Page 1

som tränar elevernas förmågor kopplade till kunskapskriterierna. Textbygget utgår från genrepeda­gogikens cirkelmodell. I varje kapitel får eleverna träna att samtala, läsa, lyssna och skriva. Eleverna får även arbeta med många språkutvecklande övningar. Grammatiken är integrerad i kapitlen och kopplad till texttypen. Varje kapitel innehåller även hörförståelse­ övningar, självbedömning, kamratrespons och utvärdering. På www.ovningsmastaren.se kan eleverna träna på uppgifter som är kopplade till varje kapitel, träna hörförståelse och lyssna på hela boken. Till Textbygget finns en lärarhandledning.

KURS A KURS B KURS C KURS D

A1

A2

B1

B2

A1–/A2 A1–/A2

textbygget Texttyper för sfi C

Ti ia

REFERENSNIVÅER

g b rt textbygget Texttyper för sfi C

Textbygget — Texttyper för sfi C innehåller autentiska texter

A2–/A2+ B1–/B1+

ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(xxx-xxxx-x)

a l a Oj


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Projektledare/redaktör: Per Olsson Grafisk form och illustrationer: Anna Fridh Design AB Textbygget – Texttyper för sfi C ISBN 978-91-523-5410-0 © 2019 Tiia Ojala och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Granskare: Cinna Alenius, Agnes Burman och Laila Blidmo Enge

Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopierings­ avtalet (avtalet med Bonus Copyright Access) är detta verk att se som ett engångs­ material. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2019

Bildkälla Joakim Berndes (bild på Linnéa i kap 4), TT (bild på Linnéa i kap 4), Thron Ullberg (Jonas Gardell), Gustaf Thörn (Laleh), övriga bilder från Shutterstock.

inlaga Textbygget sfi C.indd 3

2019-03-25 08:39


textbygget

— en snabbare väg till kunskapskraven! Textbygget – Texttyper sfi C i är ett läromedel som ger dina elever möjlighet att lyckas i Sverige. Det ger eleverna nycklar till ett språk som de behöver i det svenska samhället och som är direkt kopplat till kunskapskraven. Textbygget är språkutvecklande, stöttande och formativ. Därmed får eleverna träna på språket effektivt och aktivt. I Textbygget – Texttyper sfi C får eleverna träna alla de förmågor som krävs i kunskapskraven. De får samtala, läsa texter, lyssna på hörförståelse, träna grammatik och skriva olika typer av texter. Alla texter är autentiska och elevnära och ger redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Allt detta ökar elevernas möjligheter att nå kunskapskraven och vidare fortsatta studier. Elevernas kunskap om språket och språkanvändningen blir starkare. Dessutom får eleverna utveckla sina insikter om sitt eget lärande. Textbygget har sin grund i genrepedagogikens cirkelmodell med dess fyra faser. Varje kapitel innehåller språkutvecklande övningar, grammatik, hörförståelseövningar, självbedömning, kamratrespons och utvärdering. Till boken finns det också digital färdighetsträning på www.ovningsmastaren.se. Den är gratis att använda och du behöver inte någon inloggning. Leta efter den här symbolen i boken, så vet du vilka delar ni kan träna ytterligare. Jag önskar er många språkutvecklande och nyttiga men även lustfyllda lektioner med boken Textbygget! Lycka till! Tiia Ojala

inlaga Textbygget sfi C.indd 4

2019-03-25 08:40


Innehållsförteckning KAPITEL 1 Formella mejl

7

Huvudsats och bisats Ordföljd i huvudsatser Ordföljd i bisatser

19 20 23

KAPITEL 2 CV

31

Årtal Kursivering

44 48

KAPITEL 3 Texter med tips och råd

57

Imperativ Hjälpverb

67 74

KAPITEL 4 Personbeskrivningar Adjektiv Adjektivets böjning Verb Presens och preteritum

inlaga Textbygget sfi C.indd 5

83

KAPITEL 5 Återberättande texter

119

Preteritum och presens Adverbial

134 136

KAPITEL 6 Faktatexter

145

Verben att ha och att vara Källor och källkritik

156 162

KAPITEL 7 Muntliga argumentationer 181 Verb och fraser som uttrycker en åsikt Konditionals

197 200

KAPITEL 8 Sammanfattningar

213

Perfekt

223

92 93 106 107

2019-03-25 08:40


Fรถrklaring till symbolerna:

Enskilt

inlaga Textbygget sfi C.indd 6

I par

I grupp

www.ovningsmastaren.se

Hรถrfรถrstรฅelse

2019-03-25 08:40


Kapitel 1 Formella mejl I detta kapitel får du träna på:

inlaga Textbygget sfi C.indd 7

g

att läsa formella mejl

g

att skriva formella mejl

g

att argumentera

g

att lyssna på olika formella mejl

g

huvudsats och bisats

g

ordföljd i huvud- och bisatser

2019-03-25 08:40


Mejl är digitala brev som du skriver på en dator eller med din telefon. Du kan skriva mejl till personer som du känner. De mejlen är informella och personliga. Men ibland behöver du också skriva mejl till personer som du inte känner eller känner väldigt lite. De mejlen kallas för formella mejl. Formella mejl skriver man oftast till olika myndigheter, tidningar eller företag. Formella mejl kan du skriva om du vill klaga på någon­ting eller säga din åsikt om någonting. Det kan till exempel vara när du har köpt en vara i en affär och den sedan har gått sönder. Du kan också skriva ett formellt mejl när du har något problem på jobbet, eller om du till exempel har fått en tid hos tandläkaren eller Arbetsförmedlingen som inte passar dig.

1. Förklara orden. FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

a. digital

e. en tidning

b. personlig

f. ett företag

c. formell

g. klagar på någonting

d. en myndighet

h. en vara

8

inlaga Textbygget sfi C.indd 8

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


2. Diskutera frågorna. a. Skriver du mejl ibland? Till vem? b. Varför skriver du mejl? c. Hur skriver man ett mejl? d. Vad skriver du mest, formella eller informella mejl? e. När skriver du formella mejl? f. När skriver du informella mejl? g. Vem skriver mejl till dig?

3. Diskutera frågorna. Tänk dig att du får ett jobbschema från din arbetsgivare. Schemat passar inte dig. FAS 1

a. Vad gör du då? Vad säger du då? b. Skulle du kunna arbeta varje helg? Varför? Varför inte? c. Vad betyder en röd dag? Skulle du kunna arbeta på röda dagar?

FÖRFÖRSTÅELSE

mars måndag tisdag onsdag torsdag fredag

lördag söndag

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 9

9

2019-03-25 08:40


4. Läs mejlet.

Nytt mejl Från: igor.nystrom@sportamera.se Till: carmen.smith@sportamera.se Ämne: Fel i schemat

He j Carmen! Jag skriver till dig angående mitt jobbschema på helgerna. För två månader sedan sa du till mig att jag bara skulle arbeta två helger varje månad. Det fungerar bra för mig. Vi kom också överens om att jag inte skulle arbeta på röda dagar.

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

Igår fick jag mitt nya schema och jag ska nu arbeta tre helger varje månad. Jag kan inte arbeta så många helger eftersom jag har små barn. Jag kan inte få barnvakt till f ler helger än två. Jag hoppas att du kan rätta till detta. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Igor Nyström

FAS 4 EGEN TEXT

10

inlaga Textbygget sfi C.indd 10

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


5. Diskutera och skriv svaren på frågorna. a. Vem är Igor Nyström?

b. Vem är Carmen?

c. Varför skriver Igor mejlet?

d. Vad vill han att Carmen ska göra nu?

e. Med vilken avskedsfras avslutar han mejlet?

f. Vad betyder frasen Tack på förhand?

FAS 1

g. Finns det ord i mejlet som du inte förstår? Vilka?

FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 11

11

2019-03-25 08:40


FORMELLA MEJL ... g

skriver du till en person som du inte känner eller som du inte känner så bra.

g

har en ämnesrad som berättar varför du skriver mejlet.

g

börjar ofta med en hälsningsfras, t.ex. Hej!

g

har ofta en inledning som t.ex. Jag skriver till dig angående/ för att/ på grund av …

g

Om du inte känner personen alls, kan du även börja med en mycket kort presentation: Mitt namn är … och jag skriver till er …

g

innehåller en bakgrund till situationen. (Vad har hänt tidigare?)

g

innehåller en beskrivning av problemet. (Vad är problemet?)

g

innehåller ofta ett önskemål om vad du vill ska hända nu.

g

avslutar du med en avskedsfras som t.ex. Med vänliga hälsningar (Mvh) och ditt för- och efternamn.

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2

Vänliga hälsningar

Bästa hälsningar

MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4

Mvh

Vänligen

EGEN TEXT

12

inlaga Textbygget sfi C.indd 12

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


Nytt mejl Avsändare

Från: igor.nystrom@sportamera.se

Mottagare

Till: carmen.smith@sportamera.se

Ämnesrad

Ämne: Fel i schemat

Hälsningsfras

He j Carmen!

Inledning

Jag skriver till dig angående mitt jobbschema på helgerna.

Bakgrund till situationen

För två månader sedan sa du till mig att jag bara skulle arbeta två helger varje månad. Det fungerar bra för mig. Vi kom också överens om att jag inte skulle arbeta på röda dagar.

Beskrivning av problemet

Igår fick jag mitt nya schema och jag ska nu arbeta tre helger varje månad. Jag kan inte arbeta så många helger eftersom jag har små barn. Jag kan inte få barnvakt till f ler helger än två.

Önskemål om vad som ska hända nu

Jag hoppas att du kan rätta till detta. Tack på förhand!

Avskedsfras med föroch efternamn

Med vänliga hälsningar Igor Nyström

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 13

13

2019-03-25 08:40


6. Sätt ihop det formella mejlet i rätt ordning. Skriv siffrorna 1–6. Nu ser jag att det står i mitt schema att jag ska arbeta just den perioden. Har det blivit något fel eller har jag inte fått ledigt den perioden? Jag har tidigare ansökt om ledighet den 18–22 juni eftersom jag vill åka på semester. Vi kom tidigare också överens om att jag inte skulle arbeta på söndagar. Med vänliga hälsningar Isak Lind Jag hoppas på ett snabbt svar! Hej! Jag skriver till dig med anledning av mitt jobbschema.

7. Diskutera frågorna. FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

a. Vem är Isak Lind? b. Vem skriver han till? Vad tror du? c. Varför skriver han mejlet?

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

d. Vad vill han att det ska hända nu? e. Med vilken avskedsfras avslutar han mejlet? f. Finns det ord i mejlet som du inte förstår? Vilka?

FAS 4 EGEN TEXT

14

inlaga Textbygget sfi C.indd 14

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


8. Skriv orden som saknas.

Nytt mejl Från: igor.nystrom@sportamera.se Till: carmen.smith@sportamera.se Ämne: Fel i schemat

Carmen! Jag skriver till dig på helgerna.

mitt jobbschema

För två månader sa du till mig att jag bara skulle arbeta två helger varje månad. Det fungerar bra för mig. Vi kom också om att jag inte skulle arbeta på röda dagar. Igår fick jag mitt nya och jag ska nu arbeta tre helger varje månad. Jag kan inte arbeta så många helger jag har små barn. Jag kan inte få till f ler helger än två. Jag hoppas att du kan Tack på Med vänliga Igor Nyström

till detta. !

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 15

15

2019-03-25 08:40


9. Läs mejlet.

Nytt mejl Från: aina.ivarsson@gmail.com Till: kundservice@elektronikjatten.com Ämne: Problem med skrivaren

He j! Mitt namn är Aina Ivarsson och jag skriver till er för att jag vill reklamera en vara som jag har köpt hos er på Elektronikjätten. Förra onsdagen den 2 oktober köpte jag en skrivare som heter Canon ECO 5 000. Redan idag fick jag problem med den. Pappret fastnar när jag vill skriva ut ett dokument. FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

Jag hoppas att jag kan få byta min skrivare till en ny. Hur gör jag då? Jag ser fram emot ett svar från er. Ni kan antingen svara mig via mejl eller telefon. Mitt telefonnummer är 073 654 28 93. Mvh, Aina Ivarsson

FAS 4 EGEN TEXT

16

inlaga Textbygget sfi C.indd 16

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


10. Diskutera och skriv svaren på frågorna. a. Vem är Aina Ivarsson?

b. Till vem skriver hon mejlet?

c. Hur inleder hon mejlet?

d. Varför skriver hon mejlet?

e. Vad vill hon att det ska hända nu?

f. Hur vill hon att företaget kontaktar henne? FAS 1

g. Med vilken avskedsfras avslutar hon mejlet?

FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2

h. Finns det ord i mejlet som du inte förstår? Vilka?

MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 17

17

2019-03-25 08:40


HÖRFÖRSTÅELSE 1

11. Lyssna på de två formella mejlen och svara på frågorna.

Mejl 1: a. Till vem skriver Erik Holm?

b. Vad är problemet?

c. Vad vill Erik Holm att det ska hända nu?

Mejl 2: a. Till vem skriver Melina Santos?

b. Vad är problemet?

c. Vad vill Melina Santos att det ska hända nu?

18

inlaga Textbygget sfi C.indd 18

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


GRAMMATIK

Huvudsats och bisats

Det finns olika typer av satser: huvudsatser och bisatser. En huvudsats kan ensam vara en mening, t.ex. Vi studerar formella mejl. Bisatser börjar oftast med en subjunktion som t.ex. om, att, när, därför att, för att, och eftersom. En bisats ingår i en huvudsats och kan inte stå ensam. Det måste alltid finnas en huvudsats tillsammans med en bisats. Här är ett exempel på en huvudsats tillsammans med en bisats: subjunktion

Vi studerar formella mejl därför att vi vill bli bättre på svenska. huvudsats

bisats

12. Markera vilka som är huvudsatser och bisatser i meningarna. a. Jag kan inte komma i morgon därför att jag är förkyld. huvudsats

bisats

b. Min bror hade tid att träna eftersom han inte jobbade idag. c. Det står på hemsidan att gymmet är öppet idag. d. När jag åkte buss var busschauffören mycket arg. e. Våra barn har lov nästa vecka.

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 19

19

2019-03-25 08:40


Ordföljd i huvudsatser För att kunna skriva rätt på svenska måste man veta vilken ordföljd det ska vara alltså i vilken ordning orden ska stå. Ordföljden ser olika ut i huvudsatser och bisatser. Varje mening i svenska måste ha minst ett verb. Verbet står alltid på andra plats i en huvudsats. Exempel: Jag skriver ett mejl till dig.

Chefen gav våra scheman till oss.

13. Stryk under verben i meningarna. a. Jag reklamerar en vara. b. Jag köpte en skrivare. c. Skrivaren heter Canon ECO 5 000. d. Skrivaren fungerade inte så bra. e. Pappret fastnade i skrivaren.

Ibland börjar en huvudsats med ett tids-, rums- eller sättsadverbial. Då står verbet fortfarande på andra plats i huvudsatserna. Exempel: Igår köpte jag en skrivare hos er.

NÄR? tidsadverbial

adverbial verb

Hemma upptäckte jag ett fel på skrivaren. adverbial

verb

Olyckligtvis fastnade pappret i skrivaren. adverbial

20

inlaga Textbygget sfi C.indd 20

VAR? rumsadverbial HUR? PÅ VILKET SÄTT? sättsadverbial

verb

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


14. Skriv egna adverbial. a. Tidsadverbial

b. Rumsadverbial

c. Sättsadverbial

En mening kan också börja med ett satsadverbial. Även då står verbet på andra plats i huvudsatserna. Följande ord är exempel på satsadverbial: g

tyvärr

g

dessutom

g

äntligen

g sällan

g

möjligtvis

g

egentligen

g

aldrig

g

g

kanske

g

säkert

g

förmodligen

g

alltså

g

inte

g

alltid

ofta

Exempel: Äntligen fick jag en ny skrivare. satsadverbial verb

Förmodligen är skrivaren sönder. satsadverbial

verb

Möjligtvis byter jag skrivaren till en ny. satsadverbial

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 21

verb

21

2019-03-25 08:40


15. Skriv om meningarna i rätt ordning. Börja med det fetade ordet. a. en räkning /fick/ igår/ jag

b. förhoppningsvis/vi/komma/imorgon/kan/festen/på

c. Pelle/är/ganska rolig/men/egentligen/idag/han/är/trött

d. eleverna/i skolan/studerade/olika texttyper

16. Skriv klart meningarna. a.

Jag kommer b.

Igår c.

Idag d.

I skolan e.

I huset f.

Tyvärr 22

inlaga Textbygget sfi C.indd 22

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


Subjunktioner: om, att, därför att, för att, när och eftersom.

GRAMMATIK

Ordföljd i bisatser Så här ser ordföljden i bisatser ut:

subjunktion + subjekt + (satsadverbial) + verb + (annat) (Vem?/Vilka?Vad?) subjunktion

subjekt

satsadverbial verb annat

Jag reklamerade skrivaren eftersom den inte fungerade bra. huvudsats

bisats

Observera att varje mening inte behöver ha ett satsadverbial! subjunktion

subjekt

verb

annat

Min skrivare fungerar bra eftersom den är ny. huvudsats

bisats

17. Leta efter bisatser i texterna på sidan 10 och 16. Diskutera sedan hur ordföljden ser ut i dem. 18. Hitta ett fel i meningarna och rätta dem. a. Jag skriver till er därför att det ett fel på er hemsida.

b. Jag ska berätta för min chef mitt schema inte stämde.

c. Jag skriver ett mejl till läraren att jag kommer inte till skolan imorgon.

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 23

23

2019-03-25 08:40


19. Gör om huvudsatserna till meningar som innehåller en huvudsats och en bisats. a. Jag vill träna på gymmet. Jag har ledigt.

Jag vill träna på gymmet när jag har ledigt. b. Jag åker buss till skolan. Jag orkar inte gå så långt.

c. Jag skriver många mejl varje dag. Jag arbetar.

d. Jag studerar i en sfi-skola. Jag vill lära mig svenska.

e. Jag blir bra på svenska. Jag studerar mycket varje dag.

20. Fortsätt meningarna. a.

Jag tycker att

b.

Bisatser är svåra eftersom

c.

Eleverna kan klara denna nivå om

d.

Jag är bra på svenska när

24

inlaga Textbygget sfi C.indd 24

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


HÖRFÖRSTÅELSE 2

21. Lyssna på samtalet och sätt kryss i rätt ruta. Lisa har fått en faktura som inte stämmer. Hon ringer till Tomas och frågar vad hon ska göra nu.

Rätt

Fel

a. Lisa har köpt en resa till Helsingborg. b. Lisas resa kostar över tusen kronor. c. Lisa har fått fakturan från resebyrån. d. Fakturan är rätt. e. Lisa ska ringa resebyrån. f. Lisa ska leta efter mejladressen till resebyrån på nätet.

22. Skriv kort om vad hörförståelsen handlade om.

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 25

25

2019-03-25 08:40


23 a. Välj ett ämne i rutan och planera ett formellt mejl tillsammans. g Det är smutsigt på toaletterna.

g

Ni har problem med ert schema.

g Det finns ett problem i området.

g

Eget ämne.

Nytt mejl Ämne Hälsningsfras Inledning – Vi skriver till dig angående/för att/ på grund av …

Bakgrund till situationen

Beskrivning av problemet

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2

Önskemål om vad som ska hända nu

MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

Avskedsfras med ert för- och efternamn

FAS 4 EGEN TEXT

b. Skriv ert formella mejl.

26

inlaga Textbygget sfi C.indd 26

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


24 a. Välj ett ämne i rutan och planera ett eget formellt mejl i skrivmallen. g Du har köpt en vara som gick sönder g Du har fått en tid hos Arbetsför­

väldigt fort eller som var felaktig.

g Du har fått en felaktig faktura.

medlingen som inte passar dig.

g Eget ämne.

Nytt mejl Ämne Hälsningsfras Inledning – Jag skriver till dig angående/för att/ på grund av …

Bakgrund till situationen

Beskrivning av problemet

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

Önskemål om vad som ska hända nu

FAS 2 MODELLTEXTER

Avskedsfras med ditt för- och efternamn

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4

b. Skriv ditt formella mejl. Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 27

EGEN TEXT

27

2019-03-25 08:40


SJÄLVBEDÖMNING

25. Bedöm ditt formella mejl. Mitt formella mejl … har en ämnesrad som talar om varför jag skriver mejlet börjar med en hälsningsfras har en inledning som till exempel Jag skriver till dig angående/för att/ på grund av…

innehåller en bakgrund till situationen innehåller en beskrivning av problemet innehåller ett önskemål om vad jag vill ska hända nu avslutar jag med en avskedsfras och mitt för- och efternamn har kontaktinformation har styckeindelning har korrekt ordföljd i huvudsatserna FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

har korrekt ordföljd i bisatserna har korrekt stavning har stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på rätt ställen.

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

28

inlaga Textbygget sfi C.indd 28

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


KAMRATRESPONS

26. Läs en kamrats formella mejl och ge respons.

Ditt formella mejl är bra därför att

Ditt formella mejl kan bli bättre om du

BEARBETNING AV TEXT

27. Bearbeta ditt formella mejl. Skriv gärna texten på dator eller surfplatta.

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 29

29

2019-03-25 08:40


UTVÄRDERING

28. Svara på frågorna. g Vad har du lärt dig i det här kapitlet?

g Vad behöver du bli bättre på när du skriver formella mejl?

29. Sätt kryss för orden som du kan.

30

inlaga Textbygget sfi C.indd 30

ett mejl

en huvudsats

formell

en bisats

informell

en subjunktion

en hälsningsfras

en ordföljd

en inledning

ett tidsadverbial

en bakgrund

ett rumsadverbial

en beskrivning

ett sättsadverbial

ett önskemål

ett satsadverbial

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


Kapitel 2 CV I detta kapitel får du träna på:

inlaga Textbygget sfi C.indd 31

g

att skriva ett cv

g

att läsa cv:n

g

att läsa om det svenska skolsystemet

g

att lyssna på samtal om att söka jobb

g

att samtala om erfarenheter kring jobb

g

årtal på svenska

g

kursivering

2019-03-25 08:40


Ett cv skickar du till en arbetsgivare när du söker jobb. Du lämnar oftast in ditt cv tillsammans med ett personligt brev. Ett personligt brev kan också heta ett ansökningsbrev. I ditt cv skriver du om din utbildning, din arbetserfarenhet och dina kontaktuppgifter. Du kan även skriva om dina språk- och datorkunskaper. Ett cv har en tydlig struktur och ska helst inte vara längre än en sida. Det är också viktigt att ditt cv ser bra ut, har trevliga färger och ett tydligt typsnitt. Det ska också vara lätt att läsa och språket måste vara korrekt. Ordet cv är en förkortning från latinets curriculum vitae. Det betyder levnadslopp, alltså vad man har gjort i sitt liv.

1. Förklara orden. FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

a. en arbetsgivare

e. (en) kunskap

b. en utbildning

f. tydlig

c. en arbetslivserfarenhet

g. ett typsnitt

d. (en) kontaktuppgift

h. en förkortning

32

inlaga Textbygget sfi C.indd 32

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


2. Läs hur man kan söka jobb i Sverige.

2.

1.

Du kan också gå direkt till arbetsplatsen och presentera dig och lämna ditt cv.

3

Namn Efternamn Kontakt

Erfarenhet

b Lediga job

Utbildning

Special områden Språk

Du läser en jobb­ annons eller hör att någon söker personal.

Du skriver ditt cv och skickar det till en arbetsgivare. 5

4

får Du et! b job

Du får komma på en arbetsintervju.

Arbetsgivaren kontaktar dig.

En jobbannons kan också heta en plats­annons.

Du får ett meddelande om du har fått jobbet. FAS 1

3. Diskutera frågorna. a. Hur söker man jobb i Sverige?

FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

b. Hur vet man att någon söker personal? c. Har du sökt jobb någon gång i Sverige? Hur gjorde du? d. Hur söker man jobb i ditt tidigare hemland? e. Vad har du arbetat med i ditt tidigare hemland? f. Har du arbetat med något i Sverige? Berätta.

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 33

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

33

2019-03-25 08:40


4. Läs texten om det svenska skolsystemet.

Det svenska skolsystemet I Sverige börjar barnen skolan när de är sex år gamla. Då börjar de i förskoleklass. Den svenska grundskolan tar tio år. Alla måste gå i skolan från förskoleklass till åk 9 (åk = årskurs). Efter grundskolan går många elever till gymnasiet. I gymnasiet finns det olika program. Det kan till exempel vara olika yrkesprogram som gör att man kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Det finns också program som förbereder eleven för högre studier. Man läser gymnasieprogrammen i tre år. Efter gymnasiet kan man gå vidare till högskola eller universitet. Nästan all utbildning i Sverige är gratis.

Förskola

Förskoleklass 6 år

Åk 1–9

Gymnasieskola

Högskola och universitet

Grundskola

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

5. Diskutera frågorna. a. Måste alla barn gå i skolan i ditt tidigare hemland? Hur många år måste de gå i skolan? b. I vilken ålder börjar och slutar man grundskolan i Sverige?

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

c. I vilken ålder börjar och slutar man grundskolan i ditt tidigare hemland? d. Är gymnasiet i ditt hemland tre år, som i Sverige? e. Vad betyder meningen ”Nästan all utbildning i Sverige är gratis”? Är det så i ditt tidigare hemland?

34

inlaga Textbygget sfi C.indd 34

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


6. Läs texten om det svenska skolsystemet för invandrare.

Det svenska skolsystemet för invandrare Vuxna invandrare som kommer till Sverige måste oftast först läsa svenska på sfi (svenska för invandrare). Efter sfi kan man studera på komvux grundläggande. På komvux grundläggande läser man sas grund (sas = svenska som andraspråk). Sas grund har fyra nivåer: 1, 2, 3 och 4. Sedan kan man studera på komvux gymnasial. På komvux gymnasial läser man sas på tre nivåer: nivå 1, 2 och 3. Därefter kan man söka in på universitet eller högskola.

Sfi (kurs A–D)

Komvux Grundläggande (sas grund nivå 1–4)

Komvux Gymnasial (sas nivå 1–3)

Högskola och universitet

EXEMPEL PÅ ARBETE

EXEMPEL PÅ ARBETE

EXEMPEL PÅ ARBETE

städare, taxichaufför, truckförare, lagerarbetare

barnskötare, snickare, undersköterska, målare

läkare, lärare, ekonom, ingenjör

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

7. Diskutera frågorna.

FAS 2 MODELLTEXTER

a. Var studerar du nu? b. Vilka utbildningar vill du läsa i framtiden? c. Vad vill du arbeta med i Sverige? d. Vilka utbildningar behöver du om du vill arbeta med det yrket i framtiden?

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 35

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

35

2019-03-25 08:40


8. Läs Nimas cv.

CURRICULUM VITAE Namn: Nima Rahman Adress: Rinkebysvängen 89, 163 74 Spånga Telefon: 073 634 66 94 E-post: nima.rahman@yahoo.com ARBETSLIVSERFARENHET 2018– 2017 2016 1999–2012 1991–1999

Försäljare i mataffären Matvärlden Praktikant på Skogsbackens äldreboende Städare på städföretaget Rent hem Grönsaksförsäljare Hemhjälp hos en privatperson

UTBILDNING 2015–2018 1985–1991

Sfi, Vuxenutbildning Järva, Rinkeby Koranskola, Mogadishu i Somalia

SPRÅKKUNSKAPER

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

somaliska: modersmål engelska: nybörjare svenska: goda kunskaper i tal och skrift DATORKUNSKAPER

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

Office REFERENSER Sabine Stamm (Chef Rent hem) 073 728 93 20 Jonas Jakobsson (Chef Matvärlden) 010 143 32 32

FAS 4 EGEN TEXT

36

inlaga Textbygget sfi C.indd 36

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


9. Diskutera och skriv svaren på frågorna. a. Var bor Nima Rahman?

b. Hur kan man kontakta henne?

c. Vilka yrken har hon haft?

d. Vilka skolor har hon gått?

e. Vilka språk kan hon?

f. Hon kan använda office på datorn. Vad betyder det?

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

g. Vad är en referens? Vad tror du?

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3

h. Finns det ord i cv:t som du inte förstår? Vilka?

GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 37

37

2019-03-25 08:40


ETT CV ... g

ger du till en arbetsgivare när du söker ett jobb.

g

är en lista på saker du kan.

g

har en rubrik: CV eller Curriculum vitae.

g

innehåller dina kontaktuppgifter.

g

innehåller uppgifter om din arbetslivserfarenhet.

g

innehåller uppgifter om din utbildning.

g

innehåller ofta uppgifter om dina språkkunskaper.

g

innehåller ofta uppgifter om dina datorkunskaper.

g

innehåller ofta referenser.

g

innehåller ibland ett foto på dig.

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

38

inlaga Textbygget sfi C.indd 38

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


Foto

Rubrik › CV eller Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

Kontaktuppgifter › för- och efternamn › adress › telefonnummer › e-postadress

Namn: Nima Rahman Adress: Rinkebysvängen 89, 163 74 Spånga Telefon: 073 634 6694 E-post: nima.rahman@yahoo.com

Arbetslivserfarenhet

ARBETSLIVSERFARENHET

› årtal, yrke och arbetsplats › senaste arbetet först på listan

2018– 2017 2016 1999–2012 1991–1999

Försäljare i mataffären Matvärlden Praktikant på Skogsbackens äldreboende Städare på städföretaget Rent hem Grönsaksförsäljare Hemhjälp hos en privatperson

UTBILDNING 2015–2018 1985–1991

Sfi, Vuxenutbildning Järva, Rinkeby Koranskola, Mogadishu i Somalia

Utbildning › årtal, vilken utbildning, skolans namn och plats › senaste utbildningen först på listan Språkkunskaper › modersmål › mycket goda kunskaper › goda kunskaper › nybörjare Datorkunskaper

Referenser › namn, titel och telefonnummer

SPRÅKKUNSKAPER somaliska: modersmål engelska: nybörjare svenska: goda kunskaper i tal och skrift DATORKUNSKAPER Office REFERENSER Sabine Stamm (Chef Rent hem) 073 728 93 20 Jonas Jakobsson (Chef Matvärlden) 010 143 32 32

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 39

39

2019-03-25 08:40


10. Dra streck och para ihop delarna.

Word, Excel, Powerpoint, sociala medier

Bagare, Konditori Kanelbullen

Reza Jafari Västeråsvägen 12 B 63223 Eskilstuna Telefon: 076 871 8212 E-post: reza.jafari@outlook.se

Kontaktuppgifter

rumänska, spanska och svenska

Arbetslivserfarenhet

Powerpoint, Word

Utbildning Ekonomistudier, Bagdads universitetet

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

Egenföretagare

FAS 2

Sfi, Lärcentrum Boden

Språkkunskaper

Datorkunskaper

engelska: modersmål mandinka: goda kunskaper svenska: nybörjare

Referenser

MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4

Sabine Stamm (chef på Rent Hem) 073 728 9320

EGEN TEXT

40

inlaga Textbygget sfi C.indd 40

Arvin Andersson (chef Modevärlden) 072 719 7192

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


11. Förklara orden på svenska. a. ett cv

b. kontaktuppgifter

c. en arbetslivserfarenhet

d. en utbildning

e. språkkunskaper

f. datorkunskaper

g. en referens

h. ett modersmål

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 41

41

2019-03-25 08:40


HÖRFÖRSTÅELSE 1

12. Lyssna på samtalen och sätt kryss i rutorna.

OBS! Du hör ett pling när varje del är klar. Pausa, svara på frågorna, och lyssna sedan vidare på nästa del.

Amina är på Arbetsförmedlingen. Rätt

Fel

Rätt

Fel

Rätt

Fel

a. Hon heter Amina Malm. Del 1 Hon berättar om sina kontaktuppgifter.

Del 2 Amina berättar om sin arbetslivserfarenhet.

b. Amina bor i Umeå. c. Aminas e-postadress är amina.alm@hotmail.com

d. Amina har mest jobbat i en kassa. e. Amina har tagit hand om barn i Tunisien. f. Amina har delat ut tidningar i Sverige. g. Amina har haft fyra olika jobb.

h. Amina har en gymnasieutbildning. Del 3 Amina berättar om sin utbildning.

i. Amina har en sfi-utbildning. j. Amina har en barnskötarutbildning.

42

inlaga Textbygget sfi C.indd 42

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


Del 4 Amina berättar om sina språkkunskaper.

Rätt

Fel

Rätt

Fel

k. Amina talar tunisisk arabiska. l. Amina kan lite franska. m. Amina kan inte så mycket engelska. n. Amina kan svenska.

Del 5 Amina berättar om sina datorkunskaper.

o. Amina är bra på datorer. p. Amina har Facebook. q. Amina kan skriva på datorer.

13. Skriv kort om vad hörförståelsen handlade om.

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 43

43

2019-03-25 08:40


GRAMMATIK

Årtal Så här säger man årtal på svenska: 2000 tjugohundra eller tvåtusen 2017 tjugohundra sjutton eller tvåtusen sjutton 1991 nittonhundra nittioett 1813 artonhundra tretton 1721 sjuttonhundra tjugoett

14. Läs årtalen för varandra. 1991

2004

2019

1833

1509

1948

1774

2047

2022

1900

15. Ställ frågor till varandra. a. Vilket år är det nu? b. Vilket år kom du till Sverige? c. Vilket år började du studera på sfi? d. Vilket år är du född? e. Vilket år är din/ditt X född? (säg till exempel ditt första barn eller din man) 44

inlaga Textbygget sfi C.indd 44

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


16. Skriv årtalen. a. nittonhundra sjuttiofyra

f. nittonhundra femtiotvå

b. artonhundra

g. nittonhundra tre

c. tjugohundra fjorton

h. tvåtusen femtioett

d. tvåtusen fjorton

i. nittonhundra fyrtio

e. tjugotusen

j. sjuttonhundra femtioåtta

HÖRFÖRSTÅELSE 2

17. Vilka årtal hör du? a.

d.

b.

e.

c.

f.

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 45

45

2019-03-25 08:40


18. Läs Mohammeds cv.

CURRICULUM VITAE Mohammed Ali Husseini Skogsgatan 13, 352 35 Växjö Tel: 072 923 79 65 E-post: mohammed.husseini@gmail.com

ARBETSLIVSERFARENHET 2019– Tolk, Tolkförmedlingen Språkcenter i Växjö 2013–2015 Egenföretagare inom IT, Afghanistan 2010–2011 Matematiklärare, Afghanistan UTBILDNING 2019– Sfi, Vuxengymnasium Central, Växjö 2009–2013 Studier i ekonomi, Kabul University, Afghanistan 2006–2009 Gymnasieskola, Kabul, Afghanistan 1997–2006 Grundskola, Kabul, Afghanistan

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

46

inlaga Textbygget sfi C.indd 46

SPRÅKKUNSKAPER dari: modersmål engelska: mycket goda kunskaper i tal och skrift svenska: goda kunskaper i tal och skrift arabiska: nybörjare DATORKUNSKAPER Word, PowerPoint REFERENSER Anna Eriksson 070 551 25 27 Alexander Falk 08 535 354 85 Ilona Bengtsson 070 668 92 46

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


19. Diskutera frågorna. a. Var bor Mohammed Ali? b. Hur kan arbetsgivaren kontakta Mohammed Ali? c. Vad har Mohammed Ali arbetat med? d. Vilka utbildningar har Mohammed Ali? e. Vilka språk kan Mohammed Ali? f. Vilket språk kan han bäst? Varför? g. Vilket språk är han inte så bra på ? h. Vad betyder i tal och skrift? i. Vilka datorkunskaper har Mohammed Ali? j. Vad betyder referenser? k. Vad hände i Mohammed Alis liv 2015–2019? Vad tror du?

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 47

r

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

47

2019-03-25 08:40


GRAMMATIK

Kursivering

I ett cv kursiverar man ibland vissa ord. Exempelvis kan man kursivera namn på skolor, företag, böcker, filmer, tidningar och liknande. g

Exempel: läromedlet Textbygget sfi-skolan Mosaik mataffären Matvärlden IT-företaget Data

20. Titta på sidorna 36 och 46. Vilka ord är kursiverade? Varför är de kursiverade? Diskutera.

21. Stryk under de ord som ska vara kursiverade. a. Jag har arbetat på mataffären ICA. b. Jag har studerat på Future University i Kairo. c. Boken Textbygget är ett läromedel i sfi. d. Jag studerar på sfi-skolan Start. e. Jag läste en jobbannons i Dagens Nyheter. f. Filmen Tillsammans är en rolig berättelse om hur det är att bo tillsammans. 48

inlaga Textbygget sfi C.indd 48

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


22. Markera alla ord i cv:t som ska vara kursiva.

CURRICULUM VITAE Lisa Ek Parkvägen 19 311 45 Falkenberg Tel: 073 622 42 95 E-post: lisa.ek@gmail.com ARBETSLIVSERFARENHET Sfi-lärare, Folkuniversitet, Falkenberg 2015– 2011–2015 Lärarvikarie, Skogstorpsskolan, Falkenberg 2000–2011 Administratör, Plusgymnasiet, Göteborg UTBILDNING 2011–2015 1997–2000 1988–1997

Lärarutbildning, Göteborgs universitet Gymnasieskola, Handels- och administrationsprogrammet, Göteborg Grundskola, Franska skolan, Göteborg

SPRÅKKUNSKAPER svenska: modersmål engelska: mycket goda kunskaper i tal och skrift spanska: nybörjare DATORKUNSKAPER Office REFERENSER Adrian Elmi 073 251 2566 Kajsa Dahl 010 115 33 485

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 49

49

2019-03-25 08:40


HÖRFÖRSTÅELSE 3

23. Lyssna på samtalet och sätt kryss i rutorna.

OBS! Du hör ett pling när varje del är klar. Pausa, svara på frågorna, och lyssna sedan vidare på nästa del.

Alexander är på en söka jobb-kurs på Arbetsför­medlingen. Personalen på Arbetsförmedlingen berättar vad man ska tänka på när man skriver ett cv.

Del 1

Rätt

Fel

Rätt

Fel

Rätt

Fel

Rätt

Fel

a. Kursen handlar om hur man skriver ett cv. b. Man ska skriva sitt personnummer på ett cv.

Del 2 c. Man måste inte skriva vad man arbetade med i sitt hemland. d. Man måste skriva alla sina arbeten i ett cv.

Del 3 e. Man ska skriva sina utbildningar i ett cv. f. Man ska bara skriva sina utbildningar i Sverige i ett cv.

Del 4 g. Man ska skriva vilka språkkunskaper man har i ett cv. h. Referenser är personer som kan berätta något mer om dig för en arbetsgivare.

24. Diskutera vad hörförståelsen handlade om. 50

inlaga Textbygget sfi C.indd 50

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


25. Läs texten om Jaak Aavik.

Informationen om Jaak behöver ni när ni skriver ett gemensamt cv på nästa sida.

Hej! Mitt namn är Jaak Aavik och jag bor på Skolvägen 10 i Pajala. Postnumret är 984 32. Mitt telefonnummer är 073 652 42 71 och min e-postadressen är jaak.aavik@pajala.se. Jag talar fyra olika språk: svenska, estniska, finska och engelska. Estniska och svenska är mina modersmål. Jag kan även bra finska. Engelska är jag ganska bra på. Jag har gått i grundskolan i Tallinn i Estland. Gymnasiet gick jag på Lapplands gymnasium i Pajala. Efter gymnasiet studerade jag data­vetenskap vid Umeå universitet i fyra år. Därför är jag bra på datorer. Jag kan Office-paketet och programmering. 2006 avslutade jag mina studier och efter det har jag jobbat som IT-tekniker på företaget IT-stöd för alla. Jag arbetar där just nu också. Min chef Andreas Lund är min referens. Hans telefonnummer är 070 822 91 23.

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 51

51

2019-03-25 08:40


26 a. Planera ett cv till Jaak Aavik tillsammans. Ta hjälp av texten på sidan 51.

Rubrik › CV/Curriculum vitae

Kontaktuppgifter › för- och efternamn › adress › telefonnummer › e-postadress Arbetslivserfarenhet › årtal, yrke/arbetsupp-­ gifter och arbetsplats › senaste arbete först Utbildning › årtal, vilken utbildning, skolans namn och plats › senaste utbildning först

FAS 1

Språkkunskaper › modersmål › mycket goda/goda kunskaper i skrift och tal › nybörjare

FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2 MODELLTEXTER

FAS 3 GEMENSAM TEXT

Datorkunskaper

Referenser › namn och telefonnummer

FAS 4 EGEN TEXT

b Skriv Jaaks cv. Skriv gärna digitalt.

52

inlaga Textbygget sfi C.indd 52

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


27 a. Planera ditt cv i skrivmallen.

Rubrik › CV/Curriculum vitae

Kontaktuppgifter › för- och efternamn › adress › telefonnummer › e-postadress Arbetslivserfarenhet › årtal, yrke/arbetsupp-­ gifter och arbetsplats › senaste arbete först Utbildning › årtal, vilken utbildning, skolans namn och plats › senaste utbildning först Språkkunskaper › modersmål › mycket goda/goda kunskaper i skrift och tal › nybörjare

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

Datorkunskaper

FAS 2 MODELLTEXTER

Referenser › namn och telefonnummer

FAS 3 GEMENSAM TEXT

FAS 4

b. Skriv ditt cv. Skriv gärna digitalt. Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 53

EGEN TEXT

53

2019-03-25 08:40


SJÄLVBEDÖMNING

28. Bedöm ditt cv. Mitt cv … har rubriken CV eller Curriculum vitae innehåller mitt för- och efternamn innehåller min adress innehåller mitt telefonnummer innehåller min e-postadress innehåller mina arbetslivserfarenheter med årtal och plats innehåller mina utbildningar med årtal och plats innehåller mina språkkunskaper innehåller mina datorkunskaper innehåller mina referenser FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2

har korrekta årtal har kursiveringar på rätt ställen

MODELLTEXTER

har korrekt stavning

FAS 3

har stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på rätt ställen.

GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

54

inlaga Textbygget sfi C.indd 54

TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


KAMRATRESPONS

29. Läs en kamrats cv och ge respons.

Ditt cv är bra därför att

Ditt cv kan bli bättre om du

FAS 1 FÖRFÖRSTÅELSE

FAS 2

BEARBETNING AV TEXT

MODELLTEXTER

FAS 3

30. Bearbeta ditt cv.

GEMENSAM TEXT

FAS 4 EGEN TEXT

Kopiering förbjuden

inlaga Textbygget sfi C.indd 55

55

2019-03-25 08:40


UTVÄRDERING

31. Svara på frågorna. g

Vad har du lärt dig i det här kapitlet?

g Vad behöver du bli bättre på när du skriver cv?

32. Sätt kryss för orden som du kan.

56

inlaga Textbygget sfi C.indd 56

ett cv

ett årtal

kontaktuppgifter

(en) kursivering

(en) arbetslivserfarenhet

en förskoleklass

en utbildning

en grundskola

språkkunskaper

ett gymnasium

datorkunskaper

komvux grundläggande

en referens

komvux gymnasial

en arbetsgivare

sfi

en arbetstagare

ett universitet TEXTBYGGET FÖR SFI C

2019-03-25 08:40


som tränar elevernas förmågor kopplade till kunskapskriterierna. Textbygget utgår från genrepeda­gogikens cirkelmodell. I varje kapitel får eleverna träna att samtala, läsa, lyssna och skriva. Eleverna får även arbeta med många språkutvecklande övningar. Grammatiken är integrerad i kapitlen och kopplad till texttypen. Varje kapitel innehåller även hörförståelse­ övningar, självbedömning, kamratrespons och utvärdering. På www.ovningsmastaren.se kan eleverna träna på uppgifter som är kopplade till varje kapitel, träna hörförståelse och lyssna på hela boken. Till Textbygget finns en lärarhandledning.

KURS A KURS B KURS C KURS D

A1

A2

B1

B2

A1–/A2 A1–/A2

textbygget Texttyper för sfi C

Ti ia

REFERENSNIVÅER

g b rt textbygget Texttyper för sfi C

Textbygget — Texttyper för sfi C innehåller autentiska texter

A2–/A2+ B1–/B1+

ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(xxx-xxxx-x)

a l a Oj

Profile for Smakprov Media AB

9789152354100  

9789152354100  

Profile for smakprov