9789151973258

Page 1

Mårten Sjölin

Resan till hållbar e-handel Din handbok för att skapa en hållbar digital handel

? 82 % 63 %

!


”En bra plattform att utgå ifrån för de som funderar på hur man påbörjar arbetet med en håll­barhetsstrategi – något som inte enbart behöver vara kostsamt och svårt, utan även ger företaget nya möjligheter.” Ylva Pagmén COO på Skincity.se

”Resan till hållbar e-handel är en riktigt bra bok oavsett hur långt man har kommit i sitt arbete med hållbarhetsfrågorna. Jag rekommenderar alla som arbetar med handel att läsa den.” Patrik Rees VD och grundare E-Business Partner

”Jag tycker att det är en bra och intressant bok som ger en bra överblick, bra exempel och bra checklistor.” Thomas Backteman entreprenör och kommunikationsexpert

”Boken är tydlig, pedagogiskt upplagd, bra disponerad och lätt att förstå och ta till sig. Jag ser den som ett obligatoriskt standardverk på alla e-handelsoch retailutbildningar under många år framöver.” Arne Andersson e-handelsrådgivare PostNord

”Hållbar e-handel är viktigt för oss alla! Denna bok ger mig de tips och råd jag behöver för att driva utvecklingen framåt!” Pernilla Nyrensten VD RevolutionRace

”Boken kan med fördel användas både som inspiration för företagsledningar och som konkret checklista inom e-handlarens olika avdelningar. Snusbolaget kommer att använda boken för att prioritera upp vårt egna hållbarhetsarbete.” Markus Lindblad hållbarhetschef Snusbolaget.se


Förord och introduktion 1. Hållbar e-handel – vad är det? 2. En hållbar e-handelsresa 3. Marknadsföringen 4. Butiken 5. E-handelslagret 6. E-handelstransporten 7. Leveransen 8. Returen 9. Hur ser det ut i e-handeln idag? 10. Skapa en hållbar e-handel 11. Avslutning och summering


Förord Vad är hållbar e-handel? Är du en av dem som tvekar kring svaret på den frågan så är den här boken helt rätt för dig. Den växande e-handeln utgör en stor möjlighet att ställa om handeln i en mer hållbar riktning, men många är osäkra på hur det ska gå till. Boken du håller i handen har skrivits i syfte att ge dig som företagare hjälp på vägen till en mer hållbar e-handel. Som e-handlare har du nämligen alla möjligheter att leda den viktiga förändring som branschen just nu genomgår. Vi e-handelskonsumenter är bort­­ skämda. Vi har vant oss vid att det ska vara snabbt, gratis och smidigt. Nästan som en bonus i ett företag. Det som känns lyxigt i början övergår efter ett tag till en normalitet som man förväntar sig. Något som helt enkelt bara ska vara på ett visst sätt.

”Jag har skrivit den här boken för att lyfta de frågor som är avgörande för att e-handeln ska kunna ta en viktig roll i omställningen inom handel och konsumtion.”

När jag berättade att jag skulle skriva denna bok fick jag många high fives och positiva reaktioner från min omgivning. Min bror sa spontant: ”ja, hållbar e-handel, det är bra… jag gillar när det är fri frakt och fria returer”. En granne sa: ”jag beställer hem varorna med hem­leverans, det går snabbt och är gratis – så lyxigt”. En annan vän uttryckte det såhär: ”Jag älskar att e-handla, man kan testa hemma och kombinera plagget med de kläder jag

Undersökningar visar att de svenska e-handelskonsumenterna tänker på hållbarhet när de e-handlar men samtidigt värderar kunden snabba leveranser, låga priser och fri frakt. Det finns alltså en motsättning mellan den bortskämda och den hållbara e-handels­konsumenten (som ofta är samma person). Men är det egentligen möjligt att välja hållbart i den utsträckning man hade önskat? Den gamla klyschan ”det ska vara lätt att göra

har och passar det inte så är det så enkelt att returnera”. Allt detta visar ju på värdet med e-handeln. Den ger oss det vi vill ha och vi kan få hem våra varor snabbt och smidigt. Men samtidigt visar det att det finns en okunskap hos många konsumenter om de hållbarhets­ut­maningar e-handeln står inför.

6


rätt” stämmer inte vad gäller e-handel. Hur ska e-handels­konsumenten veta vilka alternativ som är mest hållbara? Det saknas information om det i dag. Om konsumenten visste att om hen väntar lite längre på sin vara så kan transporten bli mer hållbar, eller att sannolikheten att chauffören får en dräglig lön ökar om man är beredd att betala lite för frakten – då skulle kanske fler konsumenter välja mer hållbara alternativ.

Om författaren

Jag har skrivit den här boken för att lyfta de frågor som är avgörande för att e-handeln ska kunna ta en viktig roll i omställningen inom handel och konsumtion. Genom att identifiera vilka möjligheter som finns och på ett systematiskt sätt gå igenom sin verksamhet, kan företag göra förändringar som skapar en mer hållbar e-handel och därmed ett mer hållbart samhälle.

Mårten Sjölin har arbetat i ett decennium som konsult inom många stora bolag i svenskt näringsliv och lika länge som miljöchef på PostNord. Sedan ett år tillbaka driver han TellUs21 AB som hjälper bolag att ställa om inom främst transporter, e-handel och energi. Mårten har suttit som ordförande för Transportföretagens miljökommitté och varit ordförande för CLECAT Sustaina­bility Institute (transportbranschens organisation i Bryssel). Han har hållit utbildningar om hållbar e-handel både för branschtidningen Ehandels räkning och inom YH (yrkeshögskolan). Mårten har också arbetat med en Svanen-märkning av e-handels­transporter och hjälpt till att ta fram en förstudie kring möjligheterna att införa denna i Norden.

Den växande e-handeln utgör en stor möjlighet, om vi gör på rätt sätt. Tillsammans ska vi nu ge oss ut på en resa från marknadsföring till retur där vi kommer att belysa de utmaningar och möjligheter som finns med en hållbar e-handel.

Boken är ett initiativ från organisationen Hållbar E-handel, www.hallbarehandel.org. Utgivare är Ehandel.

Häng med! 7


Vi har frågat 7 e-handelsprofiler:

Hållbar e-handel, vad är det?

Anders Enevoldsen Kommunikationschef Boozt

Sofia Leffler Moberg Hållbarhetschef PostNord

”Det gäller att hålla det så lokalt som möjligt, det vill säga att distributions­ centralen ligger nära konsumenten. Den i sig ska vara så grön som möjligt med grön el och solceller samt att transporter ska ske i en så kallad sluten cirkel där returerna går tillbaka till den lokala distributionscentralen för ompackning eftersom transportören fortfarande måste hämta nya varor. På detta sätt minimeras koldioxidutsläppen genom en form av kollektivtrafik för paket.”

”En hållbar e-handel tar ett helhets­­grepp om och ett ansvar för resurs­ användningen, både mänskliga och andra resurser. Man kränger till exempel inte mer än nödvändigt, erbjuder en bra produkt­kvalitet, en bra checkout som minimerar felköp och returer och transporterar till kunden på ett schysst sätt, ur både ett socialt och klimat­mässigt perspektiv.” 10


”När man pratar om hållbar e-handel så ska man skilja på produkten och det som är specifikt för e-handeln. Produkten är viktig, den utgör över­lägset den största delen av klimat­ påverkan, men den är inte unik för e-handeln utan det gäller oavsett kanal. Vad gäller e-handeln specifikt så handlar det om en hållbar lösning för att få ut produkter från lager till kund. Här handlar det om en mix av frakt, paketering och att minimera mängden returer, det vill säga att göra det så effektivt som möjligt. Lyckas man med båda dessa aspekter så har man nått långt i att skapa en hållbar e-handel.”

”E-handeln har förändrat handelns mönster över hela världen och nu är det dags för oss att tillsammans ta nästa steg. För att vi ska kunna nå en håll­bar e-handel är det avgörande att branschen samarbetar och tar ett gemensamt ansvar. Att lyfta håll­barhetsfrågan är ett första steg men det kommer att krävas insatser på en rad områden, inte minst inom produktion och logistik. Jag är säker på att e-handeln kan ta täten i den här viktiga omställningen.” 11

Jakob Dworsky Grundare Asket

Patrik Rees VD och grundare E-business Partner


?

Marknads­föringen Utbilda kunden

Konsumenten nås av information från e-handelsbolaget genom olika kanaler. Här kommer vi att titta på vilka budskap e-handlaren förmedlar, det vill säga utöver värden som att det är billigt och att det går snabbt. Hur hållbar är marknads­ föringen hos e-handlare idag?

!

Butiken

Skapa förutsättningar att göra hållbara val När kunden väl gör sitt inköp på sidan så finns det stora möjligheter att ge information och på så sätt underlätta för mer hållbara val. Det här kapitlet kommer även att ta upp så kallad nudging, problemen med att köpa på kredit samt inkludering, det vill säga att alla ska kunna e-handla oavsett ålder, funktions­ nedsättning och så vidare.

Lagret

Skapa en bra arbetsmiljö, packa dina varor smart och låt dem bo och åka kollektivt När varan är beställd så skickas en order till det lager som lagerför den beställda varan. Ofta ägs detta lager av e-handlaren men lagerhanteringen kan också vara utlagd på en extern leverantör. Här kommer vi att belysa möjligheterna med att låta varor lagras och transporteras kollektivt, hur man kan arbeta med smartare förpackningar för att minimera luft och onödigt förpackningsmaterial samt vilka andra möjligheter som finns när det kommer till e-handelslagret.

30


Transporten (first mile)

Ställ krav på en hållbar transport Här handlar det om att se över sina transportslag och möjliggöra för konsumenten (som även har blivit transportköpare) att göra ett hållbart val. Vad är då ett hållbart val? Vilka transportslag, fordon och bränslen är att föredra? Hur säkerställer man att chaufförerna har bra villkor? Många av dessa frågor kan man finna svar på genom samverkan med sina leverantörer och genom de olika märkningar som finns. I det här avsnittet tittar vi främst på de tyngre transporter som sker tidigt i kedjan.

Leveransen (last mile)

Låt kunden välja en hållbar leverans Alla transporter som går ut till ombud, paketskåp eller hem till kunden går under namnet ”last mile”. Vid hemleverans körs paketen kollektivt i mindre bilar medan man till ombuden fortfarande kan köra paketen kollektivt i ett större fordon. Vilket leveransalternativ är mest hållbart i dag och i morgon? Vilka sociala aspekter ska man tänka på?

Returen RETUREN

Förebygg onödiga returer och hantera nödvändiga returer effektivt Möjligheten att returnera varor som köpts på nätet är direkt nödvändig för att e-handeln ska fungera. Men det finns en baksida på detta genom att returrätten missbrukas, vilket genererar onödiga transporter och förpackningar samt leder till kassering av produkter. Det innebär en stor kostnad för e-handelsbolag och är en viktig aspekt för den ekonomiska hållbarheten. Vi kommer att diskutera hur man kan utforma sin returhantering så att den blir så hållbar som möjligt.

31


3. Marknadsföringen E-handelsbranschen i Sverige är mycket tuff, med handlare som konkurrerar med varandra, med fysiska butiker och med utlandsaktörer. För att överleva på denna marknad är en effektiv marknadsföring väldigt viktig för e-handlarna. Marknadsföring på nätet sker främst genom tre kanaler: Ägda kanaler (de som e-handlaren själv förfogar över), köpta kanaler (exempelvis annonsering), och förtjänade kanaler (upparbetade värden som e-handlaren förfogar över – primärt relationer med media). Utöver dessa finns kanaler som e-handlaren inte själv direkt kan påverka, som recensioner från konsumenter och tips konsumenter emellan – delar som av allt att döma ökar i värde. I denna bok kommer vi främst att belysa hur e-handlare kommunicerar hållbarhet i sina egna kanaler. Svenska konsumenter lider av reklamtrötthet. Enligt en undersökning från Sveriges Annonsörer är i dag sex av tio ganska eller mycket negativt inställda till reklam. Värst tycker folk om TV-reklam och reklam på nätet. En anledning till reklamtröttheten kan vara att man vill se något mer än exempelvis låga priser. Det behövs en annan berättelse och här kan hållbarhet spela en viktig roll i marknadsföringen. När man väl har landat i hur man som företag kan förbättra sitt hållbarhetsarbete, och hur man konkret kan arbeta

med hållbarhetsfrågorna, så är det en god idé att lyfta fram sitt budskap och involvera sina kunder i det fortsatta arbetet. Hållbarhet är grunden till ett framgångsrikt företagande och därför bör ett hållbarhetstänk genomsyra all kommunikation från ditt företag, oavsett om det handlar om den egna webbplatsen, dina nyhetsbrev, sociala medier eller någon annan av de kanaler du förfogar över.

Snabbt, billigt och hållbart – är det möjligt? Snabb leverans, hög kvalitet, fri frakt och retur, billigt och hållbart. Är det möjligt eller blir det en omöjlig figur som i bilden till höger? Hittills har e-handlare främst rört sig på axeln mellan ”Kvalitet” i form av snabba leveranser, fri frakt och fria returer samt ”Kostnad” med låga priser och frekventa 32


Kostnad

Kvalitet

Hållbarhet

Omöjligt? kampanjer. Få har hittills arbetat med axeln ”Hållbarhet” men det håller på att förändras. I enkäten som genomfördes inför denna bok angav mer än hälften av de svarande att de använder hållbarhet i sin marknadsföring1. Vad gäller fri frakt, fria returer och snabba leveranser så är det inte längre en USP (unique selling point), utan något som de flesta konsumenter förväntar sig. Med Amazons intåg i Sverige kan fokuset på snabba leveranser mycket väl komma att öka ytterligare. På en del håll erbjuds Amazons kunder inte bara leverans samma dag, utan till och med samma timme. Frågan är ifall e-handelsbranschen nu kommer att pressa leveranstiderna ytterligare eller

om fler e-handlare inser att detta inte är en hållbar utveckling utifrån vare sig ett miljö-, socialt eller ekonomiskt perspektiv.

Problemet med ständig rea En del av dagens marknadsföring sker genom kampanjer som till exempel Black Friday och Singles Day då många e-handlare ger kraftigt rabatterade priser under en dag, en helg eller till och med en vecka. Till det ska läggas

1. De svarar 4–6 på frågan på en 6-gradig skala över hur väl de håller med om följande påstående: ”Vi använder hållbarhet som en del av vår marknadsföring i dag.”

33


data för att effektivisera e-handels­ transporterna samt ge bra prognoser på volymer eller behov av transporter. Footway har sett potentialen i att dela data. De har skapat en digital plattform där konsumenter och leverantörer kan mötas och så kallad crowdsourcad data delas. Det finns bland annat en leverantörsportal där varje varumärke kan få tillgång till data över kundernas konsumtionsmöster och returbeteende. Om många kunder till exempel byter storlek på en viss vara så får leverantören en direkt återkoppling om det. På så sätt får leverantörerna en databaserad uppfattning om hur deras storlekar stämmer överens med

kundens förväntningar. Det finns även information om retur- och köpstatistik. Detta gör att leverantörerna kan optimera sitt utbud så att det bättre motsvarar kundens efterfrågan. Ett exempel på en positiv förändring baserad på data är att cirka 120 varu­märken har valt att sluta sälja de 15 procent av sina respektive sortiment som returneras mest via plattformen. Det har lett till en minskning av antalet returnerade produkter hos Footway med 60 000 per år, samt en minskning av motsvarande mängd returtransporter. Det finns med andra ord en stor potential i att effektivisera e-handeln genom att dela data på ett smart sätt.

120 varumärken slutade sälja de 15% av sortimentet som returnerades mest. Detta ledde till:

60 000 Foto: Istock.

färre returnerade produkter

58


”Det är viktigt att förpackningsmaterial är hållbara och lätta att sortera och återvinna för mottagaren”. Anonym kommentar från enkät kring hållbar e-handel

Förpackningens viktiga roll

Varför är förpackningar intressanta att prata om i detta sammanhang? Dels har förpackningar en direkt hållbarhetspåverkan, till exempel i form av resurser för att producera emballage och avfall. Dels har de en indirekt påverkan då förpackningen har en stor inverkan på hur många transporter som krävs och hur mycket skador på produkten som uppstår. Studier visar att den indirekta påverkan har större negativ påverkan i termer av energi­ användning än den direkta påverkan.

Förpackningarna spelar ur ett hållbarhetsperspektiv en stor roll för e-handeln och kraven på förpackningarna har förändrats i och med att e-handeln har vuxit. Förpackningar är ofta dimensionerade för traditionell handel och inte specifikt för e-handel, som har andra krav då leveransen går direkt till slut­konsumenten och inte via en butik vilket är fallet med butikshandel.

GI A R F

I boken Packaging Logistics definieras förpackningar i följande kategorier.

LE

2

Primärförpackning Den för­packning som är närmast produkten, det vill säga den förpackning som konsumenten ofta bär hem från affären, till exempel en PET-flaska.

1

3

Sekundärförpackning En förpackning som innehåller en eller flera primärförpackningar, till exempel en låda med ett antal PET-flaskor i.

1

Illustration: Kollijox.

2

Tertiärförpackning En större låda som innehåller ett bestämt antal sekundärförpackningar.

3

59


Förpackningsresan ska göra förpackningen mer effektiv Bakom initiativet Förpackningsresan står PostNord tillsammans med Institutionen för förpackningslogistik vid LTH, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, samt en rad representanter från e-handeln.

Sofia Leffler Moberg Hållbarhetschef på PostNord.

– En viktig åtgärd som diskuterats är att hitta incitament, exempelvis prismodeller för transporter, som tydliggör hur e-handelsaktörer som arbetar effektivt med förpackningar gynnas, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord.

”Vi måste kunna visa att det ofta kan löna sig att använda fler förpackningsstorlekar och att lägga ner mer tid på att välja rätt förpackning.”

40% Foto: PostNord.

Så mycket hade PostNord under 2020 minskat sitt klimat­avtryck jämfört med 2009 års nivå.

– Nyckeln till att tydliggöra det här sambandet ligger främst hos logistik­aktörerna. Så länge det går snabbare och inte kostar mer att skicka en vara i ett större emballage så kommer företag att välja detta framför att optimera förpackningen. Vi måste kunna visa att det ofta kan löna sig att använda fler förpackningsstorlekar och att lägga ner mer tid på att välja rätt förpackning. Sofia Leffler Moberg menar att det finns mycket att göra gällande förpackningar. – Ett exempel på olika förpackningstyper för i princip samma produkt är kaffe och drickchokladpulver. Kaffe är super­effektivt vakuumförpackat medan chokladpulvret i värsta fall fyller så lite som knappt hälften av volymen i en hård kartong – resten är bara luft som tar upp plats helt i onödan. 64


CHECKLISTA

Skapa ett hållbart e-handelslager till att ha ett arbetsmiljöarbete värt namnet. → Se Genomför riskanalyser löpande och se till att alla på lagret får rätt utbildning och rätt utrustning för det arbete de ska utföra. arbetet så att det inte innebär stress → Planera och med det ökade risker för olyckor på grund av slarv. på om du kan effektivisera ytterligare → Fundera med hjälp av din data och automatisering samt på hur du kan lösa lagerverksamheten på ett kollektivt och resurseffektivt sätt. förpackning med omsorg. Den ska skydda → Välj produkten men inte innebära för mycket emballage och luft. en prismodell för frakt som gynnar effektiva → Ha förpackningar. om du kan samarbeta med andra → Fundera e-handlare och dela på resurser i form av personal, transporter och lageryta.

65


Inom vilka områden ska du ställa krav och samverka? Det är inte helt lätt att veta. Därför har Länsstyrelsen i samarbete med transportköpare och åkeribranschen tagit fram guiden Vägledning för transportköpare. I den

Slutkund Väljer en hållbar transport vid köp.

Ehandlare Köper en hållbar transport.

framgår det bland annat inom vilka områden det gör mest nytta att ställa krav kring e-handelstransporter kopplat till energi och klimat. I rapporten hittar du även exempel på krav du kan ställa både för tunga transporter och för last mile.

Speditör Säkerställer att kraven för hållbar transport följs samt ställer krav på underleverantör.

Åkare Uppfyller kraven från transport­ köpare.

Effekter som transportköpare/inköpare kan uppnå Område

Åtgärder

Klimat

Energi

Logistik

Digital ruttplanering

●●

●●

Samlastning

●●●

●●●

Val av bränsle

●●●

kan ej bedömas

Aerodynamisk utformning

Sparsam körning

Förarstöd i fordonen

●●

●●

Dialog om leveranstider, tidsfönster, framförhållning Samordning av system och uppdrag

Fordon

Körsätt

System

Systematiskt hållbarhetsarbete

Tabellen visar relationen mellan effekten i klimat (koldioxidutsläpp) och energianvändning. Skala för effektbedömning (minskning i procent): 0 = upp till 10%, 00 = 10–30%, 000 = över 30%. Om full effekt uppnås inom samtliga områden kan den totala minskningen av koldioxidutsläpp uppgå till minst 80%. Den totala minskningen av energianvändning är svårare att uppskatta. Källa: guiden Vägledning för transportköpare.

82


Apotea införde en miljözon runt lagret Apotea arbetar nära sina transportleverantörer och försöker påverka dem att erbjuda mer hållbara transporter. – Vi boostar de som erbjuder en hållbar transport i våra kanaler så att de får bra publicitet för sina initiativ. En hållbar transport är när man minimerat utsläppen och bidrar till fossilfritt, helst i hela kedjan med start i råvaran men man får ta det steg för steg, säger Sofia Modig, hållbarhetschef på Apotea. Hon understryker att snabba leveranser och hållbarhet inte behöver stå emot varandra, i vissa flöden fungerar båda delarna. Under hösten 2020 lanserade Apotea fossilfria transporter med Best Transport till ett 30-tal svenska städer. Dessa transporter drivs på biobränsle som biogas och HVO. Under 2018 införde Apotea en miljözon runt sin terminal i Morgongåva där bara fordon klassade med Euro 6 var tillåtna. Detta för att ställa krav på transportörerna att förnya sin fordonspark. Ett annat alternativ som Apotea undersöker är att försöka transportera gods med tåg till och från terminalen i Morgongåva.

Sofia Modig Hållbarhetschef på Apotea.

2018

Apotea inför miljöszon runt sin terminal i Morgongåva.

F oto: Apotea.

2020 Apotea lanserar fossilfria transporter.

83


Är ni på väg mot rätt destination?

Tyvärr är det i dag inte helt enkelt för en e-handlare att tolka de klimatberäkningar som transportbolagen levererar då beräkningsmetoden skiljer sig åt mellan olika transportbolag. Här behöver ni förekomma detta och ställa krav i avtalen kring hur, när och hur ofta ni vill få er uppföljning. Det gör det enklare att tolka siffrorna. Något som underlättar uppföljningen är att mäta och följa upp målen i procent snarare än i faktiska kWh, ton, sjukfrånvaro, och så vidare. Då blir det lättare att förstå helheten för medarbetare, kunder och andra intressenter. Nedan följer ett antal exempel på uppföljningar som ni kan använda för de olika områdena.

5

Sätt mål och säkerställ att ni är på rätt väg

Ett företag behöver först och främst sätta strategiska mål som kopplas till de viktigaste hållbarhetsområden som ni har identifierat i kartläggningen. Det är de här målen som ska driva hållbarhetsarbetet i rätt riktning. För e-handeln är till exempel mål och mätning av företagets klimatbelastning ofta en viktig parameter då e-handeln är direkt beroende av transporter.

Uppföljning Fokusområde

Strategiskt mål

Detaljerade mål

Effektiv resurshantering

→ Minska energianvändningen per levererad vara med 50% till 2030. → Öka energiproduktionen med 100% till 2030.

→ Genomför energikartläggning på 100% av terminalerna till 2021 → Öka mängden producerad solel med Y% till 2021

Fossilfrihet

→ Vi ska vara fossilfria till 2030.

→ Öka andelen elfordon i våra leveranser med X% till 2022.

Hållbara produkter

→ 100% av våra produkter ska ha en hållbarhetsdeklaration 2025.

→ 100% av produkterna inom kategorin kläder och skor ska ha en hållbarhetsdeklaration 2022.

Nöjda medarbetare

→ 100% nöjda medarbetare 2025.

→ Öka medarbetarindex med 5% per år fram till 2025.

Ökad mångfald

→ Företaget ska ha en könsfördelning på 50%.

→ Öka andelen kvinnor i chefsbefattning med X%. → Öka andelen kvinnor inom produktionen med Y%.

Exempel på målformuleringar och hur du kan bryta ned dina fokusområden i olika mål och delmål.

111


7

6

Identifiera de viktigaste aktiviteterna och planera in dessa

Kommunicera framsteg och utmaningar

De bolag som kommer högt upp i mätningar över Sveriges mest hållbara företag är ofta de som – oavsett om de är stora eller små – kommunicerar sina framsteg och som samtidigt är ödmjuka inför de utmaningar de står inför. Vissa bolag är rädda för att kommunicera hållbarhet. Jag har från kommunikationschefer hört argument som ”det är bäst att inte kommunicera för det ökar risken att vi blir granskade och då blir fallet högre”. Det är en gammal­dags och defensiv inställning som inte fungerar på framtidens konsumenter. Var inte rädda för att kommunicera men gör det på ett trovärdigt sätt. Berätta om de bra saker ni faktiskt gör eller har gjort men var även öppen med de utmaningar ni har och vad ni kanske behöver hjälp med från andra. En ärlig och transparent kommunikation med marknaden och de anställda skapar en stolthet hos personalen och en trovärdighet i dialog med kunderna.

När ni har gjort er kartläggning, tagit fram ett syfte och beslutat om vilka mål ni ska arbeta mot så gäller det att identifiera och arbeta med prioriterade projekt och aktiviteter. Dessa behöver prioriteras och planeras in så att ni inte glömmer något viktigt. Ni behöver också säkerställa att ni har resurser till att faktiskt genomföra aktiviteterna. Ni kanske inte kan göra allt på en gång men om ni planerar in olika fokusområden under ett antal år så ökar förutsättningarna för att ni kan hantera dem över tid. Börja med det som ni anser är viktigast för just er verksamhet.

112


”En bra plattform att utgå ifrån för de som funderar på hur man påbörjar arbetet med en hållbarhetsstrategi – något som inte enbart behöver vara kostsamt och svårt, utan även ger företaget nya möjligheter.”

”Resan till hållbar e-handel är en riktigt bra bok oavsett hur långt man har kommit i sitt arbete med hållbarhetsfrågorna. Ylva Pagmén COO på Skincity.se Jag rekommenderar alla som arbetar med handel ”Resan till hållbar e-handel är en att läsa den” Boken är riktigt bra bok”oavsett hur långt man hartydlig, kommitpedagogiskt i sitt arbete upplagd, bra disponerad med hållbarhetsfrågorna. Jag och lätt att och ta rekommenderar allaförstå som arbetar sig. att Jagläsa serden.” den som ett medtill handel

obligatoriskt standardverk på alla e-handels- och retail”Jag tycker att det ärunder en bra många utbildningar och intressant bok som ger ” en år framöver Patrik Rees VD och grundare E-Business Partner

bra överblick, ARNE bra exempel ANDERSSON, och bra checklistor.” E-HANDELSRÅDGIVARE

PATRIK REES, VD OCH GRUNDARE E-BUSINESS PARTNER

” Hållbar e-handel är viktigt för oss alla! Denna bok ger mig de tips och råd jag behöver för att driva utvecklingen framåt! ” PERNILLA NYRENSTEN,

Vad är hållbar VD REVOLUTIONRACE e-handel och hur gör man sin e-handel mer hållbar? ”Boken är tydlig, pedagogiskt Det får du veta i boken Resan till hållbar e-handel, upplagd, bra disponerad och som tar dig med på en resa från marknadsföring till retur. lätt att förstå ochPå taett till pedagogiskt sig. Jag och tydligt sätt får du tips och inforser den som ett obligatoriskt mation om allt från trafikslag och förpackningens betydelse standardverk på alla e-handelstill hur man med hjälp av rätt budskap och marknadsföring får och retailutbildningar under med sig kunderna på resan till ökad hållbarhet. många år framöver.” Thomas Backteman entreprenör och POSTNORD kommunikationsexpert

Arne Andersson e-handelsrådgivare PostNord

Det spelar ingen roll ifall du och ditt företag fortfarande ligger i startgroparna för att ställa om till en mer hållbar affär, eller om ni har ”Hållbar e-handel är viktigt för arbetat med dedehär frågorna i flera år – den här boken har något för alla. oss alla! Denna bok ger mig tips och råd jag behöver har för att E-handel en viktig roll att spela för att ställa om till ett hållbart driva utvecklingen framåt!” samhälle och du kan vara med och bidra. Öppna boken du har Pernilla Nyrensten VD RevolutionRace

i handen redan idag, låt dig inspireras och sätt sedan igång det viktiga arbetet med att skapa en hållbar e-handel! ”Boken kan med fördel användas både som inspiration för företagsledningar och som konkret checklista inom e-handlarens olika avdelningar. Snusbolaget kommer att använda boken för att prioritera upp vårt egna hållbarhetsarbete.” Markus Lindblad hållbarhetschef Snusbolaget.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.