9789151105079

Page 1

Ta Tema Demokrati kurs D vänder sig till dig som studerar på sfi, kurs D. Ta Tema är en läromedelsserie där de olika delarna kan pusslas ihop utifrån vilka teman som du vill arbeta med. Den här bokens tema är demokrati. I boken får du lära dig hur Sveriges styrs och hur vår demokrati fungerar.

Ta tema

Demokrati

Ta Tema Demokrati kurs D är en allt-i-ett bok. Med hjälp av bokens många QR-koder kan du själv träna de fem färdigheterna – läsa, lyssna, skriva, tala och samtala.

Kurs D

Fredrik Harstad Per Nordström Jenny Svensson

Du kan enkelt hitta vidare från boken till ljud och fler övningar på nätet. Fredrik Harstad är lärare i svenska som andraspråk och svenska och har skrivit flera läromedel. Fredrik har undervisat på sfi i 10 år och har också arbetat som pedagogisk utvecklingsledare på vuxenutbildningen. År 2018 fick Fredrik priset Lärkan för Sveriges bästa läromedel på gymnasienivå. Per Nordström är gymnasielärare i svenska som andraspråk, religion och historia. Per har varit verksam som lärare i 15 år inom såväl vuxenutbildningen som grundskolan och gymnasiet. Jenny Svensson är högstadielärare i svenska som andraspråk och svenska och har undervisat på sfi i 10 år. Jenny har tidigare skrivit läromedel i svenska som andraspråk för högstadiet.

ISBN 9789151105079

9 789151 105079

51105079.1.1_Omslag.indd 1

2022-03-11 13:47Innehåll 1. Vad är demokrati?. . . . . . . . . 5 2. Demokrati i Sverige. . . . . . . . 8

5. Kampen om rättigheter. . 34 Läsa – Folkrörelser i Sverige. . . . 34 Samtala – Demokratiska skyldigheter. . . . . . . . . . . . . . . 37

Läsa – Fungerar demokratin i Sverige?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tala – Vad vill du förändra. . . . . . 38

Samtala – Vilka frågor är viktigast?. . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Skriva – Skriv om en viktig en person. . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tala – Bra och dåligt i Sverige. . . 12

Höra – Fem föreningar . . . . . . . . 41

Skriva – Ett problem i samhället. 13 Höra – Ska du rösta på söndag?. 14

3. Demokrati i vardagen . . . 16 Läsa – Ge mig makt över mina studier. . . . . . . . . . . . . . . 16 Samtala – Elevdemokrati på min skola. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tala – Det viktigaste med mina studier. . . . . . . . . . . . . . . 20 Skriva – En bättre skola. . . . . . . . 21 Höra – Nyheter om skolan . . . . . 22

4. Så styrs Sverige . . . . . . . . . 24 Läsa – Så styrs Sverige. . . . . . . . 24 Samtala – Demokrati på sfi . . . . 29 Tala – Ämnen på sfi. . . . . . . . . . . 30 Skriva – Det politiska systemet i Rovanien . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Höra – Information om partier. . 33

6. Val i Sverige. . . . . . . . . . . . . 44 Läsa – Att rösta . . . . . . . . . . . . . . 44 Samtala – Demokratiska rättigheter. . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tala – Rösta i andra länder. . . . . 48 Skriva – Alla ska rösta. . . . . . . . . 49 Höra – Utrop om skolvalet . . . . . 51

7. Röster om demokrati . . . . 52 Läsa – Demokratin i världen. . . . 52 Samtala – Jämför med egna erfarenheter. . . . . . . . . . . . . . . 56 Tala – Likheter och skillnader. . . 57 Skriva – Mejl till en vän. . . . . . . . 58 Höra – Klassråd. . . . . . . . . . . . . . 60 Utvärdera temat. . . . . . . . . . . . . 62 Checklista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

D e m o k r at i

51105079.1.1_001-064.indd 3

3

2022-03-11 13:52


2. Demokrati i Sverige nde Berätta t x te

Sverige är ett av världens mest demokratiska länder. Ändå finns det problem med den svenska demokratin . Här berättar några personer om problem som de upplever i samhället .

Läsa – Fungerar demokratin i Sverige? Savannah är 23 år. I det förra riksdagsvalet röstade hon för

första gången. Det var en dag som hon hade sett fram emot länge. – Jag var 20 år vid det förra valet. Då kändes det speciellt att gå till en vallokal och lägga valsedlarna i kuverten. Jag hade läst på om de olika partierna och bestämt vilket parti som skulle få min röst. Efteråt firade jag med en glass. Men efter valet blev jag besviken. Politikerna gjorde inte alls som de hade lovat. Jag har inte bestämt mig för om jag ska rösta i nästa val. Vad spelar det för roll vad jag röstar på? Min röst betyder nästan ingenting. Dessutom är alla politiker likadana, tycker jag. Alla bara pratar och lovar en massa saker som de inte kan hålla. Det är ingen som lyssnar på mig och mina problem.

Alex har röstat i alla val han kan minnas.

– Jag tycker att det är viktigt att rösta i alla demokratiska val. Jag röstar till och med i kyrkovalet. Men mitt problem är att jag inte hittar ett parti som tycker precis som jag. Det finns vettiga åsikter i alla partier men också saker som jag inte håller med om. Tyvärr finns det inget parti som känns helt rätt. Egentligen borde jag starta ett eget parti. När det är val försöker jag ändå hitta ett parti som passar mig. Förra gången läste jag alla tidningar och diskuterade politik med mina vänner. Jag tittade också på alla debatter på TV. Till slut valde jag det minst dåliga partiet. Ibland röstar jag på olika partier i kommunal-, regional- och riksdagsvalen.

8

ta t e m a

51105079.1.1_001-064.indd 8

KUrS D

2022-03-11 13:53


Aisha har många åsikter och berättar gärna vad hon tycker.

Förut hade hon en blogg på nätet som handlade om politik och samhällsfrågor. Men för några månader sedan bestämde hon sig för att sluta med bloggen. Det blev för jobbigt att läsa alla elaka kommentarer. – Jag tycker att hatet som finns på nätet är det största hotet mot demokratin. Ibland kunde jag få flera hundra kommentarer på mina inlägg. Det var förstås roligt att många läste det jag skrev och de flesta kommentarerna var trevliga. Men det fanns alltid en grupp människor som överöste bloggen med hat och påhopp. Jag har inget emot att människor tycker annorlunda än jag gör. Det är viktigt med olika åsikter i en demokrati. Men när jag fick kommentarer om min person och mitt utseende fick jag nog. Det är tråkigt om människor inte längre vågar säga vad de tycker. Jag vet många som hellre är tysta än ger sig in i debatter.

Dylan har vuxit upp i en förort utanför stan. När han började på

universitetet flyttade han in i ett studentrum i centrum. – Min gamla lägenhet låg i det som politikerna brukar kalla för ett utsatt område. Det är tråkigt att läsa om mitt gamla område i tidningen för varje gång det står något så handlar det om brott, skjutningar och kriminella gäng. Det stämmer inte alls med min egen bild. Jag hade aldrig några problem när jag bodde där. Tvärtom trivdes jag bra. Jag och mina kompisar hade alltid roligt ihop. Det tråkiga är att andra människor har en negativ bild av området. De läser bara om det som tidningarna skriver. De flesta av mina nya kompisar har inte ens varit i förorten. Ändå märker jag att de har en bild av hur det är där. Ibland berättar jag inte ens var jag kommer från för jag är rädd att de ska tro att jag är kriminell. Segregeringen är på väg att bli ett stort demokratiskt problem. Människor som bor i förorten känner inte att de är en del av samhället. De känner sig utanför. För att samhället ska fungera måste det hålla ihop. Vi måste lita på varandra för att känna oss trygga.

2 .  D e m o k r at i i S v e r i g e

51105079.1.1_001-064.indd 9

9

2022-03-11 13:53


Valentina tycker att det är tråkigt att läsa alla falska nyheter som

sprids på nätet. – Jag blir ledsen när jag ser mina vänner dela falska nyheter på nätet. Ibland försöker jag kommentera och dela andra länkar som bygger mer på fakta men det känns hopplöst. Det är som om människor bara vill läsa nyheter som passar deras åsikter. Om en demokrati ska fungera måste man läsa på och ha tillgång till bra information. Men det blir allt svårare att veta vad som är sant eller falskt. De falska nyheterna sprids snabbt och alternativa medier vinklar alltid nyheter så att det passar deras intressen. Internet är egentligen fantastiskt. Vem som helst kan få tillgång till information men det har också blivit lättare att sprida rykten och lögner.

Har du förstått texten? Vem tycker så här? Välj den person som du tror håller med. 1. Det är svårt att hitta ett parti som jag delar alla åsikter med. Savannah

Alex

Aisha

Dylan

Valentina

2. Alla måste känna att de är en del av samhället. Savannah

Alex

Aisha

Dylan

Valentina

Dylan

Valentina

Dylan

Valentina

3. Man kan inte lita på allt man läser. Savannah

Alex

Aisha

4. Det är ingen mening att rösta. Savannah

Alex

Aisha

5. Om man vågar säga vad man tycker på nätet får man ofta ta emot kritik och elaka kommentarer. Savannah

10

TA T E M A

51105079.1.1_001-064.indd 10

Alex

Aisha

Dylan

Valentina

KURS D

2022-03-11 13:53


Samtala – Vilka frågor är viktigast? På sidorna 8 till 10 har du läst vad några personer tycker om demokratin i Sverige. Vad tycker du? Diskutera med en klasskamrat. 1. Håller du med Savannah, Alex, Aisha, Dylan och Valentina? Vad kan man göra åt de problem de beskriver? 2. Här är en lista med politiska ämnen som många människor i Sverige tycker är viktiga. Titta på listan tillsammans med en klasskamrat. Vilka frågor är viktigast för er? Sätt en etta (1) framför det ämne ni tycker är allra viktigast, en tvåa (2) framför det näst viktigaste och en trea (3) framför det tredje viktigaste. Finns det någon annan fråga ni tycker är viktig? Skriv på den tomma raden. Sjukvården

Äldreomsorg

Invandring och integration

Miljö och klimat

Lag och ordning

Landets ekonomi

Skola och utbildning

Jobb och sysselsättning

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 .  D e m o k r at i i S v e r i g e

51105079.1.1_001-064.indd 11

11

2022-03-11 13:53


Tala – Bra och dåligt i Sverige I den här uppgiften ska du prata i ungefär tre minuter. Ta hjälp av tankekartan och planera det du ska säga. Sätt dig sedan tillsammans med en klasskamrat. Berätta för varandra. 1. Vad tycker du är det bästa med det svenska samhället? 2. Vad tycker du är det sämsta med det svenska samhället? 3. Vilka förändringar hade du gjort om du var statsminister i Sverige? Du kan till exempel börja så här: Jag ska berätta om vad jag tycker är bra och dåligt i det svenska samhället.

Det som fungerar bra i Sverige är …

Om jag var statsminister hade jag …

12

TA T E M A

51105079.1.1_001-064.indd 12

Det som fungerar dåligt i Sverige är …

KURS D

2022-03-11 13:53


Skriva – Ett problem i samhället

Berätt an Nu ska du skriva en egen text . i texten berättar text de du om ett problem som du själv har upplevt i samhället . Det kan till exempel vara något som du har upplevt i skolan, i ditt hemland eller i ditt bostadsområde . Planera din text innan du börjar skriva . Du ska berätta vad du upplevde och var och när det var . använd mallen för att planera din text .

Rubrik

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jag ska berätta om

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 . D e m o K r at i i S V e r i G e

51105079.1.1_001-064.indd 13

13

2022-03-11 13:53


Höra – Ska du rösta på söndag? och Berättelser ar beskrivning

i Sverige är det val vart fjärde år . Valet äger rum andra söndagen i september . en radiokanal frågar några medborgare om de tänker rösta i nästa val . Lyssna och välj rätt svar .

Khaled

1. Ska Khaled rösta på söndag? Ja

Nej

Kanske

2. Khaled tycker att skolan som han gick i som barn … har blivit sämre . är lika bra . har blivit bättre .

Parasto

3. Ska Parasto rösta i valet på söndag? Ja

Nej

Kanske

4. Vad tycker Parasto att man ska satsa på för att äldrevården ska bli bättre? mer personal Bättre lön till personalen att de gamla kan få bo hemma så länge som möjligt

14

ta t e m a

51105079.1.1_001-064.indd 14

KUrS D

2022-03-11 13:53


Eskil

5. Ska Eskil rösta i valet på söndag? Ja

Nej

Kanske

6. Vad vill Eskil helst förändra i framtiden? Hårdare straff Bättre fängelser Fler poliser

Salim

7. Ska Salim rösta i valet på söndag? Ja

Nej

Kanske

8. Hur kan man minska arbetslösheten, enligt Salim? Sänka skatter för företag Göra det lättare att starta företag   Höja a-kassan för unga och nyanlända

Agnes

9. Ska Agnes rösta i valet på söndag? Ja

Nej

Kanske

10. Vilken fråga är viktigast för Agnes? Jämställdhet och jämlikhet Sjukvård  Miljö

2 .  D e m o k r at i i S v e r i g e

51105079.1.1_001-064.indd 15

15

2022-03-11 13:53


Ta Tema Demokrati kurs D vänder sig till dig som studerar på sfi, kurs D. Ta Tema är en läromedelsserie där de olika delarna kan pusslas ihop utifrån vilka teman som du vill arbeta med. Den här bokens tema är demokrati. I boken får du lära dig hur Sveriges styrs och hur vår demokrati fungerar.

Ta tema

Demokrati

Ta Tema Demokrati kurs D är en allt-i-ett bok. Med hjälp av bokens många QR-koder kan du själv träna de fem färdigheterna – läsa, lyssna, skriva, tala och samtala.

Kurs D

Fredrik Harstad Per Nordström Jenny Svensson

Du kan enkelt hitta vidare från boken till ljud och fler övningar på nätet. Fredrik Harstad är lärare i svenska som andraspråk och svenska och har skrivit flera läromedel. Fredrik har undervisat på sfi i 10 år och har också arbetat som pedagogisk utvecklingsledare på vuxenutbildningen. År 2018 fick Fredrik priset Lärkan för Sveriges bästa läromedel på gymnasienivå. Per Nordström är gymnasielärare i svenska som andraspråk, religion och historia. Per har varit verksam som lärare i 15 år inom såväl vuxenutbildningen som grundskolan och gymnasiet. Jenny Svensson är högstadielärare i svenska som andraspråk och svenska och har undervisat på sfi i 10 år. Jenny har tidigare skrivit läromedel i svenska som andraspråk för högstadiet.

ISBN 9789151105079

9 789151 105079

51105079.1.1_Omslag.indd 1

2022-03-11 13:47


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.