__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S HELEN WEDHAM


S HELEN WEDHAM


S Utgiven av Visto förlag, Lerum, 2021 www.vistoforlag.se | info@vistoforlag.se © Text: Helen Wedham Grafisk form och sättning: Sandra Stridh, Visto förlag Första upplagan Tryckt i Riga, 2021 ISBN: 978-91-7885-404-2


S En självhjälpsbok för den som tapp at hopp et om livet


Tack till alla de människor som kärleksfullt guidat mig på denna resa, och då särskilt docenten David Titelman och poeten Ulf Karl Olov Nilsson.


S-boken Självmord är ett svårt ämne. När detta väl är sagt, behöver vi trots allt kunna tala om det. Denna bok är mitt försök till att öppna upp frågorna. Inom psykiatrin, där jag länge har arbetat, kallas självmord för sitt latinska namn: suicid. Suicidtankar, suicidplaner och suicidhandlingar arbetar vi med som en ”spelare vid bordet” varje dag. Det infinner sig lätt ett raljerande tonfall som en reaktion på att det är ett så synnerligen besvärande ämne att hantera. Vi kan ofta hamna i en lättsam ton utifrån att företeelsen är så tragisk. Ju svårare jobb, desto hårdare humor, har det sagts. Med bland annat denna anledning, att man vill undkomma obehag via omskrivningar, använder man ”s-risk” för att beteckna suicidrisk, ”s-tankar” för suicidtankar och så vidare. Livet levs på ett slingrande stråk, liksom psykoterapeutiskt arbete, kanske likt ett S? Jag har skrivit denna bok med tanken att kunna ge någon 9


människa i en utsatt position en sekunds extra betänketid genom att vandra med dem en liten sträcka av denna stig. Utöver det vill jag att det ska vara möjligt för dem som blir drabbade av denna tragik att se att vi är många utomstående professionella som faktiskt vill och försöker hjälpa, att vi inte väjer för det hemska. Den är också skriven med en tanke om att stödja alla dem som i sitt yrke möter det horribla. Människan, den som handlar och tänker, måste bli sedd och erkänd. Subjektet, den instans inom – och mellan – oss genom vilket det omedvetna för fram sin talan, måste få bli hört. Utöver det inneboende besvärliga i ämnet är självhjälpsböcker en ful genre. Jag önskar dock att det ska bli möjligt för verkligt kloka och visa människor att ta tillbaka denna genre som lämnats fri för både självutnämnda experter och en vetenskapssyn som gör människans alla strävanden till förtingligad social hedonism. Om jag så bara får vara en skovel fram på denna nya stig, är jag nöjd. Så: som en lek med s-risker, s-böcker (självhjälpsböcker) och Subjektet, är detta S-boken. Boken är tänkt att vara okonstlad för att den ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Min önskan är att kunna vara enkel utan att vara simpel. Man kan läsa boken hur man vill och hoppa över det som inte känns angeläget. Någon kanske bara finner 10


mening i lyriken, någon annan enbart i prosan. Läsaren kan ”lyfta på hatten och gå förbi” det man vill. Det enda pedagogiska i upplägget är att varje dikt hör till en existentiell fråga och resonemanget kring den, men kan även läsas helt fristående. För allt detta jag gör riskerar jag att dömas som banal. Det är ett pris jag är villig att betala.

11


Alla dessa S Väsande: sssss … Hyssjande: schhhhh … Fnysande: Hss … Sovande: ZzZzZz … Skrockande: s-s-s-s … Alla dessa Äss som vet allt om S. Måtte du inte bli ett av dessa …

12


ATT SLÅ FÖLJE EN LITEN BIT AV VÄGEN Har du hamnat i en situation, eller i ett läge, i livet där du ställer dig frågan om det är värt att leva? Eller har du till och med kommit fram till slutsatsen att det inte är det? Kan du då tänka dig att vänta en stund med beslutet? Jag träffar många människor i just denna existentiella belägenhet. Jag har aldrig som ambition att övertala eller övertyga någon om att denne har kommit fram till fel slutsats, det kan jag inte. Troligtvis har du rätt i just ditt liv och det är ingen annan som kan leva ditt liv åt dig, inte jag eller någon expert – inte ens Gud. Men jag föreslår att vi kan tala om det innan du går till handling. Att tänka tanken om självmord är inte farligt, det är inte ens farligt att tala om dessa tankar och känslor – det är bara dödligt farligt att utföra gärningen. När handlingen väl är utförd, är allt förstört. Skadorna för de efterlevande går inte att beskriva i ord. Eftersom det är just denna livsfara vi berör när vi talar om självmordstankar är det ett tabu i samhället. Därför ska du inte tala med vem som helst om det. Jag tycker att tankarna och känslorna är värda att tala om, samtal borde inte vara tabu, men välj din tid, plats och samtalspartner med omsorg. Om du lever i en familj med partner och barn är det inte 13


dessa människor du ska tala med – du ska INTE dela allt med din käresta, det är inte kärlek. Att uttrycka dödsönskningar slår sönder den andre, förvänta dig inget annat. Att uttala dessa tankar inför sina barn är anmälningsbart, det far barn illa av, punkt slut. Jag föreslår istället en tid och plats där samtalet i sanning passar – i en förtrolig terapi eller i umgänget av en bok. Ibland får jag frågan ställd rakt ut från människor: ”Har du träffat någon patient som har tagit sitt liv?” Jag har haft tur hittills och sluppit göra denna erfarenhet. Jag har jobbat många år och jag kommer troligtvis att behöva uppleva den tragiken. Nu utsätter jag mig återigen för risken när jag skriver denna bok och vänder mig utåt till människor som jag inte ens kan få personlig kontakt med. Att jag vågar göra det är för att jag tror på Ordet och samtalet och jag hoppas att mina ord kan väcka nya tankar hos någon. Rent statistiskt skulle ett antal av de patienter jag träffar ha tagit sina liv, de har haft alla riskfaktorer som tros föranleda självmord, men de har hittills ändå klarat sig genom att få nya möjligheter att reflektera över sin plats i historien. Jag skriver denna bok inför möjligheten till att slå in en kil mellan tanke och handling. ”Varje bok är ett uppskjutet självmord”, sa den rumänsk-franske författaren Emil Cioran. Han sa det om sitt eget 14


skrivande, till och med om varje enskilt ord, men jag hoppas att det kan gälla även läsandet. Jag använder alla retoriska grepp som jag känner till, även humor och distansering, för att öppna ett låst läge. Detta gör jag inte för att driva med någon – tvärtom. Jag tar människor på yttersta allvar och då måste alla livets djup vara med. Livet är för viktigt för att inte hedras genom närvaro, humor och poesi.

15


Har du hamnat i en situation eller ett läge i livet där du ställer dig frågan om det är värt att leva? Eller har du till och med kommit fram till slutsatsen att det inte är det? Kan du då tänka dig att vänta en stund med beslutet? Jag träffar många människor i just denna existentiella belägenhet. Jag har aldrig som ambition att övertala eller övertyga någon om att denne har kommit fram till fel slutsats, det kan jag inte. Troligtvis har du rätt i just ditt liv och det är ingen annan som kan leva ditt liv åt dig, inte jag eller någon expert – inte ens Gud. Men jag föreslår att vi kan tala om det innan du går till handling. Att tänka tanken om självmord är inte farligt, det är inte ens farligt att tala om dessa tankar och känslor – det är bara dödligt farligt att utföra dådet. Jag vet att denna bok är bland de största etiska uppgifter jag har att utföra i mitt liv. Det är förpliktigande att gå in i detta arbete och att släppa ifrån sig denna text. Men det är framförallt en inbjudan till livet.

Helen Wedham

”Ett fint material, som hjälper oss att förstå självmordsnärhetens psykologi.” DAVID TITELMAN, psykoanalytiker och docent i psykologi

”Det är bra. Upplägget är jättebra och relevant, och dikterna är bra, roliga och tänkvärda. En sådan bok finns inte sedan tidigare.” LISA, volontär på självmordslinje

”Boken är ännu bättre än debutboken. Den borde få höras i etern!” R.M.S, psykoterapeut

www.vistoforlag.se

Profile for Smakprov Media AB

9789178854042  

9789178854042  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded