Page 1

Chris Alfredsson Anneli Johansson

ÖVNINGSBOK

ÖVNINGSBOK Chris Alfredsson Anneli Johansson Spanska för årskurs 8. COLORES är ett läromedel i spanska för årskurs 6–9, med möjlighet att börja antingen i årskurs 6 eller årskurs 7.

Övriga delar till COLORES 8:

Chris Alfredsson Anneli Johansson

TEXTBOK

ÖVNINGSBOK

Chris Alfredsson Anneli Johansson

TEXTBOK

Chris Alfredsson Anneli Johansson Colores 8 TB Omslag fram.indd 2

09-01-13 14.02.06

Elev-cd

Lärar-cd

Chris Alfredsson Anneli Johansson

Chris Alfredsson Anneli Johansson

TEXTBOK

TEXTBOK

Lärarhandledning Colores 8 TB Omslag fram.indd 2

Colores 8 TB Omslag fram.indd 2

Textbok

09-01-13 14.02.06

Colores 8 LH omslagsdummy - mörkgul kopia.indd 1

09-01-28 13.31.39

Colores 8 cd-dummy lärare -mörkgul kopia.indd 1

Lärarhandledning Lärar-cd

Colores 8 TB Omslag fram.indd 2

09-01-13 14.02.06

09-01-28 13.30.16

Colores 8 cd-dummy elev - mörkgul kopiakopia.indd 1

09-01-13 14.02.06

09-01-28 13.39.32

Elev-cd (1-pack) Elev-cd (10-pack)

För mer information om COLORES: www.nok.se/laromedel

ISBN 978-91-27-41472-3

9

789127 414723

1 0 0 0 0


Colores 8 OĚˆB Inlaga.indd 3

11-01-26 18.30.47


InnehållsförtecknIng ¡hola!

4

Mis amigos

8

la ciudad

28

Música y baile

46

Mi estilo

62

la historia española

84

fiestas en españa

102

GRAMÁTICA ESPAÑOLA – Spansk grammatik

108

PROyECTOS – Projektarbeten

125

COnCuRSO – En frågetävling

127

VOCAbuLARIO ESPAÑOL-SuECO – Spansk-svensk ordlista

128

VOCAbuLARIO SuECO-ESPAÑOL – Svensk-spansk ordlista

132

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 3

11-01-26 18.30.47


¡hola! 1. ¿Cómo es? Hur svarar man i telefonen i: a) Colombia? _____________________________ b) Kuba?

_____________________________

c) Mexiko?

_____________________________

I detta temaområde arbetar du med: • telefonfraser • hälsningsfraser • avskedsfraser • att fråga hur någon mår • att berätta hur du mår

d) Spanien? _____________________________

2. Crucigrama Lös korsordet med hjälp av dialogerna på sidorna 4–5 i textboken.

9 12

se dice = man säger Horizontales 1. …… equivocado. 2. ……, no está. 3. En Cuba se dice ¡……! 4. En España se dice ¿……? 5. En México se dice ¿……? 6. .….., estoy enferma. 7. En Colombia se dice ...… .

1 8

2

11 10

3 4

Verticales 8. ¿…... hablar con tu madre? 9. ..…. fiebre. 10. ¿Puedo …... con tu madre? 11. ¿Con …... hablo? 12. Sí, un …... . 4

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 4

5 6 7

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11-01-26 18.30.47


3. Elige y escribe Välj rätt ord till meningarna. a)

llamas –Me _______________ llamo Sofía

–¿Cómo te ___________________?

llamas/llamo

b) soy/voy

–Hola, ________________________________ yo. –Ya ____________________________________. c) –¿Con quién ________________________________?

hablas/hablo

–____________________________ con Rosa. d) –¿______________________________ hablar con tu padre?

momento/puedo

–Sí, un ____________________________________. e) –¿_______________________________ Manolo? –____________________________ equivocado.

está/número

f) –¿_____________________________ estás? –Mal. Tengo _______________________________.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 5

cómo/fiebre

¡HOLA! –

5

11-01-26 18.30.47


4. ¿Cómo se dice?

momento soy

Hur säger man på spanska? Översätt uttrycken. Ta hjälp av orden i rutan. Glöm inte stor bokstav, frågetecken och punkt.

hablar

equivocado

tu

con

hablo puedo

yo

no

quién

número

está

con

tarde

un

madre más

a) Det är jag. __________________________________________________________ b) Vem pratar jag med? _________________________________________________ c) Kan jag få tala med din mamma? ______________________________________ ______________________________________________________________________ d) Han är inte hemma. _________________________________________________ e) Ett ögonblick. _______________________________________________________ f) senare ______________________________________________________________ g) fel nummer _________________________________________________________

5. Escucha y contesta 1. Lyssna på dialogerna och svara på frågorna. a) Hur hälsar Malena?

H

a) Vilket är ordet? I

b) Hur mår Pilar?

_________________________

c) Hur hälsar man i Mexiko? B

d) Vad har Hugo? A

f) Hur mår Julia? g) Hur hälsar man i Spanien?

6

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 6

b) Vad betyder det? _________________________

e) Hur hälsar man i Colombia?

h) Vem är Carla?

2. De gula rutorna bildar ett ord.

T

c) Vilket land passar det ihop med? _________________________ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11-01-26 18.30.48


6. Escribe y habla Arbeta två och två. Skriv en telefondialog och spela upp för ett annat par.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 7

¡HOLA! –

7

11-01-26 18.30.48


Mis amigos Página

I detta temaområde arbetar du med: • ord för egenskaper och tillstånd berätta om sig själv och någon annan • • skillnaden mellan ser och estar • frågor • artiklar i singular • fraser för årstider och väder

Listo

Cualidades y condiciones 1. Marca 2. ¿Cómo es?

9 10

3. Elige 4. ¿Cómo se dice?

11

Página

Listo

Nuevos amigos 12. Busca las palabras

Mi mejor amigo 5. Contesta

12

13. Elige

6. Busca, escribe y traduce

13

14. Escribe y habla

18

15. Empareja

7. Busca las frases 8. Escucha y corrige los errores

17

15

16. ¿Cómo se dice?

19

9. Empareja 10. Completa las preguntas y traduce

16

11. Habla

Las estaciones y el tiempo 17. Empareja

20

18. Escribe y habla

¿Qué tiempo hace? 19. Corrige y traduce MÁS TEXTOS Amigo, amigo, amigo – un poema + 22 A. Preguntas B. Marca y traduce C. Escribe El perro – el mejor amigo del hombre ++ 23 A. Palabras desordenadas B. Busca las frases La amistad +++ 24 A. Verdadero/falso B. Escribe C. Traduce

8

21

Amigos famosos 20. ¿Cómo se dice?

25

21. ¿Quién es? 22. Escucha y empareja 23. Verdadero/falso

26

24. Habla

Yo

27

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Cualidades y condiciones 1. Marca Stryk de ord som du tycker inte passar in. Skriv varför du valt det ordet. triste, cansada, enfadada, cabezota

cabezota

Det är ett ser-ord, övriga är estar-ord

a) _____________________ ___________________________________________________

enojado, triste, enfermo, leal b) _____________________ ___________________________________________________ guapa, cariñosa, guapo, buena c) _____________________ ___________________________________________________ mala, cariñosa, divertida, buena d) _____________________ ___________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 9

MIS AMIGOS –

9

11-01-26 18.30.48


2. ¿Cómo es? Hur ska det vara? Välj ord från rutan och skriv dem där de passar in. Orden kan passa på flera ställen

guapos, desordenadas, divertidos,

soy = jag är es = han/hon är somos = vi är son = de är

simpáticos, cariñosa, guapo, cariñosas, divertido, simpático, desordenada

simpático.

a) Soy _______________________________

simpáticos.

Mis amigos son _______________________

b) Mi padre es ________________________ Mis padres son ________________________ c) Pedro es __________________________

Pedro y Elena son _____________________

d) Adriana es ________________________

Adriana y Victoria son _________________

e) Mi hermana es _____________________

Mis hermanas son _____________________

3. Elige Välj rätt ord och skriv det i meningen. a) Sara es ____________________________________ divertido/cariñosa b) Javier es __________________________________ generoso/enamorada c) El chico está _______________________________ enfermo/enferma d) Mi padre está ______________________________ guapa/triste e) Mis hermanos son __________________________ malos/cansada

10

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11-01-26 18.30.49


4. ¿Cómo se dice?

a) Jag är

Skriv hur personerna är. Skriv på spanska.

Soy tímida.

________________________ b) Jag är

c) Enrique är

d) Hugo är

_________________________ _________________________ ________________________ e) Jag är

f) María är

g) Carlos är

_________________________ _________________________ _________________________ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 11

MIS AMIGOS –

11

11-01-26 18.30.49


Mi mejor amigo 5. Contesta Svara på frågorna på svenska. a) Varifrån är Diana och Sandra?

b) Hur tycker Diana att en bra kompis är?

c) Hur förklarar Sandra att hon inte har en bästa kompis?

12

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11-01-26 18.30.51


d) Varför är Edu en av Lalos bästa kompisar?

e) Hur beskriver Edu Lalo?

6. Busca, escribe y traduce Leta efter orden på sidorna 8–9 i textboken. Skriv och översätt till svenska. a) Fyra ord som beskriver en tjejkompis. Español

Sueco

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

b) Tre ord som beskriver en killkompis. Español

Sueco

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 13

MIS AMIGOS –

13

11-01-26 18.30.51


7. Busca las frases 1. Leta efter fraserna på sidorna 8–9 i textboken. Vilka ord saknas? a) ¿De _________________________ eres? b) _______________________________ de Cali. c) ¿____________________________ una mejor _______________________________? d) Tengo muchas ____________________________. e) Diana ________________________ considerada, divertida y ______________________. f) Nos ____________________ las mismas _____________________. g) ¿Dónde ________________________________? h) ____________________________ en la Ciudad de México. i) ________________________ sincero, _______________________ y considerado.

2. Översätt sedan meningarna till svenska. a) ___________________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________ d) __________________________________________________________________________ e) ___________________________________________________________________________ f) ___________________________________________________________________________ g) ___________________________________________________________________________ h) __________________________________________________________________________ i) ___________________________________________________________________________

14

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11-01-26 18.30.51


8. Escucha y corrige los errores Lyssna på när Andrés berättar om sig själv och sina bästa kompisar. Rätta sedan de felaktiga påståendena nedan.

apodo = smeknamn

a) El apodo de Andrés es Pedro.

el apodo de Andr es Andy.

No, __________________________________________________________________ b) Andrés tiene quince años. No, __________________________________________________________________ c) Andrés es de España. No, __________________________________________________________________ d) Andrés vive en la capital de Costa Rica. No, __________________________________________________________________ e) Pilar es generosa y leal. No, __________________________________________________________________ f) Mario es divertido, sincero y bueno. No, __________________________________________________________________

9. Empareja Para ihop de spanska orden med den svenska betydelsen. a) ¿Cómo?

e) ¿Puedo...?

___ Kan jag /få/ ...?

___ Varför?

b) ¿Tienes...?

f) ¿Quién?

___ Hur?/Vad?

a

___ När?

c) ¿Cuántos?

g) ¿Por qué?

___ Vem?

___ Vad?

d) ¿Qué?

h) ¿Cuándo?

___ Hur många?

___ Har du ...?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

MIS AMIGOS –

15


10. Completa las preguntas y traduce Hur ska frågorna börja? Översätt sedan meningarna till svenska. a) ¿___________ hermanos?

______________________________________________

b) ¿___________ años tienes?

______________________________________________

c) ¿___________ primos tienes?

______________________________________________

d) ¿___________ te gusta hacer?

______________________________________________

Por qué

e) ¿___________ te gusta viajar (resa)? ______________________________________________ f) ¿___________ hablar con Mauro?

______________________________________________

g) ¿___________ es un buen amigo?

______________________________________________

h) ¿___________ es tu mejor amiga?

______________________________________________

i) ¿___________ es tu cumpleaños?

______________________________________________

11. Habla Fråga dina klasskamrater hur de tycker att en bra kompis ska vara och skriv deras svar i tabellen. –¿Cómo es un buen amigo? –Un buen amigo es... nombre

16

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 16

–¿Cómo es una buena amiga? –Una buena amiga es... Respuesta (Svar)

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11-01-26 18.30.51


Nuevos amigos 12. Busca las palabras Leta efter fraserna på sidorna 10–11 i textboken. a) Jag heter ... _______________________________________________ b) Jag är fjorton år. ___________________________________________ c) Jag har en hund. ___________________________________________ d) Jag är glad. ________________________________________________ e) Jag bor i Barcelona. _________________________________________ f) Jag behöver kompisar. _______________________________________ g) Jag söker kompisar. _________________________________________

13. Elige Ringa in rätt alternativ. a) Clara är

en katt

en hund

en syster

b) Eduardo bor i

Madrid

Málaga

Barcelona

c) Antonia bor i buenos Aires sedan

två månader

två år

två veckor tillbaka

d) Antonia är

tolv år

tretton år

femton år

e) Caracas ligger i

Spanien

Chile

Venezuela

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Colores 8 ÖB Inlaga.indd 17

MIS AMIGOS –

17

11-01-26 18.30.51


Chris Alfredsson Anneli Johansson

ÖVNINGSBOK

ÖVNINGSBOK Chris Alfredsson Anneli Johansson Spanska för årskurs 8. COLORES är ett läromedel i spanska för årskurs 6–9, med möjlighet att börja antingen i årskurs 6 eller årskurs 7.

Övriga delar till COLORES 8:

Chris Alfredsson Anneli Johansson

TEXTBOK

ÖVNINGSBOK

Chris Alfredsson Anneli Johansson

TEXTBOK

Chris Alfredsson Anneli Johansson Colores 8 TB Omslag fram.indd 2

09-01-13 14.02.06

Elev-cd

Lärar-cd

Chris Alfredsson Anneli Johansson

Chris Alfredsson Anneli Johansson

TEXTBOK

TEXTBOK

Lärarhandledning Colores 8 TB Omslag fram.indd 2

Colores 8 TB Omslag fram.indd 2

Textbok

09-01-13 14.02.06

Colores 8 LH omslagsdummy - mörkgul kopia.indd 1

09-01-28 13.31.39

Colores 8 cd-dummy lärare -mörkgul kopia.indd 1

Lärarhandledning Lärar-cd

Colores 8 TB Omslag fram.indd 2

09-01-13 14.02.06

09-01-28 13.30.16

Colores 8 cd-dummy elev - mörkgul kopiakopia.indd 1

09-01-13 14.02.06

09-01-28 13.39.32

Elev-cd (1-pack) Elev-cd (10-pack)

För mer information om COLORES: www.nok.se/laromedel

ISBN 978-91-27-41472-3

9

789127 414723

1 0 0 0 0

9789127414723  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you