Page 1

CHARLOTTE HÅGÅRD

Alla har talang! Hitta och utveckla din och andras potential

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 3

2012-07-12 10:55:53


Tidigare utgivning CV-boken, (1998), 2007 Bli din egen coach!, 2004 Ansökningsboken, 2007 Jobbsökarboken, 2009

Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright © Charlotte Hågård 2012 Omslagsdesign Sofia Scheutz Tryckt 2012 hos ScandBook AB i Falun ISBN 978-91-37-13792-6

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 4

2012-07-12 10:55:54


Till Johan, Martin och Peter, de tre talangfulla m채nnen i mitt liv

H책g책rd_Alla har talang_120619NY.indd 5

2012-07-12 10:55:54


H책g책rd_Alla har talang_120619NY.indd 6

2012-07-12 10:55:54


INNEHÅLL

Förord – Slarva inte bort din talang! 8 1. Tro på att du har talang 12 2. Upptäck din unika talang 38 3. Träna upp din talang 62 4. Gläds åt dina gener 98 5. Hitta din talangzon 118 6. Bygg på dina styrkor 140 7. Minimera dina svagheter 164 8. Släpp fram din passion 184 9. Utforska din motivation 200 10. Tänk rätt 218 11. Omge dig med andra talanger 236 12. Utveckla din och andras talang på jobbet 254 Avslutning – Satsa på din talang! 274 Författarens tack 276 Litteratur och referenser 278

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 7

2012-07-12 10:55:54


FÖRORD

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 8

2012-07-12 10:55:54


Slarva inte bort din talang! För en tid sedan sökte Birgitta upp mig för att hon ville få hjälp att förändra sin yrkesroll. Hon var 55 år gammal och fullkomligt utled på sitt jobb, mådde dåligt och hade till och med fått kroppsliga besvär av sin situation. I våra samtal kom det fram att hon aldrig valt sitt yrke själv. När hon var sexton år hade hennes pappa skickat in en ansökan till Hermods sekreterarskola i Stockholm. Han ville säkert väl, men det blev så fel. Birgitta avskydde administration och hade aldrig tyckt om jobbet som sekreterare. Själv hade Birgitta egentligen velat bli lärare, men det yrkesvalet var inte accepterat i hennes familj. Istället hade hon ägnat sitt liv åt något som någon annan hade valt åt henne och känt sig missnöjd år efter år utan att riktigt förstå varför. Först nu tog hon tag i sin situation och fick chansen att göra ett eget val – men då hade 39 år av hennes liv tickat bort i ”administrationsträsket” som hon själv uttryckte det. Hon hade inte tagit sig själv på allvar, hade slarvat bort tiden, sin energi och sin talang. Birgitta är inte ensam. Det finns många som går genom livet med en vag känsla av att någon del av dem aldrig hittar sitt uttryck. Varför är det så? Troligen har många av oss växt upp med en begränsad bild av vilka valmöjligheter vi har. Familjen ger oss en grundläggande känsla av identitet. Och när vi kliver ut i vuxenvärlden är det vanligt att vi upptäcker mycket mer om oss själva än vad våra närmaste ser. 9

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 9

2012-07-12 10:55:54


Dessutom finns det strukturer i arbetslivet som ibland hindrar oss från att utnyttja vår fulla potential. För att bryta sig loss och pröva nya vägar krävs mod. På ett kontor fungerar livet ungefär på samma sätt varje dag. Man går till jobbet vid ungefär samma tid, tar kaffepaus och lunch, jobbar på och slutar arbetet ungefär vid samma tidpunkt. Man förväntas hålla sig till reglerna. En nyanställd som med nya friska ögon kommer in och ser saker som behöver förändras, föreslår först nya idéer, men över tiden, säg ett halvår, har personen troligen förlorat sitt initiativ och anpassat sig till gruppen. Även om ständiga organisationsförändringar genomförs på arbetsplatsen, är systemet i grunden ofta detsamma. Det är lätt att som en ”kugge i maskineriet” glömma sina talanger, intressen och passioner och istället jaga efter mer pengar, framgång och en lyckad karriär. I min roll som karriärrådgivare har jag mött tiotusentals människor som i samtal med mig funderat på vad som är deras styrkor och vad de ska ägna sina liv och karriärer åt. Många av dem är inte ens medvetna om att de har talang eller vilken den är. Ofta är vi alltför fokuserade på våra svagheter istället för att utveckla våra styrkor. Allt för många människor ägnar allt för mycket tid åt att fundera på sina brister och tillkortakommanden. Livet är kort, det är bättre att utveckla det du redan är bra på istället för att bli lite bättre på det som du är dålig på. Idén till den här boken fick jag i maj 2011 när jag var på en konferens i Florida och hörde en historia som berörde mig starkt. Den 15 januari 2009 landar ett passagerarplan – på väg från La Guardia-flygplatsen i New York till North Carolina – i Hudsonfloden, mitt på Manhattan i New York City. Planet hade flugit rätt in i en flock kanadagäss bara sex minuter efter take off och fått allvarliga problem med motorerna. Piloten ser då till att landa planet i vattnet. Alla 10

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 10

2012-07-12 10:55:55


passagerarna kan strax därefter, helt oskadda, plockas upp av närliggande båtar. Planet är också intakt. Hur var det möjligt för piloten att åstadkomma denna mirakulösa prestation mitt bland alla skyskrapor? När han blev tillfrågad svarade han ”Jag gjorde bara mitt jobb. Det här har jag tränat för hela mitt liv.” Då väcktes min nyfikenhet. Vad ligger egentligen bakom extraordinära prestationer? Du föds inte som skicklig pilot, framgångsrik företagsledare, världsmästare i höjdhopp eller rockstjärna. Du når framgång genom motivation, drivkraft, passion, bra coachning och hårt arbete. Jag vill med den här boken ge dig verktyg för att hitta både din egen och andras talang. Mitt budskap är att ALLA har talang, men för att utveckla den måste du först upptäcka den. Glöm dina betyg, gamla prov och eventuella intelligenstester som du gjort! Här ska vi undersöka vad som är hemligheten med att bli riktigt bra på något. Hur du låser upp din egen talang och frigör din potential. Du kommer att lära dig hur du hittar din egen talangzon och maximerar avkastningen på ditt eget humankapital – din inre talang! Lycka till i talangjakten! Charlotte Hågård

11

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 11

2012-07-12 10:55:55


1 TRO PÅ ATT DU HAR TALANG

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 12

2012-07-12 10:55:55


STEFAN, DEN UNDERSTIMULERADE PROFESSORN Stefan kom till mig för några år sedan då han tröttnat på att känna sig understimulerad. Stefan är en briljant person, som skaffat sig en akademisk doktorsgrad och undervisade på två universitet. Han hade länge känt sig understimulerad och för att få lite mer att göra hade han startat några företag, skrivit artiklar och krönikor för olika tidningar samt tagit hand om släktens stora gård i Småland. Han var dessutom fyrabarnsfar. Detta var en man med enorm kapacitet som jobbade från morgon till kväll utan avbrott – och utan större inspiration. Trots att hans livskarriär kunde framstå som oerhört framgångsrik i andras ögon var han själv inte alls nöjd. Han gillade sitt ämne men skulle gärna bredda sig. Han tyckte om att undervisa men skulle gärna ha fler och mer avancerade studenter. Han var en duktig skribent men skulle gärna skriva fler artiklar och om andra ämnen. Hans företag tuffade på i maklig takt men han skulle gärna bygga upp dem till större verksamheter. När vi började utforska hans missnöje visade det sig att han egentligen gillade variationen i sitt liv men han kände sig underbetald och splittrad. Han skulle gärna ta en privat anställning och göra något helt annat med sina kunskaper. Detta var uppenbart en man med många talanger. Stefans dilemma var att han kände sig extremt ofokuserad, han gjorde mycket men det ledde ingen vart. Han gav mer än han fick tillbaka och då tappade han fokus och energi. Han var dessutom osäker på vad hans talang egentligen var. Vi lade mycket arbete

13

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 13

2012-07-12 10:55:55


på att öka Stefans självinsikt och när han väl började se alla sina förmågor och hur de hade materialiserat sig genom hans varierande aktiviteter gick han från klarhet till klarhet. Han insåg att genom att inrikta sig på det han var bäst på – att på kort tid ta in stora mängder information, komprimera den så det viktigaste blev kvar och sedan kommunicera detta till andra, istället för att splittra sig på tio olika saker för att få stimulans – kunde han öppna upp dörren till en fantastiskt tillfredsställande karriär där han använde sina styrkor och dessutom fick rejält betalt för dem. Först när han själv såg vad hans stora talang var kunde han börja ändra sitt liv och plocka om pusselbitarna.

Jag har väl ingen talang … Har du någon gång prövat något, upplevt att du inte varit så bra på det och dragit slutsatsen att du helt enkelt inte har talang för just detta? Vilket kanske har lett till att du har uteslutit denna aktivitet ur ditt liv, just på grund av din ”brist på talang”? Eller har någon annan påpekat för dig att du inte har talang för något, till exempel att sjunga, spela ett instrument, räkna, skriva, måla, hålla tal, idrotta, tapetsera, spela schack eller driva företag? Vilket fått följden att du låtit bli. Många av oss har uppfattningen att om någon verkar sakna en specifik talang för något område eller ämne ska de lotsas bort från att hålla på med just detta. Vi styr välmenande bort våra barn från studier inom exempelvis juridik, ekonomi, tennis eller franska eftersom de helt verkar sakna förmåga inom området i fråga. I arbetslivet ser vi välmenande chefer styra bort människors karriärer från vissa riktningar eftersom de enligt chefen verkar sakna förmåga att lyckas just där. Eller har du intalat dig själv att du saknar talang för något och därför låter du bli att ens försöka? 14

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 14

2012-07-12 10:55:55


Konsekvensen av detta har kanske blivit att du inte valt den utbildning du egentligen ville gå, inte sökt de jobb du egentligen skulle vilja ha och den framtid som egentligen lockar dig är inte den du är på väg mot. Detta kan leda till att du kanske inte trivs med det du håller på med, inte gillar den arbetsplats du jobbar på och att du ständigt går med en längtan efter att hitta något annat. När du vet vad din talang är och vilka styrkor och förmågor du har, öppnas helt nya dörrar. Du blir säkrare i dig själv, nya karriärvägar blir synliga och dina möjligheter växer radikalt. Att hitta din egen talang leder dig till valfrihet. Du kan satsa om du vill och du kan låta bli. Varför är det då så många som jobbar med saker som varken intresserar eller motiverar dem och år efter år sätter sitt ljus under skäppan och inte visar vad han eller hon förmår?

Alla har talang Alla har något som de är bra på. Somliga har fått många förmågor medan andra har fått få. Men alla har något som de kan göra bra. Alla har en talangzon, det är den du ska hitta och det är där du ska lägga din kraft. Det spelar ingen roll hur pass medveten du är om din talang och dina förmågor, hur du ser på dig själv eller om du tidigare varit framgångsrik inom något område eller inte. Du har talang och du kan utveckla denna talang. Under mina 25 år i karriärrådgivningsbranschen har jag träffat en stor mängd människor med olika jobb och livsresor. Den gemensamma nämnaren har varit att försöka hitta den egna talangen, passionen, förmågan – och utifrån det staka ut en bättre karriär, ett roligare jobb eller mer fram15

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 15

2012-07-12 10:55:55


gång i livet. Vad är det egentligen jag borde ägna mig åt? Vad är mina styrkor? Vad är jag bra på? Vilka jobb passar mig som person utifrån mina intressen, talanger, färdigheter, kunskaper och personliga egenskaper? Finns det något jag borde ägna mig åt som jag helt enkelt inte ser eller förstår själv? Inte för att nödvändigtvis bygga en karriär av det utan för att det är en del av att vara människa att få förverkliga de resurser man har.

Talangjakten är igång Talangbegreppet har vunnit mark de senaste åren. Starkt påhejat av tävlingsprogram i tv som Idol, Talang, Project Runway och X-factor som visar upp annorlunda och extrema förmågor inom underhållningsbranschen. Media älskar våra nya och gamla superstjärnor oavsett om de verkar inom mat-, underhållnings- eller idrottsvärlden. Men det finns många andra sorters talanger. Matematiska eller sociala färdigheter, förmågan att lösa ett problem eller att hitta från en plats till en annan. Man kan ha ett fantastiskt luktsinne eller förmågan att läsa baklänges. Talangjakt, en form av aktivt sökande efter människor med speciella förmågor, ligger i tiden. Inom idrottsvärlden diskuteras toppning av idrottslag inom fotboll och ishockey redan i tioårsåldern. Hoppfulla föräldrar flyttar utomlands för att stötta sina talangfulla barn och deras möjliga framtida lukrativa karriär. Vid frågan ”Vad vill du bli när du blir stor?” svarade barnen i tidigare generationer brandman, polis, sekreterare eller banktjänsteman. Idag svarar barnen fotbollsproffs eller världsartist utan att blinka. I jantelandet Sverige har det ofta ansetts ofint att tala om sig själv som talang, gradera andra människor eller att utta16

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 16

2012-07-12 10:55:55


lat söka talang. Vi är ”landet lagom” där vi gillar att titta på duktiga människor, ofta idrottspersoner, men inte att prata för mycket om deras prestationer. ”Trots att du är duktig ska du inte tro att du är något”. Kanske är detta på väg att ändras. Med tanke på svaret på frågan om barnens drömjobb och den enorma mediabevakningen av NHL-hockey, fotboll och golf där svenska idrottsmän deltar, så verkar trenden ha svängt. I alla fall i media. Förutom att höjas till skyarna som supertalanger fyller ju dessa idrottsmän och idrottskvinnor även andra viktiga funktioner, framför allt som inspiration och föredöme för mängder av barn och ungdomar. Talang föder talang. Inspiration föder talang. Det skulle också vara spännande om vi hittade fler föredömen än idrottsmän och artister som blev omskrivna, till exempel så här: ”Lukas är en 25-årig polis och en av de bästa brottsbekämparna vi har inom nätpedofili” eller ”Hanna, 31, är en av de bästa alzheimerforskarna vi har i Uppsala”. I arbetslivet har jakten på talang också blivit betydelsefull. Rekryterare pratar om att anställa talanger, företag svänger sig med termer som ”talent management”, ”talangpooler”, ”topptalanger” och ”talangrekrytering” och chefer pratar om att hitta och utveckla medarbetarnas talang. Men vad menar de med talang?

TALENT MANAGEMENT

Talent Management handlar om förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i organisationen. Att hitta duktiga personer med begåvning och förmåga är livsviktigt för en organisations överlevnad. Genom att duktiga personer stannar kvar i organisationen och inte slutar för snabbt, ökar företagets förmåga att växa 17

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 17

2012-07-12 10:55:55


och nå sina mål. Talent management har blivit allt viktigare eftersom konkurrensen om talangerna hårdnar och företag spenderar stora pengar i jakten på att hitta de ”vassaste” medarbetarna. Talent management föddes som begrepp i mitten av 1980-talet inom nöjesindustrin och lagidrotten. I näringsliv och offentlig förvaltning började talent management-program att dyka upp i mitten av 1990-talet. Begreppet war for talent eller ”kriget om talangerna” myntades av den internationella konsultfirman McKinsey runt millennieskiftet efter en tioårig undersökning där det framkom att hitta rätt personal var den absolut största globala trenden framöver. Företag världen över drabbades av insikten att yngre inte var lika lojala mot sina arbetsgivare som tidigare och att det skulle bli ett stort problem när 40-talisterna började gå i pension. Under de senaste decennierna har vi rört oss allt mer mot tjänster vilket innebär att kunskapen, det så kallade intellektuella kapitalet, sitter i medarbetarnas huvud. Många har idag insett att enskilda personer kan vara helt avgörande för en verksamhets framgång. Detta har lett till en allt större konkurrens om talangerna som kommer att öka framöver.

Vem är egentligen en talang? Men vem är då talangen som alla pratar om? Begreppet ”talang” betyder olika saker för olika organisationer. För en del handlar det om hantering av speciellt värdefulla och begåvade medarbetare medan det för andra handlar om hur man tar hand om hela sin personal – talang i allmänhet, vilket bygger på synsättet att alla människor har talang som kan identifieras och utvecklas. Ytterligare andra menar att 18

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 18

2012-07-12 10:55:55


det handlar om kommande chefsämnen som ska sättas på tillväxt. Mycket få organisationer har dock satt ner foten och sagt att ”precis så här menar vi med talang”. Men det är dags att göra det nu. Att bara några få har talang, det synsättet är förlegat. Istället handlar det om hur en organisation faktiskt tar tillvara och utvecklar alla medarbetares potential. Det finns en talangreserv utan dess like i alla verksamheter, utmaningen ligger i att hitta vägen till att tömma reserven. Om företagen börjar se att alla har talang och anpassa sina processer efter detta skulle man mycket snabbare kunna nå sina mål – effektivitet, lönsamhet och produktivitet.

Vad är talang? Talang beskrivs ofta som en speciell förmåga eller färdighet eller en medfödd lätthet att tillägna sig viss färdighet, särskilt på det konstnärliga eller det idrottsliga området. Just definitionen av talang försöker ofta beskriva eller påvisa en prestation, och högpresterande personer som gör något utöver det vanliga blir nämnda vid ordet talang. Talang kan vara många saker. Om du är naturligt nyfiken är detta en talang. Att vara tävlingsinriktad är en talang. Att vara charmerande är en talang. Att vara ihärdig och envis är en talang. Att kunna se helheten och inte bara detaljer är en talang. Att vara ansvarsfull är en talang. Alla återkommande mönster av tankar, känslor och beteenden är en talang om du kan använda dem för att åstadkomma något produktivt. Enligt Wikipedia är talang en egenskap som är ett uttryck för en över genomsnittlig fallenhet eller förmåga för någon verksamhet, i intellektuell, fysisk eller annan mening. När jag studerar synonymer till ordet talang hittar jag fallenhet, 19

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 19

2012-07-12 10:55:55


begåvning, färdighet, medfödd förmåga, gåva, anlag, ådra; löfte, lovande person, påläggskalv. Orden fallenhet, anlag och begåvning dyker upp på flera ställen. Andra kända uttryck för medfödd talang är ”det ligger i blodet”, ”hon har fått gåvan”, ”det ligger i generna” och kärnan i talangbegreppet kan beskrivas som den individuella potentialen att nå en hög nivå. Men bara för att den inre potentialen finns är det ingen garanti för att individen når en hög nivå. Kan även negativa tankar, känslor eller beteenden vara en talang? Absolut. Om du kan åstadkomma något produktivt med dem är de en talang. Envishet och att stå på sig kan vara en både positiv och negativ egenskap. Men om du är envis och påstridig och jobbar som advokat kan detta vara en avgörande talang för att nå framgång och vinna dina mål. Många använder talang som ett begrepp för fantastiska framträdanden eller för duktiga artister, typ ”Rhianna och Beyoncé är otroliga talanger”. ”Leksands hockeytalanger är inne i anfallszonen” betyder att ett antal av deras unga och lovande spelare är på hugget. I företagsvärlden betyder ”kriget om talangerna” konkurrensen om duktig arbetskraft. Inom ungdomsprojektet Travets talanger menar man unga duktiga hästintresserade ungdomar som får extra satsning, utbildning och profilering. I den amerikanska tvvärlden pratar man om ”talent” som ett övergripande och neutralt ord för alla som är med på TV. Det är när vi börjar lägga värderingar och jämförelser i begreppet talang som det börjar påverka riktningen i människors liv. ”Den och den personen har mer talang än du”. ”Han har talang, det såg man tidigt”. ”Hon har verkligen talang för det här med försäljning”. Underförstått i dessa uttalanden ligger att talang är något man föds med och har du den inte så har du den inte. Vi har lätt för att sätta talang20

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 20

2012-07-12 10:55:55


etiketter på människor: ”Bengt är ett mattegeni”, ”Lena är en fena på att ta hand om andra”, ”Peter är född ledare”, ”Anders har absolut gehör” eller ”Martin har födgeni”, det vill säga förvärvsförmåga, driftighet eller affärssinne utöver det vanliga. Det vi menar är att vissa personer har en naturlig förmåga att göra vissa specifika saker bättre och lättare än andra personer. Det är oftast konkreta saker som att räkna matte, spela golf, skriva en uppsats, leda en grupp eller ett företag, lära sig språk eller spela ett instrument. Vi tror att om dessa förmågor upptäcks tidigt, innan de är fullt utvecklade, är de medfödda. Men idag visar forskningen att väldigt lite är medfött. Det gör ju att talangbegreppet blir ännu mer komplext och svårt att definiera. Det är ju så mycket enklare om det var något ospecificerat och mystiskt som vi föddes med. Min reflektion är att de flesta människor tror att talang existerar men vad det egentligen betyder har vi inte funderat så mycket på. Vår bild av talang och vad det är ligger djupt förankrad i oss och påverkar inte bara vår egen framtid utan även våra barns, våra medarbetares och våra elevers. Därför är det viktigt att förstå vad talang egentligen är och hur du kan använda kunskapen till att påverka både ditt eget och andras liv positivt.

Ingen föds som expert 1985 publicerade Benjamin Bloom, professor i pedagogik vid University of Chicago i USA, en uppmärksammad bok, How to develop talent in young people, som granskade de kritiska faktorer som bidrar till talang. Han hade studerat barndomen och uppväxten hos 120 personer på elitnivå, som vunnit internationella tävlingar eller utmärkelser inom områden som sträckte sig från musik och konst till matema21

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 21

2012-07-12 10:55:55


tik och neurologi. Överraskande nog fann Bloom inga tidiga indikatorer som kunde ha förutsett virtuosernas framgång. Senare forskning har inte heller hittat något samband mellan IQ och expertprestationer, exempelvis inom schack, musik, sport och medicin. De enda medfödda skillnaderna som visat sig ha betydelse, och då främst inom idrott – är längd och kroppsstorlek. Så vad har detta för betydelse när man analyserar vem som blir framgångsrik? En sak framträder mycket tydligt från Blooms arbete: Alla fantastiska elitartister i hans studie hade övat intensivt, studerat med framstående lärare och tränare och fått entusiastiskt stöd från sina familjer under hela deras utvecklingsperiod. Senare forskning, som byggt vidare på Blooms banbrytande studie, har visat att mängden och kvaliteten i träningen är nyckelfaktorer för vilken expertnivå människor når upp till.

Vem säger att medfödd förmåga verkligen är medfödd? Vår kunskap om talang och extraordinära prestationer har ökat betydligt under de senaste decennierna. Den nya kunskapen har dock inte nått ut till den stora allmänheten ännu. Forskning inom området har pågått i över 150 år men det är under de senaste 30 åren som informationsberget om talang har stigit radikalt. Hundratals forskningsprojekt om extraordinära bedrifter har genomförts runt om i världen inom så vitt skilda områden som kirurgi, simning, fiolspel, försäljning, management, författarskap, schack och många andra. Forskningsresultaten visar på några samstämmiga slutsatser som går rakt emot det många av oss tidigare tänkt om vad som skapar framgång.

22

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 22

2012-07-12 10:55:55


1. Forskare har inte hittat några bevis på att det finns någon

medfödd förmåga överhuvudtaget. Somliga säger till och med att talang bara är ett påhitt. Gåvorna som vi tror att toppförmågorna besitter är inte alls de vi tror. De räcker i vilket fall som helst inte till att förklara varför vissa personer lyckas nå toppen medan andra inte gör det. Ingen är född till kirurg, stjärnadvokat eller investerare. Inte alla forskare håller med om detta men å andra sidan har de haft mycket svårt att lägga fram bevis för att medfödd talang verkligen har betydelse för stora prestationer. 2. Även vår bild av andra viktiga faktorer för framgång, som intelligens eller extrem minneskapacitet, har ringa betydelse för extrema prestationer. Det har visat sig att flera världsmästare, exempelvis inom schack och brottning och flera framgångsrika yrkesmän, som programmerare och doktorer haft medelintelligens. Den berömda nobelpristagaren Francis Crick (mannen som fann strukturen för DNA) hade bara en IQ på 115. Så, med hårt och hängivet arbete är det möjligt att kompensera för en brist på intelligens har det visat sig. 3. Ingen blir framgångsrik utan många timmar av hårt arbete. Det är trevligt att tro att om du bara hittar din medfödda talang så blir du duktig från dag ett, men tyvärr är det inte så det fungerar. Det finns inga bevis för att du når en hög prestationsnivå utan att ha jobbat och tränat hårt för att komma dit. 4. Träning är alltså topprestationens moder men inte vilken träning som helst. Den typ av träning som forskarna kommit fram till har störst betydelse för höga prestationer är en mycket fokuserad träning, som kallas Deliberate Practise. Den är tuff och hård och inte speciellt kul att hålla på med. Men den fungerar. Den ger resultat. Extremt bra resultat.

23

Hågård_Alla har talang_120619NY.indd 23

2012-07-12 10:55:55

9789137137926  
9789137137926