Page 1

6 Främre del 6•1 Forma främre benen Jag har beslutat mig för att göra de främre benen i björk. Orsaken är främst att björken inte har så tydlig skiktning mellan årsringarna som furan har. Den här skiktningen gör att furan blir svagare när man skär tvärs eller diagonalt över veden. De främre benen på stolen är ganska svängda så jag har bestämt mig för björk för att undvika onödiga svagheter. Nu får jag problem. Benen är 40 mm tjocka och mitt virke är 32 mm. Min leverantör säljer mest till möbelindustrin och dom vill ha 3 m långa och 32 mm tjocka plankor, alltså är det vad som finns även för mig.

Jag sågar till lagom långa stycken, hyvlar absolut jämna ytor och limmar. Det är viktigt att träet har rena friska ytor vid limningen. Smutsigt eller åldrat trä gör att fogen blir svag eller misslyckas.

21


Dags att rita upp konturerna på benet. När det gäller oregelbundna former föredrar jag att göra en mall i masonit eller kartong. Det är mycket enklare att justera på en masonitmall än på det som skall bli slutresultatet, om inte annat kan man börja om när man har tagit bort för mycket. Tänk bara på att mallen skall ha undermått, det vill säga vara lite mindre än det som skall bli det färdiga resultatet. På så sätt kommer linjerna som man ritar efter mallen finns kvar på det färdiga stycket, annars vet man inte när man är klar.

Här har jag sågat ut konturen av benet sett från sidan. Jag föredrar att såga från en sida och göra färdig även finbeabetningen på de sidorna först. Det gör det lättare att rita upp konturen på andra sidan sedan.

För att såga ut biten har jag använt bandsåg eftersom jag har tillgång till en. I annat fall hade jag nog använt en sådan här såg. Den kallas snickarsåg, ställningssåg eller spännsåg, namnet varierar. Det är en gammal typ av såg som passar bra här även om den kräver sin speciella teknik. Däremot hade jag nog inte velat använda en elektrisk sticksåg även om det är fullt möjligt. Jag tycker den har en förmåga att skeva iväg med bladet åt alla möjliga håll när man sågar i så tjocka stycken som det här. Jag gör färdigt formen med hjälp av putshyvel, sandpapper och sickel. Det finns hyvlar som kan användas för insidan på ett svängt stycke men jag har ingen sådan så jag får avstå från den finessen. Den som gärna använder maskiner har bra nytta av en bandputs i det här läget.

22


Sedan är det dags för märkning av tapp-hålen. Här har jag märkt för att göra tapphålet med en lockbettel. Eftersom verktyget bestämmer bredden på hålet behöver jag bara rita en linje att följa och naturligtvis start- och stopplinjer. Hål som är genomgående måste påbörjas från bägge sidor för att undvika att träet flisas när verktyget bryter igenom ytan. Av den anledningen måste båda sidor märkas på exakt samma sätt.

Jag spänner fast biten på ett stadigt underlag och börjar med lockbetteln. Det är ett gammalt verktyg som kräver lite vana men som jag personligen trivs med. Man måste komma ihåg att hålla verktyget rakt i sidled annars styr hålet snett och man kommer inte att få ett bra möte med uthuggningen från andra sidan. Till att börja med gör jag hålet som inte är genomgående eftersom det slutar strax över det genomgående hålet. Hade jag gjort tvärt om hade jag riskerat att bryta sönder mellanväggen mellan hålen med ojämna väggar som resultat. För att hålla reda på djupet ritar jag ett streck på lockbetteln med en filtspetspenna. Ett litet tips när du arbetar med lockbettel: Använd en skruvmejsel för att rensa hålet då och då. Med en kniv eller annat vasst har du stor chans att skada hålets kanter.

Ett annat sätt att göra tapphålen är att borra först och sedan forma hålet med stämjärn. Det är inte min favorit eftersom hålen brukar bli bättre med lockbettel. Det är dessutom lätt att göra ett litet misstag och förstöra hela biten när man kör med en så effektiv maskin som en elektrisk borrmaskin. Om du skall göra på detta sätt så använd en pelarborrmaskin eller en borrmaskin i stativ. Med en borrmaskin på fri hand är det lätt hänt att borrhålet hamnar fel. Tänk dessutom på att börja från bägge håll så att det inte blir ett utgångshål med flisor. Andra sätt att arbeta på är stämborr och långhålsborr men jag beskriver inte dom här.

23


6•2 Forma främre sarg Jag vill sätta ihop frambenen med främre sargen till en enhet som jag sedan sätter ihop med dom bakre delarna som då också skall utgöra en enhet. På så sätt har jag bättre möjligheter att kontrollera att allt blir rakt än om jag skulle passa alla bitar på samma gång.

För att göra fina och exakta sågsnitt använder jag en japansk dragsåg, något som blivit en favoritmetod. Jag spänner fast stycket med 2 tvingar där den främre tvingen även håller en styrande bit som ligger exakt efter det tänkta snittet.

Sedan håller jag sågen mot min styrbit och sågar. Det blir ett mycket exakt snitt så som jag mätt och märkt. Faktum är att jag slängt min gamla geringslåda och skänkt geringssågen med ställning till välgörenhet. Den här metoden är helt överlägsen enligt min mening. Jag kan naturligtvis använda andra sågar men den japanska dragsågen har ett mycket tunnare blad och är lätt att arbeta med i det här fallet.

Ett annat sätt att märka och såga på som om möjligt är ändå mer exakt är detta: Börja med att märka upp den önskade linjen med en kniv, gärna en märkkniv. Fördjupa sedan linjen med ett stämjärn. Du har nu en fördjupning som styr sågen exakt där du vill ha den. OBS. Stämjärnet driver lite när du slår ner det, det beror på att det är fasat bara på ena sidan. Så kom ihåg att alltid vända det åt samma håll annars kan linjen förskjutas en aning, något som syns på en tapp när skuldran är olika hög på de bägge sidorna.

24


Jag sågar nu ut tapparna. Man skall inte försöka använda stämjärn för att spräcka bort material. I 9 fall av 10 så går träets ådring inte exakt parallellt med tappen vilket gör att ett försök med stämjärn resulterar i att tappen blir sned eller missformad. Bättre då att såga och eventuellt justera lite med kniv eller rasp. Tänk på att tappen skall passa trögt och inte glappa. 6•3 Sammansättning Nu sätter jag ihop delarna utan lim och plugg. Med hjälp av lite tvingar och lite löst virke riggar jag upp sammansättningen till rätt mått.

Här avslöjas obönhörligen varje litet misstag så nu har jag tre val: • Det hela är perfekt, inget behöver åtgärdas (verkar inte troligt). • Felen ligger inom det rimliga, med lite skärande och filande blir det bra nog. • Totalmiss, en eller flera bitar måste göras om. Första och sista alternativet behöver inte kommenteras men det mittersta förtjänar det. Kom ihåg att kolla vilken del som skall justeras. Det är inte säkert att den felande biten är den som skall justeras, det kan vara så att man skall låta den mötande biten fånga upp felet även om den från början är perfekt. Eftersom stolen skall målas kan man dölja en del fel med spackel, huvudsaken är att de delar som skall limmas har bra passning och anliggningsytor. Medan delarna fortfarande ligger sammansatta i rätt form borrar jag för pluggarna. Sedan tar jag isär, stryker på lim, sätter samman allt igen och slår i pluggen. Här gäller det att spara på limmet! Det skall inte vara lim i botten på tapphålet, tappen måste ha lite plats att röra sig längst in och får inte sitta helt fast där inne.

25


Sedan limmet torkat är det bara två moment kvar innan jag ställer undan den här delen ett tag.

Först sågar jag av de utstickande delarna av pluggarna. Jag använder en japansk dragsåg för att kapa pluggarna. För att skydda träet lägger jag en sandpappersbit som mellanlägg. Sedan slipar jag bort det sista med en sandpapperskloss.

Innan jag ställer undan delen blöter jag de tryckmärken som blivit av tvingar och annat. Det skall var rikligt med vatten som träet suger upp och sväller av. När det sedan torkar har märkena mer eller mindre försvunnit. Det kan vara så att det blivit en glipor mellan olika delar som du måste täppa till. Spackel är nog bra men ibland behöver man något annat. Plastiskt trä som finns på tub fyller bra, är starkt och sjunker inte så mycket. Det är dock dyrt och torkar snabbt i tuben. Då gör man så här: Blanda sågspån med Karlssons klister och eventuellt lite aceton. Det är detsamma som plastiskt trä men är mycket billigare, helt färskt och har samma träfärg som det du just arbetar med.

26

9789198025200  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you