Page 1

UPPDRAG MATTE

Mattedetektiverna na med problemlösning i fokus kus

MATTEDETEKTIVERNA 1A

MATTEDETEKTIVERNA är en ny matematikserie för förskoleklass

t. o. m. årskurs 3, helt anpassad till 2011 års kursplaner i matematik!

Matte ska vara spännande och roligt! En spännande detektivhistoria vävs in i matematikundervisningen och eleverna utmanas att hjälpa Mattedetektiverna att lösa kluriga detektivuppdrag. Fokus ligger på problemlösning och att använda de matematiska begreppen i en inspirerande kontext.

e t t Mea a n r e v i t tek d

1A

Arbete på 3 nivåer I grundbok 1A ligger fokus på gemensamt arbete i klassen. Den är därför lite tunnare än övriga grundböcker. De följande grundböckerna 1B –3B innehåller, förutom en gemensam grundkurs, uppgifter på 3 nivåer. Även läxböckerna ger eleverna utmaningar på 3 nivåer.

Laborativt material

Uppdrag: Matte

Till alla höstterminsböcker (1A, 2A, 3A) ingår ett laborativt kuvert för att underlätta praktiskt och laborativt arbete i klassrummet.

Mattedetektiverna ingår i serien Uppdrag: Matte, en helt ny serie i matematik för förskoleklass t. o. m. årskurs 9.

Mattedetektiverna årskurs 1 består av: 1B Lärarboken rb boke oken n MATTEDETEKTIVERNA RN

1A

1B

1B

Lärarboken

er detektiv 1A

MATTEDETEKTIVERNA

Läxboken oken 1A 1B Läxboken

1A

Anna Kavén

1A

en rbok Decka 1

MATT

; B HH; S BH E SB Q ES Q QE UF U UF V QQ VQ B UU N BU NB

HH;; SBBH Q EESUUFF QE UU VQQQBU NB NB

; B HH; S BH SB QQEESUF F UUUU V QQBU VQ NB NB

Anna Kavén och Hans Persson

; B HH; SBBH Q ESU F QE V QQQBBUUUUF VQ N NB

Anna Kavén

Anna Kavén och Hans Persson

H; BBHH; E SSBF Q ES QE U UU U UF VQQQBU NB NB

H; H; SSBBBH Q ESUF F Q QE UU V QQ VQ B UU N BU NB

Anna Kavén och Hans Persson

MATTEDETEKTIVERNA

Anna Kavén och Hans Persson son

1

MATTEDETEKTIVERNA

Mats Wänblad

1B

-a tteer Ma na ern 1A detektiv 1B Matte-na

EDET

EKTIV

ERNA

Läs mer på www.liber.se

Best.nr 47-10097-2 Tryck.nr 47-10097-2

Anna Kavén och Hans Persson

ny ok cs4.indd 1

2010-09-20 15.03


isbn ---- ©  Anna Kavén, Hans Persson och Liber AB redaktion • Catherine Bergman grafisk formgivning • Marta Coronel produktion • Eva Runeberg Påhlman illustrationer • Maria Nilsson Thore omslag • Marta Coronel, Sara Ånestrand Första upplagan 

repro • Repro 8 AB, Stockholm tryck: Kina 

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopieringen för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB ,   Stockholm tfn: -   hemsida: www.liber.se kundservice tfn: -  , fax: -   e-post: kundservice.liber@liber.se

Mattedet_1A_INL.indd 2

10-09-20 16.09.00


INNEHÅLL KAPITEL

1 • Tal

KAPITEL

4 • Mätning

Syfte och Detektivuppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Syfte och Detektivuppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Talen 0 till 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Talen 6 till 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Begrepp för att jämföra längd och vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Dubbelt och hälften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Räkna med pengar upp till 10 kr . . . . . . . . . 69

På rätt spår? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

På rätt spår? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Utvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Utvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

KAPITEL

2 • Geometri

KAPITEL

5 • Tabeller

Syfte och Detektivuppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Syfte och Detektivuppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Känna igen geometriska former . . . . . . . . . 32

Sortera efter storlek, färg och form . . . 76

Fortsätta mönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Stor och liten, hög och låg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

På rätt spår? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Höger och vänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Utvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Över, under, på, i, bakom, framför och bredvid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Symbolförklaring

På rätt spår? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

PAR - ELLER GRUPPUPPGIFT

Utvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 KOPIERINGSBLAD

3 Addition och subtraktion KAPITEL

LABORATIVT VT KUVERT

Syfte och Detektivuppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Likhetstecknet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Addition 0 till 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Subtraktion 0 till 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Addition och subtraktion upp till 10 . . . . . 56 På rätt spår? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Utvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Mattedet_1A_INL.indd 3

10-09-20 16.09.01


Mätning Efter kapitlet ska jag kunna • begrepp för att jämföra längd och vikt • räkna med pengar upp till 10 kr

VIKTIGA BEGREPP

lång • längre • längst kort • kortare • kortast tung • tyngre • tyngst lätt • lättare • lättast billig • dyr

64

Mattedet_1A_INL.indd 64

10-09-20 16.11.32


Detektivuppdrag Pi har fem mynt. Han har tv책 stycken fler enkronor 채n femkronor och en tiokrona. Hur mycket pengar har Pi?

65

Mattedet_1A_INL.indd 65

10-09-20 16.11.35


Begrepp för att jämföra längd och vikt Rita något som är lika långt som din

ditt

.

.

-

Rita något som är längre än din penna.

-

Jämför barnen.

Pia

Vem är längst? Vem är kortast?

66

Mattedet_1A_INL.indd 66

Asha

Pontus

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna 1A © | LIBER AB

-

TALEN 0–10 LÄNGD OCH VIKT

10-09-20 16.11.38


KAPITEL

Förr mätte man ofta med hjälp av kroppen. Fötterna, tummarna och armarna var bra redskap.

4

-

Mät med fötterna. Hur många fötter är

klassrummet långt?

fötter

klassrummet brett?

fötter

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna 1A © | LIBER AB

-

Mät med tummarna. Hur många tummar är

din mattebok?

tummar

ditt ben?

tummar

din skolväska?

tummar

LÄNGD OCH VIKT

Mattedet_1A_INL.indd 67

67

10-09-20 16.11.38


På rätt spår? DIAGNOS

-

Hur kan du sortera förstoringsglasen? Para ihop och dra streck.

51

Jag sorterade efter Två hör ihop. De har samma form och samma färg. Vilka?

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna 1A © | LIBER AB

-

.

DIAGNOS – PÅ RÄTT SPÅR?

Mattedet_1A_INL.indd 79

79

10-09-20 16.12.01


Hur många par finns det? Dra streck.

PITEL

5

Utvärdering

Så här känner jag mig när jag ska

• sortera efter storlek, färg och form: • bilda par:

80

Mattedet_1A_INL.indd 80

SÄKER

OSÄKER

...........................

........

...............................................................................

........

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna 1A © | LIBER AB

KA

-

DIAGNOS – PÅ RÄTT SPÅR?

10-09-20 16.12.04


UPPDRAG MATTE

Mattedetektiverna na med problemlösning i fokus kus

MATTEDETEKTIVERNA 1A

MATTEDETEKTIVERNA är en ny matematikserie för förskoleklass

t. o. m. årskurs 3, helt anpassad till 2011 års kursplaner i matematik!

Matte ska vara spännande och roligt! En spännande detektivhistoria vävs in i matematikundervisningen och eleverna utmanas att hjälpa Mattedetektiverna att lösa kluriga detektivuppdrag. Fokus ligger på problemlösning och att använda de matematiska begreppen i en inspirerande kontext.

e t t Mea a n r e v i t tek d

1A

Arbete på 3 nivåer I grundbok 1A ligger fokus på gemensamt arbete i klassen. Den är därför lite tunnare än övriga grundböcker. De följande grundböckerna 1B –3B innehåller, förutom en gemensam grundkurs, uppgifter på 3 nivåer. Även läxböckerna ger eleverna utmaningar på 3 nivåer.

Laborativt material

Uppdrag: Matte

Till alla höstterminsböcker (1A, 2A, 3A) ingår ett laborativt kuvert för att underlätta praktiskt och laborativt arbete i klassrummet.

Mattedetektiverna ingår i serien Uppdrag: Matte, en helt ny serie i matematik för förskoleklass t. o. m. årskurs 9.

Mattedetektiverna årskurs 1 består av: 1B Lärarboken rb boke oken n MATTEDETEKTIVERNA RN

1A

1B

1B

Lärarboken

er detektiv 1A

MATTEDETEKTIVERNA

Läxboken oken 1A 1B Läxboken

1A

Anna Kavén

1A

en rbok Decka 1

MATT

; B HH; S BH E SB Q ES Q QE UF U UF V QQ VQ B UU N BU NB

HH;; SBBH Q EESUUFF QE UU VQQQBU NB NB

; B HH; S BH SB QQEESUF F UUUU V QQBU VQ NB NB

Anna Kavén och Hans Persson

; B HH; SBBH Q ESU F QE V QQQBBUUUUF VQ N NB

Anna Kavén

Anna Kavén och Hans Persson

H; BBHH; E SSBF Q ES QE U UU U UF VQQQBU NB NB

H; H; SSBBBH Q ESUF F Q QE UU V QQ VQ B UU N BU NB

Anna Kavén och Hans Persson

MATTEDETEKTIVERNA

Anna Kavén och Hans Persson son

1

MATTEDETEKTIVERNA

Mats Wänblad

1B

-a tteer Ma na ern 1A detektiv 1B Matte-na

EDET

EKTIV

ERNA

Läs mer på www.liber.se

Best.nr 47-10097-2 Tryck.nr 47-10097-2

Anna Kavén och Hans Persson

ny ok cs4.indd 1

2010-09-20 15.03

978914710097  
978914710097  

- d e t e k t i v e r n a 1 A Anna Kavén och Hans Persson Anna Kavén och Hans Persson redaktion • Catherine Bergman grafisk formgivning • Ma...