__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

J O H N BA I L L I E

BÖNDAGBOK BÖNDAGBOK

ANNA BLÅDER

är illustratör, utbildad vid Edinburgh College of Art.

JOHAN DALMAN

är Strängnäs stifts femtioåttonde biskop.

i översättning och bearbetning av ISBN 978-91-526-3861-3

ISBN 978-91-526-3861-3

9 789152

52638613_Böndagbok_omslag_210330_svv.indd 1

JOHAN DALMAN

638613

2021-03-31 14:58


2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 2

2

2021-03-31 15:03


BÖNDAGBOK

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 3

3

2021-03-31 15:03


© 2021 Johan Dalman & Verbum ab Originaltitel: A diary of private prayer av Dr John Baillie omslag & grafisk form : Margareta Brisell Axelsson omslagsbild & illustrationer : Anna Blåder tryck : Livonia, Lettland 2021 isbn 978-91-526-3861-3 isbn 978-91-526-3882-8 present Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet Citatet på s. 29 är översatt av Johan Dalman Psalmen s. 75 © J. T. Jacobsson 1889 (text), J. Crüger 1653 (musik) Psalmen s. 77 © E. G. Geijer 1819 (text), Darmstadt 1699 (musik) Psalmen s. 99 © O. Hartmann 1981, efter S.J. Stone 1866 (text), S.S. Wesley 1864 (musik) Psalmen s. 107 © S. F. Adams 1841, E. Linderholm 1912 (text), L. Mason 1856 (musik) Psalmen s. 120 © E. Malmeström 1936 (text), G. Ch. Strattner 1691 (musik) Förlaget har gjort sitt yttersta för att hitta eventuella rättighetshavare till denna titel. Skulle vi ha missat något fall beklagar vi detta och ber de berörda rättighetsinnehavarna höra av sig. The publishing house has done its outmost to find any right holders to this title. If we have missed any case, we apologize for this and ask the right holders concerned to contact us.

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 6

Verbum ab Box 22543, 104 22 Stockholm Tel 08-743 65 00 verbum.se

6

2021-03-31 15:03


FÖRORD

Gud, låt min själ få komma till mognad, innan den ska skördas! Orden på Selma Lagerlöfs gravsten är en bön för hela livet. De sammanfattar generationers längtan efter äkthet och ärlighet i mötet med levande Gud. Bekräftar att livet som kristen alltid är ett liv i rörelse, fyllt av lycka, misströstan, förtvivlan, tröst, hopp … till mognad. När den skotske prästen och teologiprofessorn John Baillie år 1936 skrev sin A Diary of Private Prayer gjorde han det i denna anda. Över en miljon sålda exemplar och otaliga upplagor senare kommer den nu för andra gången i svensk bearbetad översättning.1 Baillies anspråk är blygsamma. Hans förhoppning är att du och jag i dessa morgon- och aftonböner gör honom sällskap, som en av flera pusselbitar i vårt dagliga, enskilda andakts­

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 7

7

2021-03-31 15:03


liv (längst bak i bönboken finns onumrerade ”söndagsböner” att använda när vi vaknar upp till en röd dag). Inte sällan upprepar han böne­ strof­er­nas inledningsord som för att hjälpa oss att stanna upp inför vart och ett av dem och tyst meditera över detta enda perspektiv. Nu och då uppmanar han oss, i kraft av det efter­ tänk­sam­ma ”___”, att lyfta upp inför Herren det och dem vi bär i våra hjärtan. Texten är tillkommen i en annan tid och ett annat sammanhang än vårt. 1930-talets Skottland är kulturellt sett trots allt ett stycke bort. Men när det väl är sagt överväger bönbokens styrkor detta med råge. Det är en i mina ögon ljuvlig bok. På en gång uppfordrande och kärleksfull, ordrik och precis, bibelnära och sprungen ur en urgammal, evigt ung tidebönstradition (åt vilken Anna Blåders själfulla anfanger ger en finurlig blinkning). I Baillies böner möter vi den Gud som tror på oss, tror gott om oss – vet att vi vill och kan väl. Ställd inför insikten om att vi i ord och handling ofta bevisar motsatsen, skär-

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 8

8

2021-03-31 15:03


per författaren tonen i trygg förvissning om att Gud i kärleksfull omsorg aldrig ger upp om oss. Räcker oss var ny dag som en nåderik gåva. Bönerna är förtröstansfulla, frimodiga, ärliga – på en gång vardagliga och högstämda. Vädjar till dig och mig att inte uppgivet sänka blicken utan frimodigt räta på ryggen och tacksamt se in i Jesu upprättande blick. Om och om igen återkommer Baillie till bilden av Gud som det ljus som genomstrålar allt. Genomstrålar och för till mognad. Strängnäs i fastetid 2021 Johan Dalman

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 9

9

2021-03-31 15:03


DAG 1 – MORGON

ud , låt min

första tanke denna morgon gå till Dig, låt min första vilja vara att tillbe Dig, låt det första ordet på min tunga vara ditt namn. Det första jag gör vara att stilla mig inför Dig i bön. Jag prisar och tillber Dig … för din fullkomliga visdom och fulländade godhet … för din kärlek till alla människor … för din kärlek till mig … för de outsägligt rika gåvor Du anförtror mig … för din heliga Ande som bor i mig … för din Andes sjufaldiga gåvor. Skydda mig från vanföreställningen att när denna morgonbön är över, då är också dagens samtal med Dig över, så att jag inte låter timmarna gå utan att tänka mer på Dig. Nej, låt

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 10

10

2021-03-31 15:03


skimret, sällheten och styrkan från denna stund följa mig. Låt den genomlysa … mina tankar med enkelhet … mitt tal med måttfullhet och ärlighet … mitt arbete med ansvarskänsla och engagemang … min självbild med ödmjukhet … mina möten med andra med ärlighet och hjälpsamhet … mina och andras möten med Dig med ­tacksamhet … mitt hjärta med förvissning om att jag för evigt är och förblir ditt barn. Gud, Du som har varit ditt folks tillflykt från släkte till släkte, var mig nära närhelst jag behöver Dig, led mig genom oro och tvivel, bevara mig från allt som hotar mitt andliga väl. Var min styrka i prövningens stund. Gläd mig med din frid. Om detta ber jag, i Jesu Kristi namn. Amen.

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 11

11

2021-03-31 15:03


DAG 1 – KVÄLL

ud , du som

råder från evighet till evighet, när mörkrets och vilans timmar stundar kommer jag till Dig. Du, solen i mitt inre, jag gläds över tanken på att Du som bor i ett evigt ljus aldrig sover och ständigt ser till mig. I dina händer befaller jag min kropp och ande. Du, min följeslagare, har skyddat mig och skänkt mitt hjärta frid. Var mig nära också i natt. Ge mig en god natts sömn. Skydda mig från alla faror. Befria mig från oroliga drömmar. Hjälp mig stävja mina tankar om de håller mig vaken. Hjälp mig komma till ro och inte fruktlöst älta destruktiva tankar. Hjälp mig att om jag ändå inte kan sova, då bara tänka på Dig.

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 12

12

2021-03-31 15:03


Min hunger stillas som av feta rätter, jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när jag gått till vila, jag tänker på dig i nattens timmar. (Ps 63:6–7) I dina händer, Herre, överlämnar jag mina nära. Bevara dem till kropp och själ, ge dem kraft, glädje och vila. Jag ber för ___ och ___ och ___. Jag ber också för mina arbetskamrater, mina vänner, alla ensamma, isolerade, de i min närhet som inte jag känner men som Du känner och älskar. Om detta ber jag, i Jesu Kristi namn. Amen.

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 13

13

2021-03-31 15:03


JOHN BAILLIE

john baillie (1886–1960 ) är en av 1900 -talets mest namnkunniga skotska teologer. Baillie var professor i teologi vid Edinburgh University och fick som forskare, lärare och predikant genomslag i såväl Skottland som i den större engelskspråkiga världen. Hans skrivande vittnar om stort intresse för spiritualitet och kyrkoliv och spänner från akademisk reflektion till uppbyggelselitteratur. Baillie innehade flera ledande poster i sitt eget kyrkosamfund, Church of Scotland, och i Kyrkornas världsråd. Hans bönbok A Diary of Private Prayer utgavs första gången 1936 och betraktas som en klassiker inom kristen uppbyggelselitteratur.

2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 142

142

2021-03-31 15:03


2638613 Böndagbok inlaga_210330.indd 143

143

2021-03-31 15:03


J O H N BA I L L I E

BÖNDAGBOK BÖNDAGBOK

ANNA BLÅDER

är illustratör, utbildad vid Edinburgh College of Art.

JOHAN DALMAN

är Strängnäs stifts femtioåttonde biskop.

i översättning och bearbetning av ISBN 978-91-526-3861-3

ISBN 978-91-526-3861-3

9 789152

52638613_Böndagbok_omslag_210330_svv.indd 1

JOHAN DALMAN

638613

2021-03-31 14:58

Profile for Smakprov Media AB

9789152638613  

9789152638613  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded