Page 1

! s u l p À Madeleine Vaderlind

À plus !

! s u l p À

åk 8

S8 RSKUR

Å A FÖR

K FRANS

À PLUS ! är en serie i franska för åk 6–9. Den erbjuder

GSBOK

ÖVNIN

tydlig struktur, modernt språk och ett kommunikativt arbetssätt. À plus ! åk 8 består av 11 kapitel som är tematiskt upplagda. Övningsboken har ett pedagogiskt upplägg med varierade övningar som tränar alla färdigheter. Boken inleds med ett omfattande repetitionskapitel med ord och grammatik från À plus ! åk 7.

À PLUS ! åk 8 består av: v v v v

Textbok Övningsbok Lärarwebb Webbapp med facit, inspelningar av bokens texter samt övningar på glosor och grammatik v À plus ! åk 8 Digital

ÖVNINGSBOK

e

Best.nr 47-13076-4 Tryck.nr 47-13076-4

C’est super !

R 4713076_OMSLAG.indd Alla sidor

åk

8 2019-03-06 12:40


isbn ---- ©  Madeleine Vaderlind och Liber AB projektledare Erika Andersson redaktör Erica Myrefelt grafisk form och layout Eva Jerkeman teckningar Anders Westerberg fotografier Shutterstock språkgranskning Annie Lebourg produktion Anna Törnqvist Göpel

Första upplagan 1 repro Repro 8 AB, Stockholm tryck People Printing, Kina 2019

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enlig BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

4713076_INLAGA.indd 2

2019-03-07 10:02


Innehåll 1 Tu te rappelles ?

5

4 Halloween à l’hôtel

Repetition.

SPRÅK

SPRÅK

att boka rum på hotell

41

GRAMMATIK

alfabetet, datum, räkneord, släktord, väder, klockan att beskriva personer att beskriva vägen kroppsdelar och att tala om var man har ont att köpa kläder

ordningstal presens av regelbundna verb som slutar på -er, -ir, och -re futurum med aller

GRAMMATIK

lite om det franska landskapet Provence

KULTUR

possessiva pronomen (mon/ma/mes etc.) er-verb, être, avoir, aller, faire

5 Le dîner aux chandelles

58

SPRÅK

2 Bienvenue Per !

19

SPRÅK

att beställa på restaurang GRAMMATIK

några artighetsfraser att berätta vad du äter till frukost

adjektivets böjning adjektivets placering verbet boire

GRAMMATIK

partitiv artikel

KULTUR

KULTUR

lite om matvanor i Frankrike

lite om fransk frukost och franskt bröd

3 Vol à destination de Lyon

6 Les amis, c’est précieux ! 29

SPRÅK

SPRÅK

att prata om vänskap

vad man säger på en flygplats och på en resebyrå

GRAMMATIK

GRAMMATIK

verben faire och aller hur man ställer en fråga på franska

70

mer om adjektivets böjning adjektivets komparation KULTUR

lite om franskt vardagsspråk

KULTUR

lite om sommarläger i Frankrike

R 4713076_INLAGA.indd 3

3

2019-03-07 10:02


O 7 Ma vie en panneaux

82

10 Il faut faire le ménage !

SPRÅK

SPRÅK

att berätta om din dag

att prata om vad man gör hemma

GRAMMATIK

GRAMMATIK

att tala om vad klockan är att böja reflexiva verb i presens negationer: ne … pas, ne … jamais osv.

att böja verbet venir att använda uttrycket il faut passé composé av ir- och re-verb

KULTUR

KULTUR

lite om hur man spelar boule

lite om franska uppfinningar

8 Oh, la honte !

97

11 Méga-Fête

SPRÅK

SPRÅK

att prata om livet på en strand

att prata om hur man ordnar en fest ord och begrepp för mat

GRAMMATIK

126

138

GRAMMATIK

fler possessiva pronomen räkneord från 100 till 100 000

mer om partitiv artikel (du, de la, de l’ och des) presens och passé composé av verben vouloir och pouvoir

KULTUR

lite om Franska rivieran (la Côte d’Azur)

KULTUR

lite om mat i olika delar av Frankrike

9 Vive les vacances !

114

SPRÅK

att berätta om din semester GRAMMATIK

att böja er-verb i passé composé KULTUR

lite om rugby, en populär sport i Frankrike

4

4713076_INLAGA.indd 4

2019-03-07 10:02


barre compare chante choisis la bonne réponse colorie complète décris dessine écoute écris joue la scène

stryk över jämför sjung välj rätt svar färglägg komplettera beskriv rita lyssna skriv spela upp

lis marque parle prononce relie répète réponds souligne traduis trouve vrai ou faux

läs markera prata uttala para ihop upprepa svara stryk under översätt leta efter sant eller falskt

Dessa ord är bra att kunna när du ska jobba med övningsboken.

B 5

4713076_INLAGA.indd 5

2019-03-07 10:02


6

4713076_INLAGA.indd 6

2019-03-07 10:02


1 Tu te rappelles ? Comm e nt tu t’a p pe l l es ?

1 Écoute et parle

ƒ

a) Lyssna på dialogen på s. 6 i textboken. b) Lyssna på alfabetet och säg efter. å = a avec un rond ä = a avec deux points ö = o avec deux points

c) Arbeta i par. Lyssna på dialogen nedan. Träna sedan att läsa dialogen genom att byta ut de markerade namnen med namn från rutan.

a b a b a b

Salut ! Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Märta. Märta … comment ? Märta Börjeson. Ça s’écrit comment, Märta Börjeson ? M-Ä-R-T-A B-Ö-R-J-E-S-O-N.

SARA WEDIN KLAS ERIKSSON ERIKA GRÖNDAL HÅKAN BERG

d) Avsluta med att sätta in era egna namn i dialogen.

7

4713076_INLAGA.indd 7

2019-03-14 08:03


C’est qu e l jo ur ?

2 Écoute et parle

ƒ

a) Lyssna på dialogen C'est quel jour ? på s. 7 i textboken. b) Arbeta i par. Lyssna på dialogen nedan. Träna sedan att läsa dialogen genom att byta ut de markerade orden med ord från rutan.

A B A B

Aujourd’hui, c’est quel jour ? C’est jeudi, le premier juin. C’est quand ton anniversaire ? C’est le quinze mai. DATES

ANNIVERSAIRES

fredag 1 november onsdag 31 december söndag 18 april tisdag 24 januari måndag 11 juni

14 juli 27 februari 9 augusti 17 mars 15 maj

c) Avsluta med dagens datum och era egna födelsedagar.

3 Écris

MINIGRAMMATIK

s. 64

Skriv räkneorden med siffror.

1. soixante-quinze

6. quatre-vingt-seize

2. quatre-vingt-dix-huit

7. soixante-sept

3. quatre-vingt-un

8. quatre-vingts

4. soixante et onze

9. cent

5. quatre-vingt-onze

10. cinquante-huit

8

4713076_INLAGA.indd 8

2019-03-07 10:02


4 Parle Arbeta i par. Turas om att fråga och svara varandra som i exemplet. Byt ut de markerade telefonnumren mot dem i rutan. Byt också ut namnen. Hitta på egna namn.

A Tu as le numéro de téléphone de Pierre ? B Oui, c’est le 06 14 71 10 80 (zéro six, quatorze, soixante et onze, dix, quatre-vingts). A 06 14 71 10 80, merci.

04 12 95 30 41 07 01 97 60 15 00 46 91 17 25 09 19 78 54 61 00 33 69 81 70 01 50 21 13 63

Je m’a p pe l le Léa

5 Écoute et marque

ƒ

Lyssna på Léa, textboken s. 7. Kryssa i om påståendet är rätt (Vrai) eller fel (Faux). VRAI

FAUX

1. Léa är mörkhårig och har glasögon. 2. Hennes hår är lockigt. 3. Hon är trevlig, men lite blyg. 4. Hon tycker om att dansa och chokladkakor. 5. Hon tycker om höstväder. 6. Léa bor varannan vecka hos sin pappa. 7. Maries son har blå ögon och lockigt hår.

9

4713076_INLAGA.indd 9

2019-03-07 10:02


6 Écris et parle Kommer du ihåg hur man beskriver en person på franska? a) Skriv och berätta om hur din bästa kompis eller en kändis ser ut. Skriv inte personens namn. Du får hjälp av orden i rutan. Skriv om personens …

v v v v v

ålder längd hårfärg ögonfärg karaktär

grand, -e, petit,-e blond, -e, brun,-e roux, rousse cheveux courts, longs, frisés, bouclés, raides yeux verts, noirs, bleus porte des lunettes intelligent, -e sympa drôle timide gentil, -le

b) Läs din beskrivning för en kamrat och låt hen gissa vem det är.

exempel: Voici mon amie Véro. Elle a 16 ans, elle mesure 1 m 69, elle a les cheveux longs et bouclés, elle a des taches de rousseur, elle est drôle, intelligente et très sympa.

Véro

10

4713076_INLAGA.indd 10

2019-03-07 10:02


7 Écoute et marque

ƒ

Lyssna till Romain som berättar om sig själv. Ringa in rätt alternativ.

1. Romain a … ans.

a) 15

b) 16

c) 17

2. Il a un frère qui travaille en a) Italie

b) Suisse

c) Belgique

3. Son frère est

a) directeur

b) docteur

c) professeur

4. Romain est

a) petit et brun b) grand et blond c) grand et brun

5. Romain veut être

a) policier

6. Son meilleur ami

a) est dans le même collège b) n’est pas dans le même collège

7. Ils se téléphonent

a) jamais

b) tous les jours

c) les weekends

8. Romain habite avec

a) son père

b) sa mère

c) son frère

9. Son sport favori est

a) le ski

b) le foot

c) le surf

b) vétérinaire

c) ingénieur

11 11

4713076_INLAGA.indd 11

2019-03-07 10:02


8 Complète Fyll i rätt släktord med hjälp av Antoines släktträd. Använd släktorden i rutan.

Madeleine

Rachida

Antoine

1. Madeleine est la 2. Fadel est le 3. Rachida est la 4. Alexandre est le

Alexandre

Magalie

le mari = maken la femme = makan

Fadel

Daniel

Paul

Chantal

de Fadel. d’Antoine. d’Antoine. de Rachida

5. Daniel est le

de Madeleine.

6. Magali est la

de Rachida.

7. Chantal est la

Sara

de Paul.

8. Madeleine est la

de Chantal.

9. Alexandre est le

d’Antoine.

12

4713076_INLAGA.indd 12

2019-03-07 10:02


10. Antoine est le

de Paul.

11. Daniel est l’

de Magalie.

12. Sara est la

d’Antoine.

13. Paul est le

de Chantal.

14. Chantal est la

femme mari grand-père

d’Antoine.

grand-mère mère père

fille fils sœur

frère tante oncle

cousin cousine

9 Complète et parle Fyll i rätt form av mon, ma, mes, ton, ta, tes. Arbeta sedan två och två och läs dialogen.

■ Sandrine, comment s’appellent ●

s. 71

sœur et

frère s’appelle Lucien et

■ Comment s’appellent

MINIGRAMMATIK

frère ?

sœur s’appelle Chantal.

chats ?

chats s’appellent Mistigris et Tigre.

10 Complète MINIGRAMMATIK

Fyll i son, sa, ses på rätt plats.

s. 71

Voici mon grand-père et

filles,

poules et

ferme.

Voici Nadine et crayons et

stylo,

chiens,

gomme, livres.

13

4713076_INLAGA.indd 13

2019-03-07 10:02


11 Traduis Översätt meningarna till franska.

1. Titta på Julien och hans hund.

2. Han tycker mycket om sin mormor.

3. Anne pratar med sin kompis Julie.

4. Madame Boulanger letar efter sina nycklar.

5. Monsieur Lebourg säljer (vend) sitt hus.

12 Complète Fyll i de pronomen som saknas.

1. 2. Comment vont 3. Voici 4. Où est 5. 6. Pourquoi tu manges 7. Julien et 8. Je nage dans

(Mitt) maison est au bord d’un lac. (dina) parents ? (min) voisin, Monsieur Dupont. (din) cahier ? (Hennes) école est fermée. (mina) bonbons ? (hans) chiens sont sur la plage. (hans) piscine.

14

4713076_INLAGA.indd 14

2019-03-07 10:02


13 Complète MINIGRAMMATIK

Kommer du ihåg hur man böjer parler, être och avoir? Fyll i de former som fattas. PARLER

je, j’

s. 75, 78

ÊTRE

AVOIR

parle

ai es

tu il, elle, on nous

parlons

vous

êtes ont

ils, elles

14 Complète Välj bland verben i rutan och skriv rätt form på raden. Obs! Vissa verb används mer än en gång.

1. Alice

très bien le tango.

2. Tu

une jolie maison.

3. Nous 4. Vous

un hôtel pas trop cher. très bien cette

chanter être habiter arriver avoir manger danser chercher parler

chanson, Madame Lévrier. 5. Mes grands-parents 6. J’ 7. Pourquoi tu 8. Marie et Anne

deux chats. un frère et une sœur. en anglais ? dans ma classe.

9. À quelle heure le train 10. Le soir, on 11. Pierre et moi, nous 12. J’

à la gare ? une soupe. très contents. au bord de la mer. 15

4713076_INLAGA.indd 15

2019-03-07 10:02


Po ur al ler à … ?

15 Écoute et parle

ƒ

Arbeta i par. a) Lyssna på Véro som frågar efter vägen, s. 8 i textboken. b) Turas om att fråga och svara som i exemplet. Utgå alltid från krysset längst ner i bilden.

la poste

la pharmacie

A Pardon, Madame/Monsieur, pour aller au supermarché, s’il vous plaît ? B Tu vas tout droit et tu prends la première rue à gauche. Tu traverses la place et tu passes devant le cinéma. Le supermarché est à droite. A Merci, Madame/Monsieur.

le restaurant

la banque

l´école

la gare le supermarché

la boulangerie le café

le cinéma

16 Complète MINIGRAMMATIK

Skriv rätt form av verbet aller.

s. 78

1. Ce soir, nous

au restaurant.

2. Juliette ne 3. On

pas à la piscine. à la plage.

4. Ce week-end, mes parents 5. Vous 6. Pourquoi tu

à Marseille. où ? au supermarché ?

16

4713076_INLAGA.indd 16

2019-03-07 10:02


Qu e l tem ps fait-i l ?

17 Associe a) Lyssna på dialogen på s. 8 i textboken. b) Para ihop vädret med symbolerna. Skriv rätt siffror vid symbolerna. 1. il fait chaud

4. il fait de l’orage

7. il fait du soleil

2. il y a des nuages

5. il neige

8. il pleut

3. il fait du vent

6. il fait froid

+35° –1°

18 Parle Arbeta i par. Turas om att fråga och svara varandra som i exemplet. Byt ut länderna och vädret.

■ Quel temps fait-il en France ? ● En France, il fait froid et il fait du vent. +35°

la France

–1°

l’Allemagne

la Suède

(molnigt)

l’Espagne

la Norvège

(soligt)

le Danemark (snö)

(regn)

l’Angleterre (åska) 17

4713076_INLAGA.indd 17

2019-03-07 10:02


! s u l p À Madeleine Vaderlind

À plus !

! s u l p À

åk 8

S8 RSKUR

Å A FÖR

K FRANS

À PLUS ! är en serie i franska för åk 6–9. Den erbjuder

GSBOK

ÖVNIN

tydlig struktur, modernt språk och ett kommunikativt arbetssätt. À plus ! åk 8 består av 11 kapitel som är tematiskt upplagda. Övningsboken har ett pedagogiskt upplägg med varierade övningar som tränar alla färdigheter. Boken inleds med ett omfattande repetitionskapitel med ord och grammatik från À plus ! åk 7.

À PLUS ! åk 8 består av: v v v v

Textbok Övningsbok Lärarwebb Webbapp med facit, inspelningar av bokens texter samt övningar på glosor och grammatik v À plus ! åk 8 Digital

ÖVNINGSBOK

e

Best.nr 47-13076-4 Tryck.nr 47-13076-4

C’est super !

R 4713076_OMSLAG.indd Alla sidor

åk

8 2019-03-06 12:40

Profile for Smakprov Media AB

9789147130764  

9789147130764  

Profile for smakprov