9789178572298

Page 1

läSresAn

Kopieringsunderlag

till läsresans läsläxor läs - och skrivuppgifter

läsresan Kopieringsunderlag

Till Läsresans läsläxor, läs- och skrivuppgifter.

Läsresan läsläxa – för åk 2 2 Kopieringsunderlag Kapitel 1 Bonden Roberts robot - läxa 1 4 Bonden Roberts robot - läxa 2 6 Kapitel 2 Puff och Pip letar ett hem - läxa 1 8 Puff och Pip letar ett hem - läxa 2 10 Kapitel 3 Djurens konstigheter - läxa 1 12 Djurens konstigheter - läxa 2 14 Kapitel 4 Två kungar och två tärningar - läxa 1 16 Två kungar och två tärningar - läxa 2 18 Kapitel 5 Fotboll - läxa 1 20 Fotboll - läxa 2 22 Kapitel 6 För många drakar - läxa 1 24 För många drakar - läxa 2 26 Kapitel 7 Serie 1 och 2 - läxa 1 28 Serie 3 och 4 - läxa 2 30 Kapitel 8 Hundar som arbetar - läxa 1 32 Hundar som arbetar - läxa 2 34 Innehåll Kapitel 9 Dikter - läxa 1 36 Dikter - läxa 2 38 Kapitel 10 Vad säger Edit? - läxa 1 40 Vad säger Edit? - läxa 2 42 Kapitel 11 Djur som flyttar - läxa 1 44 Djur som flyttar - läxa 2 46 Kapitel 12 Jeffs monster - läxa 1 48 Jeffs monster - läxa 2 50 Kapitel 13 En riktig fest - läxa 1 52 En riktig fest - läxa 2 54 Kapitel 14 Fråga doktor Donny - läxa 1 56 Fråga doktor Donny - läxa 2 58 Kapitel 15 Vera Lind är upp och ned - läxa 1 60 Vera Lind är upp och ned - läxa 2 62 Om Läsresan läsläxa, för vårdnadshavare 64 majema.se 3 Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se

LÄSLÄXA

KAPITEL 2

Puff och Pip letar efter ett hem

Nu ska du få läsa första delen av en berättelse

om Puff och Pip. Berättelsen är en fantasiberättelse. Läs texten. Läs gärna flera gånger.

Svara på frågorna.

Hitta svaret:

• Vilka djur är Puff och Pip?

Lista ut svaret:

• Varför vill Puff och Pip leta efter ett bättre hem?

Fundera vidare:

• Var tycker du att Puff och Pip ska bo?

Namn Datum
8 Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se KOPIERINGSUNDERLAG

DRAKUPPGIFT

Fantisera hur det ser ut i Puffs och Pips håla.

Rita en bild.

Så här många gånger har jag läst läxan.

Jag är nöjd med min läsning

Jag som har lyssnat

Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se
9 KOPIERINGSUNDERLAG

LÄSLÄXA KAPITEL 2

Puff och Pip letar efter ett hem

Nu ska du få läsa andra delen av en berättelse om Puff och Pip. Berättelsen är en fantasiberättelse. Läs texten. Läs gärna flera gånger.

Svara på frågorna.

Hitta svaret:

• Hur kommer Puff och Pip tillbaka till sin gamla håla?

Lista ut svaret:

• Vad är det som gör att Puff och Pip bestämmer sig för att bo kvar i sin håla?

Fundera vidare:

• Vad är ett hem?

Namn Datum
10 Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se KOPIERINGSUNDERLAG

DRAKUPPGIFT

Vad skulle du gärna ha i ditt hem?

Rita en bild.

Så här många gånger har jag läst läxan.

Jag är nöjd med min läsning

Jag som har lyssnat

Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se
11 KOPIERINGSUNDERLAG

Fråga doktor Donny

LÄSLÄXA KAPITEL 14

Nu ska du få läsa första delen av en faktatext.

Faktatexten beskriver hur din kropp fungerar.

Läs texten. Läs gärna flera gånger.

Svara på frågorna.

Hitta svaret:

• Varför är öronvax bra?

Lista ut svaret:

• Varför är det större chans att du rapar om du dricker läsk än om du dricker saft?

Fundera vidare:

• Hur känns det när du rapar?

Namn Datum
56 KOPIERINGSUNDERLAG Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se

DRAKUPPGIFT

Kom på egna frågor till doktor Donny. Skriv frågorna.

Så här många gånger har jag läst läxan.

Jag är nöjd med min läsning

Jag som har lyssnat

57 KOPIERINGSUNDERLAG Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se

Fråga doktor Donny

LÄSLÄXA KAPITEL 14

Nu ska du få läsa andra delen av en faktatext.

Faktatexten beskriver hur din kropp fungerar.

Läs texten. Läs gärna flera gånger.

Svara på frågorna.

Hitta svaret:

• Ungefär hur många gånger gäspar vi per dag?

Lista ut svaret:

• Snorkråkor är viktiga för att de visar att näsan fungerar? Vad menas med det?

Fundera vidare:

• Tror du att gäspningar smittar? Prova att gäspa nära någon och se vad som händer. Vad hände?

Namn Datum
58 Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se KOPIERINGSUNDERLAG

DRAKUPPGIFT

Beskriv hur det känns att vara förkyld.

Rita en bild till.

Så här många gånger har jag läst läxan.

Jag är nöjd med min läsning

Jag som har lyssnat

Läsresan läsläxa – Åk 2 majema.se
59 KOPIERINGSUNDERLAG

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.