__MAIN_TEXT__

Page 1

r

r a de på

du

?

h

u

ha

r

c

ett kul sällskapsspel för hela familjen

nga hinner

500 roliga ord som du beskriver med en charad

8—99 år


regler Klara av så många charader du hinner på 30 sekunder. Spelet spelas i lag. en i laget gör charaderNA, resten av l a g e t g i s s a r u ta n b e g r ä n s n i n g a r . o m d u p r ata r u n d e r c h a r a d e n m å s t e d u ta e t t n y t t ko r t . ta äv e n e t t n y t t ko r t o m d u i n t e k a n s lu t f ö r a charaden. S p a r a d e ko r t l a g e t g i s s at r ät t p å . ö v r i g a ko r t p l a c e r a s u n d e r s t i h ö g e n . F ö r va r j e av k l a r a d c h a r a d f å r laget ett poäng. N ä r 3 0 s e k u n d e r h a r g åt t ä r d e t n ä s ta l a g s t u r . Först till 30 poäng vinner. spelar ni med yngre barn kan de få använda ljudeffekter.

gestikulera mera önskar vi på Nicotext


Räkna pü fingrarna


Cykla


Flygplan


Fiska


Brรถdrost


Skåla


Ett enkelt och roligt spel som passar hela familjen eller parmiddagen. 30 sekunder att lära sig, 20 minuter att spela. Garanterat skratt! Klara av så många charader du hinner på 30 sekunder. Spelet spelas i lag. en i laget gör charaderna, resten av l a g e t g i s s a r . T a e t t n y t t ko r t o m l a g e t i n t e k a n lö s a c h a r a d e n . S p a r a d e ko r t l a g e t g i s s at r ät t p å . ö v r i g a ko r t l ä g g s u n d e r s t i h ö g e n . N ä r t i d e n ä r ute är det nästa lags tur. För varje avklarad charad får laget ett poäng. Först till 30 poäng vinner. Exempel: surfa. zombie. Dragspel. selfie. piraya.

ålder; 8—99 år speltid; 20 min+ antal spelare; 2+

Profile for Smakprov Media AB

9789188983978  

9789188983978  

Profile for smakprov