140694690  

9789140694690  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded