9789151101149

Page 1

Mitt i SPRÅKET A

Mitt i SPRÅKET A

Mitt i SPRÅKET

Mitt i språket är ett basläromedel i svenska som andraspråk 1–3 som trycker på vikten av gemensamma läsupplevelser, strukturerade samtal, repetitioner över tid och att alla språk är språk för lärande.

A

Läromedlet riktar sig till undervisning i det flerspråkiga klassrummet och lyfter elevernas flerspråkighet och erfarenheter samt musiken som resurser för att arbeta med språket. Mitt i språket A Arbetsbok består av nio delar med fem kapitel i varje del. I varje kapitel finns uppgifter som är direkt kopplade till texterna och sångerna i läseboken. I arbetsboken tränar eleverna sig på att befästa bokstäver, ord, begrepp, uttryck, och språkliga strukturer. Det finns också läs- och skrivrelaterade uppgifter med fokus på läsförståelse och på att förstå instruktioner. Uppgifterna går att arbeta med enskilt likväl som i par, eller användas som utgångspunkt för gemensamma genomgångar. I Mitt i språket A ingår:

Läsebok med texter och sånger indelade i nio delar med fem kapitel i varje del.

Arbetsbok med uppgifter kopplade till texterna och sångerna i läseboken.

Lärarpaket med tryckt lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

Arbetsbok ISBN 9789151101149

9 789151 101149

51101149.1.1_Omslag.indd 1,3

Anna Jeppsson Sanny Thor

2020-01-20 08:25Hej! I den här arbetsboken övar du på det som du har läst i texterna om Abdi, Ina, Noa och Rana. Du kommer att få läsa, skriva och träna på ord och meningar. Du kommer också att få rita, färglägga och lösa kluriga ordgömmor och ordflätor. Hoppas att du tycker om att arbeta med uppgifterna i arbetsboken! Lycka till! Anna (som har skrivit) och Sanny (som har ritat alla bilder)

Innehåll Del 1 HÄR ÄR VI

Del 2 VÄNNER

Del 3 I SKOLAN

1 Abdi, Ina, Noa och Rana ��� 4

1 Jag vill leka ��������������������������� 15

1 Läsa med Nala �����������26

2 På väg ��������������������������������� 6

2 Vi bygger ������������������������������ 17

2 Dagar ��������������������������29

3 Ett pass ������������������������������� 8

3 Vi gräver en grop ���������������� 20

3 I matsalen �������������������32

4 En familj �����������������������������10

4 Vi går till skolan ������������������ 22

4 En väska ���������������������34

5

5

5

Här är jag �������������������13

Del 4 I STADEN

Min bästa vän �������������� 24

Del 5 DJUR

Lära mig mer ������36

Del 6 KÄNSLOR

1 Åka buss ��������������������������� 38

1 Abdi vill ha en katt ������������� 51

1 Hur mår du? ����������������64

2 Ett torg ������������������������������41

2 Rita djur ������������������������������� 54

2 Att vara rädd �������������66

3 En karta ���������������������������� 43

3 Valpen Polly ������������������������ 56

3 Arg, argare, argast ����68

4 En pizza ���������������������������� 46

4 Ett fågelbo ��������������������������� 58

4 Hemma hos Noa �������70

5

5

5

I staden där vi bor ���� 48

Del 7 ÄVENTYR

Köpa ett djur ����������������� 61

Del 8 MILJÖ

Alla känslor ���������72

Del 9 VI VILL HA FEST

1 En utflykt med klassen ��� 75

1 Året runt ������������������������������ 88

1 Planera en fest ��������� 102

2 Komma i tid ���������������������� 78

2 Panta flaskor ������������������������ 91

2 Mycket att göra ������ 104

3 I skogen ���������������������������� 80

3 Tia, Tom och komposten ��� 94

3 Ännu mer att göra ��� 106

4 Det nappar ����������������������� 83

4 Tänk på miljön �������������������� 97

4 Festen ����������������������� 108

5

5

5

51101149.1.1_Inlaga.indd 3

På väg ����������������������� 86

Hör våra ord ���������������100

Dansa, dansa ����� 111

2020-01-16 12:06


1

HÄR ÄR VI Abdi, Ina, Noa och Rana

Vem är det? Läs och dra streck till rätt bild.

Det är Rana. Det är Abdi. Det är Ina. Det är Noa. Det är jag.

Hur låter det? Dra streck till rätt pratbubbla.

Rrr

Mmm

Ii i

Aaa

Ss s

4

51101149.1.1_Inlaga.indd 4

2020-01-16 12:06


Vad är det? Läs och skriv rätt siffra. 1 Det är en mus. 2 Det är en orm. 3 Det är en mobil. 4 Det är en bil. 5 Det är en glass.

Hur många ljud hör du i orden? Måla en ruta för varje ljud. Skriv ordet.

5

51101149.1.1_Inlaga.indd 5

2020-01-16 12:06


På väg

2

En eller ett? Ringa in rätt ord.

en ett

katt

en ett

klocka

en ett

tåg

en ett

hus

en ett

cykel

en ett

väska

en ett

träd

en ett

hund

Vad ser du på bilden? Ringa in. Ta hjälp av sidorna 6–7 i läseboken.

en boll en katt

Rana

en hund en bil ett träd

en cykel en väska en orm

en bok

ett tåg

6

51101149.1.1_Inlaga.indd 6

2020-01-16 12:06


Var är katten? Läs och dra streck till rätt bild. Katten är på väskan.

Katten är framför väskan.

Katten är i väskan.

Katten är under väskan.

Katten är bakom väskan.

Katten är bredvid väskan.

Vilken mening stämmer? Läs och sätt kryss.

Rana står.

Katten står.

Abdi står.

Rana går.

Katten går.

Abdi går.

Rana sover.

Katten sover.

Abdi sover.

7

51101149.1.1_Inlaga.indd 7

2020-01-16 12:06


Ett pass

3

Det är jag! Rita ditt ansikte och skriv ditt namn.

PASS PASSPORT PASSEPORT

Här är min bild!

Namn/name

Här är mitt namn!

Min eller mitt? Läs och skriv ordet. Jag har ett pass. Det är ______ pass.

min mitt

Jag har en bild. Det är ______ bild. Abdi

Jag har ett namn. Det är ______ namn. Jag har en katt. Det är ______ katt. Jag har en mamma. Det är ______ mamma.

8

51101149.1.1_Inlaga.indd 8

2020-01-16 12:06


Vem säger vad? Läs och skriv siffran under rätt bild. Ta hjälp av sidan 9 i läseboken.

1 – Hej, Rana! 2 – Här är mitt pass. 3 – Här är mitt namn. 4 – Här är en bild. 5 – Det är jag. 6 – Fin bild!

P eller B? Ringa in de ord som låter P i början med blå penna och de som börjar på B med röd penna.

Bokstaven Aa Läs, ringa in och räkna alla Aa. – Hej! Jag heter Rana. – Hej, Rana! Jag heter Abdi. – Titta, Abdi! Här är mitt pass. Hur många Aa hittade du? Jag hittade ________ .

9

51101149.1.2_Inlaga.indd 9

2021-02-11 14:48


4

En familj

Familj Läs och dra streck till rätt bild.

Här är min bror, säger Ina. Här är min farfar, säger Noa. Här är min pappa, säger Rana. Här är min mormor, säger Ina. Här är min mamma, säger Abdi. Här är min morfar, säger Abdi. Här är min farmor, säger Rana. Här är min syster, säger Noa.

10

51101149.1.1_Inlaga.indd 10

2020-01-16 12:06


Hur många är de? Skriv rätt antal.

De är _______.

De är _______.

fem två

De är _______.

De är _______.

De är _______.

tre fyra

Vem är här och vem är där? Läs och skriv rätt namn.

Här är ________. Där är __________.

Här är ________. Där är __________.

Här är jag. Där är min _______________.. Här är jag. Där är min _______________.

11

51101149.1.1_Inlaga.indd 11

2020-01-16 12:06


Vad är det? Läs och skriv rätt siffra. 1

Det är en balkong.

2

Det är en trappa. Det är en dörr.

4

3

Det är en nyckel. Det är en familj. Det är ett hus.

5

6

Packa din väska! Ringa in det som du vill ta med dig på en resa. Rita och skriv fler saker.

12

51101149.1.1_Inlaga.indd 12

2020-01-16 12:07


Här är jag

5

Vad är det? Kom ihåg en eller ett. 1 Det är _______________.

hand fot öga

ben arm huvud

1

öra mage mun 2

2 Det är _______________.

3 4

3 Det är _______________. 4 Det är _______________.

5 6

7

5 Det är _______________. 6 Det är _______________. 7 Det är _______________. 8 Det är _______________.

8 9

9 Det är _______________.

Två av varje sort Läs och dra streck till rätt bild. Rana har två händer. Rana har två fötter. Rana har två ben. Rana har två ögon.

13

51101149.1.1_Inlaga.indd 13

2020-01-16 12:07


Vems? Läs och skriv rätt ord.

min din

mina dina

våra

Här är jag. Här är ________ hand.

Där är du. Där är ________ fot.

Här är vi.

Här är ________ händer.

Där är du. Där är ________ fötter. Här är vi.

Här är ________ fötter.

Här är jag. Här är ________ händer.

Vad gör de? Läs och dra streck till rätt verb. Mina fötter …

blinkar

Mina händer … står Dina fötter … går Dina händer … vinkar Våra ögon …

14

51101149.1.2_Inlaga.indd 14

2021-01-18 07:37


VÄNNER Jag vill leka

1

Ja eller nej? Läs och sätt kryss. Ta hjälp av sidorna 14–15 i läseboken.

Abdi vill leka.

Ja

Nej

Ina är hemma.

Ja

Nej

Abdi går till Rana.

Ja

Nej

Rana är hemma.

Ja

Nej

Rana och Ina är hos Noa.

Ja

Nej

Vilket ord är rätt? Läs och dra streck till rätt ord.

Abdi vill leka med

bilar

Rana vill leka med

dockor

Ina vill leka med

dinosaurier

Noa vill leka med

klossar

Jag vill leka med

________________. 15

51101149.1.1_Inlaga.indd 15

2020-01-16 12:07


Vilket skyltfönster passar? Läs och skriv rätt bokstav.

Här kan du klippa dig.

T N

Här kan du äta pizza. Här kan du handla mat. Här kan du äta glass.

D E

Här kan du köpa kläder. Här kan du köpa skor.

S A

Vilket ord blir det? _________________

I trafiken Läs och dra streck till rätt trafikmärke. Där går du över gatan. Där får du cykla. Där måste du stanna. Där får inga bilar får köra. Visar när du kan gå över gatan.

50

51101149.1.1_Inlaga.indd 50

2020-01-16 12:10


OLIKA DJUR

1

Vad gör de?

Abdi vill ha en katt

Ta hjälp av sidan 45 i läseboken.

Abdi ____________ katten. Katten ____________. Mamma ____________. Draken ____________.

nyser klättrar leker spinner flyger klappar

Hunden ____________. Ekorren ____________ på trädstammen.

Hur många djur hittar du? Räkna alla djur som du ser på bilden på sidan 45 i läseboken. Det finns _____ djur på bilden. Vilken färg? Skriv ordet som saknas. Titta på bilden på sidan 45 i läseboken. Katten är ____________. Hunden är ____________. Kråkan är ____________ och ____________. Draken är ____________ och ____________.

51

51101149.1.2_Inlaga.indd 51

2021-01-18 07:40


Vilken katt? Läs och dra streck till rätt bild.

Det är en liten katt. Det är en vit katt. Det är en stor katt. Det är en svart katt. Det är en randig katt.

Kattens delar Skriv ordet. _________

svans morrhår tass nos päls öron

_________ ______________

_________

_________

____________

52

51101149.1.1_Inlaga.indd 52

2020-01-16 12:10


Vilket djur vill de ha? Följ linjen och skriv ordet. Kom ihåg en eller ett. Abdi vill ha _________________. Rana vill ha _________________. Ina vill ha _________________. Noa vill ha _________________.

fiskar hamster kanin hund katt fågel

Nala vill ha _________________. Abdis mamma vill ha _________________.

53

51101149.1.2_Inlaga.indd 53

2021-01-18 07:43


Rita djur

2

Läs och rita En ko som är brun och vit.

En gris som är rosa.

En elefant som har stora öron.

En mus som har en lång svans.

En katt som är svart och vit.

Hitta djuren! Ringa in djuren i ordgömman. å

f

i

s

k

o

ö

u

f

a

g

r

i

s

o

å

å

j

e

k

o

r

r

e

g

e

l

e

f

a

n

t

e

c

k

h

u

n

d

t

l

h

o

r

m k

s

y

k

a

t

t

u w

t

e

i

å

t

r

s

c

t

l

54

51101149.1.1_Inlaga.indd 54

2020-01-16 12:10


Var har du gjort idag? Läs och skriv.

– Jag har _____________.

lekt ritat målat ätit

– Jag har _____________.

– Jag har _____________.

– Jag har _____________.

Vilket är djuret? Läs och skriv. Dra streck till rätt bild. Kom ihåg en eller ett. Den har stora öron och en snabel. Det är ____________________. Den är rosa och har en konstig svans. Det _______________________. Den är brun och vit och äter gräs. __________________________. Den är liten, busig och glad. __________________________.

55

51101149.1.1_Inlaga.indd 55

2020-01-16 12:10


Valpen Polly

3

Vad gör Polly? Skriv ordet som saknas.

leker äter sover

dricker tuggar

Hon ____________ hundmat. Hon ____________ med bollar. Hon ____________ vatten. Hon ____________ på ett ben. Hon ____________ med sin kompis.

Vilket ord ska det vara? Stryk över ordet som är fel. Skriv det rätta ordet (ta hjälp av sidan 48–49 i läseboken) . Polly är en katt. ______________ Polly har brun päls. ______________ Polly är stor. ______________ Polly dricker mjölk. ______________ Polly tuggar på morötter.______________ Polly leker med bilar. ______________

56

51101149.1.2_Inlaga.indd 56

2021-01-18 07:44


Alfabetet Färglägg vokalerna i alfabetet med röd penna och konsonanterna med blå penna.

Hundsaker Skriv vokalerna som saknas. Dra streck till rätt bild. hundb__n h__ndm__t v__ttensk__l k__pp__l h__lsb__nd b__ll k__rg

57

51101149.1.1_Inlaga.indd 57

2020-01-16 12:10


Ett fågelbo

4

Hur många ägg? Läs och skriv rätt bokstav.

Skriv ett F vid ett bo med tre ägg. Skriv ett L vid ett bo med fem ägg Skriv ett E vid ett bo med ett ägg. Skriv ett Å vid ett bo med två ägg. Skriv ett G vid ett bo med fyra ägg. Vilket ord kan du skriva med bokstäverna i rutorna? __________________ Fågelns delar Skriv ordet.

vinge näbb fjäder klo

_________ _________ _________ _________ 58

51101149.1.1_Inlaga.indd 58

2020-01-16 12:10


Vilka djur lägger ägg? Ringa in.

Fågelord Bilda sammansatta ord med ordet fågel och orden i rutan. Skriv det nya ordet. bo

unge

ägg

mat

bur

fågel + _________ = _____________________ fågel + _________ = _____________________ fågel + _________ = _____________________ fågel + _________ = _____________________ fågel + _________ = _____________________ 59

51101149.1.1_Inlaga.indd 59

2020-01-16 12:10


Läs och rita Rita ett träd. Trädet har fyra grenar. På en gren finns ett fågelbo. I boet finns tre fågelägg. På en annan gren sitter en katt. Under trädet ligger en boll. Bredvid trädet står Abdi och Rana.

60

51101149.1.1_Inlaga.indd 60

2020-01-16 12:10


Köpa ett djur

5

Rimord Dra streck mellan de ord som rimmar. katt

hus

hund

bäst

häst

rund

mus

hatt

får

ris

gris

tår

Vad kostar ett djur? Dra streck och sätt kryss.

billigt

dyrt

61

51101149.1.1_Inlaga.indd 61

2020-01-16 12:10


Var finns djuren? Skriv orden under rätt rubrik. apa ko igelkott kråka ekorre noshörning

fisk älg lejon haj får katt

gris räv hund val hamster uggla

i staden

i skogen

på savannen

i havet

hemma (husdjur)

bondgården

Repetera alfabetet Skriv bokstäverna som saknas. Ringa in vokalerna. ___

B

___

K

L

___

U

___

W

D

E

___ O X

Y

___ ___

H

I

___

P

Q

___ ___ ___

___

Å

___

Ö

62

51101149.1.2_Inlaga.indd 62

2021-01-18 07:46


Ordfläta med djur 1

1 4

2 3

2

4 3

5 5

6

N

6

7

7 8 8

9

9 10

10 11

11

orm fågel hund katt häst mus elefant igelkott noshörning gris höna råtta ekorre ödla fisk kanin hare apa hamster

12

13 14

12

13 14

16

15 15 16

17 17

18

18

Vilka ord kan du läsa i de gula rutorna? ___________________________________________ 63

51101149.1.2_Inlaga.indd 63

2021-01-18 07:50


MILJÖ Året runt

1

Vilken årstid är det? Läs och skriv årstiderna. Dra streck till rätt bild. Det blåser och regnar. Bladen på träden har ändrat färg. Det är ____________________. Solen skiner och det är varmt. Humlorna surrar i luften. Det är ____________________. Det är kallt. Snön ligger som ett täcke på marken. Det är ____________________. Snön har smält och det blir varmare. På träden slår små gröna blad ut. Det är ____________________.

Månaderna Numrera månaderna från 1–12.

juni

januari

april

mars

september

augusti

oktober

februari

november

december

juli

maj

88

51101149.1.1_Inlaga.indd 88

2020-01-16 12:11


Året runt Skriv månadens siffra i rätt ruta.

1

Månaderna igen Skriv månaderna i rätt ordning.

januari 1 ______________

5 ______________

9 _______________

2 ______________

6 ______________

10 _______________

3 ______________

7 ______________

11 _______________

4 ______________

8 ______________

12 _______________

89

51101149.1.1_Inlaga.indd 89

2020-01-16 12:11


Stor större störst! Läs och skriv rätt form av ordet.

Rana rullar en ____________ snöboll. Abdi rullar en ____________ snöboll. Ina rullar den största snöbollen.

Mjölken är god, säger Hassan. En kopp te är ____________, säger Karim. Ett glas vatten är ____________, säger Rana

Idag är det kallt. Imorgon blir det ____________. Igår var det den ____________ dagen.

Abdis stövlar är ____________. Ranas stövlar är ____________. Hassans stövlar är de minsta.

På våren är det ____________. På sommaren är det varmare. I juli är det ____________.

90

51101149.1.1_Inlaga.indd 90

2020-01-16 12:11


2

Panta flaskor Laxen är billig i dag.

Kan jag betala med euro?

I affären Stämmer meningarna med bilden? Läs och sätt kryss. Ta hjälp av sidorna 88–89 i läseboken.

Jag vill inte köpa taxen även om den är billig.

Säljer ni tårtor här?

Inga hundar här inne!

Nej, du får gå till bageriet. ...48, 49, 50, 51... Nej, du kan bara betala med kronor.

Hm, vad ska jag äta till middag idag?

Vad heter bebisen?

Han heter Nils.

88

89

Abdi pantar flaskor.

ja

nej

Det är extrapris på bananer.

ja

nej

Bebisen i barnvagnen har blå kläder.

ja

nej

Det finns två kassor.

ja

nej

Noa har en påse med tomma flaskor.

ja

nej

En dam har en katt med sig i affären.

ja

nej

Ina har en börs i handen.

ja

nej

En man tänker på mat.

ja

nej

Motsatsord Läs och dra streck mellan motsatsorden. billig

tom

full

tråkig

hel

stor

liten

dyr

rolig

halv

Skriv fler motsatsord som du kan. _____________________________________________________

91

51101149.1.1_Inlaga.indd 91

2020-01-16 12:11


I affären Skriv varorna på rätt lapp.

lax

äpplen

bullar

tomater

korv

mjölk

fiskpinnar

smör

köttbullar

bananer

kakor

sallad

bröd

grädde

knäckebröd

yoghurt

Frukt och grönt

Mejeri

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Kött och fisk

Bageri

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

92

51101149.1.1_Inlaga.indd 92

2020-01-16 12:11


Panta burkar och flaskor Hur många burkar och flaskor behöver barnen panta? Läs och rita.

Abdi ska köpa en bulle. Han pantar

Rana ska köpa en glass. Hon pantar

Ina ska köpa en banan. Hon pantar

Noa ska köpa en liter mjölk. Han pantar

93

51101149.1.1_Inlaga.indd 93

2020-01-16 12:11


3

Tia, Tom och komposten

Hel och halv Läs och dra streck till rätt bild.

Det är en halv melon.

Det är en hel banan.

Det är en hel pizza.

Det är ett helt äpple.

Det är ett halvt bröd.

Det är en halv gurka.

Det är ett halvt hjärta.

I komposten Ringa in det som du får kasta i en kompost.

94

51101149.1.1_Inlaga.indd 94

2020-01-16 12:11


Vilket ord? Läs och skriv ordet som saknas. Ta hjälp av sidorna 90–93 i läseboken.

Abdi går med sin pappa till __________________. De ska hämta Abdis __________________. Vi slänger matrester i en __________________ . Där slänger vi också i __________________ och vissna __________________. Det bor __________________ där, säger Tia. De gör __________________ bättre, säger Tom. Vi ska odla nya __________________..

Rätta meningen! Kasta om orden så att meningarna blir rätt. Kom ihåg stor bokstav och punkt. Ta hjälp av sidorna 90-93 i läseboken.

halva Tia inte Tom är och ju _____________________________________________________ mackor vi odla ska nya _____________________________________________________ kompost i matrester en slänger vi _____________________________________________________ min idag macka inte upp åt jag _____________________________________________________

95

51101149.1.1_Inlaga.indd 95

2020-01-16 12:11


Daggmasken Läs först texten om daggmasken för en kompis. Låt därefter kompisen läsa texten för dig.

Daggmasken Daggmasken är ungefär 10 cm lång. Den har inget skelett och den tar sig fram med hjälp av hår på kroppen. Daggmasken är både hane och hona på samma gång. Daggmasken är blind och den trivs bäst där det är mörkt och fuktigt. Den gräver långa gångar i jorden. Daggmasken äter växtdelar, till exempel löv, gräs och blommor. Den äter också frukt och matrester. Bajset från daggmasken gör jorden näringsrik och bra.

Vad står det i texten? Läs och skriv R om det är rätt och F om det är fel.

Daggmasken ser bra. Daggmasken äter löv och andra växter. Daggmasken är bra för jorden. Daggmasken har ben. Daggmasken tycker om sol. Daggmasken trivs där det är fuktigt.

96

51101149.1.1_Inlaga.indd 96

2020-01-16 12:11


4

Tänk på miljön

Vad gör de? Läs och skriv orden som saknas.

håller upp

skruvar upp

häller upp

lyfter upp

räcker upp

äter upp

Inas pappa ska dricka te. Han ___________________ te i koppen.

Noas pappa vill höra vad de säger på radion. Han ___________________ ljudet.

Nala säger att de ska prata om miljö. Alla barnen ___________________ handen.

Abdi vill klappa katten. Han ___________________ den i famnen.

Rana har ritat en bild av en ko. Hon ___________________ den så att alla kan se.

Ina tycker om maten. Hon ___________________ allt på tallriken.

97

51101149.1.1_Inlaga.indd 97

2020-01-16 12:11


Vilken bild passar? Läs och para ihop med rätt bild.

Jorden blir varmare. Isarna smälter. Djuren får svårt att klara sig.

Fartyg har gått på grund. Olja läcker ut. Djur och växter är hotade.

Dålig luft! Staden är full av avgaser och rök.

Plast i haven – ett växande problem.

I

Nedskräpning i naturen ökar.

M

J

Ö

L

Vilket ord kan du bilda av bokstäverna i rutorna? ____________

Vilket sinne använder de? Läs och dra streck till rätt ord. Abdi tittar på en film. Ina äter en god frukost. Pappa lyssnar på nyheterna på radion. Semi ser en bild i tidningen. Noa känner doften av pannkakor. Rana tycker att pannkakorna är varma.

lukt smak känsel syn hörsel

98

51101149.1.2_Inlaga.indd 98

2021-01-18 07:54


Ordfläta Läs och skriv ordet. Ta hjälp av sidorna 94–97 i läseboken.

1

1 2 3 4

2

5 6

3

7 8 1

4 En bild i många bitar.

2 En stor båt. 3 Här kan du läsa nyheter.

5

4 Så heter läraren i Mitt i språket. 5 Det kan du äta på morgonen. 6 Här kan du lyssna på nyheter, prat och musik. 7 Här kan du laga mat. 8 Används för att göra bensin och plast 6

7

8

Vilket ord kan du läsa i de gula rutorna? _________________________

99

51101149.1.1_Inlaga.indd 99

2020-01-16 12:11


5

Hör våra ord

Vår jord Läs och skriv ordet som saknas.

Här är jag. Det är _________ jord.

hennes

min

deras

vår

er

din

hans

Där är du. Det är _________ jord.

Här är vi. Det är _________ jord. Där är ni. Det är _________ jord.

Där är Rana. Det är ____________ jord. Där är Noa. Det är ____________ jord. Där är Abdi och Ina. Det är ____________ jord.

Hur slutar meningen? Läs och ringa in ordet som passar. Ta hjälp av sidorna 94–99 i läseboken.

Vi vill att luften ska vara lätt att dricka / andas. Vi vill att maten ska vara fri från gifter / socker. Vi vill att havet ska vara smutsigt / rent och blått. Jorden blir allt varmare / kallare. Olja används för att göra bensin och plast / mat. Båten har gått sönder och olja har runnit ut i jorden / havet.

100

51101149.1.1_Inlaga.indd 100

2020-01-16 12:11


Kommer du ihåg? Läs och skriv ordet som saknas. Rita en bild.

Det är en stor låda. Tia och Tom slänger matrester och växter i den.

Det är en stor båt. Den kan vara lastad med olja.

Det är __________________.

Det är __________________.

Det är en årstid. Bladen ändrar färg på träden.

Det är en årstid. Det är kallt och ibland snöar det.

Det är __________________.

Det är __________________.

Det är ett djur utan ben. Den är bra för jorden.

Det är en bild. Det är en bild som är uppdelad i bitar. Bitarna går att sätta ihop.

Det är __________________.

Det är __________________.

101

51101149.1.1_Inlaga.indd 101

2020-01-16 12:11


1

FEST Att planera en fest

Vem säger vad? Läs och skriv siffran under rätt person. Ta hjälp av sidorna 100–103 i läseboken.

1 – Nala ser trött ut. 2 – Vi kan fixa en fest för Nala. 3 – Vi kan vara i matsalen. 4 – Vi måste prata med vår rektor. 5 – Jag vill inte gå och prata med rektorn. 6 – Vi kan köpa en tårta. 7 – Vi kan laga mat och baka bröd. 8 – Det är så tråkigt att Nala ska sluta. 9 – Jag vill att någon följer med mig. 10 – Nu kommer bebisen snart. 11 – Vi kan bjuda in våra föräldrar och syskon. 12 – Det är nog för att hennes mage är så stor.

102

51101149.1.1_Inlaga.indd 102

2020-01-16 12:11Mitt i SPRÅKET A

Mitt i SPRÅKET A

Mitt i SPRÅKET

Mitt i språket är ett basläromedel i svenska som andraspråk 1–3 som trycker på vikten av gemensamma läsupplevelser, strukturerade samtal, repetitioner över tid och att alla språk är språk för lärande.

A

Läromedlet riktar sig till undervisning i det flerspråkiga klassrummet och lyfter elevernas flerspråkighet och erfarenheter samt musiken som resurser för att arbeta med språket. Mitt i språket A Arbetsbok består av nio delar med fem kapitel i varje del. I varje kapitel finns uppgifter som är direkt kopplade till texterna och sångerna i läseboken. I arbetsboken tränar eleverna sig på att befästa bokstäver, ord, begrepp, uttryck, och språkliga strukturer. Det finns också läs- och skrivrelaterade uppgifter med fokus på läsförståelse och på att förstå instruktioner. Uppgifterna går att arbeta med enskilt likväl som i par, eller användas som utgångspunkt för gemensamma genomgångar. I Mitt i språket A ingår:

Läsebok med texter och sånger indelade i nio delar med fem kapitel i varje del.

Arbetsbok med uppgifter kopplade till texterna och sångerna i läseboken.

Lärarpaket med tryckt lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

Arbetsbok ISBN 9789151101149

9 789151 101149

51101149.1.1_Omslag.indd 1,3

Anna Jeppsson Sanny Thor

2020-01-20 08:25