Page 1


”Var bor du lilla råtta?” ”I din hatt.”

Var bor du lilla ratta inl.indd 2

08-10-01 09.43.14


”Vad gör du klockan åtta?” ”Jagar katt.”

Var bor du lilla ratta inl.indd 3

08-10-01 09.43.15


”Hur många ungar har du?”

Var bor du lilla ratta inl.indd 4

08-10-01 09.43.15


Var bor du lilla ratta inl.indd 5

08-10-01 09.43.16


Var bor du lilla ratta inl.indd 6

08-10-01 09.43.16


”Sjutti’två!”

Var bor du lilla ratta inl.indd 7

08-10-01 09.43.16


”Hur mår din gamle far, då?” ”Si och så.”

Var bor du lilla ratta inl.indd 8

08-10-01 09.43.16

9789129669725  

”Var bor du lilla råtta?” ”I din hatt.” Var bor du lilla ratta inl.indd 2Varbordulillarattainl.indd2 08-10-01 09.43.1408-10-0109.43.14 ”Vad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you