9789186825706

Page 1

Julens s책nger

Melodi, text och ackord till v책ra popul채raste juls책nger


Julens sånger Copyright © 2014 Notfabriken Music Publishing AB Redaktör Ingemar Hahne Notskrift NotPoolen - Urban Dahlberg Dansbeskrivningar Inger Öhman & Lisbet Silwer Omslag och layout Birgitta Sacilotto ISBN 978-91-86825-70-6 Upplaga 1:1 Tryckeri Livonia Print, Riga 2014


Innehåll Advent

Julens dikter

Adventstid . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tomten . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Vi tänder ett ljus i advent . . . . . . . . . 7

En gammal jul . . . . . . . . . . . . . 40

Lucia

Nyårsklockan . . . . . . . . . . . . . . 41

Goder afton . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kring granen

God morgon, mitt herrskap . . . . . . . 9

Anders Perssons stuga . . . . . . . . . . 42

Så mörk är natten . . . . . . . . . . . . 10

Nu är det jul igen . . . . . . . . . . . . . 43

Luciasång . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Domaredansen . . . . . . . . . . . . . .44

Natten går tunga fjät . . . . . . . . . . . 12

Hej, tomtegubbar . . . . . . . . . . . . .46

Sankta Lucia . . . . . . . . . . . . . . . 13

Karusellen . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ute är mörkt och kallt . . . . . . . . . . 13

Nu ha vi ljus här i vårt hus . . . . . . . . 50

Lusse lelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom . . . . 52

Staffansvisan . . . . . . . . . . . . . . . 15

Räven raskar över isen . . . . . . . . . . 54

Sankt Staffans visa från Norrland . . . . 16 Staffan Stalledräng . . . . . . . . . . . . 17

Nyare julsånger

Tomtarnas julnatt . . . . . . . . . . . . . 18

Tänd ett ljus . . . . . . . . . . . . . . . 56

Tre pepparkaksgubbar . . . . . . . . . . 19

Tomten, jag vill ha en riktig jul . . . . .60

Traditionella julsånger

Mer jul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Sockerbagaren . . . . . . . . . . . . . . 20

Internationella julsånger

Kring julgranen . . . . . . . . . . . . . 21

We Wish You A Merry Christmas . . . .64

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp . 22

Deck The Halls . . . . . . . . . . . . . .66

Nej, se det snöar . . . . . . . . . . . . . 24

Jingle Bells . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Hej, mitt vinterland . . . . . . . . . . . 26

Feliz Navidad . . . . . . . . . . . . . . . 68

Tomtegubben som hade snuva . . . . . . 28

The Christmas Song . . . . . . . . . . 70

När juldagsmorgon glimmar . . . . . . . 29

Jag såg mamma kyssa tomten . . . . . . 72

Betlehems stjärna . . . . . . . . . . . . . 30

I Saw Mommy Kissing Santa Claus . . . 72

Nu tändas tusen juleljus . . . . . . . . . 32

Rudolf med röda mulen . . . . . . . . . 74

Låt mig få tända ett ljus . . . . . . . . . 33

Rudolph, The Rednosed Reindeer . . . . 74

Stilla natt . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Last Christmas . . . . . . . . . . . . . . 76

Julen är här . . . . . . . . . . . . . . . . 36

White Christmas . . . . . . . . . . . . . 78


14

Lusse lelle

LUSSE LELLE Trad. Trad.

F

Lus

se

lel

le,

ter

Lucia

lel

le,

re

jul.

Nu

ä

ro

C7

na

el

va

B

F

kom

se

F

B

nät

Lus

näst

vi

F

re

jul.

hit


15

Staffansvisan

STAFFANSVISAN Trad. arr: Elisabeth Schöld Trad.

Dm

B 7

1. Staf 2. Has 3. Bäs

fan tigt ta

G

A

gär

na,

var läg få

en ges len

stal sa ap

vatt in ri

den B 7

den

lju

sa

na’ nan der

G

A

stjär

na.

Gm

Stjär

dräng. på, grå,

Vi

si so Staf

na len fan

him

m

få månd’ själv

Gm7

Ing G

nor na

tack

om

nu

Dm

Han

för

le deln pel

len

de

C7

en

da

lar upp up

fem. gå. på. D7

F

ger

sy

A7

Dm

blän

ka.

allt

nes

än.

Copyright © 2006 detta arr: Notfabriken Music Publishing AB

4. Innan någon vaknat har, framme han vid skogen var. 5. I den fula ulvens spår raskt och oförskräckt han går. 6. Gamle björnen i sitt bo ej får vara uti ro. 7. Nu är eld uti var spis, julegröt och julegris. 8. Nu är fröjd uti vart hus, julegran och juleljus.

Lucia


16

Sankt Staffans visa från Norrland

SANKT STAFFANS VISA FRÅN NORRLAND Trad. arr: Elisabeth Schöld Trad.

D

G/D

1. Staf 2. Två 3. Två

fan de de

var vo vo

D

stal rö vi

en ro ro

le

dräng, da, ta,

han de för de

Em/G

vatt tjän vo

na te ro

i

ti

ra,

ga

i

va

Em/G

sjung,

ral

lal

le

dräng, da, ta,

ra.

le

du

få fö li

lar

ra

ra,

hej

san,

låt

G

D/F

A7/E

En

gång

å

ret

jul

om D

de

li

ga

dul

Copyright © 2006 detta arr: Notfabriken Music Publishing AB

4. Den femte han var apelgrå, den plägade Staffan rida på. Ira, ira... 5. Staffan red till källarknut, där han var van få ölet ut. Ira, ira...

Lucia

le

na sin så

Bm

A

fal

stal rö vi

fem. da. ka.

I

D

A/C

lus

dräng, da, ta,

de si så väl va rann

A

ra,

A

D

A

le

stal rö vi

D

lan

dej.

ba

oss D

ra,


17

Staffan Stalledräng

STAFFAN STALLEDRÄNG Trad. arr: Elisabeth Schöld Trad.

E

B7

Staf fan Fem te Nu är

var få eld

en len i

stal ap var

E

vatt ri ju

E

le dräng, pel grå, je spis,

B7

na na de si der väl Staf fan gröt och le

B7

få själv ju

stal ap var

nor na

de

E/G

En gång blott om

tin

lar up le

få själv ju

ret

lar up le

fem, på, gris,

ra.

Gos

få själv ju

lar up le

fröj

fem. på. gris. E

sar, låt

E/B

en

Han den med B7

B7

E

A

le dräng. pel grå, je spis, E/B

fem, på, gris,

dra så kla

å

stal ap var

E

E

Stjär

le dräng, pel grå, je spis,

oss

lus

B7

de full jul

ti ga va

ra!

E

vi

få.

Copyright © 2006 detta arr: Notfabriken Music Publishing AB

Lucia


20

Sockerbagaren

SOCKERBAGAREN Alice Tegnér Alice Tegnér

G

En Och

sock er i hans

ba föns

C

ka gri

D

ga re här ter häng a

bor jul

i grans

sta sa

G

kor mest he sar och pep

la par

da ka

Traditionella julsånger

han men

ba är

kar du

han och

ba häs

kar tar,

E7

gen. Han kor. Och

ba är

kar du

sto snäl

ra, ler

D7

Am

små, få,

den, ker

någ styg

han så G

ra ger

med så

sock får

er du

på. gå.

ba kan

kar du


21

Kring julgranen

KRING JULGRANEN Alice Tegnér Alice Tegnér

F

B

Nu Kä Och

så ra så

är det jul, väl kom mer

G7

ju Nu smult

jul kom som

gen, väl då

C

le gran och den lång a ro nen de

B

klap hös rod

i min sta dig kom mer i höst, då

ko snön skör

Gm

C7

F/C

la så vi

ä få öns

ro vi ka

gla pås å

jul kom grönt

tom men är

ten till i

G7

par ten na,

han är och

skick slut å

ja den

nu och är

jul ly in

ar för kern

så i blir

på och Ack,

jul så vo

ser, den! gen,

snäll. år. gul! F/A

lju ser körd

set upp på

C7

da ka, ter:

my jor sko C

C7

F

In Med Men

al sen då

i men, mar’n,

F

ly Nor lo

ser, den, gen,

F

af blir re

tons det det

kväll. vår. jul!

Traditionella julsånger


22

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp

RASKA FÖTTER SPRINGA TRIPP, TRIPP, TRIPP Text: Sigrid Skjöldberg-Pettersson Text: Sigrid Skjöldberg-Pettersson D

1. Ras 2. Pap 3. Se,

ka pa nu

föt har är

Musik: Emmy Köhler Musik: Emmy Köhler

Em

ter spring a gått ut i ju all ting

tripp, stan, klart,

A7

tripp, stan, klart,

tripp! stan, klart.

D

klipp, gran, fart,

Mam ma kö per Bar nen A7

klipp, gran, fart,

klipp! gran. fart.

Ju le klap Den skall häng Vem står där G

F 7

Dör ren stängs för nä san först en stjär na ut av Jo, det är vår ju le

din. gull, bock.

par as i

lack rik pap

as tigt pas

Det är ba nöt ter sen Han har sä

4. Alla barnen ropa: ”Ack, ack, ack! Snälla rara pappa, tack, tack, tack!” Margit får en docka stor. Gungehäst får lille bror. Stina får en kälke.

Traditionella julsånger

så en sa

bråt tom präk tig in med

Bm

in. full, rock?

A7

5. Snart är glada julen slut, slut, slut. Julegranen bäres ut, ut, ut. Men till nästa år igen, kommer han, vår gamle vän, ty det har han lovat.

har där ru

D

ra och kert

ro äpp klap

ligt! len. par.


23

Traditionella julsĂĽnger


24

Nej, se det snöar

NEJ, SE DET SNÖAR Felix Körling Felix Körling

E

Nej, se Och fram Och i

det med sen

snö ski lig

ar, dan, ger,

F m7

ligt, ar gel

hur na så

snö ski lig

Nu blir det vin Vi står på nä Och snabbt som vin E

vin nä vin

ter, san den

som vi i bland, på skrid

A

har öns när vi sko fram

na vi, i

A

fram nej, bland

kat, gör vi

och det och

van gör slår

E

ker van tern,

Traditionella julsånger

i den för

back mju vin

det var och sen lik som

väl på en

hur ett då

tar ing yt

ra! hopp. far.

nu blir det vi står på och snabbt som

hej, ett som

vad tag änt

Då tar Men in Vi sät

vi te ter

B7

E

E7

na en ter

på, ting skär.

och sen vi om man i Hur ra för

F m

en, ka tern,

ter, san, den,

E7

F m

E/G

dor par vor

ar, dan, ger

F m7

ra! opp! klar.

B7

å dri vin

det med sen

B7

ro back spe

ski li ro

nej, se och fram och i

det rul ligt

B7

E

ska lar är

gå! kring! här!


Register Adventstid . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nu är det jul igen . . . . . . . . . . . . 43

Anders Perssons stuga . . . . . . . . . . 42

Nyårsklockan . . . . . . . . . . . . . . 41

Betlehems stjärna . . . . . . . . . . . . 30

När juldagsmorgon glimmar . . . . . . . 29

Deck The Halls . . . . . . . . . . . . . 66

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp . 22

Domaredansen . . . . . . . . . . . . . .44

Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom . . . . 52

En gammal jul . . . . . . . . . . . . . 40

Rudolf med röda mulen . . . . . . . . . 74

Feliz Navidad . . . . . . . . . . . . . . . 68

Rudolph, The Rednosed Reindeer . . . . 74

Gläns över sjö och strand . . . . . . . . 30

Räven raskar över isen . . . . . . . . . . 54

Goder afton . . . . . . . . . . . . . . .

8

Sankta Lucia . . . . . . . . . . . . . . . 13

God morgon, mitt herrskap . . . . . . . 9

Sankt Staffans visa från Norrland . . . . 16

Hej, mitt vinterland . . . . . . . . . . . 26

Sockerbagaren . . . . . . . . . . . . . . 20

Hej, tomtegubbar . . . . . . . . . . . . 46

Staffan Stalledräng . . . . . . . . . . . . 17

I Saw Mommy Kissing Santa Claus . . . 72

Staffansvisan . . . . . . . . . . . . . . . 15

Jag såg mamma kyssa tomten . . . . . . 72

Stilla natt . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Jingle Bells . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Så mörk är natten . . . . . . . . . . . . 10

Julen är här . . . . . . . . . . . . . . . . 36

The Christmas Song . . . . . . . . . . 70

Karusellen . . . . . . . . . . . . . . . .48

Tomtarnas julnatt . . . . . . . . . . . . 18

Kring julgranen . . . . . . . . . . . . . 21

Tomtegubben som hade snuva . . . . . . 28

Last Christmas . . . . . . . . . . . . . . 76

Tomten . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Luciasång . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tomten, jag vill ha en riktig jul . . . . .60

Lusse lelle . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tre pepparkaksgubbar . . . . . . . . . . 19

Låt mig få tända ett ljus . . . . . . . . . 33

Tänd ett ljus . . . . . . . . . . . . . . . 56

Mer jul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Ute är mörkt och kallt . . . . . . . . . . 13

Natten går tunga fjät . . . . . . . . . . 12

Vi tänder ett ljus i advent . . . . . . . . . 7

Nej, se det snöar . . . . . . . . . . . . . 24

We Wish You A Merry Christmas . . . .64

Nu ha vi ljus här i vårt hus . . . . . . . . 50

White Christmas . . . . . . . . . . . . . 78

Nu tändas tusen juleljus . . . . . . . . . 32


Sång och musik skapar julstämning! Julens sånger är den perfekta boken att ha till hands när familjen och vännerna samlas kring jul. Här finns närmare femtio av de mest välkända julsångerna – de som alla känner igen och kan sjunga med i. Sångerna presenteras med melodi, text och ackord.

ISBN 978-91-86825-70-6

9 789186 825706


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.