9789127448834

Page 1

1 2 3 4 5 6 7 8 0 cm 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Övningsbok 2A 3D 2D Without Stroke Base colour 3D 2D With Stroke Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange Violet Light Blue Pink Orange Base colour Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange 3D 2D Without Stroke Base colour 3D 2D With Stroke Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange Base colour Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange Violet Light Blue Pink Orange Violet Light Blue Pink Orange Light Blue Pink Orange 3D 2D Without Stroke Base colour 3D 2D With Stroke Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange 3D 2D Without Stroke Base colour 3D 2D With Stroke Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange 3D 2D Without Stroke Base colour 3D 2D With Stroke Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange Base colour Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange Övningsbok 2A 1 l Lärobok 2A Singma matematik 3D 2D Without Stroke Base colour 3D 2D With Stroke Red Yellow Violet Blue Light Blue Green Pink Orange 3D 2D Without Stroke Base colour 3D 2D With Stroke Red Yellow Blue Green

Kapitelstart

Varje kapitel inleds med en bild på en vardagsnära situation som knyter an till kapitlets innehåll. De områden och begrepp som är i fokus i kapitlet presenteras i punktform.

Vi utforskar

Varje lektion inleds med en noga utvald startuppgift där ni tillsammans får möjlighet att utforska och samtala kring det som är i fokus. Läraren ställer frågor som uppmuntrar alla i klassen att tänka, resonera och komma med förslag till lösningar.

Vi lär

Här presenteras en eller flera lösningar till startuppgiften som ni gemensamt läser och reflekterar kring. För att bygga en god förståelse för området visas lösningarna utförligt med konkret material och med bilder, siffror och symboler.

Vi övar

Här övar ni gemensamt med fler uppgifter som knyter an till innehållet i lektionen. Tillsammans prövar och diskuterar ni möjliga lösningar där läraren lyssnar och guidar genom att ställa utvecklande frågor.

Aktivitet

Här får ni möjlighet att under lekfulla former färdighetsträna och samarbeta med era klasskamrater. Aktiviteten är direkt kopplad till lektionens innehåll och ni arbetar tillsammans i par eller i grupp.

Kunskapslogg

Kunskapsloggen är en avslutande lektion i varje kapitel där ni tillsammans reflekterar över vad ni arbetat med och visar vad ni lärt er. Här finns en uppgift att lösa gemensamt som återknyter till kapitlets innehåll. Kunskapsloggen fortsätter sedan i övningsboken.

Kolla vad vi kan!
Välkommen! VI LÄR 5 • 2 = 10 2 • 5 = 10 5 grupper med 2 i varje 2 grupper med 5 i varje 5 • 2 är lika mycket som 2 • 5. 5 • 2 = 2 • 5 Vem har rätt? Förklara varför. VI UTFORSKAR 5 • 2 = 10 2 • 5 = 10 Elin Gustav
Multiplicera.
ÖVAR 3 • 5 = • NI BEHÖVER AKTIVITET ARBETA I GRUPPER OM 3 1 Blanda korten och lägg dem upp och ner på bordet. 2 Turas om att vända ett kort och svara. Behåll kortet om du svarar rätt. 3 Spela tills alla kort är slut. Den som har flest kort vinner. 1 10 1 2 1 5 1 2 1 5 2 • 5 = 10
1
VI
KAPITEL 1 Addition och subtraktion 0 till 100 1. Addera ental och tiotal 8 2. Addition med växling 11 3. Addition med växling 14 4. Subtrahera ental och tiotal 16 5. Subtraktion med växling 19 6. Subtraktion med växling 22 7. Kunskapslogg 24 KAPITEL 2 Blockmodellen 1. Använda blockmodellen 26 2. Problemlösning del – helhet 29 3. Problemlösning fler – färre 32 4. Problemlösning fler – färre 35 5. Kunskapslogg 38 KAPITEL 3 Multiplikation med 2, 5 och 10 1. Multiplicera lika stora grupper 40 2. Multiplicera med 2 43 3. Multiplicera med 5 46 4. Multiplicera med 10 50 5. Multiplicera med 2, 5 och 10 54 6. Problemlösning 57 7. Kunskapslogg 60 KAPITEL 4 D ivision med 2, 5 och 10 1. Gruppera lika 62 2. Dela lika 65 3. Dividera med 2 68 4. Dividera med 5 71 5. Dividera med 10 74
boken.
Innehåll
Hej! Du möter oss i
Elin Tom Anna Samir Lovisa
6. Multiplikation och division 77 7. Problemlösning 80 8. Kunskapslogg 82 KAPITEL 5 Längd och höjd 1. Mäta längd och höjd i meter 84 2. Jämföra längd och höjd i meter 87 3. Jämföra längd och höjd i centimeter 89 4. Problemlösning 92 5. Problemlösning 95 6. Kunskapslogg 98 KAPITEL 6 Volym 1. Jämföra och mäta volym 100 2. Mäta volym i liter 102 3. Mäta volym i deciliter 106 4. Problemlösning 109 5. Problemlösning 112 6. Kunskapslogg 114 KAPITEL 7 Bråk 1. Dela i halvor 116 2. Dela i fjärdedelar 119 3. Flera fjärdedelar 122 4. Dela i tredjedelar 124 5. Del av antal 127 6. Kunskapslogg 130 KAPITEL 8 Multiplikation och division med 3 1. Multiplicera med 3 132 2. Multiplicera med 3 136 3. Dividera med 3 138 4. Problemlösning 141 5. Kunskapslogg 144
Elsa David Gustav Fatima Oliver

Blockmodellen

I FOKUS

• använda blockmodellen

• problemlösning med addition och subtraktion

KAPITEL 2 Blockmodellen 25 KAPITEL 2

Använda blockmodellen

VI UTFORSKAR

Jag har 5 pennor.

Jag har 3 pennor.

Hur många pennor har barnen sammanlagt?

VI LÄR

Använd kuber för att visa antalet pennor.

Vi kan rita block för att visa varje tal.

antal

röda pennor antal blå pennor

5 ? 3

totala antalet pennor

5 + 3 = 8 eller 3 + 5 = 8

Barnen har 8 pennor sammanlagt.

26 Blockmodellen LEKTION 1
LEKTION 1

Elin har 15 pennor.

Samir har 23 pennor.

Vi behöver inte rita varje kub.

Hur många pennor har barnen sammanlagt?

tiotal ental

15 + 23 = 38

Barnen har 38 pennor sammanlagt.

VI ÖVAR

Gustav har 45 frimärken.

Hans pappa ger honom 39 frimärken till.

Hur många frimärken har Gustav nu?

Vi kan använda blockmodellen för att lösa problemet.

Nu har Gustav frimärken.

LEKTION 1 Blockmodellen 27
11
23 ?
15
1 5 + 2 3 3 8 ? 39 45
=

Det är 36 människor i parken. 19 av dem är vuxna.

Hur många är barn?

Det är barn.

Det är 52 ballonger. Det är både gula och blå ballonger.

23 av dem är blå.

Hur många ballonger är gula?

Det är gula ballonger. 36 ? 19 = = 52 ? 23

ÖVNINGSBOKEN s. 24–25

28 Blockmodellen LEKTION 1
1
2
1
3

Problemlösning del – helhet

VI UTFORSKAR

Elin bakade 70 pajer.

Hon gav bort 27 pajer.

Hur många pajer har hon kvar?

Hur kan vi ta reda på det?

VI LÄR

Subtrahera 27 från 70.

70 – 27 = 43

Elin har 43 pajer kvar.

LEKTION 2 Blockmodellen 29
LEKTION 2
27
70
?
tiotal ental 7 0 – 2 7 4 3 10 70 60 10 10 – 7 = 3 60 – 20 = 40

VI ÖVAR

1 Det är 24 kulor i burken.

Elsa lägger i 74 kulor till i burken.

Hur många kulor är det i burken nu? ?

Nu är det kulor i burken.

12 En bonde plockar 35 tomater och 27 gurkor.

Hur många grönsaker plockar han sammanlagt?

Han plockar grönsaker sammanlagt.

30 Blockmodellen LEKTION 2
24 74
=
27 35
=
?

Hon säljer 21 böcker.

Hur många böcker har hon kvar?

Hon har böcker kvar.

14

Brevbäraren ska dela ut 58 brev.

Efter två timmar har han 29 brev kvar.

Hur många brev har han delat ut?

ÖVNINGSBOKEN s. 26–27 3 Lovisa har 50 böcker från början.

Visa med hjälp av blockmodellen.

Brevbäraren har delat ut brev.

LEKTION 2 Blockmodellen 31
= =
50 21 ?

Problemlösning fler – färre

VI UTFORSKAR

Hur många fler ben har spindeln än myran?

Hur kan vi visa det?

VI LÄR

8 – 6 = 2

En spindel har 2 fler ben än en myra.

Vi kan rita block för att visa varje tal.

32 Blockmodellen LEKTION 3
LEKTION
3
spindel spindel myra myra 8 6
?

Lovisa har 38 klistermärken. Anna har 29 klistermärken.

Hur många färre klistermärken har Anna än Lovisa?

Lovisa

Ska vi addera eller subtrahera?

Anna har färre klistermärken än Lovisa.

VI ÖVAR

Anna 38 29 ? äpplen bananer 13 19 ?

1 I en skål ligger 13 äpplen och 19 bananer.

Hur många fler bananer än äpplen är det?

Det är fler bananer.

LEKTION 3 Blockmodellen 33
=
=

2 Fatima har 68 snäckor.

David har 23 fler snäckor än Fatima.

Hur många snäckor har David?

Vilket räknesätt ska vi använda?

Fatima David 68 23 ?

David har snäckor.

3 Samir samlar in 48 burkar för att panta.

Han samlar in 16 färre än Elin.

Hur många burkar samlar Elin in?

Elin samlar in burkar.

ÖVNINGSBOKEN s. 28–29

34 Blockmodellen LEKTION 3
= =

Problemlösning fler – färre

VI UTFORSKAR

Det är 90 sudd i låda A och 76 sudd i låda B.

Hur många färre är det i låda B än i låda A?

Hur kan vi visa det?

A

B

VI LÄR

90

A

B ?

76

90 – 76 = 14

Det är 14 färre sudd i låda B än i låda A.

Varför ska vi subtrahera?

LEKTION 4 Blockmodellen 35
LEKTION
4
låda låda låda låda

VI ÖVAR

1 Tom har 86 frimärken.

David har 26 färre frimärken än Tom.

Hur många frimärken har David?

Vem har flest frimärken?

Tom

David ?

David har frimärken.

2 Fatima har 55 pärlor.

Anna har 40 fler pärlor än Fatima.

Hur många pärlor har Anna?

Ska vi addera eller subtrahera?

Anna har pärlor. ?

36 Blockmodellen LEKTION 4
= =

3 Lovisa har 56 pennor.

Hon har 39 fler pennor än Samir.

Hur många pennor har Samir?

Vem har flest pennor?

Samir har pennor.

4 David har 42 kulor.

Han har 18 färre kulor än Elin.

Hur många kulor har Elin?

Elin har kulor. ?

Vem har flest kulor?

ÖVNINGSBOKEN s. 30–31

LEKTION 4 Blockmodellen 37
= =

Kunskapslogg

VI UTFORSKAR

96 – 65 = 31

Hitta på textuppgifter som passar till likheten. Visa hur ni löser uppgiften med blockmodellen.

Jag har 96 klistermärken.

Oliver har 65 färre klistermärken.

Hur många har Oliver?

Kolla vad vi kan!

I FOKUS

använda blockmodellen

problemlösning med addition och subtraktion

ÖVNINGSBOKEN s. 32–33

38 Blockmodellen LEKTION 5
LEKTION 5

Singma matematik

LÄROBOK 2A

Författare och konsult: Dr Yeap Ban Har

Svensk bearbetning: Pia Agardh och Josefine Rejler

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Singma matematik 2A:

Läroboken är elevernas gemensamma samtals- och lärobok. Här får eleverna utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par eller i grupp.

Övningsboken är elevens egen bok där de övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg.

Lärarhandledningen innehåller allt stöd som läraren behöver för att planera, undervisa och bedöma.

På lärarwebben finns mer digitalt material att hämta .

Läs mer på www.nok.se/singma

ISBN 978-91-27-44883-4

9 7 8 9 1 2 7 4 4 8 8 3 4
matematik Lärarhandledning 2A Singma matematik Singma Övningsbok 2A Övningsbok 2A övningar! matematik LÄROBOK 2A Övningsbok 2A Övningsbok 2A Lärobok 2A Singma matematik
Singma
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.