Page 1

Kemi ARBETSBOK 3

PULS Arbetsbok Kemi Bok 3.indd 1

2012-05-23 11.41


Inneh책ll Kemisk energi 4 Mot en h책llbar utveckling 9 Atomer och joner 14

PULS Arbetsbok Kemi Bok 3.indd 3

2012-05-23 11.41


Kemisk energi Energi i kemiska reaktioner

(s. 129)

1 Vad kallas den energi som finns bunden i till exempel ved eller mat?

2 Vad har mat och ved gemensamt?

Kolföreningar med energi

(s. 131–131)

1 Vad behöver växten för sin fotosyntes? Ge tre exempel.

2 Vad bildas vid fotosyntesen?

4

kemisk energi Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Kemi Bok 3.indd 4

2012-05-23 11.41


3 Nämn tre ämnen som innehåller mycket energi.

4 Hur lagrar växterna sin reservnäring?

5 Hur lagrar vi människor vår reservnäring?

6 Förklara varför djur och människor lagrar fett och inte stärkelse.

kapitel 9

5

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Kemi Bok 3.indd 5

2012-05-23 11.41


Två sätt att frigöra energin

(s. 132–133)

1 Varför sker det en förbränning i våra celler?

2 Hur kan energi frigöras ur till exempel ved eller gasol?

3 Vad menas med att kemisk energi kan frigöras och omvandlas?

4 Förbränning sker både i dina celler och i en gasollåga. Jämför de två förbränningarna, vilka är a likheterna?

b skillnaderna?

6

kemisk energi Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Kemi Bok 3.indd 6

2012-05-23 11.41


Två typer av bränslen

(s. 134–135)

1 Vilka är de fossila bränslenas a fördelar?

b nackdelar?

2 Vilka är biobränslenas a fördelar?

b nackdelar?

kapitel 9

7

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Kemi Bok 3.indd 7

2012-05-23 11.41


Utmaningen 1 Vad tror du kommer att ersätta olja och naturgas när de om några årtionden börjar ta slut? 2 På vilket bränsle skulle du helst vilja köra din bil på 2040-talet? Varför? 3 Förklara och ge exempel på hur kunskapen om hur man gör upp eld har påverkat hur människan lever och hur vi uppfattar vår omvärld. 4 När vi eldar trä bildas vid förbränningen koldioxid och vatten. Ge exempel på försök som påvisar att det är just dessa ämnen som bildas.

8

kemisk energi Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Kemi Bok 3.indd 8

2012-05-23 11.41

9789127427129  

Kemi ARBETSBOK 3 Kemisk energi 4 Atomer och joner 14 Mot en hållbar utveckling 9 4 KeMIsK energI 2 Vad har mat och ved gemensamt? 2 Vad bild...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you