Page 1

ALFA sfi  A spår  1

ALFA sfi  A spår  1 Övningsbok

Cinna Alenius  

Övningsbok

Cinna Alenius      

ISBN 978-91-523-5936-5

(523-5936-5)

Övningsbok Cinna Alenius

ALFA Övningsbok är ett kompletterande material till ALFA sfi A spår 1 – Läsebok och här får eleverna träna på de färdigheter som läsebokens kapitel tar upp. I Övningsboken möter eleverna uppgifter som är speciellt framtagna för att främja läs- och skrivinlärningen. Fokus ligger på repetition. Boken har ett tydligt vuxenperspektiv och innehåller samma bilder och ord som eleven lärt sig i Läseboken.

ALFA sfi A spår 1

ALFA sfi A spår 1 är ett läromedel som vänder sig till elever med kort- eller ingen studiebakgrund som studerar på sfi i kurs A på studieväg 1.


Sanoma Utbildning Postadress: Besöksadress:

Box 38013, 100 64 Stockholm Rosenlundsgatan 54, Stockholm

www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Redaktör: Grafisk form: Layout/sättning: Bildredaktör:

Daniel Bastviken Camilla Laghammar Jonas Veronesi Camilla Atterby/Jonas Veronesi/Susanna Mälarstedt

ALFA – sfi A Spår 1 Övningsbok ISBN 978-91-523-5936-5 © 2020 Cinna Alenius och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att ­kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för ­utbildningssamordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet ­hänvisas till utbildningssamordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2020


Innehåll 1 Alfabetet .......................................... 4

Jag, hon och han .................................................. 9

2

M och N ............................................ 12

Familj ................................................................................ 16

3

T och K ............................................. 18

Siffror .............................................................................. 22

4 L och B ............................................ 27

Färg .................................................................................... 31

5 R och D ............................................ 33

Kroppen ....................................................................... 37

6 H och S ............................................. 41

Sjukvård ....................................................................... 45

7

G och P ............................................ 47

Mat ...................................................................................... 51

8

5 ord ................................................... 54

Tid och datum ...................................................... 58

9

5 ord .................................................... 61

Kläder ............................................................................. 65

10

5 ord ................................................... 67

Jobb .................................................................................. 71

11

5 ord ................................................... 72

Bostad ........................................................................... 76

12

5 ord ................................................... 79

Verb ................................................................................... 83

13

5 ord ................................................... 85

Motsatser .................................................................. 89

14

5 ord .................................................... 91

Prepositioner och riktning ..................... 95

15

5 ord ................................................... 97

Väder och väderstreck ........................... 101

16

5 ord ................................................ 103

SFI och skola ....................................................... 107

17

5 ord .................................................. 111

Natur .............................................................................. 116

18

5 ord ................................................. 117

Ord och fraser .................................................... 121


1

Alfabetet Bokstäver Skriv alla bokstäver.

4 

A

a

B

b

C

c

D

d

E

e

F

f

G

g

H

h

I

i

J

j

K

k

L

l

M

m


1 N

n

O

o

P

p

Q

q

R

r

S

s

T

t

U

u

V

v

W

w

X

x

Y

y

Z

z

Å

å

Ä

ä

Ö

ö  

5 


1 Stora och små bokstäver Gör en ring runt alla stora bokstäver.

A j

p K m D E g i

Ä Å b Q f

a Ö e D

H t r j J N H h b L G a i T Z ä å E Gör en ring runt alla små bokstäver.

D a B b O j k i P N m p Q j n å Ä L G h s S g r E W Q p b d Y U i F H e Vokaler Skriv vokalerna. A

O

U

Å

a

o

u

å

E

I

Y

Ä

Ö

e

i

y

ä

ö  

7 


1 Ditt namn Ringa in dina stora bokstäver och skriv sedan ditt namn.

A G M S Y

B H N T Z

C I O U Å

D J P V Ä

E K Q W Ö

F L R X

Ditt namn Ringa in dina små bokstäver och skriv sedan ditt namn.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö Ditt namn 8 


2

Familj Öva på att skriva Skriv av orden.

16 

En pappa

Ett barn

En mamma

Barn

En bebis

En familj


2 Öva på att läsa Läs och dra streck till rätt bild.

En bebis

En pappa

En familj

Ett barn

Barn

En mamma   17 


3 Öva på att skriva Skriv våningarna.

fjärde tredje

andra sjätte

femte första  

25 


3 Hur många hus? Räkna och skriv.

1

26 

ett

ett hus


4

Färg Öva på att skriva Skriv färgerna.

Måla och skriv färgen på raden. GUL gul

RÖD röd

GRÖN grön

SVART svart

ROSA rosa

BLÅ blå

  31 


4 Öva på att läsa Läs och dra streck till rätt färg.

Röd

Grön

Blå

Svart

Gul

32 


6

Läs och skriv Läs och skriv fem ord med H och S.

IS is

HUS hus

SY sy

SÄS sås

HES hes

IS

is

HUS

hus

SY sy

SÅS

sås

HES

hes

  41 


6 Öva på att läsa Läs och dra streck till rätt bild.

42 

IS

sy

HUS

hes

SY

sås

SÅS

is

HES

hus


6 Läs och dra streck till rätt ord.

IS

hus

HUS

is

SY

sås

SÅS

hes

HES

sy

  43 


7

Mat Öva på att skriva Skriv rätt ord.

Frukt eller grönsak?

Tomat

Äpple

Banan

Grönsaker

Gurka

Apelsin

Paprika

Vindruvor

Majs

Frukt

  51 


12

Verb Öva på att skriva Skriv meningar.

Hon vaknar.

83 


14

Prepositioner och riktning Öva på att skriva Skriv rätt preposition.

95 


14 Vägbeskrivning Skriv en vägbeskrivning.

– Ursäkta, var ligger apoteket? –

– Ursäkta, var ligger vårdcentralen? –

– Ursäkta, var ligger försäkringskassan? –

96 


16

SFI och skola Öva på att skriva Skriv en presentation om dig.

Exempel

Jag heter Zahra Jag kommer från Afghanistan Jag kom till Sverige år 2016. Jag talar dari. Jag bor i centrum. Jag är 43 år.

Jag heter

.

Jag kommer från

.

Jag kom till Sverige

.

Jag talar

.

Jag bor i

.

Jag är

år.  

107 


16 Skriv rätt verb och ord.

Jag

med en

.

Jag

med ett

.

Jag

på ett

.

Jag

på en

.

Jag

i en

.

109 


18

Ord och fraser Öva på att skriva Skriv dina personuppgifter.

Förnamn Efternamn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer

Postort

Para ihop rätt meningar.

Förlåt!

Hur mår du?

Varsågod.

Trevlig helg!

Detsamma!

Tack!

Ingen fara.

Jag mår bra, tack. Och du?

121 


ALFA sfi  A spår  1

ALFA sfi  A spår  1 Övningsbok

Cinna Alenius  

Övningsbok

Cinna Alenius      

ISBN 978-91-523-5936-5

(523-5936-5)

Övningsbok Cinna Alenius

ALFA Övningsbok är ett kompletterande material till ALFA sfi A spår 1 – Läsebok och här får eleverna träna på de färdigheter som läsebokens kapitel tar upp. I Övningsboken möter eleverna uppgifter som är speciellt framtagna för att främja läs- och skrivinlärningen. Fokus ligger på repetition. Boken har ett tydligt vuxenperspektiv och innehåller samma bilder och ord som eleven lärt sig i Läseboken.

ALFA sfi A spår 1

ALFA sfi A spår 1 är ett läromedel som vänder sig till elever med kort- eller ingen studiebakgrund som studerar på sfi i kurs A på studieväg 1.

Profile for Smakprov Media AB

9789152359365  

9789152359365  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded