__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

zz ick

ick

ack

typer av texter. Under lärarens ledning läser

zz

I ZickZack Läs&Skriv möter eleverna olika

Lä s

&

k c a

sk riv

de texter och gör olika språkutvecklande övningar – på text-, menings- och ordnivå. En del av texterna används som modeller för skrivande. Olika läs- och skrivstrategier presenteras, modellas och praktiseras kontinuerligt. Varje kapitel avslutas med en checklista, som hjälper eleven och läraren att se hur läs- och skrivförmågan utvecklas.

Karin Fällman-Bajagi c´ Christina Hansson Susan Nieland

Åk

1


zz

SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

ick

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 00 Telefax 08-587 642 03 Redaktör: Karin Lönnqvist och Maria Renck Grafisk form: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration Illustrationer: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration,Oskar Jonsson (s. 38–40)

ack

Läs & skr iv

ZickZack Läs & skriv, åk 1 ISBN 978-91-523-2596-4 c, Christina Hansson, Susan Nieland och Sanoma Utbildning AB, Stockholm © 2015 Karin Fällman-Bajagi´

Karin Fällman-Bajagic´ Christina Hansson

Första upplagan Första tryckningen

SUsan Nieland

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonusavtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mång­ faldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Livonia Print, 2015

Sanoma Utbildning

Åk

1


zz

SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

ick

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 00 Telefax 08-587 642 03 Redaktör: Karin Lönnqvist och Maria Renck Grafisk form: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration Illustrationer: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration,Oskar Jonsson (s. 38–40)

ack

Läs & skr iv

ZickZack Läs & skriv, åk 1 ISBN 978-91-523-2596-4 c, Christina Hansson, Susan Nieland och Sanoma Utbildning AB, Stockholm © 2015 Karin Fällman-Bajagi´

Karin Fällman-Bajagic´ Christina Hansson

Första upplagan Första tryckningen

SUsan Nieland

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonusavtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mång­ faldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Livonia Print, 2015

Sanoma Utbildning

Åk

1


a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

t

u

v

w

x

y

z

å

ä

ö

Rita och skriv.

Jag heter Zick.

Det här är Zick.

Jag heter Zack.

Det här är Zack.

a

b

c 4

d

Zic k o c h Zac k

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

y

z

å

Z ick o ch Z a ck

ä 5

ö


a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

t

u

v

w

x

y

z

å

ä

ö

Rita och skriv.

Jag heter Zick.

Det här är Zick.

Jag heter Zack.

Det här är Zack.

a

b

c 4

d

Zic k o c h Zac k

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

y

z

å

Z ick o ch Z a ck

ä 5

ö


Zick och Zack

Innehåll

Det här är • berättelse

s. 8

Det här är min familj • presentation

s. 14

Vår skolgård • beskrivning

s. 18

Välkommen på spökkalas • inbjudan

s. 24

På vårt kalas • berättelse

s. 26

Vilket djur är jag? • gåta

s. 30

Försvunnen • efterlysning

s. 34

På Skansen • vers

s. 36

Fåglar • faktatext

s. 38

Gott om plats • berättelse

s. 44

Från min balkong • dikt

s. 52

Året • faktatext

s. 56

Gör en snögubbe • instruktion

s. 60

Fröpåsen • instruktion

s. 68

Du ska få lära dig att läsa och skriva ord och

Äventyr på isen • berättelse

s. 70

korta meningar. Du ska också få lära dig att

En mörk, mörk • spökhistoria

s. 76

Till salu • annons

s. 84

Familjen Trygg flyttar in • berättelse

s. 88

I den mörka trädgården • manuskript

s. 92

Till dig som just flyttat in • brev

s. 96

Holi • faktatext

s. 102

Edgar Degas • biografi

s. 108

Vad är en regnbåge? • faktatext

s. 112

En dag med färg • berättelse

s. 118

Tuppen och påfågeln • saga

s. 124

Du ska få läsa om Zick och Zack och om ett spökkalas som de ska ha. Sen ska du få skriva en egen text.

använda en och ett på rätt sätt.

Det här är några vanliga ord som du kommer att möta i texterna: den det här är en ett nej jag du hon han min vår på där finns var när hur vem

Z ic k och Z ac k

7


Zick och Zack

Innehåll

Det här är • berättelse

s. 8

Det här är min familj • presentation

s. 14

Vår skolgård • beskrivning

s. 18

Välkommen på spökkalas • inbjudan

s. 24

På vårt kalas • berättelse

s. 26

Vilket djur är jag? • gåta

s. 30

Försvunnen • efterlysning

s. 34

På Skansen • vers

s. 36

Fåglar • faktatext

s. 38

Gott om plats • berättelse

s. 44

Från min balkong • dikt

s. 52

Året • faktatext

s. 56

Gör en snögubbe • instruktion

s. 60

Fröpåsen • instruktion

s. 68

Du ska få lära dig att läsa och skriva ord och

Äventyr på isen • berättelse

s. 70

korta meningar. Du ska också få lära dig att

En mörk, mörk • spökhistoria

s. 76

Till salu • annons

s. 84

Familjen Trygg flyttar in • berättelse

s. 88

I den mörka trädgården • manuskript

s. 92

Till dig som just flyttat in • brev

s. 96

Holi • faktatext

s. 102

Edgar Degas • biografi

s. 108

Vad är en regnbåge? • faktatext

s. 112

En dag med färg • berättelse

s. 118

Tuppen och påfågeln • saga

s. 124

Du ska få läsa om Zick och Zack och om ett spökkalas som de ska ha. Sen ska du få skriva en egen text.

använda en och ett på rätt sätt.

Det här är några vanliga ord som du kommer att möta i texterna: den det här är en ett nej jag du hon han min vår på där finns var när hur vem

Z ic k och Z ac k

7


Det här är Det här är en val. Det här är en fot. Det här är en matta. Det här är en rot. Det här är ett nät. Det här är ett lag. Det här är ett spöke.

Nej, det här ä

8

Zic k o c h Zac k

Z ick o ch Z a ck

9

r jag!


Det här är Det här är en val. Det här är en fot. Det här är en matta. Det här är en rot. Det här är ett nät. Det här är ett lag. Det här är ett spöke.

Nej, det här ä

8

Zic k o c h Zac k

Z ick o ch Z a ck

9

r jag!


A

det

det

här

ett

är här

B

C

Ringa in samma ord med samma färg.

är

Det här är ett lås.

ja nej

ja nej

Det här är ett lås.

Det här är en sås.

ja nej

ja nej

det

D Dra streck till rätt bild.

Det här är en mås.

en

är en

ett

Ringa in rätt svar.

Stryk under rätt mening. Det här är en orm. Det här är en arm.

Det här är en rot. Det här är en nos. Det här är en val.

Det här är en ros. Det här är en boll.

Det här är en nät.

Det här är ett troll. Det här är en mus.

Det här är en fot.

10

Zi c k o c h Zac k

Det här är ett hus.

Z ic k o ch Z ac k

11


A

det

det

här

ett

är här

B

C

Ringa in samma ord med samma färg.

är

Det här är ett lås.

ja nej

ja nej

Det här är ett lås.

Det här är en sås.

ja nej

ja nej

det

D Dra streck till rätt bild.

Det här är en mås.

en

är en

ett

Ringa in rätt svar.

Stryk under rätt mening. Det här är en orm. Det här är en arm.

Det här är en rot. Det här är en nos. Det här är en val.

Det här är en ros. Det här är en boll.

Det här är en nät.

Det här är ett troll. Det här är en mus.

Det här är en fot.

10

Zi c k o c h Zac k

Det här är ett hus.

Z ic k o ch Z ac k

11


E

F

G

Ringa in en eller ett. en

en

ett

ett

en

en

ett

ett

en

en

ett

ett

H

Skriv en eller ett. Det här är

lag.

Det här är

tåg.

Det här är

val.

Det här är

mus.

Det här är

nät.

Det här är

val.

Det här är

rot.

Det här är

ros.

Skriv orden i rätt ordning. är

här

en

Det

ram.

ett

får.

här

Det

är

bil.

en

Det

är

här

Skriv en eller ett.

Det här är

Det här är

12

Zi c k o c h Zac k

nos.

sås.

Det här är

Det här är

lok.

mus.

Z ic k o ch Z ac k

13


E

F

G

Ringa in en eller ett. en

en

ett

ett

en

en

ett

ett

en

en

ett

ett

H

Skriv en eller ett. Det här är

lag.

Det här är

tåg.

Det här är

val.

Det här är

mus.

Det här är

nät.

Det här är

val.

Det här är

rot.

Det här är

ros.

Skriv orden i rätt ordning. är

här

en

Det

ram.

ett

får.

här

Det

är

bil.

en

Det

är

här

Skriv en eller ett.

Det här är

Det här är

12

Zi c k o c h Zac k

nos.

sås.

Det här är

Det här är

lok.

mus.

Z ic k o ch Z ac k

13


Det här är min familj Jag heter Zick. Jag är 7 år. Jag kan spika. Det här är min mamma. Hon heter Ruta.

Det här är min pappa.

Hon kan rita.

Han heter Rand. Han kan måla. Det här är min bror. Han heter Zack. Han kan läsa. Det här är min syster. Hon heter Zorba. Hon vill leka.

14

Zi c k o c h Zac k

Z ic k och Z a ck

15


Det här är min familj Jag heter Zick. Jag är 7 år. Jag kan spika. Det här är min mamma. Hon heter Ruta.

Det här är min pappa.

Hon kan rita.

Han heter Rand. Han kan måla. Det här är min bror. Han heter Zack. Han kan läsa. Det här är min syster. Hon heter Zorba. Hon vill leka.

14

Zi c k o c h Zac k

Z ic k och Z a ck

15


A

B

Stryk under rätt mening. Jag kan spika.

Hon kan spika.

Jag kan rita.

Hon kan rita.

Han kan läsa.

Han kan läsa.

Han kan måla.

Han kan måla.

C

Rita din familj eller några du känner.

D

Skriv vad de heter och vad de kan.

Läs och dra streck till rätt person. Hon heter Mia. Hon kan mäta. Han heter Leo. Han kan dansa. Han heter Sam. Han kan rida. Hon heter Tea. Hon kan sy.

16

Zi c k o c h Zac k

Z ic k och Z a ck

17


A

B

Stryk under rätt mening. Jag kan spika.

Hon kan spika.

Jag kan rita.

Hon kan rita.

Han kan läsa.

Han kan läsa.

Han kan måla.

Han kan måla.

C

Rita din familj eller några du känner.

D

Skriv vad de heter och vad de kan.

Läs och dra streck till rätt person. Hon heter Mia. Hon kan mäta. Han heter Leo. Han kan dansa. Han heter Sam. Han kan rida. Hon heter Tea. Hon kan sy.

16

Zi c k o c h Zac k

Z ic k och Z a ck

17


Vår skolgård Det här är vår skola. På skolgården finns det många saker. Det finns en karusell. Där kan man kramas och pussas. Det finns två sandlådor. Där kan man dansa och hoppa. Det finns tre gungor. Där kan man sitta och titta. Det finns fyra mål. Där kan man ligga och läsa. Det finns fem träd. Där kan man hitta tavlor.

18

Zi c k o c h Zac k

Z ic k och Z a ck

19


Vår skolgård Det här är vår skola. På skolgården finns det många saker. Det finns en karusell. Där kan man kramas och pussas. Det finns två sandlådor. Där kan man dansa och hoppa. Det finns tre gungor. Där kan man sitta och titta. Det finns fyra mål. Där kan man ligga och läsa. Det finns fem träd. Där kan man hitta tavlor.

18

Zi c k o c h Zac k

Z ic k och Z a ck

19


A

C

Läs och dra streck. Det finns tre gungor.

Där kan man hitta tavlor.

Det finns fem träd.

Där kan man sitta och titta.

Det finns en sandlåda. Där kan man kramas och pussas.

B

Det finns fyra mål.

Där kan man dansa och hoppa.

Det finns en karusell.

Där kan man ligga och läsa.

Dra streck till rätt siffra och rätt bild. ett

2

två

5

tre

1

fyra

3

fem

4

20

Zi c k o c h Zac k

Hur många finns det?

D

Skriv orden inte siffrorna.

Skriv om din skolgård.

Det finns Där kan man

Det finns Där kan man

Z ic k och Z a ck

21


A

C

Läs och dra streck. Det finns tre gungor.

Där kan man hitta tavlor.

Det finns fem träd.

Där kan man sitta och titta.

Det finns en sandlåda. Där kan man kramas och pussas.

B

Det finns fyra mål.

Där kan man dansa och hoppa.

Det finns en karusell.

Där kan man ligga och läsa.

Dra streck till rätt siffra och rätt bild. ett

2

två

5

tre

1

fyra

3

fem

4

20

Zi c k o c h Zac k

Hur många finns det?

D

Skriv orden inte siffrorna.

Skriv om din skolgård.

Det finns Där kan man

Det finns Där kan man

Z ic k och Z a ck

21


E

Det här är Zacks drömskola. Skriv om den tillsammans.

F

Hur vill du att din drömskola ska se ut? Rita.

Där finns det:

Där kan man:

B e dö m d in t ext t il ls a m m a n s m e d d in lä ra re på si d a n 28 .

G

22

Zi c k o c h Zac k

Skriv om din drömskola. Skriv på ett papper.

Z ic k och Z a ck

23


E

Det här är Zacks drömskola. Skriv om den tillsammans.

F

Hur vill du att din drömskola ska se ut? Rita.

Där finns det:

Där kan man:

B e dö m d in t ext t il ls a m m a n s m e d d in lä ra re på si d a n 28 .

G

22

Zi c k o c h Zac k

Skriv om din drömskola. Skriv på ett papper.

Z ic k och Z a ck

23


A KA K Ö P S E N PÅ M M O VÄ L K Var? När?

H ur? Varför?

Skriv och rita en egen inbjudan till ett kalas.

L AS VÄ L K O M M E N PÅ

Prickgatan 32

Var?

3 no vember

När?

16.00–18.30

klikt p ö p s t o g å n a H Vi fyller år. 789

6 Rin g 0123-45 kalas.se t e @ k ö p s a jl e eller m kommer. u d m o t e v i v så a t t

å dig!

Hur?

Varför?

Ring eller mejla

Hälsnin gar Zick och Zack

så att vi vet om du kommer. Hälsningar

24

Zi Zi c ck k o oc ch h Zac Zac k k

Z ch Z Z ick ic k o och Za a ck ck

25


A KA K Ö P S E N PÅ M M O VÄ L K Var? När?

H ur? Varför?

Skriv och rita en egen inbjudan till ett kalas.

L AS VÄ L K O M M E N PÅ

Prickgatan 32

Var?

3 no vember

När?

16.00–18.30

klikt p ö p s t o g å n a H Vi fyller år. 789

6 Rin g 0123-45 kalas.se t e @ k ö p s a jl e eller m kommer. u d m o t e v i v så a t t

å dig!

Hur?

Varför?

Ring eller mejla

Hälsnin gar Zick och Zack

så att vi vet om du kommer. Hälsningar

24

Zi Zi c ck k o oc ch h Zac Zac k k

Z ch Z Z ick ic k o och Za a ck ck

25


På vårt kalas

A

Ringa in rätt svar.

På vårt kalas är vi inte finklädda.

På vårt kalas är vi finklädda.

ja

nej

På vårt kalas är vi utklädda.

På vårt kalas äter vi maskar.

ja

nej

På vårt kalas äter vi inte tårta.

På vårt kalas dricker vi saft.

ja

nej

På vårt kalas äter vi maskar och råttor.

På vårt kalas läser vi sagor.

ja

nej

På vårt kalas dricker vi inte saft.

På vårt kalas är det mörkt.

ja

nej

På vårt kalas dricker vi blod.

På vårt kalas dansar vi.

ja

nej

Vårt kalas är ett spökkalas.

ja

nej

På vårt kalas läser vi inte sagor. På vårt kalas har vi skattjakt på gården. På vårt kalas lyser inte lampan. På vårt kalas smyger vi i mörker.

B

Skriv svar. Vad tror du att de åt egentligen?

Vårt kalas är ett äkta spökkalas.

Vad tror du att de drack egentligen?

Tror du att det var ett roligt kalas? Varför?

26

Zi c k o c h Zac k

Z ick o ch Z a ck

27


På vårt kalas

A

Ringa in rätt svar.

På vårt kalas är vi inte finklädda.

På vårt kalas är vi finklädda.

ja

nej

På vårt kalas är vi utklädda.

På vårt kalas äter vi maskar.

ja

nej

På vårt kalas äter vi inte tårta.

På vårt kalas dricker vi saft.

ja

nej

På vårt kalas äter vi maskar och råttor.

På vårt kalas läser vi sagor.

ja

nej

På vårt kalas dricker vi inte saft.

På vårt kalas är det mörkt.

ja

nej

På vårt kalas dricker vi blod.

På vårt kalas dansar vi.

ja

nej

Vårt kalas är ett spökkalas.

ja

nej

På vårt kalas läser vi inte sagor. På vårt kalas har vi skattjakt på gården. På vårt kalas lyser inte lampan. På vårt kalas smyger vi i mörker.

B

Skriv svar. Vad tror du att de åt egentligen?

Vårt kalas är ett äkta spökkalas.

Vad tror du att de drack egentligen?

Tror du att det var ett roligt kalas? Varför?

26

Zi c k o c h Zac k

Z ick o ch Z a ck

27


n s med a a mm e T i ll s rar lä n di

I djurens värld

Hur säker är du? Sätt kryss på linjen.

Läsa

osäker

Innehåll

säker

Jag kan läsa och förstå texterna. Jag förstår att meningar byggs av ord. Jag känner igen de vanliga orden. Jag kan ljuda ihop korta ord.

Du ska få läsa om Zick och Zack och om ett spökkalas som de ska ha. Sen ska du få skriva en egen text.

Skriva

Jag har använt upprepningar. Jag har ritat en bild. Jag använder stor bokstav och punkt. Jag kan ljuda ord och skriva korta ord. Jag har skrivit bokstäverna på rätt sätt.

• LÄSA

MÅL

Du ska få lära dig att läsa och skriva ord och korta meningar. Du ska också få lära dig att använda en och ett på rätt sätt.

• SKRIVA

MÅL

Tänk på!

Det här är några vanliga ord som du kommer att möta i texterna: den det här är en ett nej jag du hon han min vår på där finns var när hur vem

28

Zi c k o c h Zac k

Z ic k o ch Z ac k

29


n s med a a mm e T i ll s rar lä n di

I djurens värld

Hur säker är du? Sätt kryss på linjen.

Läsa

osäker

Innehåll

säker

Jag kan läsa och förstå texterna. Jag förstår att meningar byggs av ord. Jag känner igen de vanliga orden. Jag kan ljuda ihop korta ord.

Du ska få läsa om Zick och Zack och om ett spökkalas som de ska ha. Sen ska du få skriva en egen text.

Skriva

Jag har använt upprepningar. Jag har ritat en bild. Jag använder stor bokstav och punkt. Jag kan ljuda ord och skriva korta ord. Jag har skrivit bokstäverna på rätt sätt.

• LÄSA

MÅL

Du ska få lära dig att läsa och skriva ord och korta meningar. Du ska också få lära dig att använda en och ett på rätt sätt.

• SKRIVA

MÅL

Tänk på!

Det här är några vanliga ord som du kommer att möta i texterna: den det här är en ett nej jag du hon han min vår på där finns var när hur vem

28

Zi c k o c h Zac k

Z ic k o ch Z ac k

29


zz ick

ick

ack

typer av texter. Under lärarens ledning läser

zz

I ZickZack Läs&Skriv möter eleverna olika

Lä s

&

k c a

sk riv

de texter och gör olika språkutvecklande övningar – på text-, menings- och ordnivå. En del av texterna används som modeller för skrivande. Olika läs- och skrivstrategier presenteras, modellas och praktiseras kontinuerligt. Varje kapitel avslutas med en checklista, som hjälper eleven och läraren att se hur läs- och skrivförmågan utvecklas.

Karin Fällman-Bajagi c´ Christina Hansson Susan Nieland

Åk

1

Profile for Smakprov Media AB

9789152325964  

9789152325964  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded