9789178572250

Page 1

Kapitel 3

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 8

Kapitel 9

Välkommen till Läsresan Läsläxa 4 Kapitel 1 Dagar – läxa 1 5 Dagar – läxa 2 7 poetisk text
du en nyckelpiga? – läxa 1 9 Är du en nyckelpiga? – läxa 2 12 beskrivande text
Kapitel 2 Är
Prata högre – läxa 1 15 Prata högre – läxa 2 ............. 18 berättande text Kapitel
Roger – läxa 1 21 Roger – läxa 2 ........................ 24 berättande text INNEHÅLL
4
27 Bea
30 berättande
Bea och Brutus – läxa 1
och Brutus – läxa 2
text
När du ska ut på äventyr – läxa 1 33 När
ska ut på äventyr – läxa 2 ........................................ 36 instruerande text
Dikter – läxa 1 39 Dikter – läxa 2 41 poetisk text
Perfekta
43 Perfekta
46 beskrivande
du
Kapitel 7
husdjur – läxa 1
husdjur – läxa 2
text
Tea Telins nya skor
1 49 Tea Telins nya skor
läxa 2 52 berättande text
– läxa

Kapitel 10

Franks

Kapitel 11

Harrys födelsedag

Kapitel

Kapitel 15

Björnen

Kapitel 12

Skydda

Skydda

Till alla läsläxor finns det läs- och skrivuppgifter!

55
dag
58 berättande text
dag – läxa 1
Franks
– läxa 2
– läxa 1 61
– läxa 2 64 berättande text
Harrys födelsedag
sig mot faror – läxa 1 67
sig mot faror – läxa 2 70 beskrivande text Kapitel
Koka soppa på en sten – läxa 1 ................................. 73
soppa på en sten – läxa 2 ................................. 76 folksaga
13
Koka
läxa 1 79 Hugo lär
läxa 2 82 berättande text
14 Hugo lär sig en läxa –
sig en läxa –
85 berättande text Fakta
brunbjörnen
läxa 2 89 beskrivande text Återberätta 91 Till läraren ............................... 92 Register 95
sover – läxa 1
om

Välkommen till Läsresan Läsläxa!

I Läsresan läsläxa reser vi precis som i Läseboken bland ord och bilder, i fakta och i fantasi. Här finns berättelser om när ekorren Hugo lär sig en läxa. Här finns en instruktion som handlar om vad du ska tänka på när du ska ut på äventyr. Du får läsa om Harrys födelsedag och vad han verkligen önskade sig. Här finns rim och ramsor och en text om perfekta husdjur.

Du får också lära dig om hur djur skyddar sig mot faror. Och hur du kan koka soppa på en sten. Och mycket, mycket mer …

Är du redo att börja din läsresa?

Då åker vi!

4

Kapitel5

Bea och Brutus

De tre getterna Max, Alvar och Bea bodde på Mollys bondgård.

Max tyckte om saftigt gräs.

Alvar tyckte om att stångas. Bea tyckte om äventyr.

27

– Ska vi jaga hönor? sa Bea.

– Nej! sa Max och Alvar.

– Ska vi reta tjuren Brutus? sa Bea.

– Nej! sa Max och Alvar.

Han är stor och elak.

– Jag är inte rädd, sa Bea.

28

Bea hoppade över staketet. Hon lipade.

– Du kan inte ta mig!

Brutus sprang efter Bea. Marken skakade. Bea sprang.

Svara på frågorna!

29

– Nej, sa Milton. Kapitel11

Harrys födelsedag

– Snart fyller jag år, sa Harry.

– Det gör jag med, sa Milton. Vi fyller

år på samma dag.

– Vet du vad jag önskar mig? sa Harry.

61

Jagvill ha den här!

CYKELAFFÄR

Harry och Milton möttes på stan. – Vill du ha hjälp att välja min present? sa Harry. – Nej tack, sa Milton.

Nästa dag ringde Harry på hos Milton. – Hej! Du Milton, jag vill INTE ha en massa olika presenter, sa Harry. Jag vill ha en SPECIELL present. – Inga problem, sa Milton.

62
Grönt Café

Harry gav sig inte. Han gick hem till Milton igen.

– Hej! Jag glömde fråga en sak. Vad önskar du dig? sa Harry.

– Jag vill ha en överraskning, sa Milton.

ärCyklar bäst! Gula ärcyklarännu bättre!

Harry funderade på vad han skulle ge till Milton. Det enda han kunde komma på var en cykel.

Fast Milton hade redan en cykel.

Svara på frågorna!

63

Då fick Harry en idé.

Han skulle TILLVERKA något till Milton.

Harry skulle bara börja på något.

När det var klart fick han se vad det blev.

Så började Harry tillverka något.

När han var färdig visste han inte riktigt vad det var han hade gjort.

Men Milton ville ju ha en överraskning.

64

Till läraren

Arbetsgång för ett kapitel i läsläxan Arbeta med varje kapitel i två veckor. Varje text är uppdelad i två delar.

B AOCH BRUT S

läsebok, kopieringsunderlag

Läxböckerna innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande och beskrivande.

Till varje kapitel finns det tillhörande kopieringsunderlag. Kopieringsunderlaget innehåller läs- och skrivuppgifter.

Efter halva läsläxan möter eleverna Läsresandraken som påminner eleverna om att svara på de tillhörande frågorna.

När eleverna läst klart sin läsläxa möter de ännu en gång Läsresandraken som påminner om att svara på resterande frågor.

92
Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Rita en bild med de djur som brukar bo på en bondgård. DRAKUPPGIFT 21 Läsresan läsläxa Åk Namn Datum Hitta svaret: Vad heter Mollys getter? Lista ut svaret: Varför vill Bea reta Brutus? Fundera vidare: Vad kan du göra om du blir retad? Bea och Brutus Nu ska du får läsa första delen berättelse om Bea och Brutus. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. LÄSLÄXA KAPITEL 5 20 Läsresan läsläxa Åk majema.se KOPIERINGSUNDERLAG
Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Använd din fantasi och rita en bondgård. DRAKUPPGIFT majema.se Namn Datum Bea och Brutus LÄSLÄXA KAPITEL 5 Hitta svaret: Hur gör bonden Molly när hon hjälper Brutus upp ur diket? Lista ut svaret: Vem är Beas nya bästa vän? Fundera vidare: Berätta, hur tycker du att en bra vän ska vara? Nu ska du får läsa andra delen berättelse om Bea och Brutus. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. 22 Läsresan läsläxa Åk majema.se KOPIERINGSUNDERLAG

B AOCH BRUT S

Läsning – del 1 läsläxa

Läsförståelse kopieringsunderlag, del 1 och 2

B AOCH BRUT S

Läsning – del 2

läsläxa

Läsförståelse kopieringsunderlag, del 3 och 4

Trevlig Läsresa!

93 .......................................................
1 .................................................... Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Rita en bild med de djur som brukar bo på en bondgård. DRAKUPPGIFT 21 majema.se KOPIERINGSUNDERLAG Namn Datum Hitta svaret: Vad heter Mollys getter? Lista ut svaret: Fundera vidare: Vad kan du göra om du blir retad? Bea och Brutus Nu ska du får läsa första delen av en berättelse om Bea och Brutus. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. LÄSLÄXA KAPITEL 5 majema.se KOPIERINGSUNDERLAG
VECKA
....................................................... VECKA 2 .................................................... Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Använd din fantasi och rita en bondgård. DRAKUPPGIFT 23 Läsresan läsläxa Åk Namn Datum Bea och Brutus LÄSLÄXA KAPITEL 5 Hur gör bonden Molly när hon hjälper Brutus upp ur diket? Lista ut svaret: Vem är Beas nya bästa vän? Fundera vidare: Berätta, hur tycker du att en bra vän ska vara? Nu ska du får läsa andra delen berättelse om Bea och Brutus. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. Läsresan läsläxa Åk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.