__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Språkvägen FÖR SFI KURS B

Lärarhandledning med kopieringsunderlag Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist


Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktion: Sandra Fetouni, Daniel Bastviken och Susanne Risberg Grafisk form: Lena Eklund/Kolofon Bildredaktör: Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder Språkvägen – sfi B, lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf) ISBN: 978-91-523-6146-7 © 2018 Ulrika Ekblad, Caroline Söderqvist och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Tredje upplagan Första tryckningen © Kopiering tillåten.


Innehåll Till läraren 5 Vårt synsätt 6 Metod 7 Kopieringsunderlag VARDAGSLIV Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

11 40 12 41 24 51 26 53 28 55 29 56 33 60 34 61 35 62

VÄNSKAP Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

FAMILJ Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

67 93 68 94 79 105 80 107 81 109 82 110 86 114 87 116 88 117

122 150 123 151 133 159 135 161 137 163 138 164 143 168 144 169 145 170

PÅ STAN Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

BOSTAD Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

ARBETE Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

175 201 176 202 185 214 187 216 189 218 190 219 194 223 195 224 196 225

230 259 231 260 242 270 244 272 246 273 247 274 252 278 253 279 254 280

285 313 286 314 297 323 299 325 301 327 302 328 306 332 307 333 308 334

3


MILJÖ Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

RESOR Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

397 425 398 426 409 438 411 440 413 442 414 443 418 447 419 448 420 449

FÖRÄLDRAR OCH BARN NIVÅ 1 NIVÅ 2 Stöd till tankekartor 611 639 Tankekarta 612 640 Ordlista 623 649 Ordkort 625 651 Frågekort 627 653 Grammatik 628 654 Hörmanus 632 658 Hörförståelse 633 659 Test 634 660

HÄLSA Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

Att börja med

UTBILDNING Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

339 368 340 369 351 380 353 382 356 384 357 385 361 390 362 391 363 292

454 479 455 480 463 492 465 494 467 496 468 497 472 501 473 502 474 503

508 535 509 536 518 544 520 545 522 547 523 548 528 552 529 553 530 554

SOS Stöd till tankekartor Tankekarta Ordlista Ordkort Frågekort Grammatik Hörmanus Hörförståelse Test

NIVÅ 1 NIVÅ 2

559 585 560 586 570 595 571 597 573 599 574 600 578 604 579 605 580 606

665

Facit till lärarhandledning 707 Facit till tester 727 Facit till hörförståelser 736 Facit till Att börja med 739 Facit till elevboken 743 Bildlista 754


STÖD TILL TANKEKARTOR: VÄNSKAP – NIVÅ 2

Vänner för livet 

SPRÅKVÄGEN S. 27

Visa bilderna på projektor eller skriv ut bilderna från hemsidan. Berätta historien med hjälp av bilderna. Ställ samtidigt frågor till eleverna för att göra dem mer delaktiga. Bildmanus Bild 1: Det här är en sann historia om en hund.

Frågor till eleverna Har du hund eller något husdjur?

Bild 2: Ett tåg stannar på en tågstation i Japan. Bild 3: På tåget finns en liten hund. Hunden är ensam. Bild 4: En man ser hunden. Bild 5: Han tar med hunden hem. Bild 6: Mannen jobbar på ett universitet i en annan stad. Bild 7: Han åker tåg till jobbet. Varje morgon går hunden med mannen till stationen. På kvällen kommer mannen tillbaka till stationen. Då sitter hunden och väntar på honom. En dag kommer mannen inte tillbaka med tåget.

Varför kommer mannen inte tillbaka, tror du?

Bild 8: Han blev sjuk på jobbet och dog. Bild 9: Hunden går till stationen varje dag vid samma tid. Den tror att mannen ska komma tillbaka. Bild 10: Människor på stationen ger hunden mat och vatten.

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten. 93


VÄNSKAP – NIVÅ 2

Vänner för livet

94

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


VÄNSKAP – NIVÅ 2

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten. 95


VÄNSKAP – NIVÅ 2

96

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


VÄNSKAP – NIVÅ 2

VÄNSKAP Ordlista Öva uttalet med din lärare. Översätt orden till ditt språk. Träna att skriva orden på svenska. Svenska 1 ett tåg

Uttal tåg

Ditt språk

Skriv på svenska

2 stannar stann ar

3 en tågstation

tåg sta sjon

4 Japan ja pan

5 en hund

hund

6 ingen iŋ en

7 en ägare

ä ga re

8 ensam en sam

9 tar med

tar me

vän

10 en vän

11 jobbar jobb ar

12 ett universitet

u ni vesh i tet

13 åker

å ker

14 ett jobb

jobb

15 varje var je

16 en morgon

mårr ån

17 tillbaka

till ba ka

18 sitter sitt er

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten. 105


VÄNSKAP – NIVÅ 2

Ordkort

ett tåg

stannar

en tågstation

Japan

en hund

en ägare

ensam

tar med

en vän

jobbar

ett universitet

åker

ett jobb

en morgon

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten. 107


VÄNSKAP – NIVÅ 2

Frågekort

Var ligger tågstationen?

Vad finns på tåget?

Vem tar med hunden hem?

Vilka blir bästa vänner?

Var jobbar mannen?

Hur kommer mannen till jobbet?

Vem går med mannen till stationen?

Var väntar hunden på mannen?

Varför kommer mannen inte tillbaka?

Varför fortsätter hunden att vänta?

Vad får hunden av människorna på stationen?

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten. 109


VÄNSKAP – NIVÅ 2

Grammatik A Ordföljd 

SPRÅKVÄGEN S. 181

Skriv meningar. Börja med subjekt. Använd stor bokstav och punkt. Exempel: stannar / ett tåg / på en tågstation

Ett tåg stannar på en tågstation.

1 ingen ägare / hunden / har

2 bästa vänner / blir / hunden och mannen

3 på ett universitet / mannen / jobbar

4 tåg / han / åker / till jobbet

5 ger / mat och vatten / människorna på stationen / hunden

6 väntar / hunden / i nio år

Börja med tid. Exempel: till stationen / varje morgon / de / går

Varje morgon går de till stationen.

7 kommer / på kvällen / mannen / tillbaka

8 väntar / hunden / i nio år

110

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


VÄNSKAP – NIVÅ 2

Börja med plats. Exempel: stannar / på en tågstation / ett tåg

På en tågstation stannar ett tåg.

9 på tåget / en hund / finns

10 jobbar / i en annan stad / mannen

B Bindeord 

SPRÅKVÄGEN S. 182

Skriv ett ord som binder samman meningarna. Välj bland orden till höger. Exempel: På tåget finns en hund

men

1 Mannen tar med hunden hem

de blir vänner.

2 Mannen jobbar i en annan stad 3 Hunden väntar

mannen kommer inte tillbaka.

5 Människor ser hunden

(för/men) (men/och)

han åker tåg till jobbet. (så/för)

4 Mannen kommer inte tillbaka

C Frågeord 

den har ingen ägare.

han blev sjuk. ger den mat och vatten.

(så/men) (för/och) (men/och)

SPRÅKVÄGEN S. 176

Skriv ett frågeord som passar till svaren. Välj bland orden i rutan. Var Vilka Vad Vem Hur länge Varför Exempel:

Var

stannar tåget?

Det stannar i Japan.

1

tar med hunden hem? En man tar med hunden.

2

blir bästa vänner?

3

händer med mannen? Han blir sjuk.

4

väntar hunden?

Den tror att mannen kommer tillbaka.

5

väntar hunden?

Den väntar i nio år.

Mannen och hunden blir bästa vänner.

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten. 111


VÄNSKAP – NIVÅ 2

D Substantiv 

SPRÅKVÄGEN S. 178

Skriv substantiven i singular och plural.

singular plural

hundar

Exempel: en hund 1

tåg

2

män

3 en vän 4

städer

5

jobb

6

kvällar

7 en människa 8 ett år

E Verb 

SPRÅKVÄGEN S. 177

Skriv verben i nutid och dåtid. Exempel:

nutid

jobbar

dåtid jobbade

1

kom

2

tog med

3 dör 4

trodde

5 går 6

väntade

7

gav

8

satt

112

Språkvägen – för sfi kurs B, Lärarhandledning © 2020 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Profile for Smakprov Media AB

9789152361467  

9789152361467  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded