9789180573856

Page 1

Victors livsresa från Småland till Roslagen Monica Berzén


,,,,,,


VIKTORS LIVSRESA FRÅN SMÅLAND TILL ROSLAGEN Monica Berzén


© 2023, Monica Berzén Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-8057-385-6


Innehåll Förord Kapitel 1. Hur boken kom till och varför jag gör detta.

7

Kapitel 2. Här börjar livets väg för Johan Victor Teodor Berzén, född Johansson.

15

Kapitel 3. Tiden i Linköping

26

Kapitel 4. Victor och kärleken Matilda

31

Kapitel 5. Flytten till Rö i Roslagen

36

Kapitel 6. Rös historia i små doser

50

Kapitel 7. Skolan och folkskollärarens nit

67

Kapitel 8. Organisten och klockaren

98

Kapitel 9. Kyrkan

106

Kapitel 10. Vardagen runt sekelskiftet.

113

Kapitel 11. Familjen

133

Kapitel 12. Bertils berättelse om familjens relation till kyrkan och kyrkoåret. 175 Kapitel 13. Einar emigrerar till Amerika och etablerar sig i New York: 185 Kapitel 14. Kvinnorna

206

Kapitel 15. Dagböckerna och breven

217

Kapitel 16. Samhället, byn, stämmorna - männens värld

228

Kapitel 18. Små roligheter och Avslut

247

VARMT TACK

250

3


Förord Den här boken är en blandning av berättelser kring min släkt och svensk historia, ur dagböcker, protokoll och andra dokument. Det är ingen faktabok, utan en berättelse som handlar om hur vardagslivet kunde se ut kring förra sekelskiftet. Hur det såg ut i byn där huvudpersonen levde och verkade som lärare, klockare, organist, engagerad vice ordförande vid stämmor och som god man med tillsynsfrågor. Han vaccinerade barn, åderlät sjuka och engagerade sig i familjers sociala situation. Mångsysslaren kallar jag honom också för. Han drev olika samhällsfrågor, och var en engagerad forskare beträffande bygden och dess invånare. Historien kommer till stor del från hans egen forskning, dagböcker, protokoll och egenfabricerade skolmaterial. Men också från hörsägen bland släkt och hans tidigare elever. Första gången jag skriver om dem så har jag skrivit ut deras fullständiga namn, som de står nedtecknade i kyrkböckerna. Så det blir mycket namn i

4


början. Men jag har kortat ned dem vart efter historien tar form.

Bilderna är rätt gamla och svåra att få bra i tryck så nästan alla bilderna plus några till finns på min hemsidaså man kan se dem lite tydligare och förstora. www.berzenskan.se

5


Boken handlar till stor del om min farfarsfar och farfar, men min intention är att även ni som inte är släkt med oss ska få något intressant att läsa. Jag gissar att kommande generationer förmodligen inte kommer att kunna tyda och tolka skrivstilar, så jag sammanfattar och dokumenterar en livshistoria med flera inblandade över en viss tid på en viss plats Jag ber om ursäkt för kvalitén beträffande vissa bilder, men de är över 100 år gamla och jag är bara glad och stolt över att de finns kvar. Då jag sökte en omräkningstabell över motsvarande penningvärde på SCB; s hemsida, var den äldsta från 1919. Den visade att 1 kr motsvarar ca 18.70 i dagens penningvärde, ni kan utifrån detta få en ungefärlig bild angående de summor som nämns. För enkelhetens skull har jag räknat att varje krona är ca tjugo kronor i dagens penningvärde, eftersom det antagligen varierat lite under åren. Tack för alla foton som folk bevarat och som kommit mig till del. 6


Kapitel 1. Hur boken kom till och varför jag gör detta. Som 7-åring flyttade jag från Rö (som nu räknas till Norrtälje kommun), beläget nära Rimbo Stockholms län, till en liten ort utanför Uppsala. Där fick jag frågan: - Hej, var kommer du ifrån? - Rö, svarade jag. - I vilket land ligger det? Som 7-åring hade jag ju ingen koll på det. Så jag tänkte, att när jag blir stor ska jag kolla upp det. Frågan fick jag, för jag hade ju mycket mörkt hår och lätt att bli solbränd.

7


Jag började släktforska rätt tidigt i livet. Jag ville veta var jag kom ifrån, varför var jag var svarthårig och lätt blev brunbränd. Pappa hade ju också dessa egenskaper. Så började jag forska på pappas sida; om vilket land vi härstammade från. Farfar Yngve mindes jag ju rätt bra. Han var ju inte speciellt mörk, och inte heller farmor som jag aldrig fick träffa. Hon dog i cancer 1949. Men efter något år så dök det upp saker om farfars far, Victor Berzén. Jag träffade en äldre dam som mindes honom som läraren som var sträng, men en bra pedagog. Han slutade som lärare 1925, så att träffa någon som kunde berätta om honom var ju fascinerande. Andra berättade också för mig att barnen tyckte han var sträng, och att han agade dem. En dag när han lagt in ved i kaminen och samtidigt pratade på om ämnet de hade för tillfället, så började det brinna i hans ena byxben. Några elever såg det men sa inget. De tyckte, att det kunde han gott ha.

8


Jag har hört och läst om ”den elake läraren och stränge fadern”. Som alltid hade en penna i handen, om den inte vilade på några piano- eller orgeltangenter. Men jag har också sett och hört om en redig, nitisk, godhjärtat man med bestämda idéer. Som åstadkommit mycket i sitt aktiva liv. Med gott hjärta. Nu tänkte jag dela med mig av hans vägval, livsverk och tidens gång. Människorna runt i kring. Jag kunde inte släppa farfars far, Victor. Jag hade ju gått bakåt 250 år i min släktforskning och insett att så gott som alla kom från Rö eller Småland och ett par från Sörmland. Och jag var inte så intresserad av människorna på 1600-talet eller avlägsnare tid, utan mer av dem som levt ca 100 - 150 år från nu, och under tiden däromkring. Vad just de hade sysslat med blev mer intressant. Jag hade också gjort ett DNA-test som avslöjade att jag var 88 % svensk. Testet visade också DNA från Finland och Baltikum. Så jag släppte det, och valde att se och läsa

9


mer om vilka mina förfäder var och vad jag bar med mig från dem. Men jag blev också intresserad av hur var det att leva förr. Hur såg vardagen ut för familjen och den övriga befolkningen i socknen? Den första information jag fann som väckte mitt intresse var i en bok som heter `Gårdar och bebyggelse i Stockholms län`. I stycket om Rö så hade farfar skrivit 14 sidor om byns befolkning och utsträckning. Bland annat detta:

10


“I protokoll från ärkebiskopsvisitation den 21 och 24 juni 1918 läses något som Ärkebiskop Natan Söderblom sagt: "Folkskolläraren, organisten och klockaren J. V. Berzén som i 32 år troget skött sitt kall i församlingen, är en märklig man. Bland alster av hans kärlek till bygden och forskningsiver må nämnas, att han ur protokoll, kyrkoböcker och andra urkunder sammanställt och utarbetat en församlingsbok över Rö för åren 1650–1760 (senare även 1760–1926, förf. anm.). — — — Vad klockaren Berzén här för sin socken åstadkommit är väl värt att hederligt ersättas. En väl inbunden bok borde anskaffas och hans översikt över socknens befolkning under nämnda tid där införas mot rimligt vederlag till den förtjänte forskaren." Församlingen tog emellertid aldrig detta råd ad notam”

11


12


Ja nu blev det ju inget ekonomiskt stöd för boken. Men jag fann den ändå. Han gjorde ju vad Ärkebiskop Nathan Söderblom föreslagit. Idag när jag nu skriver den här boken, så är J.V Berzén handskrivna bok nästan 100 år. Jag fann bara del 2 del 1 vet jag inte vart den är. Jag håller med om att han var en märklig man, på gott och ont. Det kommer ni nog att förstå när ni läst den här boken. Massor av protokoll, brev, andra skrifter, scheman, skolbetyg och klassförteckningar har jag kommit över och gått igenom. Jag kände ju till sen tidigare att farfar skrev mycket, bland annat krönikor i Norrtelje Tidning. Farfars far skrev ännu mer. Även farfars bror Bertil hade släktforskat och skrivit mängder om det, och en annan bror till farfar, Einar Victor, skrev en bok. Och nu jag, Victors barnbarnsbarn. Vi har alla skrivit mycket och är lite märkliga. Så släktskapet är tydligt. Nu har jag försökt sammanfatta allt detta i en egen bok. Allt är naturligtvis inte med, men en hel del. Så jag hoppas boken berikar er.

13


Till er som sitter och funderar på om ni inte hört talas om Rö tidigare: byn kommer att omnämnas ytterligare i kapitel 6. Hoppas ni får en intressant stund med den här boken. Väl bekomme.

14


Kapitel 2. Här börjar livets väg för Johan Victor Teodor Berzén, född Johansson.

15


Boken du har i din hand är ingen faktabok även om innehållet bygger på berättelser från dagböcker, protokoll och brev från Amerika, och den rör sig över tiden från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Bokens röda tråd är en enkel korgmakarson, Victor, och hans för tiden ovanliga klassresa. Denne man var en mångsysslare, med ett stort mått av engagemang. Han åstadkom därför mycket och nådde vad många andra aldrig kunde uppnå. Boken presenterar också andra människors öden och andra händelser under den aktuella tiden, då så många lämnade Sverige av ett flertal orsaker, men oftast på grund av fattigdom, religion eller annat förtryck. Stämmer verkligen de släktberättelser som du har hört? Eller är de en polerad sanning? Kanske får just du din nyfikenhet väckt av denna bok!

9 789180 573856