9789162296025

Page 1

LÄRARHANDLEDNING MaRIa G öRaNS

SON • PIa KIhlMaN

WHAT’S UP? Fk–2 LÄRARHANDLEDNING

ISBN 978-916229602-5

• aNNaM aRIa

ZEttERM

aRK

? OOK

Workbook (best.nr 622-9601-8) lärarhandledning (best.nr 622-9602-5) lärar-cd (best.nr 622-9603-2) Dvd (best.nr 622-9605-6) Material till interaktiv skrivtavla (best.nr 523-0361-0)

?

WORKB

• • • • •

WHAT’S

What’s up? Fk–2 består av:

WHAT’S

What ’s UP? Fk–2

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

Maria Göransson • Pia KihlMan • annaMaria ZetterMarK

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

Fk–2

(523-2609-1) (523-4499-6)

842277_omslag.indd 1

2016-07-29 10:26


MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN -!2)! '¾2!.33/. s 0)! +)(,-!. ANNAMARIA ZETTERMARK !..!-!2)! :%44%2-!2+

LÄRARHANDLEDNING

SANOMA UTBILDNING

11

Fk_2_lararhanledning.indd 1 inlaga1-48.indd 1

2010-08-27 14.20 2016-07-19 11:21


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax 08-587 642 02 Redaktör

Ted Thorngren

Illustrationer Michael Gustafsson sidorna 55–57, 73–78, 91 och Johan Andreasson sidorna 49–50, 58–70, 81–86, 88–90, 92–97.

What’s up? Fk–2 Lärarhandledning ISBN 978-91-622-9602-5 © Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan upplagan Första Första upplagan Fjärde tryckningen Femte Tryckningen Fjärde tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Sidor märkta ”Kopiering tillåten” får kopieras.

Elanders Sverige AB,2013 Vällingby, 2014 Tryck: Livonia Print, Lettland 2016 Elanders Sverige AB, 2

inlaga1-48.indd 2

2016-07-19 11:21


Animals

+APITEL

Kapitel 4 – Animals ANIMALS

MÅL

Eleverna ska kunna namnen på några vanliga djur.

INLEDNING

Fråga om det är någon i klassen som kan något djur på engelska. Använd kopieringsunderlag 3. Gå igenom djuren och träna uttalet på ‘cat, dog, rabbit, pig, horse och cow’.

DIGITALT MATERIAL

Titta på filmen till kapitel 4.

LEK

Gissa djuret Använd kopieringsunderlag 3. Eleverna sitter parvis. Korten med djuren ligger utspridda framför eleverna. Den ena eleven säger namnet på något av djuren och den andra eleven ska ta upp kortet med rätt djur. Efter en stund byter de roller.

LEK

Farmen Här får eleverna lära sig djurens namn genom att använda kroppen. Eleverna behöver vara ett jämnt antal. Två elever går ut. Tilldela två elever samma djur, gör sedan likadant med övriga par. Eleverna blandar sig och sätter sig sedan på golvet. De elever som gått ut, kommer nu in. Uppgiften för dem är att hitta par genom att gå fram till en kamrat och lägga handen på exempelvis axeln. Den personen säger då sitt djur på engelska högt och tydligt. Då går eleven till en ny person och lägger handen på den och får höra hans eller hennes djur. Om de säger samma djur är de ett par och sätter sig vid sidan om. Samma regler gäller som vid ett vanligt memory men här är brickorna elever som säger vilket djur de är.

7/2+"//+ 3)$!.

Eleverna ska färglägga djuren efter dina instruktioner. Använd de färger ni tidigare har arbetat med. Du kan exempelvis säga: ‘cat – black’ eller ‘The cat is black.’

16

inlaga1-48.indd 16

KAPITELKOMMENTARER

;LEX´W YT# *O¯ 7ERSQE 9XFMPHRMRK %&

2016-07-19 11:22


+APITEL

SÅNG

Animals

Old MacDonald Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. With a moo, moo here and a moo, moo there, here a moo, there a moo, ev’rywhere a moo, moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

ANIMALS

And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O.

And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a oink, oink here and a oink, oink there, here a oink, there a oink, ev’rywhere a oink, oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a horse, E-I-E-I-O. With a clip, clop here and a clip, clop there, here a clip, there a clop, ev’rywhere a clip, clop. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a woof, woof here and a woof, woof there, here a woof, there a woof, ev’rywhere a woof, woof. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cat, E-I-E-I-O. With a miau, miau here and a miau, miau there, here a miau, there a miau, ev’rywhere a miau, miau. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. 1 Använd kopieringsunderlag 3. Sätt upp alla bilderna på djuren. Bekanta er med sången genom att sjunga den en gång. Peka samtidigt på de djur ni sjunger om. 2 Fråga eleverna om de hörde att ni sjöng om ett djur som inte finns med bland bilderna (‘rabbit’). Förvissa dig om att de vet vad det är för ett djur och att de förstår resten av texten. 3 Klassen kan delas in i grupper och turas om att sjunga början av texten, medan en annan grupp svarar med ‘With a moo, moo here…’ o.s.v.

;LEX´W YT# *O¯ 7ERSQE 9XFMPHRMRK %&

inlaga1-48.indd 17

KAPITELKOMMENTARER

17

2016-07-19 11:22


Animals

+APITEL

Berätta att eleverna ska tala om för dig hur många djur det finns av varje sort. Ställ frågan ”Hur många hundar finns det?” Låt någon svara på frågan. Fråga sedan eleverna om det är någon som vet vad frasen ”hur många” heter. Introducera frasen ‘How many’. Förklara också att man lägger till ett -s om det är fler djur än ett. Ställ frågan ‘How many dogs?’ Eleverna svarar då med rätt antal och säger namnet på djuret om de vill.

7/2+"//+ 3)$!.

Här ska eleverna ringa in rätt antal katter, hundar, kaniner, grisar eller kor. Du bestämmer hur många de ringar in. Exempel på hur du kan säga: ‘Five cats.’ Om du tycker att dina elever är mogna för det går det att utöka uppgiften till att även färglägga djuren i rätt färg. Då kan du exempelvis säga: ‘Five black cats’. Gör man den sista varianten behöver eleverna inte ringa in djuren.

ANIMALS

7/2+"//+ 3)$!.

RAMSA

A

The elephant

BC

A B C

Right foot, left foot, see me go! I am grey and big and slow! I come walking down the street. With my trunk and four big feet. Till rad 1 lyft långsamt fötterna omväxlande. Till rad 2 gör dig stor. Till rad 3 gå sakta, sakta. Till rad 4 gör snabel med armarna.

EXTRAMATERIAL

18

inlaga1-48.indd 18

KAPITELKOMMENTARER

På sidan 87 finns extramaterial för de elever som blir klara snabbt och önskar fler uppgifter.

;LEX´W YT# *O¯ &SRRMIV 9XFMPHRMRK %& What´s up? Fk-2 © Sanoma Utbildning AB

2016-07-19 11:22


ANIMALS – DJUR Färglägg djuren.

cat cow

pig

dog Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

WU_Fk_2.indd 7

rabbit 7 2019-03-20 11:39


Hur många?

8 WU_Fk_2.indd 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2019-03-20 11:39


Ringa in.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

WU_Fk_2.indd 9

9 2019-03-20 11:39


LÄRARHANDLEDNING MaRIa G öRaNS

SON • PIa KIhlMaN

WHAT’S UP? Fk–2 LÄRARHANDLEDNING

ISBN 978-916229602-5

• aNNaM aRIa

ZEttERM

aRK

? OOK

Workbook (best.nr 622-9601-8) lärarhandledning (best.nr 622-9602-5) lärar-cd (best.nr 622-9603-2) Dvd (best.nr 622-9605-6) Material till interaktiv skrivtavla (best.nr 523-0361-0)

?

WORKB

• • • • •

WHAT’S

What’s up? Fk–2 består av:

WHAT’S

What ’s UP? Fk–2

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

Maria Göransson • Pia KihlMan • annaMaria ZetterMarK

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

Fk–2

(523-2609-1) (523-4499-6)

842277_omslag.indd 1

2016-07-29 10:26