__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

t e i r e l l a Matteg Ă…RSKURS

3

Kristina Abraham Marie Delshammar


Namn:

Datum:

mattegalleriet

Innehåll Välkommen till Mattegalleriet.................................................................................................4 Arbeta så här med Mattegalleriet ..........................................................................................5 Tankar bakom Mattegalleriets kapitel...................................................................................6 Elevutvärdering..........................................................................................................................8 Facit..............................................................................................................................................9 Taluppfattning och tals användning

Läs av schemat...........................63

Hur är talen uppbyggda?........................17

Memory med vikt.......................65

Dela upp tal..............................................19

Memory med volym..................67

Talgrannar...............................................21

Räkna kuber................................69

Bilda tal.................................................... 23

Beskriv och rita........................... 71

Korsord med tal...................................... 25

Hitta föremål i rummet.............73

Algoritmer med tiotalsövergång

1

. .. 27

Algoritmer med tiotalsövergång

2

. .. 26

Sannolikhet och statistik

Olika bråk.................................................31

Slå tärning...................................75

Räkna och måla...................................... 33

Cirkeldiagram.............................77

I cykelaffären.......................................... 35

Hur varmt är det?.......................79

Positionsspel........................................... 37

Tabell och diagram.................... 81 Mynt i en burk.............................83

Algebra Lika mycket och rätt tecken................. 39

Samband och förändring

Får kopieras! © Kristina Abraham, Marie Delshammar och Gleerups Utbildning AB.

Olika tecken.............................................41

Bygga bilar..................................85

Ekvationer............................................... 43

Hur mycket äter en elefant?.....87

Regn i juni................................................ 45

Vilka är orden?............................89

Tal bildar mönster.................................. 47

Först till 100................................. 91

Talmönster.............................................. 49 Ekvationsspelet.......................................51

Problemlösning Fantasifigurer.............................93

Geometri

Veckopeng..................................95

Längd och omkrets................................ 53

En tur i skogen............................97

Hur långt är det till skogen?.................. 55

Vilket är telefonnumret?...........99

Vilken area har figurerna?..................... 57

Orienteringen............................101

Ord om tid............................................... 59

På torget.................................... 103

Klockan.....................................................61

I djungeln................................... 105

Mattegalleriet – Innehåll

3


Namn:

Datum:

mattegalleriet

Hur är talen uppbyggda? • Ringa in talen med fler än fyra tiotal. • Kryssa över talen med färre än fem ental. • Måla talen med fler än tre hundratal.

174 293

365 217

119 581

Talen används flera gånger.

826 448

238 267

711

Vilka tal har du inte markerat? ;;;;;;;; Fyrsiffriga tal Slå fyra tärningar. Vilka fyrsiffriga tal kan du bilda av tärningarna?

Upprepa en gång till. Får kopieras! © Kristina Abraham, Marie Delshammar och Gleerups Utbildning AB.

Skriv talen du har bildat i storleksordning.

Taluppfattning och tals användning – Naturliga tal

17


Namn:

Datum:

mattegalleriet

Lika mycket och rätt tecken Fruktskålarna ska väga lika mycket.

= =

=

=

=

=

=

=

Gör egna fruktskålar. Använd frukterna ovanför. Tänk på vad de är värda.

=

=

Får kopieras! © Kristina Abraham, Marie Delshammar och Gleerups Utbildning AB.

+ - . . Välj rätt tecken 6 12 8 20

Förklara vad som menas med =.

3=18 4=8 2=14

2

2=9

2

7

8=3

4

2=10

5 2

Algebra – Likhetstecknet

39


Namn:

Datum:

mattegalleriet

Ekvationsspelet • • • •

Slå med tärningen. Den som får minst antal prickar börjar. Gå så många steg som tärningen visar. Material När du hamnar på en ekvation ska du lösa den. • tärning Gå så många steg framåt som x är värt.

START

1 0 - X= 5

6 + X= 1 4 1 1 - X= 8

8 + X= 1 6

X- 7 = 1 0

X+ 4 = 1 1 1 0 - X= 6

X+ 3 = 1 2

1 1 - X= 6 1 6 - X= 8

X+ 1 = 1 0

1 3 - X= 5 1 4 - X= 8

X+ 6 = 1 4 7 + X= 1 6

Får kopieras! © Kristina Abraham, Marie Delshammar och Gleerups Utbildning AB.

1 4 - X= 9 1 0 - X= 3

X+ 8 = 1 1 7 + X= 1 3

1 1 - X= 9 9 + X= 1 6 1 2 - X= 9 1 4 - X= 6

X+ 2 = 9

1 5 - X= 9

1 1 - X= 9

MÅL

Algebra – Matematiska likheter

51


Namn:

mattegalleriet

Datum:

Hur långt är det till skogen? Vem har kortast väg till skogen? Addera sträckorna.

Använd miniräknare!

_____________ har kortast väg.

Får kopieras! © Kristina Abraham, Marie Delshammar och Gleerups Utbildning AB.

Geometri – Längd

55


Namn:

Datum:

mattegalleriet

Slå tärning Slå tre sexsidiga tärningar. Addera prickarna. Vilken summa fick du? Sätt ett streck i tabellen för varje summa. Upprepa 20 gånger. 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Vilken summa fick du flest gånger? _________ Snurran Klipp ut mallen. Rita av snurran på styvare papper. Klipp ut snurran. Måla fälten i var sin färg. Stick ner en penna i mitten. Sätt fart på snurran. Vilken färg landar mot bordet? Sätt ett streck i tabellen för varje gång snurran landar.

Färg

Material • papper • sax • färgpennor

Antal

Får kopieras! © Kristina Abraham, Marie Delshammar och Gleerups Utbildning AB.

Upprepa 20 gånger. Vilken färg fick flest streck? _________

Sannolikhet och statistik – Sannolikhet

75


Namn:

mattegalleriet

Datum:

Vilket är telefonnumret? Läs och skriv in rätt siffror.

Tips! Prova dig fram.

• Andra siffran är dubbelt så stor som den första. • Addera första och andra siffran. Om du tar hälften av summan får du den tredje siffran. • Sjätte siffran är hälften av tio. • Summan av alla siffrorna blir 20. Vilka kan telefonnumren vara? Ge två förslag.

Läs och skriv in rätt siffror.

Får kopieras! © Kristina Abraham, Marie Delshammar och Gleerups Utbildning AB.

• • • •

Andra siffran är produkten av 4 · 2. Tredje siffran är differensen mellan andra och sjätte siffran. Sjätte siffran är tredje talet i talraden. Summan av alla siffrorna blir 25.

Vilka kan telefonnumren vara? Ge två förslag.

Problemlösning

99


t e i r e l l a g e t t Ma I Mattegalleriets kopieringsunderlag presenteras uppgifter av olika karaktär på arbetsblad. Uppgifterna kan göras i valfri ordning, och det går enkelt att sätta ihop individuellt anpassade häften till dina elever. Eleverna kan arbeta individuellt, parvis och i grupp. Mattegalleriet ger utrymme till gemensamma matematiska diskussioner. Materialet är utvecklat utifrån Lgr11.

t

Mattegallerie ÅRSKURS

1

Kristina Abraham Marie Delshammar

t

Mattegallerie ÅRSKURS

Mattegalleriet 3 innehåller kopierbara arbetsblad under rubrikerna: • • • • • •

Taluppfattning och tals användning Algebra Geometri Sannolikhet och statistik Samband och förändring Problemlösning

Du kan enkelt välja uppgifter utifrån de behov som dina elever har och kombinera uppgifter från de olika delarna av Mattegalleriet. Kristina Abraham är grundskollärare och arbetar på Strandskolan i Malmö.

2

Kristina Abraham Marie Delshammar

t

Mattegallerie ÅRSKURS

3

Kristina Abraham Marie Delshammar

Marie Delshammar är grundskollärare och läromedelsförfattare.

Profile for Smakprov Media AB

9789140682628  

9789140682628  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded