Page 1

t.ex. • socialt umgänge med kollegor och affärskontakter • e-post och telefonsamtal • möten och presentationer • marknadsföring och försäljning

Till boken finns en lärarhandledning på cd med bl.a. pedagogiska tips och kommentarer till respektive kapitel, kompletterande texter och övningar samt prov och lösningar till prov.

Real Business är avsedd för gymnasie- och vuxenutbildningen och kan

användas i kursen Engelsk affärskommunikation eller som ett komplement i Engelska A/B. Den passar också utmärkt för företagsutbildningar där man vill få praktisk träning i engelsk affärskommunikation och för självstudier. Författarna till Real Business har alla gedigen erfarenhet inom området, dels från egna företag där de erbjuder språkkurser i engelska för företag, organisationer, kommuner och statlig sektor, dels från undervisning i engelska och engelsk affärskommunikation på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Best.nr 47-09057-0

Tryck.nr 47-09057-0-00

Real business - omslag.indd 1

E N G E LS K A F FÄ R S K O M M U N I K AT I O N

Faktaavsnitt varvas med konkreta övningar i tal och skrift samt hör- och läsförståelseövningar. Hörförståelseövningarna finns inspelade på den cd som följer med boken. En engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista underlättar inlärningen av viktiga begrepp.

Real People

Real Business tar upp många olika former av affärskommunikation,

REAL BUSINESS

Real Business är en kombinerad fakta- och övningsbok som på ett verklighetsnära och enkelt sätt ger praktiska kunskaper i engelsk affärskommunikation. I varje kapitel får läsaren stifta bekantskap med en yrkesverksam person som dagligen kommunicerar på engelska i sitt yrke.

REAL BUSINESS Fakta- och övningsbok

Real People Stephen James Sarah Schofield Andy Coombs Will Maddox Ulla-Gunn Nilsson Irene Skrytek Richard Whale

ENGELSK A F FÄ R S KO M M U N I K AT I O N

09-06-26 15.35.05


Real Business – Real People Engelsk affärskommunikation Fakta- och övningsbok ISBN 978-91-47-09057-0 © 2009 Författarna och Liber AB Redaktör: Cecilia Björk Tengå/Lotta Hagermark Omslag: Fredrik Elvander Omslagsfoto: Dreamstime Grafisk formgivning: Fredrik Elvander Layout: Carina Falk Koncept: Stephen James och Sarah Schofield Övriga författare: Andy Coombs, Will Maddox, Ulla-Gunn Nilsson, Irene Skrytek och Richard Whale Business English around the World: Richard Whale The Telephone, Emails and Letters: Will Maddox Upplaga 1:1 Tryckt på miljövänligt papper Sättning: Teckensnitt: Adobe Garamond Pro Rubriker: Berthold Akzidenz Grotesk Tryck: Kina 2009

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö Tfn: 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

Real Business_kap1.indd 2

09-06-26 15.32.32


REAL BUSINESS Fakta- och รถvningsbok

Real People Stephen James Sarah Schofield Andy Coombs Will Maddox Ulla-Gunn Nilsson Irene Skrytek Richard Whale

ENGELSK A F Fร„ R S KO M M U N I K AT I O N

Real Business_kap1.indd 1

09-06-26 15.32.32


Förord Real Business är ett grundläggande material i engelsk affärskommunikation som tränar engelska i olika affärsrelaterade situationer. Övningarna är samman­ ställda av sex brittiska och en svensk lärare som alla undervisar i engelsk affärs­ kommunikation, och underlaget är hämtat från verkliga företag i och utanför Sverige. Real Business  är avsedd för gymnasiet/vuxenutbildningen, kursen Engelsk affärs­ kommunikation eller som komplement i engelska A/B. Boken lämpar sig också utmärkt för företagsutbildning. Bokens olika kapitel följer samma grundstruktur. Varje kapitel introduceras av en lärare som lyfter fram avsnittets viktigaste moment. Därefter följer en text av en ”Business Professional” som berättar om sitt arbete. I varje kapitel finns läs­ förståelseövningar och lyssningsövningar (se medföljande cd-skiva) med kopp­ling till kapitlets innehåll. Dessutom finns en rad skriftliga och muntliga ­ övningar som tränar vokabulär och uttryckssätt inom respektive område. Varje kapitel av­ slutas med extra övningar för den som vill få mer träning samt en kort ordlista med kapitlets nyckelord. Sist i boken finns en engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista samt lösningar till övningarna. En cd med kapitlens olika lyssningsövningar medföljer boken. Läromedelspaketet Real Business innehåller också en lärarhandledning på cd med kommentarer och tips kring respektive kapitel, lyssningsövningarna i tryckt form, prov samt lösningar till proven.

Lycka till med träningen! Författarna och redaktionenReal Business_kap1.indd 3

09-06-26 10.33.37


Innehåll Chapter 1

Chapter 4

Business English Around the World 9 Teacher’s Introduction

10 12

Dialogue

Reading Comprehension More to Practice Key Words

17

Reading Comprehension 22

More to Practice

24

Key Words

Chapter 2

Teacher’s Introduction

25 26

72

74

76

Reading Comprehension

28

77 78

Focus on a Business Professional

30

Dialogue

32 34

Reading Comprehension

35

87

89

Listening Comprehension 5B

36

80

82

Listening Comprehension 5A

Listening Comprehension 2 More to Practice

Presentations Teacher’s Introduction

Focus on a Business Professional

Key Words

69

Chapter 5

CVs and Interviews

Dialogue

65

Listening Comprehension 4B

23

58

60

Listening Comprehension 4A

20

Listening Comprehension 1B

56

Focus on a Business Professional

14

Listening Comprehension 1A

55

Teacher’s Introduction

Focus on a Business Professional Dialogue

The Telephone

More to Practice Key Words

90

92

94

Chapter 3 Socialising in Business Teacher’s Introduction

37

Meetings

38

Focus on a Business Professional Dialogue

42

Reading Comprehension 51

45

48

Listening Comprehension 3B Key Words

40

95

Teacher’s Introduction

96

Focus on a Business Professional

Listening Comprehension 3A

More to Practice

Chapter 6

Reading Comprehension

101

Listening Comprehension 6 50

More to Practice Key Words

98

103

107

108

53Real Business_kap1.indd 4

09-06-23 09.08.25


Chapter 7 Emails and Letters Teacher’s Introduction

109 110

Focus on a Business Professional Dialogue

112

114

Listening Comprehension 7A

119

Reading Comprehension

122

Reading Comprehension

124

Listening Comprehension 7B More to Practice Key Words

127

130

132

Chapter 8 Marketing and Sales Teacher’s Introduction

133

134

Focus on a Business Professional Dialogue

136

138

Listening Comprehension 8A Reading Comprehension

Listening Comprehension 8B More to Practice Key Words

143

145 147

148

150

Chapter 9 Financial Matters Teacher’s Introduction

151 152

Focus on a Business Professional Listening Comprehension 9 More to Practice Key Words

160

157

154

Key

162

Alphabetical English-Swedish word list

170

Alphabetical Swedish-English word list

173

161Real Business_kap1.indd 5

09-06-23 09.08.26


Chapter 1

Business English Around the World • Teacher’s Introduction

10

• Focus on a Business Professional 12 • Dialogue • Listening Comprehension

Real Business_kap1.indd 9

14 17, 22

• Reading Comprehension

20

• More to Practice

23

• Key Words

24

09-06-23 09.08.30


Chapter 1 Intro Teacher’s Introduction

“It is essential that ­everyone can ­understand each other.” Richard

H

ello. My name’s Richard and I come from Torbay, which is on the southwest coast of England. Perhaps some of you reading this will have been there on a summer language course. I’ve been teaching English for six years now and during that time I’ve come to appreciate just how important it is for busi­ nesspeople to be able to communicate in English. Many companies have offices, production facilities and customers around the world. They are in constant con­ tact and it is essential that everyone can understand each other so that decisions can be made quickly and without confusion. Building both personal and corporate relationships is a central part of ­ doing ­busi­ness, making deals and getting new ­clients. I know that not being able to speak the same language as your ­colleagues or ­ customers can be a big barrier to ­ doing business. Many multinational companies today plan ­global strategies for their business. In order for a ­company to work effectively in a global environment it needs to have a common language to communicate in meetings, video conferences, reports, contracts, ­invoices, emails and telephone calls. This common language is ­almost ­always English. You will probably be in contact with people from many different countries during your career and in this chap­ ter we will explore some of the ways in which Business English is used around the world.

10

Real Business_kap1.indd 10

09-06-23 09.08.35


Chapte r 1 • B usi n ess E ng lish Arou n d th e Wor ld

1:1 Vocabulary check ▶ Match the words and phrases to the explanations. Words 1. Global environment_ ______ 2. Colleagues _______________ 3. Multinational company ____ 4. Invoices _________________ 5. Global strategies __________ 6. Production facilities _______ 7. Contracts ________________ 8. Barrier _ _________________ 9. Confusion _______________ Explanations a) Documents showing the goods/services bought and how much you must pay b) Buildings, such as factories, where goods are manufactured c) Conditions and situations worked in around the world d) Plans for successful international business e) When you are uncertain what something means or what should be happening f ) A large company with operations in many countries g) Documents written to give exact details of agreements h) Something that makes doing something difficult or prevents it from happening i) The people you work with

1:2 Discuss these points • “Every child should learn English at schools all over the world.” • “Problems can arise for a multinational company if some of its employees are not very good at English.”

11

Real Business_kap1.indd 11

09-06-23 09.08.35


us Foc Focus on a Business Professional

“All of this ­international contact takes place in English.” Mats, Operations Manager at Carglass

H

i, my name is Mats and I’m the Operations Manager of Carglass Sweden. Carglass is part of Belron, the world’s leading vehicle glass repair and replacement company. Belron operates in 29 countries and has a team of over 12,500 highly skilled technicians that serve more than 8 million customers a year, an average of one customer every four seconds!

I am responsible for three areas of the business. The first is operations excellence, which means I must make sure that all thirteen of our branches across Sweden meet the standards set by the company. I have a check list that I go through ­every time I visit a branch to check that everything is up to standard and ­operating ef­ ficiently. I create a Branch Development Plan for each branch, which outlines what needs to be introduced or changed, who is responsible for it and when it must be completed. The second part of my job is called customer delight, where I contact our custom­ ers to ask for feedback. We want to make sure that every customer is ­completely satisfied with the work we have done to their vehicle and the service they have received. The third area I am responsible for we call conversion – to ensure that each branch has the best productivity and offers the best services possible, while still having a good working environment and meeting the highest safety ­standards. To do my job effectively means that I must keep in close contact with other Carglass branches around the world. We are constantly sharing and ­comparing information with each other on things such as our services, productivity, re­ pair rates and marketing. We operate a best practice policy, which means that if 12

Real Business_kap1.indd 12

09-06-23 09.08.37


Chapte r 1 • B usi n ess E ng lish Arou n d th e Wor ld

Carglass in one country has successfully achieved something, then their experi­ ence will be used by Carglass in other countries. I sometimes visit branches in other countries to see how things work there and I also arrange visits to Sweden so that other branches can see how we operate. I recently had a visitor from France to discuss their successful radio campaigns and how we might adopt a similar marketing strategy. Such cross-border communication between different Carglass branches is crucial to our success. It enables us to learn from each other, develop and adapt to the market and create a basic global strategy. All of this international contact takes place in English so it is important for me and my colleagues to be able to use and understand English.

1:3 Did you understand? • Which three areas is Mats responsible for? • What does “best practice” mean? • Why is it important for Carglass branches in different countries to be in ­contact with each other?

13

Real Business_kap1.indd 13

09-06-23 09.08.40


o Dial Dialogue

Visiting a branch in another country Mats is on a visit to New Zealand, to find out about the practices and ­services that the company has there. Although the name Carglass is used in most ­countries around the world where it operates, in New Zealand the brand is called Smith & Smith. Mats has arranged to meet Karen, his counterpart at the Wellington branch of Smith & Smith.

Karen: Hello Mats, welcome to Wellington! I’m Karen. It’s great to meet you. Mats: Hi Karen. It’s very nice to meet you too.

(They shake hands) Karen: Is this your first time in New Zealand? Mats: Yes it is. I’ve always wanted to visit though. Especially since seeing the Lord of the Rings films! The scenery here seems to be magnificent. Karen: Some places are quite spectacular. I love going to the mountains on the South Island. I’d really recommend visiting if you get the chance. Mats: I’m planning to have a week on the South Island after I’ve finished business here in Wellington. Karen: Oh, good. I’m glad you’ll have time to see some more of our country. Please take a seat.

14

Real Business_kap1.indd 14

09-06-23 09.08.42


Chapte r 1 • B usi n ess E ng lish Arou n d th e Wor ld

Mats: Thanks. I’m excited to have been given the opportunity to come and find out how you operate Carglass here … or Smith & Smith I should say! Karen: That’s right. We have a slightly different brand identity here in New Zealand, but of course we’re still part of the Belron and Carglass group as you can see from the logo outside. I’m looking forward to explaining our operations to you and also hearing more about how you work in Europe. I’m sure it will be beneficial to compare our services and see how we can share some of our know­ ledge and experience. Mats: Absolutely. Karen: You told me in your email that you’re going to run a new safety course for all your employees in Sweden. We’re thinking about running a similar scheme here so I’d be interested in hearing more about that some time. Mats: Yes, of course. Obviously safety is important in our business. We want to make sure that everyone is up-to-date with the latest safety information and ­features for vehicles and how windscreens play a big part in their overall safety. We’ll also cover areas like impact and airbags. Everyone from technicians to our managing director will be taking the course. Karen: That’s an excellent idea. Perhaps we can go through the specific details a bit ­later. Now, are there any questions you have for me before I give you a tour of our ser­ vice centre? Mats: Well, I’d like to know a bit more about the mobile services you offer. Karen: Sure. We have a fleet of 80 ­specialised vehicles which means we’re able to go direct to the customer for a windscreen repair or replacement, wherever they are in New Zea­land. Many customers really appre­ ciate this service, especially if they’re not close to one of our service centres. How does it work in Sweden and the rest of Europe? Mats: Mobile services are becoming increasingly important. I know in the UK they now have 1,200 vehicles. In Sweden we just have 55, but I’m sure this number will increase. How many branches do you have in New Zealand? Karen: We have 19 branches around the country and 57 authorised dealers.

15

Real Business_kap1.indd 15

09-06-23 09.08.45


Chapte r 1 • B usi n ess E ng lish Arou n d th e Wor ld

Mats: OK. In Sweden we now have 13 branches. I’d like to hear about your Branch Development Plans too. Karen: I’ll show you some examples after I’ve given you a tour of the branch. Mats: Thanks. Smith & Smith also provides other glass services, doesn’t it? Karen: Yes. We also provide glass for the home, like windows, doors and mirrors. Mats: That’s interesting. It makes you quite special in the Carglass group. Karen: It certainly broadens our customer base. Now, let me introduce you to my assistant …

1:4 Did you understand? • Why is Mats visiting New Zealand? • Why are mobile services important? • How many mobile vehicles does New Zealand, Sweden and the UK each ­currently have? • What different services does Smith & Smith offer?

1:5 Vocabulary check ▶ What do these words and phrases mean? Use them in sentences of your own. • • • •

Counterpart Brand identity Mobile services Customer base

• Scenery • Up-to-date • Specialised vehicles

1:6 Discuss • Why do you think safety is so important to Carglass? • What are the benefits of having a global brand identity? • Think of some other brand names and discuss how effective they are. Are they global? Why did these brands come to mind before any others?

16

Real Business_kap1.indd 16

09-06-23 09.08.46


Chapte r 1 • B usi n ess E ng lish Arou n d th e Wor ld

1:7 Practice • You are Operations Manager of Carglass in your country. Write an email to your counterpart in another country asking if it would be possible to arrange a visit. Outline the purpose of your visit. • Pick a global brand name and then write a script for an advert on TV or radio to market that name.

Listening Comprehension 1A Job interview in New Zealand

Part of the role of being Operations Manager is to oversee ­recruitment. During Mats’ visit to New Zealand, Karen has invited him to help her conduct an interview with a candidate called Roberto, for the ­position of Branch Manager in Wellington. Roberto has recently moved there from Brazil. They have been joined by the Managing Director, Janet. Listen to their conver­sation and answer the questions. Make notes as you listen.

1:8 Did you understand? • Where is the Marvellous City? • Why did Roberto move to New Zealand? • Where did Roberto’s wife work in Brazil? • What does the expression “getting me up to speed” mean? • How did Roberto’s English get so good? • Roberto said he was quite often in contact with suppliers from which country? • Why doesn’t Roberto need to go on the Managers’ Foundation Programme?

1:9 Discuss • What other questions would you like to ask Roberto if you were interviewing him? • Do you agree with Roberto on the qualities that a good manager must have? Can you think of any more? • Is it better to interview someone face-to-face than over the phone? 17

Real Business_kap1.indd 17

09-06-23 09.08.48


The global ­village A communicating world The global village. You may have heard this phrase before. It means that the world has become much more closely connected through communication and trade. Many companies today have international brands and branches and buy or sell goods or services in different countries. This has been made possible by ­modern communications and the growing use of English. Companies are constantly seek­ ing new markets. Work in a small group and make a list of things a company must consider when it is looking to start up in a new country and explain why they are important.

Richard says: “Finding the right people is one of the most important ­areas for a business. Most companies have a Human Resources (HR) department to do this – humans are, after all, resources to be employed by a company to represent that company. The HR department is dedicated to recruiting, training, and looking after personnel. Multinational companies will often advertise globally to fill top management positions. Companies want to invest in their employees and try to give them the best work­ ing conditions to make sure that they can do their jobs effec­ tively and do not leave. Having contented staff who are ­happy with their work creates a good working environment and high­ er productivity.”

18

Real Business_kap1.indd 18

09-06-23 09.08.49


Chapte r 1 • B usi n ess E ng lish Arou n d th e Wor ld

1:10 Practice You are applying for a job in another country and will send your CV. • Find an advert online and use it as inspiration. • Write a short covering letter to go with your CV. Include information about why you would be suitable for the job (it does not have to be true – for this exercise you can make up experience and qualifi­cations). You have been invited to attend an interview for this job. • Work with a partner and write a dialogue of how you think the interview might go. ▶ Here are some things you should include: • Introductions • Education and qualifications • Work experience • Where you saw the job advertised • Why you want the job • Why you would be good for the job • Questions (e.g. salary, working hours, benefits)

19

Real Business_kap1.indd 19

09-06-23 09.08.53


d Rea Reading Comprehension Here is an email Mats received from Jo van Beek at Carglass in the Netherlands. Read the email and then answer the questions below.

From: Jo van Beek (Netherlands) Sent: 8 November 15:13 To: Mats Jacobson Cc: Spain, Switzerland, Portugal, Norway, Brazil Subject: Branch Managers Competencies Hi Everybody, As we all agree, our Branch Managers have a key role in the success of our branches. Therefore, it is very important that we hire people for this role with the right competencies. And, of course, we also have the task to develop the Branch Managers we already have. But first we have to know where they stand at this moment. Simon Manchin has (with the help of several countries), made a fantastic measuring tool to find out what the level of our Branch Managers is today. You’ll find this tool in the attachment. It works quite simply: • For each competency there are 5 levels. • To determine which level a certain Branch Manager is in, you can compare his/her behaviour with the quotes that you find in the tool. • When you have done this, you can decide with him/her what the target level will be. • After this you can make an action plan that he/she, with your support, has to execute. Perhaps help will also be needed from outside. Since the end of the year is coming and you will probably have an evaluation conversation with all of your Branch Managers, this could provide the opportunity to use it. This can then be a starting point for the development and training of all your Branch Managers to improve their levels.

20

Real Business_kap1.indd 20

09-06-23 09.08.57


Chapte r 1 • B usi n ess e ng lish arou n d th e Wor ld

In Spain, Portugal and Brazil we have an HR department and Pilar, Manuela and Marcelo know about this tool. Amaro, Fernando and Nuno, please contact them for advice. I cannot repeat myself enough that it is of the highest importance that our Branch Managers are skilled to do their job. This will take away a lot of your headaches and make your branches successful. Please let me know how everything goes and what kind of support you need from me. Regards, Jo

1:11 Did you understand? Are these sentences true or false? 1. Branch Managers are important to the success of branches. 2. It is better to recruit new managers than to train existing ones. . Simon Manchin has created a tool to measure the current profit levels at each branch. . Simon created this measuring tool by himself. . There are  levels for each competency being measured. . The Branch Manager will decide by him­/herself which level will be the target. . Support may be needed from outside the Carglass organisation in order to carry out the action plans. . Branch managers will probably have an evaluation conversation at the end of the year. 9. Pilar, Manuela and Marcelo work in Human Resources.

1:12 Discuss • What does the expression “take away a lot of your headaches” mean? Can you use this expression in your own language? 21

Real Business_kap1.indd 21

09-06-23 09.08.58


Chapte r 1 • B usi n ess E ng lish Arou n d th e Wor ld

Listening Comprehension 1B How Belron supports MaAfrika Tikkun

Many companies choose to support charity and com­munity programmes all around the world. You will now hear some in­ formation on Belron and its work with MaAfrika Tikkun. Make notes as you listen and then answer the following questions.

1:13 Did you understand? • What problems does this community in South Africa face? • What event does Belron organise to help raise money? • How is Belron able to help the work of the charity MaAfrika Tikkun? • Why is it good for a company to have a link with a charity?

1:14 Discuss • What other charity events can you think of that are supported or sponsored by a business? • Do you think businesses should be more involved in charity work?

1:15 Practice • Write an email to the CEO of a major international company asking for fund­ ing to support your favourite charity.

Richard says: “Multinational companies take their commitments to spon­ sor­­ship and charities very seriously. They will often have glo­ bal strategies for environmental policies that aim to reduce the nega­tive impact of their business activities on the en­ vironment.”

22

Real Business_kap1.indd 22

09-06-23 09.09.00


More to Practice Language check ▶ Do you understand these words and phrases? Translate them into your own ­language: • communicate • profitability • get up to speed

• best practice • branch manager • employees

• productivity • technician • competency

Can you use them in sentences?

Sequencing Here is an extract from Roberto’s interview in Wellington with Karen, Janet and Mats. The sentences are all mixed up. Put them in the right order and then read them with a friend. The first sentence is in the right place.

1 Mats: Please could you tell me a bit about your background. I understand from looking at your CV here that you were working at Carglass in Brazil? Karen: I’m sure you’ll be pleased to hear that you come with glowing refe­ rences. I spoke to your boss and he highly recommended you to us. Roberto: Absolutely. I had to ensure that our customers received the highest quality of service while at the same time maximising sales and profitability. I recently did a review of our direct services and how to improve turnaround time between customers ­arriving and leaving. Roberto: I’m very pleased to hear that. Roberto: Yes Mats, that’s right. I worked as the branch manager in Rio. I’d just completed five years on the job when we moved to New Zealand. Janet: Could you tell me what your job as branch manager in Rio involved?

23

Real Business_kap1.indd 23

09-06-23 09.09.02


Chapte r 1 • B usi n ess E ng lish Arou n d th e Wor ld

Practice You work for the government of your country. Your job is to promote your ­country to businesses around the world as a good place to come and set up. Design an advert for a global business magazine in which you outline some of the benefits and advantages of setting up in your country. See if you can use some of the following words: • • • •

global environment start up multinational

• • • •

incentive people invest communication

• • • •

policy employment business infrastructure

Research Look on the Internet and find some websites of multinationals. See if you can find the following: • global strategies • where they operate • charity work/sponsorship

• services provided • recruitment • environmental policy

Then select a company and write a short report on it, including the above cate­ gories and any other you can think of.

Discuss this topic • “As the world gets smaller, the need for Business English will get bigger.” Key Words branch (n) – one office that is part of a large company corporate (adj) – of or belonging to a corporation customer (n) – someone who pays for goods or services employees (n) – people that work for a company HR (n) – Human Resources incentive (n) – something that encourages you to do something invoice (n) – a statement of monies owed for services liaise (v) – to act between two people or groups to solve differences production facility (n) – buildings, such as factories, where goods are manufactured profitability (n) – money a business makes after all costs have been paid turnaround time (n) – the time it takes to complete a task

24

Real Business_kap1.indd 24

09-06-23 09.09.02


Bildförteckning Jupiterimages 9, 10:1–2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28:1–2, 32, 34, 35, 37, 38:1, 40:1–2, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56:1–2, 58:1–2, 60, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78:1–2, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110:1–2, 112, 114, 116, 118, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152:1–2, 154:1–2, 157, 158, 160, 161 Matton 19, 38:2, 41, 44, 51, 59, 62, 67, 71, 88, 92, 107, 113, 148, 153, 159

176

Real Business_kap9.indd 176

09-06-23 11.25.37


t.ex. • socialt umgänge med kollegor och affärskontakter • e-post och telefonsamtal • möten och presentationer • marknadsföring och försäljning

Till boken finns en lärarhandledning på cd med bl.a. pedagogiska tips och kommentarer till respektive kapitel, kompletterande texter och övningar samt prov och lösningar till prov.

Real Business är avsedd för gymnasie- och vuxenutbildningen och kan

användas i kursen Engelsk affärskommunikation eller som ett komplement i Engelska A/B. Den passar också utmärkt för företagsutbildningar där man vill få praktisk träning i engelsk affärskommunikation och för självstudier. Författarna till Real Business har alla gedigen erfarenhet inom området, dels från egna företag där de erbjuder språkkurser i engelska för företag, organisationer, kommuner och statlig sektor, dels från undervisning i engelska och engelsk affärskommunikation på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Best.nr 47-09057-0

Tryck.nr 47-09057-0-00

Real business - omslag.indd 1

E N G E LS K A F FÄ R S K O M M U N I K AT I O N

Faktaavsnitt varvas med konkreta övningar i tal och skrift samt hör- och läsförståelseövningar. Hörförståelseövningarna finns inspelade på den cd som följer med boken. En engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista underlättar inlärningen av viktiga begrepp.

Real People

Real Business tar upp många olika former av affärskommunikation,

REAL BUSINESS

Real Business är en kombinerad fakta- och övningsbok som på ett verklighetsnära och enkelt sätt ger praktiska kunskaper i engelsk affärskommunikation. I varje kapitel får läsaren stifta bekantskap med en yrkesverksam person som dagligen kommunicerar på engelska i sitt yrke.

REAL BUSINESS Fakta- och övningsbok

Real People Stephen James Sarah Schofield Andy Coombs Will Maddox Ulla-Gunn Nilsson Irene Skrytek Richard Whale

ENGELSK A F FÄ R S KO M M U N I K AT I O N

09-06-26 15.35.05

9789147090570  

ENGELSK AFFÄRSKOMMUNIKATION Fakta- och övningsbok Stephen James Sarah Schofield Andy Coombs Will Maddox Ulla-Gunn Nilsson Irene Skrytek Rich...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you