9789151104331

Page 1

LÄS MED MAJK OCH SAM Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för förskoleklass och åk 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Vi får följa vännerna Majk och Sam i vått och torrt genom en realistisk, underfundig och humoristisk berättelse. Högläsningen ger många möjligheter till ett utökat textarbete, som till exempel att starta en egen djurklubb. Hur designar man en arbetsbok så att den passar alla elever? Arbetsboken för årskurs 1, Klassens djurklubb, fokuserar på skrivandet istället för bokstavsinlärning och är direkt kopplad till högläsningsboken och läseboken Klassens djurklubb. På en del sidor finns hjärt-uppgifter för mer träning. Till varje kapitel hör ett extra uppdrag för de elever som har knäckt läskoden och behöver större utmaningar.

Klassens djurklubb:

Högläsningsbok

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö

Läsebok Arbetsbok

Lärarhandledning inkl. digitalt lärarstöd

Materialet stämmer väl överens med Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket!” för förskoleklass, och med Skolverkets bedömningsstöd och de reviderade kursplanerna i svenska.

ISBN 9789151104331

9 789151 104331

51104331.1.1_Omslag.indd Alla sidor

2021-05-31 13:31Läs med Majk och Sam, Klassens djurklubb, arbetsbok åk 1 Arbetsboken ingår i serien Läs med Majk och Sam. Författare är Malin Aronsson och Richard Hultén. Richard arbetar som lärarcoach i Stockholms stad och har över 25 års erfarenhet av undervisning i årskurserna F–3. Han är författare till ett stort antal läromedel. Malin har arbetat som journalist i tjugo år. Hon har också arbetat med produktioner med och för barn, och har stor erfarenhet av mötet med barn i sitt långvariga uppdrag som ledare inom föreningsverksamhet. Matilda Salmén är en erfaren illustratör som har illustrerat många kända barnböcker. För värdefulla synpunkter och idéer vid utvecklingen av detta läromedel tackar vi Marie Svensson, lärare på Hagalundskolan i Dalby.

51104331.1.1_Inlaga.indd 1

2021-05-31 13:32


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 info@gleerups.se www.gleerups.se

Läs med Majk och Sam 1, Klassens djurklubb, arbetsbok © 2021 Malin Aronsson, Richard Hultén och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Projektledare Jessica Nööjd Eklund Bildredaktör Ann Lewenhaupt Formgivning Helena Alvesalo Illustratör Matilda Salmén Första upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-511-0433-1 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Vid tillämpning av skolkopieringsavtal mellan skolhuvudman och Bonus Copyright Access är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet. Prepress WikingTryck AB, Malmö 2021 Tryck Dimograf, Polen 2021

51104331.1.1_Inlaga.indd 2

2021-05-31 13:32


INNEHÅLL Kapi�e� 1

Sam och Majk ................. 4

Kapi�e� 2

Sam ser ett S ................... 7 Ss

Kapi�e� 19

Pulkatävling ................... 63 Rr

Kapi�e� 3

Glad och sur.................. 10 Vv

Kapi�e� 20

Slask................................ 66 Pp

Kapi�e� 4

Första dagen ................. 13 Hh

Kapi�e� 21

Vissla är svårt ............... 69 Uu

Kapi�e� 5

Sås på tröjan ................. 16 Aa

Kapi�e� 22

En listig plan ................. 72 Ää

Kapi�e� 6

En varm isbjörn............. 19 Ii

Kapi�e� 23

Fuskig fanfar ................. 75 Zz

Kapi�e� 7

En klubb med djur ........ 22 Ff

Kapi�e� 24

Tjuvar .............................. 78 Tt

Kapi�e� 8

Bokstavsleken ................ 25 Ll

Kapi�e� 25

Sagan om Tjuvis ........... 81 Öö

Kapi�e� 9

Var är min orm? ........... 28 Oo Nn

Kapi�e� 26

Bulldoft ........................... 84

Kapi�e� 10

Björn på skolan ............. 34 Bb

Kapi�e� 27

Falafel ............................. 87 Ww

Kapi�e� 11

En lus är lös .................. 37 Cc

Kapi�e� 28

Ett djur på X .................. 90 Xx

Kapi�e� 12

Rätt och fel .................... 42 Dd

Kapi�e� 29

I skogen .......................... 93 Yy

Kapi�e� 13

På bussen....................... 45 Kk

Kapi�e� 30

Skattjakt ......................... 96 Åå

Kapi�e� 14

Morfars paradis............ 48 Mm

Kapi�e� 31

Ett djur på Q ................. 99 Qq

Kapi�e� 15

En rosa elefant .............. 51 Ee

Kapi�e� 32

Dikter om djur ............. 102

Kapi�e� 16

Nya skor ......................... 54

Kapi�e� 33

Klassresan ................... 105

Kapi�e� 17

Leka i snö....................... 57 Gg

Kapi�e� 34

En sorglig dag ............. 108

Kapi�e� 18

På väg ............................ 60 Jj

Kapi�e� 35

Föreställningen.............111

51104331.1.1_Inlaga.indd 3

2021-05-31 13:32


Kapitel 1

Här är Sam.

Här är Majk.

Här är jag.

Namn: 4

51104331.1.1_Inlaga.indd 4

2021-05-31 13:32


Majk och Sam tycker om djur.

Rita något du tycker om.

Jag tycker om

1

Skriv till din bild. 5

51104331.1.1_Inlaga.indd 5

2021-05-31 13:32


Sam kan tre bokstäver.

S A M Vilka kan du? Ringa in.

A I Q Y

B J R Z

C K S Å

D E F GH L MN O P T U VWX ÄÖ

a i q y

b j r z

c k s å

d l t ä

e f g h mn o p u v w x ö

6

51104331.1.1_Inlaga.indd 6

2021-05-31 13:32


Kapitel 2 Jag ser ett S.

1

1

Skriv Ss.

o

nigel

and

t

ol

näcka

no

tol

7

51104331.1.1_Inlaga.indd 7

2021-05-31 13:32


Var hör du Ss?

s

Skriv orden.

2

Skriv ord på Ss.

8

51104331.1.1_Inlaga.indd 8

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Här är Majk och Sam. Vad ser du mer?   en katt

en vas

en bil

en blomma

en hund

en duk

en soffa

en stol

ett glas

en bulle

Skriv en mening som passar till bilden.

3

Skriv meningar med tre av orden.

9

51104331.1.1_Inlaga.indd 9

2021-05-31 13:32


Kapitel 3 Sam har en val.

1

1

Skriv Vv.

al

äska

s

an

ante

inter

s

art

10

51104331.1.1_Inlaga.indd 10

2021-05-31 13:32


Var hör du Vv?

Skriv orden.

v a

4

Skriv en mening till tre av orden. 11

51104331.1.1_Inlaga.indd 11

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 3 igen. Jag har läst.

Rätt eller fel? Majk är glad.

rätt

fel

Sam är glad.

rätt

fel

Sam vill ha sin valtröja.

rätt

fel

Majk har en tröja med en katt.

rätt

fel

Skriv en mening som passar till bilden.

5

Berätta om dina favoritkläder. Rita till din text.

12

51104331.1.1_Inlaga.indd 12

2021-05-31 13:32


Kapitel 4 1

2

Här är en hamster.

1

3

Skriv Hh.

amster

öna

allon

us

are

äst

orn

onung

13

51104331.1.1_Inlaga.indd 13

2021-05-31 13:32


Dra streck till rätt bild.

häst

höna

hallon

honung

hus

horn

hamster

hare

Skriv orden.

6

Skriv meningar med orden.

14

51104331.1.1_Inlaga.indd 14

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 4 igen. Jag har läst.

Här är Sam och Majk. Här är klassen. Här är Mimmi. Vad säger Sam?

Vad säger Majk?

Vilka djur kan du se på bilden?

7

Skriv namn på barn i din klass. Hur många kan du skriva?

15

51104331.1.1_Inlaga.indd 15

2021-05-31 13:32


Kapitel 5 1

Majk har en apa. 2

3

1

Skriv Aa.

h

pa

v

s

tt

v

l

gl

ss

pelsin

k

tt

sv

n

16

51104331.1.1_Inlaga.indd 16

2021-05-31 13:32


Var hör du Aa?

Skriv orden.

8

Skriv meningar med orden. 17

51104331.1.1_Inlaga.indd 17

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 5 igen. Jag har läst.

schimpans

gibbon

dödskalleapa

Skriv orden på rätt plats. klättra

frukt

armar

Här är olika

apor

.

De äter  De

äter

.

kött.

Apor har fingrar och tår. De har långa  Apor kan  9

och ben.

bra.

Skriv tre faktameningar om en apa. Rita till din faktatext.

18

51104331.1.1_Inlaga.indd 18

2021-05-31 13:32


Kapitel 6 Joar har en isbjörn.

1 2 1

Skriv Ii.

sbjörn

gelkott

s

krokod

b

l

f

l

sk

delf

sn

n

gel

19

51104331.1.1_Inlaga.indd 19

2021-05-31 13:32


Ringa in alla Ii?

isbjörn

is

bil

delfin

igelkott

krokodil

fisk

snigel

Skriv orden.

10 Skriv meningar med orden. Rita till dina ord. 20

51104331.1.1_Inlaga.indd 20

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 6 igen. Jag har läst.

Skriv orden på rätt plats. fin

vit

– Vilken

söt

is

fisk

isbjörn

,

säger Majk. – Ja, den är  – Den älskar  – Ja, och att äta

, säger Sam.

och

, säger Joar. , säger Sam.

11 Skriv två faktameningar om isbjörnen. Rita till din text.

21

51104331.1.1_Inlaga.indd 21

2021-05-31 13:32


Kapitel 7 1 2

1

3

Sam har en fluff.

2

Skriv Ff.

ido

luff

ilt

yra (4)

em (5)

del

in

isk

järil

22

51104331.1.1_Inlaga.indd 22

2021-05-31 13:32


Var hör du Ff?

f

Skriv orden.

12 Skriv en berättelse om hunden Fido. Skriv tillsammans med en kompis i klassen. 23

51104331.1.1_Inlaga.indd 23

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Vem har en val?

Vem har en apa?

Vem har en fluff?

Var är Fido?

13 Skriv en berättelse om två fluffar som blir kompisar.

24

51104331.1.1_Inlaga.indd 24

2021-05-31 13:32


Kapitel 8 1

1

Jag ser en lo.

Hur många ljud hör du?

II

25

51104331.1.1_Inlaga.indd 25

2021-05-31 13:32


lo

lök

lås

lampa

fluga

lejon

val

Skriv orden.

14 Skriv en lista på dina favoritdjur. Rita till. 26

51104331.1.1_Inlaga.indd 26

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 8 igen. Jag har läst.  Skriv orden på rätt plats. djur

skogen

katt

tofsar

lo

långa

Här är en

.

Lon är en slags

.

Lo kallas också lodjur. Den har  och

ben, stora tassar   på öronen.

Lon har bra syn och hörsel och ett bra luktsinne. Lon jagar rådjur och andra  Lodjuret trivs i

. .

15 Skriv fakta om lodjuret. Rita till din text.

27

51104331.1.1_Inlaga.indd 27

2021-05-31 13:32


Kapitel 9 Amina har en fin orm.

1

1

Hur många ljud hör du?

III

28

51104331.1.1_Inlaga.indd 28

2021-05-31 13:32


morot

sko

ost

orm

bok

ko

fotboll

Skriv orden.

16 Rita en orm med alla bokstäver du kan. 29

51104331.1.1_Inlaga.indd 29

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 9 igen. Jag har läst. Rätt eller fel? Amina har en orm. rätt

fel

Joar har också en orm. rätt

fel

Amina är arg. rätt

fel

Joar är glad. rätt

fel

Mimmi pratar med barnen. rätt

fel

Skriv om bilden.

Skriv fakta om en orm. 1. En orm är lång och smal. 2. 3. 17 Skriv en faktatext med dina meningar om ormen. Rita en faktabild till din text.

30

51104331.1.1_Inlaga.indd 30

2021-05-31 13:32


1

Mimmi har en noshörning.

2

1

Hur många ljud hör du?

IIII

31

51104331.1.1_Inlaga.indd 31

2021-05-31 13:32


Skriv orden med små bokstäver. NOS

NÄSA

MUN

MÅNE

NIO NOSHÖRNING NYCKELPIGA

näsa

noshörning

nio

nyckelpiga

nyckel

mun

nos måne

18 Skriv en mening med något av orden. Rita till. 32

51104331.1.1_Inlaga.indd 32

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Skriv orden på rätt plats. horn

rädda

Afrika

noshörning

Här är en  . Det är en trubbnoshörning. Den lever i

och betar gräs.

Förr i tiden fanns det massor med noshörningar. Men en del jagar noshörningar och tar deras

.

Det är förbjudet. Det kallas tjuvjakt. Många människor jobbar med att  noshörningen. Därför finns det fler noshörningar i Afrika nu.

19 Skriv hur du kan göra om du vill veta mer om noshörningar.

33

51104331.1.1_Inlaga.indd 33

2021-05-31 13:32


Kapitel 10 1 2

1

Björn har en björn.

Hur många ljud hör du?

IIIII

34

51104331.1.1_Inlaga.indd 34

2021-05-31 13:32


bi

björn

bok

stubbe

buss

banan

ubåt

bagare

boll

Skriv orden.

20 Skriv en saga om en björn som får en kompis i skogen. 35

51104331.1.1_Inlaga.indd 35

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 10 igen. Jag har läst.  Rätt eller fel? Björnar Björnar lever i skogen.

rätt

fel

Björnar äter blåbär.

rätt

fel

Björnar äter älgar.

rätt

fel

Björnar läser bra.

rätt

fel

Det finns björnar i Sverige.

rätt

fel

Vad gör björnen på vintern?

Skriv faktameningar om björnen. 1. En björn lever i skogen. 2. 3. 4. 5. 21 Skriv en faktatext med dina meningar om björnen. Rita en faktabild till din text.

36

51104331.1.1_Inlaga.indd 36

2021-05-31 13:32


Kapitel 11 Dina och en hund.

1

1

Fyll i orden.

37

51104331.1.1_Inlaga.indd 37

2021-05-31 13:32


nyckel

cirkel

choklad

cykel

cirkus

clown

citron

chihuahua

Läs och rita.

Här är en citron.

Här är en blå cykel.

Här är en gul nyckel.

Här en clown och en cirkus.

22 Skriv fler meningar med här, och, en, ett och rita till. 38

51104331.1.1_Inlaga.indd 38

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Rätt eller fel? Det finns en prickig hund på bilden.

rätt

fel

Det ligger en hund under en annan.

rätt

fel

En hund sitter.

rätt

fel

Tre hundar sitter ner.

rätt

fel

En liten hund ligger på en stor hund.

rätt

fel

Den prickiga hunden står bakom den stora hunden.

rätt

fel

Vilken ras är den minsta hunden?

Vad tänker hundarna på? Skriv i tankebubblorna.

23 Skriv ett äventyr om en liten hund som springer bort men som sen hittar hem igen.

39

51104331.1.1_Inlaga.indd 39

2021-05-31 13:32


Majk och Sam tycker om djur.

elefant

tvättbjörn

lo

jaguar

Rita djur du tycker om.

räv

Skriv vad dina djur heter.

24 Rita och skriv om andra saker du tycker om. 40

51104331.1.1_Inlaga.indd 40

2021-05-31 13:32


Vi kan många bokstäver nu.

Vilka bokstäver kan du nu?

A B CD GH I J OPQR WX Y Z

E K S Å

a i q y

e f g h mn o p u v w x ö

b j r z

c k s å

d l t ä

F L MN TUV ÄÖ

25 Kan du alfabetet utantill? Skriv så många bokstäver du kan. 41

51104331.1.1_Inlaga.indd 41

2021-05-31 13:32


Kapitel 12 1 2

2

Max har en dromedar.

1

Skriv Dd.

romedar

ator

elfin

eg

rake

rake

ykare

örr

42

51104331.1.1_Inlaga.indd 42

2021-05-31 13:32


Hur många ljud hör du?

IIIII

drake dator delfin dörr dykare deg dromedar

26 Rita två olika slags drakar. 43

51104331.1.1_Inlaga.indd 43

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 12 igen. Jag har läst.  Vilka ord saknas? Här är en

.

Dromedaren klarar värme bra. Den klarar sig utan

i två veckor.

När den får dricka kan den dricka 100 liter på en gång. Dromedarens

kallas kalv.

Rätt eller fel? rätt

fel

En dromedar måste ha vatten varje dag. rätt

fel

En dromedar klarar värme bra.

rätt

fel

En dromedar har två pucklar.

rätt

fel

Dromedaren lever där det är kallt.

rätt

fel

Dromedarens unge kallas kalv.

27 Skriv en egen faktatext om dromedaren. Skriv en rubrik. Använd orden: värme

vatten

100 liter

kalv

Rita en faktabild.

44

51104331.1.1_Inlaga.indd 44

2021-05-31 13:32


Kapitel 13 1

2

Här är klassens koala.

1

2

Skriv Kk.

oala

am

att

a

a

o

ro

locka

fis

odil

45

51104331.1.1_Inlaga.indd 45

2021-05-31 13:32


Hur många ljud hör du?

IIIII

Dra streck. koala

kam

katt

kaka

ko

klocka

krokodil

fisk

28 Skriv ord på Kk. Rita till dina ord. 46

51104331.1.1_Inlaga.indd 46

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 13 igen. Jag har läst.

Vilka ord saknas? Hela klassen är på

.

Majk och Sam har hand om

.

Koalan är hela klassens maskot. Man kan

den om man är glad.

Man kan krama den om man är

.

Skriv tre meningar om bilden. Kom ihåg stor bokstav och punkt.

29 Fortsätt berättelsen.

Utflykt med kl�s�e� En gång g�orde jag en utflykt med min klass.

47

51104331.1.1_Inlaga.indd 47

2021-05-31 13:32


Kapitel 14 1

Jag ser en mullvad!

2

1

Hur många ljud hör du?

IIII

48

51104331.1.1_Inlaga.indd 48

2021-05-31 13:32


a

Hjälp mullvaden att hitta daggmasken. Följ alfabetet.

b c d e f g h i j k l m n o p q r

mål

morot

myra

mask

s t u v

mullvad

mur

mus

w x y z å ä

30 Skriv hela alfabetet.

ö 49

51104331.1.1_Inlaga.indd 49

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Rita bilder som passar till texten. Mullvad Här är en mullvad. Mullvaden är bra på att gräva. Den gräver i jorden och letar efter maskar.

Mullvaden äter massor med mask, men även andra smådjur.

När den har grävt puttar mullvaden upp jorden. Då blir det stora jordhögar.

31 Skriv en saga om en mullvad som måste fly.

50

51104331.1.1_Inlaga.indd 50

2021-05-31 13:32


Kapitel 15 1 2

Elefanten är stor!

3 1

Hur många ljud hör du?

IIIIIII

51

51104331.1.1_Inlaga.indd 51

2021-05-31 13:32


Var hör du Ee?

eld

ren

ett

brev

ek

ekorre

elefant

32 Rita en elefant. Skriv en faktamening om din elefant. 52

51104331.1.1_Inlaga.indd 52

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 15 igen. Jag har läst.  Skriv fakta om elefanten. Skriv under varje rubrik. Det största djuret på land

Föda

Snabeln – bra till mycket

33 Skriv en lista med djur som är stora. Rita till din lista.

53

51104331.1.1_Inlaga.indd 53

2021-05-31 13:32


Kapitel 16

Läs texten på sidan 62. Vilka ord saknas? skor vatten snö fina

Det är

ute.

Majk har nya Nya

. skor.

De är bra och tål

.

Läs och rita.

vatten

snö

skor

54

51104331.1.1_Inlaga.indd 54

2021-05-31 13:32


Skriv en text till varje bild.

34 Skriv och berätta vad du tycker om att göra när det är snö. 55

51104331.1.1_Inlaga.indd 55

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Olle har en flodhäst med sig. Han ska visa den för klassen. Han har bråttom och ställer sina skor ovanpå Majks skor. På Majks nya fina skor! Majk blir arg när hon ser det. – Det är min plats Olle! Mina skor blir fula och smutsiga! Vad händer? Hitta på ett eget slut.

35 Skriv fem faktameningar om flodhästen. Rita till din faktatext.

56

51104331.1.1_Inlaga.indd 56

2021-05-31 13:32


Kapitel 17 Jag ser en gam!

1

2

1

Hur många ljud hör du?

III

57

51104331.1.1_Inlaga.indd 57

2021-05-31 13:32


Ringa in alla Gg.

gul

gran

godis

glass

gris

gam

groda

grön

36 Rita en groda, en prins och en prinsessa. Skriv en saga till dina bilder. 58

51104331.1.1_Inlaga.indd 58

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 17 igen. Jag har läst.  Vilka ord saknas? Gam Gamar är asätare. Det äter som redan är döda. Gamar finns i varma

och gör

stor nytta när de städar upp alla

djur.

Gamar har inga

på huvudet

och halsen. På så sätt smutsar de inte ner sina fjädrar när de

.

Rätt eller fel? Gamar äter döda växter.

rätt

fel

Gamar kallas asätare.

rätt

fel

As är döda djur.

rätt

fel

Gamar har fina fjädrar över hela kroppen.

rätt

fel

37 Läs om gamar på ne.se/junior Finns det gamar i Sverige?

59

51104331.1.1_Inlaga.indd 59

2021-05-31 13:32


Kapitel 18 Vera har en jaguar.

1 2 1

Var hör du Jj?

j

60

51104331.1.1_Inlaga.indd 60

2021-05-31 13:32


Skriv orden.

jaguar julgran haj lejon jägare jordgubbe

38 Skriv 3 ord med Jj. Skriv meningar med orden. 61

51104331.1.1_Inlaga.indd 61

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 18 igen. Jag har läst.

Vad händer?

Hur går det?

Hur slutar det?

39 Skriv faktameningar om jaguaren. Rita en bild som passar.

62

51104331.1.1_Inlaga.indd 62

2021-05-31 13:32


Kapitel 19 1 2

En röd räv. 1

Hur många ljud hör du?

III

63

51104331.1.1_Inlaga.indd 63

2021-05-31 13:32


Vilka ord passar till bilden?

sol

nos

bil

räv

snö

ros

Skriv ord som passar. Här är en  Räven har en  Jag ser en gul

. . .

40 Skriv ord med Rr. 64

51104331.1.1_Inlaga.indd 64

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 19 igen. Jag har läst.

Rödräv Beskriv rävens utseende.

Berätta vad en räv äter.

41 Skriv om räven på bilden. Var har räven varit? Vart ska räven? Vad ska räven göra?

65

51104331.1.1_Inlaga.indd 65

2021-05-31 13:32


Kapitel 20 Vera har en papegoja.

1 2

1 2

Skriv orden.

a

s

ik

egoja

anda

strum

a

unkt

a

olis

elsin

66

51104331.1.1_Inlaga.indd 66

2021-05-31 13:32


Dra streck. papegoja

spik

polis

apelsin

punkt

panda

strumpa

punkt strumpa papegoja spik panda polis apelsin

42 Skriv meningar med tre av orden. Kom ihåg stor bokstav och punkt. Rita till dina meningar. 67

51104331.1.1_Inlaga.indd 67

2021-05-31 13:32


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 20 igen. Jag har läst.

Vart är Majk och Sam på väg, tror du?

Vilken årstid är det?

Vad pratar Majk och Sam om?

43 Berätta om en årstid du tycker om och vad du brukar göra då.

68

51104331.1.1_Inlaga.indd 68

2021-05-31 13:32


Kapitel 21 Filip har en utter.

1

1

Hur många ljud hör du?

IIIII

69

51104331.1.1_Inlaga.indd 69

2021-05-31 13:32


Skriv orden.

b

u

e

utter bur

t

b

r

u

g

å

u

r

t

t

u

g

a

s

u

t

u

a

d

l

u

h

u

s

m

n

l

h

n

d

u

undulat uggla

hus ubåt hund mus

44 Vilka ord rimmar på lus? Skriv orden. Skriv en mening med orden. 70

51104331.1.1_Inlaga.indd 70

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 21 igen. Jag har läst.  Stödord rovdjur fisk fåglar, grodor och kräftor simma

Skriv en faktatext om uttern. Alla stödord ska vara med i din text.

bo

Utter

45 Uttern har ibland ett visslande ljud. Beskriv hur man gör när man visslar.

71

51104331.1.1_Inlaga.indd 71

2021-05-31 13:33


Kapitel 22 4

5 1

Dalia har en älg.

2 2

3

3 1

Skriv orden.

g

h g o

p p

f j

72

51104331.1.1_Inlaga.indd 72

2021-05-31 13:33


Skriv Ää. Dra streck till rätt bild. lg

r

v

fj

der

h

st

s

l

pple

p

ron

gg

päron

ägg

räv

häst

fjäder

äpple

säl

älg

46 Skriv en mening om en älg. Rita till. 73

51104331.1.1_Inlaga.indd 73

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 22 igen. Jag har läst.

Sätt kryss för det som stämmer. Älgen Ungen kallas kalv. Hanen kallas tjur. Honan kallas ko. Älgen äter växter och maskar. Älgen äter skott från olika träd. När det är vår är det älgjakt i Sverige. När kalven är stor kan den väga 700 kilo. 47 Skriv tre meningar om älgen som är fel och lite tokiga. Rita till.

74

51104331.1.1_Inlaga.indd 74

2021-05-31 13:33


Kapitel 23 Emma har en zebra.

1

1

Skriv Zz.

pi

a

oo

ja

ebra

ka

oo

75

51104331.1.1_Inlaga.indd 75

2021-05-31 13:33


Dra streck. pizza

zoo

zebra

jazz

kazoo

zoo jazz kazoo pizza zebra

48 Skriv meningar med tre av orden. 76

51104331.1.1_Inlaga.indd 76

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 23 igen. Jag har läst.

Vilka ord saknas? Zebror trivs bra tillsammans med

.

Zebror och strutsar kan Strutsarna spanar efter

varandra. .

Strutsarna har bra syn. Zebrorna har bra luktsinne och Tillsammans kan de upptäcka och

. för faror.

49 Randig som en zebra. Vig som en katt. Smutsig som en gris. Skriv fler liknelser med djur. Rita till.

77

51104331.1.1_Inlaga.indd 77

2021-05-31 13:33


Kapitel 24 2

Frans har en tvättbjörn.

1 1 2

Skriv Tt.

vättbjörn

åg

os

ha

årta

iger

roll

juv

78

51104331.1.1_Inlaga.indd 78

2021-05-31 13:33


Dra streck. Frans har en tvättbjörn. Majk har en tiger. Sam äter tårta. Mimmi ser en tjuv. Emma har en fin hatt.

Skriv hela alfabetet.

A

a

50 Träna på att skriva hela alfabetet flera gånger. 79

51104331.1.1_Inlaga.indd 79

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 24 igen. Jag har läst.

Vad har hänt? Beskriv bilden med hjälp av orden. glas

trasig

tjuvar

polis

51 Skriv en berättelse om en tjuv och en polis. Vad händer? Hur går det? Hur slutar det?

80

51104331.1.1_Inlaga.indd 80

2021-05-31 13:33


Kapitel 25 2

Sam läser om en havsörn.

3 1 2

3 1

Skriv orden.

81

51104331.1.1_Inlaga.indd 81

2021-05-31 13:33


Skriv rätt siffra vid bilden. 1 Sam och Majk har skrivit en saga. 2 Sagan handlar om en tvättbjörn. 3 Farmor lyssnar när Majk läser. 4 Sam visar en bok. Det är en bok om en örn. 5 Sam har många böcker om djur.

52 Skriv namnet på en bok du tycker om. Rita något från boken. 82

51104331.1.1_Inlaga.indd 82

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 25 igen. Jag har läst.  Skriv en faktatext om havsörnen. Alla stödorden ska vara med i din text. havsörn bo

rovfågel grenar och kvistar

fisk ägg

53 Skriv en lista på olika rovfåglar som finns i Sverige.

83

51104331.1.1_Inlaga.indd 83

2021-05-31 13:33


Kapitel 26

Skriv djuren.

Välj tre djur och rita dem i rutorna. Skriv en mening om varje djur.

84

51104331.1.1_Inlaga.indd 84

2021-05-31 13:33


Para ihop meningarna med rätt djur. Du kan dra streck till flera djur.

En del djur har ett skelett. En del djur har inget skelett.

En del djur andas med gälar. En del djur andas med lungor.

En del djur föder fram sina ungar. En del djur lägger ägg.

En del djur ringlar fram på marken. En del djur kan flyga.

Samtala med en kompis. Har ni parat ihop på samma sätt? 85

51104331.1.1_Inlaga.indd 85

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

gam

apa

koala

hamster

mullvad

val

orm

zebra

elefant

björn

tvättbjörn

papegoja

c h

i

h u a h u a

54 Tillverka ett eget korsord.

86

51104331.1.1_Inlaga.indd 86

2021-05-31 13:33


Kapitel 27

1

1

Wow! Vilken stor wahoo!

Färglägg alla rutor med W. F V X O P R E S D Z Q I

J Ö C M R N Å

D C L Ö V U A V X Y T S A B K F Y C K S W U L K N M C V W Y L B D N M F W B E L W L H V X K W H W A S S U D W K F R R U W L

L

L W K D S W Q F U W G D K

T U R E W K W O L E R T W U W L K H U Y U I

I

R W B N M L O U O W Ä Ö L K G

B S M T V Y E O V R Z X C I Q Å J

S K 87

51104331.1.1_Inlaga.indd 87

2021-05-31 13:33


Skriv namn. Wille

William

Wiktor

Wendela

Wilow

Wilma

Walid

Läs och rita. 1 2 3 4 5

Rita prickar. Rita hjärtan. Rita stjärnor. Rita cirklar. Färglägg allt som är vitt. 2

3

1

4

55 Rita en wahoo och skriv en faktamening. 88

51104331.1.1_Inlaga.indd 88

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 27 igen. Jag har läst.

Skriv talen på rätt ställe. 75

80

2 och en halv

meter.

En wahoo kan bli En wahoo kan väga En wahoo kan simma i

kilo. kilometer i timmen.

Skriv en fråga om wahoon där svaret är bläckfisk.

56 Skriv tre faktameningar om en fisk som finns i Sverige. Rita en faktabild till din text.

89

51104331.1.1_Inlaga.indd 89

2021-05-31 13:33


Kapitel 28 2

1

2

1

Sam ser en xenosaurus.

Skriv Xx och dra streck till rätt bild. enosaurus

bli

t

sa

y

ke

ta

i

se

a

la

90

51104331.1.1_Inlaga.indd 90

2021-05-31 13:33


Skriv orden.

blixt

taxi

sax

lax boxare kex sex yxa xenosaurus

57 Skriv tre meningar med X-orden. 91

51104331.1.1_Inlaga.indd 91

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Skriv fyra meningar som passar till bilden.

58 Berätta om ett gosedjur som du tycker om.

92

51104331.1.1_Inlaga.indd 92

2021-05-31 13:33


Kapitel 29 1

Vi fångade yngel. 1

2

2

Skriv orden med små bokstäver. YNGEL

BYXOR

YXA

CYKEL

KYRKA PARAPLY

93

51104331.1.1_Inlaga.indd 93

2021-05-31 13:33


Skriv rätt siffra vid bilden. 1 Idag är klassen i skogen. 2 De ska fånga grodyngel. 3 Majk har en håv. 4 De fångar tio yngel.

Skriv en ny mening till varje bild. 1 2 3 4

59 Skriv en saga om en groda. 94

51104331.1.1_Inlaga.indd 94

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 29 igen. Jag har läst.  Grodans livscykel

Skriv meningar till bilderna. 1 2 3 4 5 60 Skriv faktameningar om grodan. Var trivs den? Vad äter den? Vad gör den på vintern?

95

51104331.1.1_Inlaga.indd 95

2021-05-31 13:33


Kapitel 30

4

1

2

3

Björn har en ål.

2

1

Skriv å och dra streck till rätt bild. l

t

rta

tv

tta

r

tta

m

l

m

ne

b

t

96

51104331.1.1_Inlaga.indd 96

2021-05-31 13:33


Skriv orden med små bokstäver. ÅTTA

ÅL

RÅTTA

TVÅ

MÅNE

BÅT

TÅRTA

MÅL

Skriv orden på rätt plats. hal

fisk

ål

orm

Ål Här är en

.

Ålen ser ut som en är en

men .

Ålen är lång, smal och

.

61 Skriv fakta om ålen. 97

51104331.1.1_Inlaga.indd 97

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 30 igen. Jag har läst.

Svara på frågorna. 1 Vilken lektion har klassen? 2 Vad ska klassen göra? 3 Vad händer? 4 Hur slutar det? 62 Rita en skattkarta som föreställer din skolgård. Göm en skatt. Sätt ett kryss var skatten är gömd. Kan en kompis hitta skatten?

98

51104331.1.1_Inlaga.indd 98

2021-05-31 13:33


Kapitel 31 Majk har bakat en quokka.

1

1

2

Färglägg alla rutor med Qq. x

z

y

x

y

x

y

y q Q q z

x

y

z

z

x

y

z

y

x

z

y

z

x

y Q y

z

x Q y

z

x

y

z

x

y

x

y

y

x

y

z q z

z

x

z

y q x

z

z

y

y

x

x

z

x

z

x

y q x

y

y

x

z Q z

x

y

x

z

y

z

y

z

x

y

z q y

x

z q y q x

z

x

y

y

x

y

x

z

y

z

x

x Q z

y

y

x

z

x

z

y

z

x

y

z

y

z

z

x Q q Q x q z

y

x

z

y

x

x Q x

63 Hitta på tre låtsasord på Qq. Förklara dem för en kompis. 99

51104331.1.1_Inlaga.indd 99

2021-05-31 13:33


Skriv namn. Qasim

Qvintus

Quinn

Quentin

Queen

Quang

Skriv orden på rätt plats. kängurun mindre quokka Australien

Quokka Här är en

.

Den lever i

.

Quokkan är släkt med  Fast quokkan är mycket

. .

100

51104331.1.1_Inlaga.indd 100

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Läs kapitel 31 igen. Jag har läst.  Svara på frågorna. 1 Var bor quokkan? 2 Hur ser den ut? 3 Hur mycket väger quokkan? 4 Vad äter den? 5 Vad tycker du om quokkan? 64 Skriv tre faktameningar om ett djur som lever i Australien.

101

51104331.1.1_Inlaga.indd 101

2021-05-31 13:33


Kapitel 32

Klassen har skrivit 1-2-3-dikter om känslor.

Glad Solen skiner Jag blir varm

Blyg Tittar ner Vill gömma mig

Arg Jag kokar Du är orättvis

Förvånad Blir glad Du kom hit

Ledsen Ögonen blundar Du är död

102

51104331.1.1_Inlaga.indd 102

2021-05-31 13:33


Skriv egna 1-2-3-dikter om känslor. Glad

Ledsen

Arg

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Blyg

Förvånad

En känsla

En känsla

En känsla

En känsla

65 Skriv dikterna. Rita mönster och bilder som passar till. 103

51104331.1.1_Inlaga.indd 103

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Majk har skrivit en dikt, en femrading.

Skriv egna femradingar om känslor.

1 Jag är glad 2

Jag är glad Solen skiner Så många djur Ett på varje bokstav Jag är glad

En känsla Varför känslan?

3 4 5

1 2

Samma rad som första

En känsla Varför känslan?

3 4 5

Samma rad som första

66 Skriv dikterna. Rita mönster och bilder som passar till.

104

51104331.1.1_Inlaga.indd 104

2021-05-31 13:33


Klassen har varit på skolresa. I vilken ordning hände detta?

Kapitel 33

Skriv till bilderna. 1 2 3 4 105

51104331.1.1_Inlaga.indd 105

2021-05-31 13:33


Hitta på en klassresa. Du får åka vart du vill! Rita till. Hur börjar det?

Vad händer?

Hur går det?

Hur slutar det?

67 Skriv hela din berättelse. 106

51104331.1.1_Inlaga.indd 106

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Fortsätt berättelsen. Skriv kort under varje rubrik. Fido är borta Vart tog Fido vägen? Det gamla kopplet gick sönder. Typiskt! Vi skulle köpt ett nytt. Hur ska jag hitta Fido här? Det är så mycket människor.

Vad händer?

Hur går det?

Hur slutar det?

68 Skriv klart din berättelse. Skriv med din finaste handstil. Illustrera din berättelse.

107

51104331.1.1_Inlaga.indd 107

2021-05-31 13:33


Kapitel 34

Använd stödorden och skriv vad en katt behöver.

matskål vattenskål ett hem

torrfoder kattsand

låda klotång

spade borste

vatten kärlek

respekt

Vad en katt behöver

Mat:

Toalåda:

69 Berätta om ett djur som dog. 108

51104331.1.1_Inlaga.indd 108

2021-05-31 13:33


Skriv din text. Rita en bild som passar till din text. Vad en katt behöver

70 Skriv en 1-2-3-dikt om ett djur. 109

51104331.1.1_Inlaga.indd 109

2021-05-31 13:33


EXTRA UPPDRAG

Skriv fakta om ett djur.

Utseende:

Föda:

Mitt djur:

Fortplantning:

Miljö:

Utseende = Hur ser djuret ut? Föda = Vad äter djuret? Miljö = Var lever djuret? Fortplantning = Hur får djuret ungar? 71 Skriv din text. Skriv rubrikerna. Illustrera din text.

110

51104331.1.1_Inlaga.indd 110

2021-05-31 13:33


Kapitel 35

Vilket djur är jag? A–Ö – Sökläs i läseboken om du glömt. Jag kan klättra bra. Jag går i ide. Jag är en väldigt liten hund. Jag har en puckel. Jag har en snabel. Jag är ett farligt djur i Afrika. Jag städar i naturen. Jag har min mat i kinderna. Jag gillar sälar och is. Jag är ett snabbt kattdjur. Jag älskar eukalyptusblad. Jag är ett kattdjur med tofsar på öronen. Jag gräver fina gångar i jorden. Jag har ett horn på nosen. Jag slingrar mig fram. 111

51104331.1.1_Inlaga.indd 111

2021-05-31 13:33


Jag kan härma människor.  Jag ser ut som en liten känguru.  Jag gillar att smyga och jaga smådjur.  Jag har mitt hus på ryggen.  Det ser ut som om jag tvättar min mat.  Jag gillar att simma och jaga fisk. Jag är världens största djur.  Jag är en riktigt snabb fisk.  Jag är en slags ödla.  Jag är en grodbebis.  Jag är randig och ser ut som en häst.  Jag ser faktiskt ut som en orm.  Jag är ett stort djur med horn.  Jag kan sväva högt uppe i luften.  72 Rita så många djur du kan från listan och skriv djurens namn. 112

51104331.1.1_Inlaga.indd 112

2021-05-31 13:33LÄS MED MAJK OCH SAM Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för förskoleklass och åk 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Vi får följa vännerna Majk och Sam i vått och torrt genom en realistisk, underfundig och humoristisk berättelse. Högläsningen ger många möjligheter till ett utökat textarbete, som till exempel att starta en egen djurklubb. Hur designar man en arbetsbok så att den passar alla elever? Arbetsboken för årskurs 1, Klassens djurklubb, fokuserar på skrivandet istället för bokstavsinlärning och är direkt kopplad till högläsningsboken och läseboken Klassens djurklubb. På en del sidor finns hjärt-uppgifter för mer träning. Till varje kapitel hör ett extra uppdrag för de elever som har knäckt läskoden och behöver större utmaningar.

Klassens djurklubb:

Högläsningsbok

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö

Läsebok Arbetsbok

Lärarhandledning inkl. digitalt lärarstöd

Materialet stämmer väl överens med Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket!” för förskoleklass, och med Skolverkets bedömningsstöd och de reviderade kursplanerna i svenska.

ISBN 9789151104331

9 789151 104331

51104331.1.1_Omslag.indd Alla sidor

2021-05-31 13:31


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.