Page 1

4 på texten

Sa

E ra

re b

ra n

dt

·K

ris tin

a Lu

ndgre n · Bim Wikström


på texten Sara Erebrandt Kristina Lundgren Texter: Bim Wikström Texterna i textbanken är skrivna av Sofia Johansson, Camilla Dahlson och Bim Wikström. Texterna på nivå 1 och 2 är bearbetade av Bim Wikström. Övningarna till texterna i textbanken är skrivna av Anette Jelvemark Nordqvist. Texten om upphovsrätt och källhänvisning på sidorna 58-59 är granskad av Maria Heimer, skolbibliotekarie i Kävlinge kommun.

4


Innehåll i Träff på texten Texttyper  s. 2 Arbetsgång i Träff på texten  s. 7 Berättande text  s. 8

Instruerande text  s. 18 Beskrivande text  s. 28 Argumenterande text  s. 38

Förklarande text  s. 48 Upphovsrätt  s. 58 Källhänvisning  s. 59

Berättande text ELEVBOKEN

DIGITALA LÄROMEDLET LYSSNA PÅ TEXTEN

GEMENSAM GENOMGÅNG Sagan om korven  s. 8

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP ÖVA PÅ SAMBANDSORD FÖR TID ÖVA PÅ VERB I PRETERITUM ÖVA PÅ SKILJETECKEN ÖVA PÅ DIALOG

LYSSNA PÅ TEXTEN

ARBETE I PAR Pojken som räddade skogen  s. 13

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP ÖVA PÅ SAGANS DELAR ÖVA PÅ VERB I PRETERITUM

LÄS TRE BERÄTTANDE TEXTER

GEMENSAMT OCH INDIVIDUELLT SKRIVANDE Skriva en gemensam text  s. 16 Planera en egen text  s. 16 Checklista  s. 17

2

I TEXTBANKEN Axel och bandet

1   2  3 Den magiska bokhyllan 

1   2  3 Liftkön 

1   2  3


Instruerande text ELEVBOKEN

DIGITALA LÄROMEDLET LYSSNA PÅ TEXTEN

GEMENSAM GENOMGÅNG Hur man knyter en rosett  s. 18

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP ÖVA PÅ LOGISK ORDNING ÖVA PÅ VERB I IMPERATIV

LYSSNA PÅ TEXTEN

ARBETE I PAR Hur man viker en loppa  s. 22

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP

LÄS TRE INSTRUERANDE TEXTER I TEXTBANKEN

Instruktion till hur man byter ett batteri

1   2  3 Instruktion till kortspelet stress

1   2  3 Recept på fruktsallad 1   2  3

GEMENSAMT OCH INDIVIDUELLT SKRIVANDE Skriva en gemensam text  s. 25 Planera en egen text  s. 25 Checklista  s. 27

3


Beskrivande text ELEVBOKEN

DIGITALA LÄROMEDLET LYSSNA PÅ TEXTEN

GEMENSAM GENOMGÅNG Skatan  s. 28

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP ÖVA PÅ VERB I PRESENS ÖVA PÅ ADJEKTIV

LYSSNA PÅ TEXTEN

ARBETE I PAR Järven  s. 32

4

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP

ÖVA PÅ ATT SKILJA PÅ FAKTA OCH ÅSIKT

ÖVA PÅ ATT ANVÄNDA ÄMNESSPECIFIKA ORD

LÄS TRE BESKRIVANDE TEXTER I TEXTBANKEN

Biet är vårt minsta tamdjur

1   2  3 Kebnekaise

GEMENSAMT OCH INDIVIDUELLT SKRIVANDE

Skriva en gemensam text  s. 35 Planera en egen text  s. 35 Checklista  s. 37

1   2  3 Skogen ger mat och värme 1   2  3


Argumenterande text ELEVBOKEN

DIGITALA LÄROMEDLET LYSSNA PÅ TEXTEN

GEMENSAM GENOMGÅNG Hej rektor Jesper!  s. 38

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP

ÖVA PÅ ATT SKILJA PÅ ÅSIKT OCH ARGUMENT

ÖVA PÅ SAMBANDSORD FÖR ORSAK ÖVA PÅ VERB I PRESENS

LYSSNA PÅ TEXTEN

ARBETE I PAR Till vaktmästare Eva  s. 42

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP

ÖVA PÅ ATT SKILJA PÅ ÅSIKT OCH ARGUMENT ÖVA PÅ VERB I PRESENS

LÄS TRE ARGUMENTERANDE TEXTER I TEXTBANKEN

Barn hjälper till för lite hemma

1   2  3 Äldre människor och mobiler

GEMENSAMT OCH INDIVIDUELLT SKRIVANDE Skriva en gemensam text  s. 45 Planera en egen text  s. 45 Checklista  s. 47

1   2  3 Skolmat eller matlåda? 1   2  3

5


Förklarande text ELEVBOKEN

DIGITALA LÄROMEDLET LYSSNA PÅ TEXTEN

GEMENSAM GENOMGÅNG Trollsländans livscykel   s. 48

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP ÖVA PÅ VERB I PRESENS

ÖVA PÅ SAMBANDSORD FÖR ORSAK

LYSSNA PÅ TEXTEN

ARBETE I PAR Fjärilens livscykel  s. 53

ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP

ÖVA PÅ ATT ANVÄNDA ÄMNESSPECIFIKA ORD ÖVA PÅ VERB I PRESENS

GEMENSAMT OCH INDIVIDUELLT SKRIVANDE Skriva en gemensam text  s. 55 Planera en egen text  s. 56 Checklista  s. 57

ÖVA PÅ SAMBANDSORD FÖR ORSAK

LÄS TRE FÖRKLARANDE TEXTER I TEXTBANKEN

Björnen övervintrar i idet

1   2  3 I komposten skapas ny jord

6

1   2  3 Varför ligger Sveriges städer där de ligger? 1   2  3


Arbetsgång i Träff på texten ELEVBOKEN

DIGITALA LÄROMEDLET

1. Gemensam genomgång Du får:

Du får:

• • • •

• lyssna på texten som ni har gått igenom gemensamt • titta på instruktionsfilmer • arbeta med digitala övningar.

lära dig syftet med texttypen läsa och analysera en text tillsammans med klassen arbeta med språklig uppbyggnad och språkliga drag delta i förberedda genomgångar.

2. Arbete i par Du får:

Du får:

• läsa och analysera en text tillsammans med en klasskamrat • arbeta med språklig uppbyggnad och språkliga drag.

• lyssna på texten som ni har arbetat med i par • titta på instruktionsfilmer • arbeta med digitala övningar.

3. Läsa/lyssna på tre texter i textbanken

1

2

3

Du får: • läsa varje text och svara på frågor på rätt nivå • öva på läsförståelse och kunskap om texttypen.

4. Gemensamt skrivande Du får:

Du får:

• samtala om och bedöma elevexempel • planera och skriva en text tillsammans med klassen • bedöma en text tillsammans med klassen.

• använda stödstrukturer för planering och bedömning.

5. Individuellt skrivande Du får: • arbeta med ett tydligt syfte och en verklig mottagare • använda stödstrukturer för planering och bedömning • planera och skriva en egen text

• bedöma texten • skapa en multimodal text.

7


Berättande text Syftet med en berättande text är att underhålla och roa läsaren. Ibland vill den också lära oss någonting. I det här kapitlet ska du få arbeta med sagor. En saga är en berättande text. Läs och arbeta med sagan tillsammans i klassen. Ni ska arbeta både med den språkliga uppbyggnaden och med de språkliga dragen. Språkliga drag kan också kallas sagans kännetecken.

LYSSNA PÅ TEXTEN ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP

Sagan om korven

D

et var en gång en vänlig gumma som var ensam hemma i sin stuga en kväll. Hon väntade på mannen som var ute och arbetade i skogen. Varje dag arbetade han hårt, eftersom de var mycket fattiga. Medan hon gick där och plockade, kom det en stilig kvinna in i stugan. Gumman neg så djupt att det knakade i knävecken. En så grann människa hade hon aldrig sett förut. – Jag skulle vilja låna er bryggkittel, sade kvinnan, för jag ska hålla bröllop för min dotter och får många gäster, tillade hon. – Ja, det kan ni få, sade gumman, fast hon aldrig hade sett kvinnan förr. Genast gick hon efter kitteln. Kvinnan tog emot den och tackade; hon skulle betala för lånet, sade hon. Och så gick hon. När det hade gått några dagar, kom kvinnan tillbaka. – Som tack för lånet får ni tre önskningar, sade hon. Sedan gick hon, och gumman hann inte fråga varken vad hon hette eller var hon bodde. Men nu måste hon fundera på vad hon skulle önska sig.

8

GEMENSAM GENOMGÅNG

Skriv och markera i texten


Snart skulle mannen komma hem och det var nog bäst att han fick vara med på ett hörn. Men en fin tomt, den bästa i hela socknen, och en kista överfull med pengar, det var det minsta de kunde önska sig. Tänk så lyckliga de skulle bli! De som alltid varit så fattiga. Uj, uj, uj! Så förvånade grannarna skulle bli.

Skriv och markera i texten

Men om de nu var så rika, så var det väl uselt att hon inte hade något gott att bjuda mannen på när han kom hem och var trött och hungrig. Han tyckte mycket om pålägg. Hon hade varit inne hos grannfrun, och där såg hon en stor korv, som de skulle ha till kvällsmat. – Håhåjaja! Om jag hade den korven ändå! sade hon. Och genast låg korven på bordet. I samma stund kom mannen hem. – Far, far! sade gumman. Nu är det slut med att sträva och streta, för jag lånade bort bryggkitteln, och som tack för lånet skulle vi få önska oss tre ting. Så nu får du hjälpa mig att önska något riktigt rart – du som är så påhittig. Ser du en sådan fin korv jag har önskat åt dig redan, sade hon och visade honom korven. – Vad säger du, din dåre, sade mannen och blev redigt arg. Har du önskat dig en korv när du hade kunnat få allt fint i världen? Jag önskar att den korven satt på näsan din, när du inte har bättre vett, sade han. Med en gång satte sig korven på hustruns näsa och hon skrek till. Hur hon än ryckte och slet, så satt den lika fast. Gumman grät och kunde inte sluta. Mannen försökte få bort korven och fast han ryckte och drog så gick det inte att rubba den på minsta sätt. Efter en stund kom gumman på att de hade en önskan kvar. Vad skulle de önska? Om de så önskade sig det bästa i världen, vad skulle de ha det till, när korven satt på gummans näsa? Hon skulle aldrig kunna visa sig för folk. Ingen av dem ville önska något, men hur det var, så önskade mannen ändå. – Jag önskar mor vore av med den usla korven, sade han.

GEMENSAM GENOMGÅNG

9


Skriv och markera i texten

Vips flög korven iväg. De blev så glada så de började hoppa och dansa i stugan. För om en korv är aldrig så god i munnen, så vill man inte ha den på näsan. Att de slarvat bort några önskningar gjorde inte så mycket. De var fortfarande fattiga men det viktigaste var att de hade varandra.

Språklig uppbyggnad

UPPGIFTER 1 Leta upp rubrik, inledning med problem, händelser samt upplösning och avslutning i texten. Skriv orden vid sidan om texten. Markera de olika delarna med klamrar och använd en färg för varje del i berättelsen.

blå = rubrik grön = inledning med problem röd = händelser svart = upplösning och avslutning

2 En inledning talar om vem eller vilka sagan handlar om. Den talar också om var och när den utspelar sig. Leta upp vem, var och när i inledningen och stryk under texten med grön penna. Vad får man veta om platsen och tiden? ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

3 I inledningen får man oftast reda på huvudkaraktärens problem. Vilket är problemet? ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

10

GEMENSAM GENOMGÅNG


Språklig uppbyggnad

4 Händelserna i en saga är alltid kopplade till problemet. Diskutera vilka händelser som finns i sagan och hur de hör ihop med varandra och med problemet. 5 Diskutera hur problemet löser sig och hur sagan avslutas. Språkliga drag

  ÖVA PÅ SAMBANDSORD FÖR TID 6 Händelserna binds samman med sambandsord för tid. Den här sagan har flera sådana sambandsord. Leta upp dem och stryk under dem med röd penna.

  ÖVA PÅ VERB I PRETERITUM 7 En saga utspelas för länge sedan. Hur kan man se det på verben i texten? Beskriv och ge exempel. ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

  ÖVA PÅ SKILJETECKEN  

  ÖVA PÅ DIALOG

8 Hur syns det i texten att någon säger något? ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

9 En saga har flera typiska kännetecken. Sätt kryss för de kännetecken som finns i sagan.

  Sagan utspelar sig för länge sedan.

  Sagan har verb i preteritum.

  Platsen är obestämd.

  Talet tre finns med.

  Overkliga och magiska händelser inträffar.

  Det goda segrar över det onda.

  Slutet är lyckligt.

GEMENSAM GENOMGÅNG

11


Språklig uppbyggnad

10 Sätt bilderna som du får av din lärare i rätt ordning. Skriv ett sambandsord för tid till varje bild. inledning

problem

sambandsord för tid:

sambandsord för tid:

��������������������

��������������������

händelse 1

händelse 2

händelse 3

sambandsord för tid:

sambandsord för tid:

sambandsord för tid:

��������������������

��������������������

��������������������

upplösning

avslutning

sambandsord för tid:

sambandsord för tid:

��������������������

��������������������

början

mitten

slut

11 Återberätta sagan för en klasskamrat.

12

GEMENSAM GENOMGÅNG


Språklig uppbyggnad

12 Läs sagan Pojken som räddade Skogen tillsammans med en klasskamrat och arbeta både med den språkliga uppbyggnaden och med sagans kännetecken.

LYSSNA PÅ TEXTEN  

  ÖVA PÅ ORD OCH BEGREPP

Pojken som räddade skogen

Skriv och markera i texten

D

et var en gång en liten pojke som bodde med sin mamma och pappa. Deras hus låg vid en stor skog där pojken älskade att leka. På andra sidan skogen bodde en rik man på en stor gård. Den rike mannen var snål, arg och väldigt ensam. Det var han som ägde skogen. Nu hade han bestämt sig för att hugga ner skogen. Han skulle sälja allt trä och få mycket pengar. Sedan skulle han odla julgranar i stället och tjäna ännu mer pengar. När pojken hörde detta sprang han till skogen och skrek och var arg. Han satte sig på en stubbe och grät. Efter en liten stund kom en gumma gående. Hon hade en lång, grå kappa och en stor, svart hatt. Hon ville veta varför pojken var ledsen och pojken berättade. – Här, du får en förtrollad guldpenna. Men du kan bara använda den tre gånger. Så var försiktig med hur du använder pennan om du vill rädda skogen, sade gumman. Pojken tog emot pennan. Han ville säga tack men gumman var redan borta. Nästa dag gick pojken till skolan. De skulle ha prov i matte. Pojken var inte bra på att räkna. Han stirrade på de svåra uppgifterna. Då kom han att tänka på guldpennan. Han kunde inte låta bli att ta fram den. Guldpennan började skriva och räknade ut alla talen. Han lämnade provet till sin lärare och gick ut på rast. Men han ångrade att han hade fuskat. Så han gick in igen och berättade för läraren. – Det var dumt gjort att du fuskade, men bra att du berättade, sade hans lärare. Pojken var arg på sig själv. Nu hade han använt guldpennan en gång utan att rädda skogen. Ett par dagar senare träffade pojken en liten flicka som bodde i ett hus nära pojken. Hon satt på en sten och han såg att hon hade gråtit.

ARBETE I PAR

13


– Är du också ledsen för att skogen ska huggas ner? frågade pojken. – Nej, sade flickan. Sedan berättade hon att hennes mamma fyllde år och att hon inte hade någon present att ge henne. Pojken sade att hon kunde rita en bild av sig själv och ge bort. Men flickan började gråta igen och sade att hon ritade så fult. – Jag kan hjälpa dig, sade pojken. Flickan tog fram ett ritblock ur sin ryggsäck men hon hade ingen penna. Pojken tog fram sin guldpenna, fast han visste att det var dumt. Men han ville så gärna göra flickan glad. Guldpennan ritade en vacker bild av flickan. Hon blev så glad att hon kramade om pojken. Sedan sprang hon hem med bilden i handen. Pojken var arg på sig själv. Nu hade han använt guldpennan för andra gången utan att rädda skogen.

Några dagar senare kom skogsarbetare till den rike mannens gård. Det var dags att hugga ner skogen. Pojken gick till gården tillsammans med folk från byn. De hade med sig listor med namn på alla som ville ha skogen kvar. Nu skulle de ge namnlistorna till den rike mannen. Han stod på trappan till sitt hus med händerna på ryggen. Nu fick pojken en idé. Han smög fram och ställde sig bakom den rike mannens rygg. När någon räckte fram namnlistorna stack pojken guldpennan i mannens hand. Den rike mannen såg förvånat på guldpennan i sin hand. Pennan skrev hans namnteckning på listan med texten: Rädda skogen! När människorna såg det klappade de i händerna och det gjorde den rike mannen glad. Alla samlades kring honom för att hissa honom i luften. Då skrattade han högt och sade åt skogsarbetarna att gå sin väg. Pojken gick hem genom skogen och levde lycklig i alla sina dagar.

14

ARBETE I PAR

Skriv och markera i texten


Språklig uppbyggnad

UPPGIFTER ÖVA PÅ SAGANS DELAR 13 Leta upp rubrik, inledning med problem, händelser samt upplösning och avslutning. Skriv orden vid sidan om texten. Markera de olika delarna med klamrar och använd en färg för varje del i berättelsen.

blå = rubrik grön = inledning med problem röd = händelser svart = upplösning och avslutning

14 En inledning talar om vem eller vilka sagan handlar om samt var och när den utspelar sig. Leta upp vem, var och när i inledningen och stryk under med grön penna. 15 Vilket är problemet i sagan? ����������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

16 Hur löser problemet sig? ����������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

17 Stryk under sambandsorden för tid i sagan med röd penna.

ÖVA PÅ VERB I PRETERITUM 18 Skriv sex verb i preteritum från texten. __________________________ _________________________ ������������������������ __________________________ _________________________ ������������������������

19 En saga har flera typiska kännetecken. Sätt kryss för de kännetecken som ni hittar i sagan. Sagan:

  utspelar sig för länge sedan.

  Overkliga och magiska händelser inträffar.

  har verb i preteritum.

  Det goda segrar över det onda.

  Platsen är obestämd.

  Slutet är lyckligt.

  Talet tre finns med.

LÄS TRE BERÄTTANDE TEXTER I TEXTBANKEN Språklig uppbyggnad och språkliga drag 20 Din lärare har elevexempel på sagor och checklistor. Jämför och bedöm texterna tillsammans.

ARBETE I PAR · TEXTBANK · SKRIVA

15


Språklig uppbyggnad och språkliga drag

SKRIVA 21 Planera och skriv en saga tillsammans i klassen. Använd stödstrukturen för att planera ert skrivande. Bedöm sagan med hjälp av checklistan. Du får stödstruktur och checklista av din lärare. 22 Planera och skriv en egen saga. Sagan ska passa elever i förskoleklass eller i årskurs 1. Rita bilder till sagan när den är klar. Planera din saga med hjälp av stödstrukturen nedan. rubrik:�����������������������������������������������������

16

inledning: vem, var, när

problem

sambandsord för tid:

sambandsord för tid:

���������������������������������

���������������������������������

händelse 1

händelse 2

sambandsord för tid:

sambandsord för tid:

���������������������������������

���������������������������������

händelse 3

upplösning och avslutning

sambandsord för tid:

sambandsord för tid:

���������������������������������

���������������������������������

SKRIVA


CHECKLISTA

Skrivande och självbedömning

Använd checklistan för att bedöma din saga som du planerade på sidan 16.

SPRÅKLIG UPPBYGGNAD

SPRÅKLIGA DRAG

Sagan:

Sagan:

  passar den tänkta läsaren.

  utspelar sig för länge sedan.

 har en rubrik (som talar om vad sagan handlar om).

  har verb i preteritum.

  har en inledning (vem, var, när).   innehåller ett problem.   innehåller tre händelser.   har en upplösning.

  Platsen är obestämd.   Talet tre finns med.   Overkliga och magiska händelser inträffar.   Det goda segrar över det onda.   Slutet är lyckligt.

  har en avslutning.   innehåller sambandsord för tid.   innehåller dialog.   Stor bokstav och skiljetecken används på rätt sätt. Vad är du mest nöjd med i din text? Välj utifrån checklistan och motivera ditt svar. ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

Vad har du förbättrat i din text? ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

Skapa en film med hjälp av sagan och dina bilder. Den färdiga filmen kan du visa för elever i förskoleklass eller i årskurs 1.

17


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Texter i elevboken: Bim Wikström Övrig text i elevbok samt digitalt läromedel: Sara Erebrandt och Kristina Lundgren Texter i textbanken: Camilla Dahlson: Biet är vårt minsta tamdjur nivå 3, Kebnekaise nivå 3, Skogen ger mat och värme nivå 3, Björnen övervintrar i idet nivå 3, I komposten skapas ny jord nivå 3, Varför ligger Sveriges städer där de ligger? nivå 3 Sofia Johansson: Axel och bandet nivå 3, Liftkön nivå 3 Bim Wikström: Den magiska bokhyllan nivå 1 – 3, Instruktion till hur man byter ett batteri nivå 1 – 3, Instruktion till kortspelet Stress nivå 1 – 3, Recept på fruktsallad nivå 1 – 3, Barn hjälper till för lite hemma nivå 1 – 3, Äldre människor och mobiler nivå 1 – 3, Skolmat eller matlåda? nivå 1 – 3 samt bearbetning av Camilla Dahlson och Sofia Johanssons texter till nivå 1 och 2 Övningar till texter i textbanken: Anette Jelvemark Nordqvist

 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Bildkällor: Illustrationer: Anders Lagerdahl: s 9-14 Foton: Pernilla Rosander: s 19-23, 24:2-5, 25:1-2, RT/Sjöberg bildbyrå: 55:1, G. Lacz/Arco Images/ Sjöberg bildbyrå: 55:3, Imagebroker/Sjöberg bildbyrå: 55:4, s 58:2-3 Creativecommons.se. (u.å.). För press. Hämtad 2019-04-05 från http://www.creativecommons.se/kontakt/for-press/, övriga illustrationer: Shutterstock.com Grafisk form: Helena Alvesalo Art.nr 40319 ISBN 978-91-44-13190-0 © Studentlitteratur AB 2019 Upplaga 1:1 Printed by Dimograf, Poland 2019


på texten

4–6

I Träff på texten får eleverna läsa och skriva texter med stödstrukturer. En arbetsgång som utgår från en förenklad cirkelmodell ger en trygg väg från gemensamt läsande till eget skrivande med verkliga mottagare. I elevboken finns en tydlig arbetsgång för kursplanens fem texttyper. I det digitala läromedlet som nås via koden på bokomslagets insida finns korta filmer, interaktiva övningar och en textbank. Textbanken innehåller tre texter för varje texttyp och varje text finns i tre nivåer. Totalt 45 texter ger god möjlighet att individualisera läsandet. Till samtliga texter finns övningar som tränar kunskaper om texttypen och textens innehåll. Även övningarna finns i tre nivåer. Hela elevboken finns inläst med textföljning och popup-bilder visualiserar ord och uttryck i e-boken. Träff på texten lärarpaket innehåller digitala resurser med förberedda genomgångar, elevexempel på texter i tre nivåer, lektionsplaneringar och idéer till skrivuppgifter.

Art.nr 40319

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144131900  

9789144131900  

Profile for smakprov