9789152360644

Page 1

CAMILLA HÖRLIN EMMA GANSLANDT

är en serie om åtta böcker där eleverna får utveckla tal, ordförråd och läsförståelse i svenska. Böckerna har ingen progression men läs dem gärna i föreslagen ordning. 1 2 3 4 5 6 7 8

Elsas familj Salma och Elsa Karims familj Otto och Karim Salma går till tandläkaren Elsa fyller 9 år Klass 2b på utflykt Karim är sjuk

Jag lär mig svenska har en tillhörande ­arbetsbok. I den finns språkutvecklande skrivövningar kopplade till de åtta böckerna.

Med lyssningskoder!

Karim är sjuk

8


Ordlista Substantiv hals, mamma, buss, doktor, glass, tv-spel, soffa, skola Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktörer: Mikaela Fuchs, Mia Söderberg Illustrationer: Emma Ganslandt Grafisk form: Typoform AB/Ann Sjögren Blipsay Lyssningskoder: Darub AB Inläsare: Holger Calov Jag lär mig läsa – Karim är sjuk ISBN 978-91-523-6064-4

Verb åka, titta, ringa, prata, skratta, sitta, spela, ropa Adjektiv sjuk, ledsen, röd, glad, bra, frisk Egennamn Karim, Otto

© 2021 Camilla Hörlin och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Interak, Polen 2021

Motsatser frisk – sjuk glad – ledsen


Till läraren! Läs boken tillsammans i grupp eller låt eleverna läsa boken på egen hand. Samtala om bilderna och låt eleverna ­sätta ord på vad de ser och vad som händer. På sidan 16 får de återberätta innehållet i boken med hjälp av småbilderna. Använd gärna ordlistan samtidigt. Alla ord i ordlistan står i sin grundform. Låt eleverna fokusera på språk och kontext och jämföra med egna erfarenheter. Syftet är att bygga upp ett ordförråd och en kommunikativ språk­förmåga. Om ­eleven har hemspråk låt gärna materialet följa med till hemspråksundervisningen. Till materialet Jag lär mig svenska finns en ­arbetsbok. I den får eleverna arbeta med språkutvecklande skrivövningar kopplade till de åtta böckerna. På varje sida finns en lyssningskod så att eleverna även kan läslyssna på ­berättelsen. Skanna enkelt av koden med hjälp av kamerafunktionen i till ­exempel en mobiltelefon.


Karim är sjuk. Han är ledsen. Han har ont i halsen.

2


3


Karim och mamma åker buss till doktorn. Det snöar.

4


5


Doktorn tittar i halsen. Den är röd.

6


7


Återberätta

* Här får eleverna samtala om hur det känns att vara ­ emma från skolan och vara sjuka. h Hur kan det kännas att gå till doktorn?

16


Ordlista Substantiv hals, mamma, buss, doktor, glass, tv-spel, soffa, skola Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktörer: Mikaela Fuchs, Mia Söderberg Illustrationer: Emma Ganslandt Grafisk form: Typoform AB/Ann Sjögren Blipsay Lyssningskoder: Darub AB Inläsare: Holger Calov Jag lär mig läsa – Karim är sjuk ISBN 978-91-523-6064-4

Verb åka, titta, ringa, prata, skratta, sitta, spela, ropa Adjektiv sjuk, ledsen, röd, glad, bra, frisk Egennamn Karim, Otto

© 2021 Camilla Hörlin och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Interak, Polen 2021

Motsatser frisk – sjuk glad – ledsen


CAMILLA HÖRLIN EMMA GANSLANDT

är en serie om åtta böcker där eleverna får utveckla tal, ordförråd och läsförståelse i svenska. Böckerna har ingen progression men läs dem gärna i föreslagen ordning. 1 2 3 4 5 6 7 8

Elsas familj Salma och Elsa Karims familj Otto och Karim Salma går till tandläkaren Elsa fyller 9 år Klass 2b på utflykt Karim är sjuk

Jag lär mig svenska har en tillhörande ­arbetsbok. I den finns språkutvecklande skrivövningar kopplade till de åtta böckerna.

Med lyssningskoder!

Karim är sjuk

8