__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Svenska så klart !

Svenska så klart! Serien Serien tar ett helhetsgrepp om språkinlärningen. Här får den studerande möjligheten att närma sig språket från alla håll och på många olika sätt. Alla uppgifter är, oavsett vad de tränar, möjliga att besvara på den studerandes egen nivå. Detta tack vare den tydlighet och det stöd som erbjuds. Allt för att underlätta för grupper med kontinuerligt intag. Serien har en genrepedagogisk tanke.

D-BOKEN

Svenska så klart! D-boken I bokens kapitel får en text och en dialog stå för grunden och utgöra temat. Tanken är att den studerande kan närma sig dessa båda texter från olika håll. Texterna läses och lyssnas på. Temat diskuteras i samtalsuppgifter. Textens grammatik skärskådas. Uttal slipas med hjälp av ljud, ord och meningar från texten. Skrivandet stärks med kapitlets text som stöd.

Svenska

! t r a l så k

en D -boken

Boken innehåller en novell, framåtblickande möten med fem sfi-elever som snart är klara med sina sfi-studier och naturligtvis en grammatikdel. Och sist men inte minst en gedigen uttalsgenomgång, som utgår från basprosodins principer om att förlänga rätt ljud i betonade stavelser. Allt för att hjälpa den studerande att hitta ett lättbegripligt uttal.

Digitalt elevmaterial och Lärarhandledning Till boken hör också ett digitalt elevmaterial med ljud och ett antal övningar. Dessutom finns en lärarhandledning med tips, facit och ytterligare stödmaterial.

SFI-material al för kurs D

Best.nr 47-12793-1 Tryck.nr 47-12793-1

SvSaKlart_Dboken_OMS.indd 1

2019-06-17 10:50


ISBN 978-91-47-12793-1 © 2019 Liber

Projektledare och redaktör: David Zäther Bildredaktör: Mikael Myrnerts Formgivare: Marta Coronel Produktionsledare: Anna Törnqvist Göpel Omslag: Marta Coronel Illustrationer: Mattias Käll Inspelningar: Lfa Voice Texter: Josefin Schygge, s. 23, 25, 37, 39, 53, 55, 81, 83, 168–174, 180 och 181 Marcus Persson, s. 9, 11, 95, 97, 109, 111, 123 och 125 | David Zäther, övriga texter Uttalsdelen: Liv Linjer Fridefors, s. 206–222, samt uttalssidor i kapitlen Granskning: Bosse Thorén (uttalsdelarna)

Första upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: People Printing, Kina 2019

Upphovsrätten till samtliga bidrag i denna produkt tillkommer rättighetshavarna. Liber AB har bett om tillstånd att få använda de skyddade bidragen. Eventuellt anspråk för enskilt upphovsrättsligt skyddat bidrag kan ställas till rattigheter@liber.se.

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering reglerasi bonus-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 2

2019-06-17 13:22


Innehåll

Välkommen till Svenska så klart!

.....................

4

Kursplanen och boken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

K APITEL

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 3

1

Två Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2

Sillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3

En vanlig dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4

En bra dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5

Träning och mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

6

Bröllop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7

Miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

8

Att kunna ett språk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

9

Sverige – ett fattigt land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

10

Svensk kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

11

Skatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

12

Novell: Den stora dagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

13

Efter sfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

14

Grammatik och ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

15

Uttal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

2019-06-17 13:22


Välkommen till Svenska så klart! I denna bok kan du börja läsa i vilket kapitel du vill. Varje kapitel innehåller en dialog och en text. Du kan läsa texterna. Du kan lyssna på texterna och prata om texterna. Du kan lära dig grammatiken i språket och öva på uttal. Du kan skriva om temat i texterna. Du kan öva på svenskan på många olika sätt i denna bok.

I boken finns några symboler Lyssna i det digitala elevmaterialet Symbolen betyder att det finns ljud att lyssna på i det digitala elevmaterialet. Du kan lyssna på texter och ord. Du kan lyssna på uttalsövningar.

Öva i det digitala elevmaterialet Symbolen betyder att du kan öva mer på ord och grammatik i det digitala elevmaterialet.

Lärarhandledning

4

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 4

Kopiering förbjuden, se s. 2

Ibland står det att din lärare har facit och stöd till uppgifterna. Detta material finns i Lärarhandledningen.

2019-06-17 13:22


Kursplanen och boken Ur kursplanen, kurs D

Hörförståelse Eleven kan förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studieoch arbetsliv.

Boken Alla texter är inspelade både med och utan hörförståelsefrågor. Dessutom finns ett kortare samtal kring varje text. Alla dialoger är inspelade.

Läsförståelse

Alla texter har läsförståelsefrågor.

Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-, samhälls-, studieoch arbetsliv.

Dessutom finns extra texter utöver texter och dialoger i kapitlen.

Muntlig interaktion

Alla kapitel har tal- och samtalsuppgifter med stöd i form av uppgifter, frågor och fraser.

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Boken har uttalsövningar i kapitlen och uttalsgenomgångar i slutet av boken.

Muntlig produktion Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Skriftlig färdighet Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Alla kapitel har en skrivuppgift med stöd och skrivtips kopplade till grammatikövningar, grammatikgenomgångar och kapitlets text.

Kopiering förbjuden, se s. 2

Tema Bokens texter handlar om lite av varje, stort och smått. Här finns teman för alla.

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 5

5

2019-06-17 13:22


1

6

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 6

2019-06-17 13:22


Två Sverige Ord Här är ord och fraser som finns i detta kapitel. Översätt dem till ditt modersmål. minusgrader

öppnare

plusgrader

ljusare

varmare

myggen

bättre

skogsbränder

i en park

tvärtom

i trädgården

tjocka kläder

grillar

mer isolerad

ute i naturen

tystare

uteserveringar

mörkare

slappna av

mer stängt

mer avslappnat

tråkigare

bråttom

tända ljus

gladare

ta det lugnt

Av alla orden är elva adjektiv i komparativform. Hittar du dem?

Kopiering förbjuden, se s. 2

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 7

7

2019-06-17 13:22


TVÅ SVERIGE

Lyssna Lyssna på ”Två Sverige”. 1.

Lyssna utan att läsa texten.

2.

Lyssna och följ med i texten med fingret.

Lyssna på ”Två Sverige” + frågor. 1.

Lyssna på texten och svara på frågorna.

2.

Skriv ner dina svar på ett papper.

Lyssna på samtalet om ”Två Sverige”. 1.

Vad tänkte Peter när han läste texten?

2.

Vad tycker Peter om vintern?

Läsa

1.

Vad betyder ”minusgrader” och ”plusgrader”?

2.

Vad betyder ”påverkar”?

3.

Vad gör människorna på sommaren enligt texten?

4.

Vad gör människorna på vintern enligt texten?

5.

Vad handlar texten mest om? a. sommaren är bäst b. sommaren och vintern är olika c. vintern är bäst

8

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 8

Kopiering förbjuden, se s. 2

Arbeta med en vän. Läs ”Två Sverige” och svara på frågorna. Skriv tillsammans ner era svar på ett papper.

2019-06-17 13:22


Kopiering förbjuden, se s. 2

Två Sverige De flesta som kommer till Sverige vet att det kan vara ett kallt land. På vintern kan det vara minusgrader ute. Det betyder att det är under 0 grader Celsius. Den kallaste dagen hittills var den 2 februari 1966. Då var det − 52 grader i norra Sverige! På sommaren är det varmare. Då är det oftast plusgrader. Det betyder varmare än 0 grader. Det kan vara 25 eller 30 grader varmt. Det kan alltså vara stor skillnad på temperaturen under olika årstider i Sverige. Temperaturen påverkar människorna. Sverige och personer i Sverige kan vara mycket olika på sommaren och på vintern. Man kan nästan säga att det finns två Sverige, ett vintersverige och ett sommarsverige. På sommaren gillar människor att sitta ute. När det är bättre väder kan man sitta i en park eller i trädgården. Man har med sig mat och någonting att dricka. En del grillar eller köper mat som de tar med sig och äter ute i naturen. På restaurangerna finns det uteserveringar, bord och stolar på gatan utanför restaurangen. Där kan människor sitta ute i solen, ta någonting att dricka och diskutera eller bara slappna av. När man går ute på gatan kan man höra människor prata

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 9

och skratta. Det är som om hela landet är mer avslappnat. Människor har inte så bråttom hem. Alla känns gladare och öppnare. Ofta är man vaken längre och landet är mycket ljusare. Men på sommaren kommer myggen och risken för skogsbränder. På vintern är det mycket som är tvärtom. Ingen sitter ute, eftersom det är så kallt. Människor skyndar sig hem och parkerna är ofta tomma. Man har på sig stora och tjocka kläder som gör att man blir mer isolerad. Människorna är ofta tystare och fler blir sjuka på vintern. Det är tystare ute i naturen och hela landet känns mörkare och mer stängt. Vintern låter kanske mycket tråkigare än sommaren men båda årstiderna har fördelar och nackdelar. Det finns många som tycker om vintern också. Man kan vara hemma med vänner och familj, tända ljus och ta det lugnt.

9

2019-06-17 13:22


EN BRA VINTERJACK A

Lyssna Lyssna på dialogen ”En bra vinterjacka”. 1.

Lyssna utan att läsa texten.

2.

Lyssna och följ med i texten med fingret.

Läsa Arbeta med en vän. Läs dialogen ”En bra vinterjacka” högt tillsammans och svara på frågorna. 1.

Varför känner Leila inte igen Steve först?

2.

Steve är negativ till vintern. Varför?

3.

Leila är mer positiv till vintern. Varför?

4.

Vad handlar texten mest om? a. sommaren är bäst b. sommaren och vintern är olika c. vintern är bäst

Skriva Arbeta med en vän. Skriv en egen dialog tillsammans. Använd dessa ord och fraser om ni vill: Just det

faktiskt inte en sekund längre än jag måste

Läs dialogen för er lärare och era klasskamrater.

10

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 10

Kopiering förbjuden, se s. 2

verkligen

2019-06-17 13:22


En bra vinterjacka Leila möter Steve på gatan.

Steve: Hej! Leila: Hej hej! Jag kände inte igen dig. Steve: Haha, jag har min stora

vinterjacka på mig. Den är ny. Leila: Den är fin. Det är verkligen kallt

idag. Steve: Ja, jag längtar efter sommaren.

Kommer du ihåg när vi satt i parken i somras. Det var härligt! Leila: Just det. Vi var ute nästan hela

natten. Det var så fint väder. Steve: Nu känns det som att jag

Kopiering förbjuden, se s. 2

springer till skolan, sedan till affären och sedan hem igen. Jag vill inte vara ute en sekund längre än jag måste. Jag hatar när det är så kallt. Jag fryser hela tiden, mina fingrar och tår är så kalla och det känns alltid som att jag ska bli sjuk. Jag tycker inte om vintern.

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 11

Leila: Jag gillar faktiskt vintern. Det gör

inget att det är så kallt. Man kan ta på sig bra kläder, som din jacka! Mina barn älskar när det snöar och så är naturen så fin när det kommer snö. Allt känns lugnare på vintern. Inte så högt tempo hela tiden. Steve: Jag gillar ändå sommaren bättre.

Uteserveringarna! Ljuset! Alla glada människor! Leila: Haha, ja. Alla årstider har något

bra tror jag. Steve: Ja, alla utom vintern! Nu börjar

det bli för kallt att stå här, trots jackan. Jag måste gå till bussen. Vi ses! Leila: Ja, det gör vi. Ha det så bra!

11

2019-06-17 13:22


Uttala

Din lärare har facit och stöd till uppgifterna.

Y eller U? Lyssna och öva vokalljud (se också sidan 207). 1.

Lyssna på orden. Hör du att det är två olika ord? med långt y: ytan

med långt u: utan

yyy

uuu

2.

Lyssna. Hör du ytan eller utan?

3.

Lyssna på ord med långt y. Säg efter. betyder

4.

fryser

kyla

lyser

Lyssna på ord med långt u. Säg efter. ute

naturen

ljusare

temperaturen

Vilket ljud är långt? Lyssna och öva långt ljud (se också sidan 219). 1.

Lyssna på orden. Hör du att det är två olika ord? ̆

̅ ̅ med lång vokal: hatar

̆

̅ ̅ med lång konsonant: hattar

aaa

…t

2.

Lyssna. Hör du hatar eller hattar?

3.

Lyssna och säg efter. Ljudet med rött streck ska vara långt. kläder

4.

kallt

uteserveringar

snöar

sommaren

bråttom

Lyssna och stryk under de långa ljuden. Lyssna igen och säg efter. myggen

12

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 12

minusgrader

stolar

gatan

fördelar

vintern

Kopiering förbjuden, se s. 2

Ser du att det långa ljudet finns i den långa stavelsen? Det långa ljudet är vokalen eller konsonanten efter vokalen.

2019-06-17 13:22


Sje-ljudet, ɧ Lyssna och öva sje-ljudet (se också sidan 210). 1.

Lyssna på orden och säg efter. ɧ

skillnad

ɧ

ɧ

skyndar

sjuka

ɧ

ɧ

skämtar

själv

2.

Fråga din lärare om du säger sje-ljudet på rätt sätt.

3.

Lyssna på meningarna och säg efter. Det är stor skillnad. Människor skyndar sig hem. Fler blir sjuka på vintern.

Hårt och mjukt uttal Lyssna och öva hårt och mjukt uttal (se också sidan 215). 1.

Läs ord som börjar med bokstaven g. Uttalas det g eller j? gatan

2.

gör

går

geografiskt

köper

känns

kinderna

kyligt

kul

Läs ord som börjar med bokstäverna sk. Uttalas det sk eller ɧ? skyndar

skogsbränder

sköter

skidor

skugga

skämtar

Lyssna på orden. Läste du med rätt uttal?

Kopiering förbjuden, se s. 2

4.

gillar

Läs ord som börjar med bokstaven k. Uttalas det k eller ɕ? kallt

3.

gården

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 13

13

2019-06-17 13:22


Grammatik Fundament Ordföljden är viktig i svenskan. Verbet står på andra plats. Det betyder att det finns en fri första plats. Den platsen kallas fundament. I fundamentet kan subjekt, tid, plats och bisatser stå. Det kan inte stå två saker före verbet. Rätt:

Jag handlade mjölk igår.

Igår handlade jag mjölk.

Fel:

Jag igår handlade mjölk.

Igår jag handlade mjölk.

Läs mer om fundament på sidan 198.

Subjektet står på plats 1 eller på plats 3, ingen annanstans. Läs meningarna i rutan. Svara på frågorna tillsammans med en vän.

Temperaturen påverkar också hur människorna är. På sommaren är det varmare. På restaurangerna finns det uteserveringar, bord och stolar på gatan utanför restaurangen. Det är tystare ute i naturen och hela landet känns mörkare och mera stängt.

1.

Vilka verb finns i huvudsatserna?

2.

Hitta subjekten i huvudsatserna.

3.

Hitta platser och tider i huvudsatserna.

4.

Vad står i fundamenten till huvudsatserna (subjekt, plats eller tid)?

14

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 14

Kopiering förbjuden, se s. 2

När det är bättre väder kan man sitta i en park eller i trädgården.

2019-06-17 13:22


Märkte ni?

• • •

Se schemat för att se på vilken plats orden står i huvudsatserna. I fundamentet kan subjekt, objekt, tid, plats och bisatser stå. Verbet står alltid på andra plats.

huvudsats 1

2

3

4

5

6

fundament

verb 1

subjekt

satsadverbial

verb 2 partikel

predikativ, objekt, plats, tid

Temperaturen

påverkar

På sommaren

är

det

varmare.

På restaurangerna

finns

det

uteserveringar, bord och stolar på gatan utanför restaurangen.

Det

är

tystare ute i naturen

hela landet

känns

mörkare och mera stängt.

När det är bättre väder

kan

också

man

hur människorna är.

sitta

och

i en park eller i trädgården.

Är ordföljden viktig i ditt språk?

Kopiering förbjuden, se s. 2

Mitt språk

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 15

15

2019-06-17 13:22


Tala och samtala Prata om sommar och vinter i Sverige Du har läst om Sverige på sommaren och på vintern. Nu ska du prata med dina vänner om det. Ni ska jobba i grupp. Svara på frågorna tillsammans. 1.

Läs substantiven i rutan. Vilka är sommarord och vilka är vinterord? blask

midnattssol

glögg

dunjacka underställ

uteservering

linne sandaler glass vantar solstol köld kramsnö picknick

2.

Texten och dialogen talade om att det finns två olika Sverige, ett sommarsverige och ett vintersverige. Har ni märkt det? På vilket sätt har ni märkt det?

3.

Hur tror ni att era hemländer påverkas av temperaturen och årstider?

4.

Vad finns det för likheter mellan era länder och Sverige om man jämför temperaturer och årstider?

5.

Tycker ni bäst om sommarsverige eller vintersverige?

16

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 16

Kopiering förbjuden, se s. 2

Skriv tillsammans ner det viktigaste ni har pratat om.

2019-06-17 13:22


Skriva Du har läst och pratat om att Sverige påverkas mycket av årstiderna. Nu ska du skriva en text om det. Men innan du börjar skriva ska du titta på denna sida. Här finns bra ord som du kan använda om du vill. Läs orden i rutan.

Vad betyder orden? Kanske kan du använda några av dem i din text?

Vädret i Sverige är … varmt

hett

stekhett

olidligt varmt

kyligt

friskt

kallt

iskallt

Människorna är … glada avslappnade pigga friska kalla sura trötta sjuka

Människorna … sitter på uteserveringar

äter glass

har picknick

joggar håller sig inne sitter hemma och myser har snöbollskrig skottar snö

fryser

spelar brännboll

badar

åker skridskor och skidor

svär över vädret

”Ett brev”

Kopiering förbjuden, se s. 2

Din vän i ditt land har läst om sommarsverige och vintersverige och är nyfiken. Skriv ett brev och berätta. Vännen vill veta två saker. 1.

Hur är det att bo i Sverige på sommaren och på vintern?

2.

Hur påverkas du av sommar och vinter i Sverige?

(Det är lite konstigt att du skriver brevet på svenska till din vän, men vi får strunta i det. Just nu tränar du på att skriva på svenska.)

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 17

17

2019-06-17 13:22


Vad kommer du ihåg? Nu har du läst kapitel 1. Vad kommer du ihåg av kapitlet? Svara på frågorna. Skriv ner dina svar. 1.

Förklara vad ”påverkas” betyder.

2.

Skriv en mening med två av adjektiven i ordlistan på sidan 7.

3.

Förklara vad ”härligt” betyder.

4.

Gillar du sommaren bättre än vintern? Varför? Varför inte?

5.

Fundament är ett grammatiskt ord. Förklara vad fundament är.

6.

Verbet på andra plats är en grammatisk regel. Förklara vad det betyder.

7.

Blev din text ”Ett brev” bra? Varför? Varför inte?

1.

Vad var olika i era svar?

2.

Vad var lika?

3.

Skriv något ni kunde hjälpa varandra med.

18

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 18

Kopiering förbjuden, se s. 2

Jämför dina svar med en väns. Vad var lika och vad var olika? Skriv ner dina svar.

2019-06-17 13:22


Hur går det? Gå igenom punkterna tillsammans med din lärare.

Läsa

• •

Vad tyckte du om texten och dialogen? Säg några bra ord och fraser som du kommer ihåg.

Lyssna

• •

Hur gick det att lyssna på texten och dialogen? Vad var intressant när du lyssnade på samtalet om texten?

Uttal

Läs övningsord och övningsmeningar på sidorna 12 och 13 högt för din lärare. Vad är bra i ditt uttal? Behöver du träna mer på någon uppgift?

Tala och samtala

Vad var det viktigaste ni talade om, när ni samtalade om sommarsverige och vintersverige? Behöver du träna mer på att prata svenska?

Grammatik

Kopiering förbjuden, se s. 2

Vad var det viktigaste du lärde dig om grammatiken? Vad vill du förstå bättre?

Skriva

Har du skrivit din text? Vad är bra i den? Hur kan den bli bättre?

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 19

19

2019-06-17 13:22


2

20

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 20

2019-06-17 13:22


Sillen Ord Här är ord och fraser som finns i detta kapitel. Översätt dem till ditt modersmål. fisk

västkusten

silvrig

perioder

långsmal

rikt

sälar, valar och torskar

fattigt

stim

kryddor

kusten

stekt

matfisk

rökt

olja

potatis

tvål

smör och bröd

förr i tiden

knäckebröd

kommer och går Av alla orden är 17 substantiv. Hittar du dem?

Kopiering förbjuden, se s. 2

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 21

21

2019-06-17 13:22


SILL

EN VIKTIG FISK

Lyssna Lyssna på ”Sillen – en viktig fisk”. 1.

Lyssna utan att läsa texten.

2.

Lyssna och följ med i texten med fingret.

Lyssna på ”Sillen – en viktig fisk” + frågor. 1.

Lyssna på texten och svara på frågorna.

2.

Skriv ner dina svar på ett papper.

Lyssna på samtalet om ”Sillen – en viktig fisk”. 1.

Vad lärde sig Patrik när han läste texten?

2.

Vad tycker Patrik om sill?

Läsa

1.

Varför är sillen nyttig?

2.

Varför är det lätt att fånga mycket sill?

3.

Tran kommer från sillen. Vad använde man tran till?

4.

Vad betyder ”Samhället är uppbyggt kring sillfisket.”?

5.

Vad äter man till sill idag?

6.

När äter man sill idag?

22

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 22

Kopiering förbjuden, se s. 2

Arbeta med en vän. Läs ”Sillen – en viktig fisk” och svara på frågorna. Skriv tillsammans ner era svar på ett papper.

2019-06-17 13:22


Sillen – en viktig fisk Sillen är en av de vanligaste fiskarterna. En fullvuxen sill är som längst 50 centimeter lång och kan väga upp till ett kilo. Den är silvrig och långsmal till utseendet. Sillen är rik på protein och omega 3, som är viktiga för kroppen. Det är inte bara människan som äter sill utan sälar, valar och torskar tycker också om sill. Sillen är vanlig i vattnen omkring Sverige. Sillen lever i stora stim och ofta ganska nära kusten. Det gör att den är lätt att fånga mycket av. Sillen är viktig för svensk historia som matfisk. Den är också viktig därför att man i slutet av 1700-talet kokade tran av den. Tran är en olja som används till exempelvis tvål. Förr i tiden användes tran också till att få lampor att brinna. Idag äter vi framförallt sillen.

Kopiering förbjuden, se s. 2

Det som är speciellt med sillen är att den kommer och går. Ibland finns det väldigt mycket sill i havet. Ibland finns det nästan ingen sill alls. Flera samhällen på västkusten och i Skåne är uppbyggda kring sillfisket. Typiskt för ett samhälle som är uppbyggt kring sillen är att det under perioder av mycket sill var mycket rikt och under perioder utan sill var mycket fattigt. Det går att äta sill på flera olika sätt. Vid fest äter vi den i små bitar med mycket kryddor men som vardagsmat är den vanlig stekt eller rökt. Många äter potatis till sill men det är också vanligt med smör och bröd eller knäckebröd. Sillen är speciellt viktig vid midsommar. Då äter många sill och färskpotatis och dricker nubbe. Nubbe är alkohol med stark krydda. Nubbe och potatis är två andra viktiga livsmedel i den svenska kulturen och historien. De står också på bordet vid jul, midsommar och påsk. Potatis är vardagsmat. Men det är bara sillen som byggt upp hela samhällen i Sverige.

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 23

23

2019-06-17 13:22


VAD SK A VI ÄTA TILL MIDSOMMAR ?

Lyssna Lyssna på dialogen ”Vad ska vi äta till midsommar?”. 1.

Lyssna utan att läsa texten.

2.

Lyssna och följ med i texten med fingret.

Läsa Arbeta med en vän. Läs dialogen ”Vad ska vi äta till midsommar?”. högt tillsammans och svara på frågorna. 1.

Vad tycker Emma om sill?

2.

Vad tycker Pablo om sill?

3.

Varför kan inte Emma dricka nubbe, tror ni?

4.

Varför skriver Pablo ”Emmas hemliga rätt” på listan?

5.

Vad handlar dialogen mest om? a. midsommar b. sillen som tradition c. olika maträtter

Skriva

tradition

sill

Det är inte svenskt!

något helt nytt

Läs dialogen för er lärare och era klasskamrater. 24

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 24

Kopiering förbjuden, se s. 2

Arbeta med en vän. Skriv en egen dialog tillsammans. Använd dessa ord och fraser om ni vill:

2019-06-17 13:22


bildförteckning Ulf Huett Nilsson/Johnér images/Getty Images 6 (1) Johnér Images/Getty Images 6 (2) Kentaroo Tryman/Maskot/Getty Images 9 Shutterstock 20–23   View Pictures/UIG/Getty Images 34   Shutterstock 37–64   Paulina Westerlind/Bildhuset/TT 78   Shutterstock 81–87  PVL/Science Photo Library/TT 92   Maskot/TT 106   Shutterstock 109   Underwood & Underwood/Library of Congress 120   Gustav Heurlin/Nordiska museet 123   Karl Hernried/Nordiska museet 131 (1) Borg Mesch/Nordiska museet 131 (2) Mattias Hansson/TT 134 (1) Karin Törnblom/TT 134 (2) Leif Blom/TT 134 (3) Herman Andersson 134 (4) PrB/TT 134 (5) Peter Knopp/Aftonbladet/TT 134 (6) Magnus Liam Karlsson/Aftonbladet/TT 134 (7) Patrick Persson/TT 134 (8) Mattias Hansson/TT 134 (9) Shutterstock 137–166  Carina Johansen/NTB Scanpix/TT 176 (1) Helène Grynfarb/Scandinav/TT 176 (2) Shutterstock 176 (3) Scandinav/TT 176 (4,5) Carina Johansen/NTB Scanpix/TT 179   Scandinav/TT 180–181  Helène Grynfarb/Scandinav/TT 182   Shutterstock 183   Frida Ström 204

SvSaKlart_Dboken_INL.indd 224

2019-06-17 13:24


Svenska så klart !

Svenska så klart! Serien Serien tar ett helhetsgrepp om språkinlärningen. Här får den studerande möjligheten att närma sig språket från alla håll och på många olika sätt. Alla uppgifter är, oavsett vad de tränar, möjliga att besvara på den studerandes egen nivå. Detta tack vare den tydlighet och det stöd som erbjuds. Allt för att underlätta för grupper med kontinuerligt intag. Serien har en genrepedagogisk tanke.

D-BOKEN

Svenska så klart! D-boken I bokens kapitel får en text och en dialog stå för grunden och utgöra temat. Tanken är att den studerande kan närma sig dessa båda texter från olika håll. Texterna läses och lyssnas på. Temat diskuteras i samtalsuppgifter. Textens grammatik skärskådas. Uttal slipas med hjälp av ljud, ord och meningar från texten. Skrivandet stärks med kapitlets text som stöd.

Svenska

! t r a l så k

en D -boken

Boken innehåller en novell, framåtblickande möten med fem sfi-elever som snart är klara med sina sfi-studier och naturligtvis en grammatikdel. Och sist men inte minst en gedigen uttalsgenomgång, som utgår från basprosodins principer om att förlänga rätt ljud i betonade stavelser. Allt för att hjälpa den studerande att hitta ett lättbegripligt uttal.

Digitalt elevmaterial och Lärarhandledning Till boken hör också ett digitalt elevmaterial med ljud och ett antal övningar. Dessutom finns en lärarhandledning med tips, facit och ytterligare stödmaterial.

SFI-material al för kurs D

Best.nr 47-12793-1 Tryck.nr 47-12793-1

SvSaKlart_Dboken_OMS.indd 1

2019-06-17 10:50

Profile for Smakprov Media AB

9789147127931  

9789147127931  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded