Page 1

KORT och Lätt

Ylva Olausson

KORTochLÄTT Läsförståelse  · SFI och SVA

Kort och lätt är ett läromedel för träning i ­läsförståelse. Boken vänder sig främst till ­vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten med hjälp av korta och ­relativt lätta texter. Kort och lätt kan användas såväl vid självstudier som i klassrummet. Bokens tre inledande avsnitt innehåller svenskt vardagsspråk i form av minidialoger och mejl. Därefter följer ett omfattande ­avsnitt med tidningstexter och boken avslutas med mer temabaserade avsnitt inom om­ råden som fakta om Sverige, litteratur, reklam, kläder och mode samt affärssvenska. Tyngdpunkten i boken ligger på läsning av tidningstexter, i huvudsak nyhetsnotiser, men texterna kan med fördel även användas för träning i muntlig färdighet. I varje avsnitt finns frågor på texterna och övningar i ordkunskap och ordbildning med anknytning till texterna. Övningar på sammansatta ord har givits stort utrymme i boken ­eftersom dessa ord ofta är svåra att tolka och förstå för en andraspråksinlärare. Facit till övningarna finns i slutet av boken.


KORT och LÄTT Läsförståelse • SFI och SVA YLVA OLAUSSON

Folkuniversitetets förlag


Folkuniversitetets förlag Kundservice: Telefon: 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Textkällor: Tidningen 8 sidor (delvis omarbetade texter): Avsnitt 4, Inrikes nr 3-4, 6. 8, 10-12, 15, Utrikes nr 2-4, 6-14, Ekonomi nr 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, Sport nr 1-5, Väder nr 5 Sveriges radio, www.sr.se: Avsnitt 4, Kultur, tv och radio nr 1-5 Omslag: John Wasden Första upplagan © 2008 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag Tryckt hos Kristianstads Boktryckeri, Kristianstad 2009 ISBN 978-91-7434-630-5


FÖRORD Kort och lätt är tänkt som ett kompletterande material för träning i läsförståelse. Till varje avsnitt finns förutom frågor på texterna också övningar i ordbildning och ordkunskap. Nivån i boken motsvarar nivå A1/B1 i den europeiska språkskalan. Kort och lätt vänder sig främst till vuxna såväl på sfi- som på sva-kurser. Boken är lämplig att använda dels som självstudiematerial och dels som kompletterade material i klassrummet för repetition, vid tidningsläsning av till exempel 8 sidor och vid temastudier. Varje text i boken följs av flervalsfrågor. Här är syftet att träna informationsläsning, det vill säga att förstå tillräckligt mycket av texten för att kunna svara på frågorna. Kursdeltagare som inte är så läsvana kan träna upp läshastigheten utan att fastna i alltför många detaljer. Dessutom återkommer en hel del ord i text efter text.   Varje avsnitt, och i fallet med avsnitt 4 varje delavsnitt, följs i sin tur av övningar i ord­bildning och ordkunskap samt varierade frågor och andra övningar med anknytning till texterna. Tanken är att kursdeltagaren ska läsa igenom kapitlets texter en gång till innan hon tar sig an de mer krävande frågorna och övningarna till texterna. Sammansatta ord har fått större utrymme än andra ordövningar eftersom dessa ofta upplevs som svåra, särskilt på nybörjarstadiet. Avsikten är att ge möjlighet till träning i att se vilka ord som ingår i sammansättningarna och i att tolka betydelsen av det sammansatta ordet.   Bokens första tre avsnitt består av svenskt vardagsspråk. Avsnitt 1 och 2 innehåller repliker och minidialoger som oftare sägs än skrivs. Avsnitt 3 innehåller brev och mejl på enkel vardaglig svenska. Förutom att träna läsning är syftet med inledningskapitlen att de ska fungera som en repetition av nybörjarsvenska.   Bokens fjärde avsnitt är det mest omfattande. Här tränas läsning av korta tidningsnotiser på lätt svenska. En tanke är att man till exempel tränar på kapitlet med inrikesnyheter och sedan låter kursdeltagarna själva välja och presentera aktuella inrikesnyheter i till exempel 8 sidor.   Avsnitt 5 innehåller korta fakta om Sverige. Texterna ger naturligtvis inte en heltäckande bild av Sverige, utan de berör några av de områden som till exempel ingår i kursplanen för sfi.   Avsnitt 6 behandlar böcker och läsning och kan förhoppningsvis ge inspiration till att läsa vidare.   Avsnitt 7 och 8 innehåller reklam. Alla möter ju reklamtexter dagligen, vare sig vi vill det eller inte. I avsnitt 7 är reklamen varierad och i avsnitt 8, som är kortare, kommer texterna ur en tänkt resekatalog.   Avsnitt 9 behandlar kläder och mode i fem korta texter.   Avsnitt 10 presenterar affärssvenska i några korta enkla texter.   Självfallet kan du som lärare välja ut de avsnitt och texter som du anser är mest givande i klassrumsundervisningen. Boken är också användbar vid individualiserad undervisning eftersom det finns facit och många övningar kan klaras av på egen hand. Av samma anledningar lämpar sig Kort och lätt väl för självstudier.   Min förhoppning är att lästräningen ger en grund för fortsatt läsning av svenska texter på högre nivåer.

Ylva Olausson


INNEHÅLL 1

Vad säger man? (Repliker) 5 Personliga frågor 6 Familjeliv 6 Hemma hos en bekant 7 Ute på stan, på kafé, på bio ... 8 När man ber om något 8 På svenskkursen 9 Sverige 10 Övningar 11

2 3

Vad säger de? (Dialoger) 15 Personliga samtal 16 Familjeliv 17 Hemma hos en bekant 18 Ute på stan, på kafé, på bio .... 20 När man ber om något 21 På svenskkursen 22 Sverige 23 Övningar 25 Brev och mejl 27 Övningar 35

4 I tidningen 41 Inrikes 42 Utrikes 49

Ekonomi 57 Kultur, tv och radio 65 Sport 67 Väder och klimat 70 Övningar 73

5 Fakta om Sverige 85 Övningar 94 6 Böcker och läsning 97 Övningar 106 7 Reklam 109 Övningar 115 8 Ur resekatalogen 119 Övningar 123 9 Kläder och mode 127 Övningar 131 10 Affärssvenska 133 Övningar 137 Facit 139


VAD SÄGER DE?

2


16

2

VAD SÄGER DE? (Dialoger)

Läs dialogen och frågan och välj sedan de svar som passar bäst!

Personliga samtal 1. Gustav: Ska vi gå på bio i morgon kväll? Det är ju fredag. Maria: Nej, jag vill stanna hemma och titta på teve. Gustav: Varför vill du alltid vara hemma?

Vad pratar Gustav och Maria om? De pratar om … a) … vad de ska göra på fredag. b) … vad de ska äta till kvällsmat. c) … varför Gustav vill vara hemma. d) … vilket program de ska titta på.

2.

Fatume: När kom du till Sverige? Hussein: För två år sedan. Fatume: Kom du ensam? Hussein: Nej, jag kom med min fru och mina tre barn.

Kom Hussein ensam till Sverige? a) Nej, han kom tillsammans med sin familj. b) Ja, det gjorde han. c) Nej, han kom tillsammans med sin far. d) För två år sedan.

3. Anna: Monika: Anna: Monika:

Hur länge har du och Håkan varit gifta? I tio år. Så länge! Hur gammal var du när du gifte dig? Jag var ung. Jag var bara 23 år då.

Hur gammal är Monika nu? a) 10 år. b) 33 år. c) 23 år. d) 29 år.


17 4.

Marko: Vad ska du göra i kväll? Linda: Jag vet inte. Jag ska nog stanna hemma. Jag är lite trött. Marko: Kan jag komma hem till dig? Vi kan titta på en film och äta något gott. Linda: OK, men då får du ta med dig mat. Jag orkar inte laga mat.

A. Vad vill Marko göra? a) Han vill hälsa på hemma hos Linda. b) Han vill spela dataspel. c) Han vill äta på restaurang. d) Han vill laga mat. B. Vad vill Linda göra? a) Hon vill sova. b) Hon vill laga mat. c) Hon vill vara hemma. d) Hon vill spela tennis.

Familjeliv 1. Katarina: Vilken tid börjar filmen? Johan: Jag har ingen aning. Har du frågat pappa?

Vad svarar Johan? a) Jag har inga pengar. b) Ring mig i morgon! c) Jag vet inte. d) Jag kan inte komma.

2. Lena: Jag tycker att vi ska köpa en ny bil nu när barnen har blivit större. Peter: Men vi har ju en bra bil och den är bara fem år gammal. Lena: Då kan du köra den gamla bilen så köper jag en ny Mercedes till mig.

Vad har Lena och Peter för relation? a) Mormor och barnbarn. b) Morbror och systerson. c) Man och hustru. d) Farfar och barnbarn.


18 3. Niklas: Tror du att det blir regn i kväll? Margareta: Jag vet inte. Hur så? Niklas: Jag tänker promenera hem från jobbet i kväll.

Vad planerar Niklas att göra? Han planerar att … a) … åka bil till jobbet. b) … lägga sig tidigt. c) … det ska regna. d) … gå till fots hem från jobbet.

4.

Mormor: Ska vi gå ut och äta något gott i kväll? Birgitta: Nja, jag vet inte. Jag har nog inte råd. Mormor: Men jag bjuder! Jag fick lön i går. Birgitta: Ja, då så. Då går vi.

A. Vad vill mormor? a) Gå på bio. b) Gå på diskotek. c) Gå på teater. d) Gå på restaurang. B. Varför tvekar Birgitta? a) Hon har inte så mycket pengar. b) Hon har inte lust. c) Hon har inga barn. d) Hon har ingen bil.

Hemma hos en bekant 1. Rut: Hej Alma! Välkommen! Vad roligt att du kunde komma! Alma: Hej Rut. Varsågod, jag tog med några blommor från min trädgård. Rut: Tack så mycket! Men inte behövde du ta med något! Kom in så ska jag presentera dig för Eva och Martin.

Vilket påstående är rätt? a) Rut har plockat blommor. b) Alma är hemma hos Rut. c) Eva och Martin är hemma hos Alma. d) Alma har ingen trädgård.


19 2.

Värdinnan: Varsågoda. Maten är serverad! Roger: Mmm. Det ska smaka gott! Camilla: Ja verkligen. Åh, vad fint du har dukat! Värdinnan: Det är bäst ni börjar ta för er medan maten är varm.

Vem bjuder på mat? a) Roger. b) Camilla. c) Värdinnan. d) Någon annan.

3. Mats: Ursäkta, kan jag få låna toaletten? Petter: Javisst. Gå ut i hallen. Det är dörren mitt emot garderoben. Mats: Tack.

Vart ska Mats gå? a) Till garderoben. b) Till hallen. c) Han ska hämta sin hatt. d) På toaletten.

4.

Ronny: Vilken fin lägenhet du har! Magdalena: Ja, men den är inte så stor. Ronny: Hur många rum har du? Magdalena: Det är bara ett rum och kök. Och så har jag en balkong också.

A. Hur bor Magdalena? a) På landet. b) I en etta. c) Med Ronny. d) På balkongen. B. Var är Ronny? a) Hemma hos Magdalena. b) Hemma i sin lägenhet. c) Hos sina föräldrar. d) På balkongen.


20

Ute på stan, på kafé, på bio ... 1. Kunden: Hur mycket kostar den här dvd-spelaren? Expediten: Den kostar 900 kronor. Det är extrapris.

Var utspelar sig den här dialogen? a) I receptionen. b) På konserten. c) I en affär. d) På biblioteket.

2. Gunilla: Det här låter gott: Biff med lök och potatis! Agnes: Jag vill inte äta kött. Jag tar bara en sallad och ett glas vin.

Var är Gunilla och Agnes? a) På teatern. b) På en restaurang. c) Hemma. d) På universitetet.

3.

Kunden: Hur mycket kostar ett kilo äpplen? Expediten: 29:90. Päronen är mycket billigare, bara 18 kronor kilot. Kunden: Då tar jag två kilo päron och ett kilo äpplen. Expediten: Det blir 65:90, tack.

A. Vad köper kunden? a) 65:90. b) Frukt. c) Fem kilo äpplen. d) I fruktaffären. B. Vilket påstående är rätt? a) Det är samma kilopris för äpplen och päron. b) Päronen är större än äpplena. c) Päronen är dyrare än äpplena. d) Päronen är billigare än äpplena. 4.. Lasse: Hur mycket kostar en kopp kaffe? Expediten: 29:50, tack. Lasse: Jag tar en ostsmörgås också. Vad blir det? Expediten: Det blir 55 kronor, tack.


21

Var är Lasse? a) I kafeterian. b) På apoteket. c) I vardagsrummet. d) I ostaffären.

När man ber om något 1. Göran: Har du tid ett ögonblick? Gunnar: Ja, vad är det?

Vad tror du Göran vill? a) Han vill ha hjälp med en sak. b) Han vill byta yrke. c) Han vill komma på lördag. d) Han vill veta hur mycket klockan är.

2. Karin: Kan du vara snäll och hjälpa mig med den här väskan? Lasse: Javisst, självklart! Karin: Tack så mycket.

Vad svarar Lasse när Karin tackar? a) Det var så lite. b) Naturligtvis. c) Halv tre. d) Det går bra.

3.

Magnus: Matilda: Magnus: Matilda:

Varför ber Magnus om hjälp? a) Därför att han ser dåligt. b) Han har glömt sin klocka. c) Han vill veta var Göteborg ligger. d) Därför att han inte förstår tidtabellen.

Ursäkta, kan du hjälpa mig? Jag förstår inte tidtabellen. Javisst. Vad vill du veta? När går nästa tåg till Göteborg? Det går om en halvtimme.


22 4.

Mustafa: Skulle jag kunna få låna hem den här boken? Bibliotekarien: Javisst. Lånetiden är tre veckor. Mustafa: Kan jag få ha den längre tid? Bibliotekarien: Ja, det är möjligt. Men då måste du låna om den.

A. Var är Mustafa? a) Hemma hos en bibliotekarie. b) I en bokhandel. c) Han är bibliotekarie. d) På biblioteket. B. Vad vill Mustafa göra? a) Sitta på biblioteket och läsa. b) Komma tillbaka om tre veckor. c) Prata med en bibliotekarie. d) Låna en bok.

På svenskkursen 1. Muhamed: Varifrån kommer Min Jeong? Hon är inte från Japan, va? Fariba: Hon är från Korea. Varför vill du veta det? Muhamed: Därför att jag tycker att hon är söt!

Vad vill Muhamed veta? Han vill veta … a) … var Korea ligger. b) … varifrån Min Jeong kommer. c) … hur Min Jeong ser ut. d) …varför Min Jeong kom till Sverige.

2. Ahmed: Vilken av Astrid Lindgrens böcker tycker du bäst om? Aline: Pippi Långstrump. Och du då, vilken tycker du bäst om? Ahmed: Jag vet inte, kanske Bröderna Lejonhjärta. Jag tycker om alla hennes böcker.

Vad pratar Ahmed och Aline om? a) Sport. b) Litteratur. c) Mat. d) TV-programmet.


23 3.

Läraren: Varför kommer du för sent varje morgon? Kursdeltagaren: Min mamma är sjuk och kan inte väcka mig. Läraren: Du måste köpa en väckarklocka! Kursdeltagaren: OK, det ska jag göra. Förlåt.

Var är läraren och eleven? a) I klassrummet. b) I varuhuset. c) I uraffären. d) Hemma.

4. Kursdeltagaren: Ligger Danmark söder om Sverige? Läraren: Ja, söder om Sverige ligger Danmark. Och vilket land ligger väster om Sverige? Kursdeltagaren: Norge. Läraren: Bra! Och vad heter Norges huvudstad? A. Vilken del av världen handlar lektionen om? a) Finland. b) Norra Sverige. c) Skandinavien. d) Det finns ingen. B.. Vilket ämne talar man om? a) Musik. b) Geografi. c) Kemi. d) Biologi.

Sverige 1.

Sonen: Pappa, vad heter Sveriges största sjö? Pappa: Vänern. Sonen: Hur stor är den? Pappa: Den är jättestor. Den är mer än 5 600 kvadratkilometer.

Vad vill sonen veta? Han vill veta … a) … hur stor yta Sverige har. b) … hur många sjöar det finns i Sverige. c) … namnet på Sveriges största sjö. d) … var Vänern ligger.


24 2.

Ulrika: Jag förstår inte varför du vill flytta till Malmö. Trivs du inte i Stockholm? Sven: Jo, jag trivs. Men min flickvän bor i Lund. Jag vill bo nära henne. Ulrika: Hur lång tid tar det att åka mellan Malmö och Lund? Sven: Det är bara två mil, så det går fort. Kanske 20 minuter. Det beror på trafiken.

Hur långt är det mellan Malmö och Lund? a) Det tar 15 minuter med cykel. b) Det är 20 kilometer. c) Lika långt som mellan Stockholm och Malmö. d) Det beror på trafiken.

3. Hana: Har du varit i norra Sverige någon gång? Cecilia: Ja, jag har varit i Jokkmokk, på den berömda marknaden i februari. Hana: Var ligger Jokkmokk? Cecilia: Det ligger nära Polcirkeln. Samerna har ett intressant museum där som heter Áttje.

När var Cecilia i Jokkmokk? a) På sommaren b) På hösten. c) På vintern. d) På våren.

4. Läraren: I dag ska vi prata om svensk politik. Vet någon vilket parti som är störst i Sverige? Kursdeltagaren: Centerpartiet. Läraren: Nej, det är fel. Det är Socialdemokraterna. Vet någon när partiet grundades? Kursdeltagaren: Ja, 1889. A. Vad handlar lektionen om? a) Biologi. b) Centerpartiet. c) Samhällskunskap. d) Kungahuset. B. När grundades det socialdemokratiska partiet? a) I Stockholm. b) I slutet av 1800-talet. c) I slutet av förra århundradet. d) Socialdemokraterna.


25

Övningar A. Para ihop två repliker. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Vilken tid börjar filmen? Varsågoda! Maten är serverad! Vad heter Sveriges näst största stad? När kom du till Sverige? Hur mycket kostar en kanelbulle? Har du tid ett ögonblick? Tack så mycket! När går nästa buss till centrum? Ligger Finland söder om Sverige? Hur långt är det mellan Stockholm och Uppsala?

a) Ja, vad är det? b) Cirka 70 kilometer. c) Om en halvtimme d) Tack, det ska smaka gott! e) Det var så lite. f) Klockan nio. g) Göteborg. h) Femton kronor. i) Nej, det ligger öster om Sverige. j) För två år sedan.

B. Välj rätt sammansatt ord och skriv det framför förklaringen.

ett extrapris ett kilopris en farfar ett barnbarn

en huvudstad ett dataspel en mormor en blomsteraffär

kvällsmat, -en en ostsmörgås en systerson en tidtabell

ett varuhus en väckarklocka en halvtimme en morbror

1. ___________________________ mat som man äter på kvällen 2. ___________________________

ett spel som man spelar på datorn

3. ___________________________

mammas mamma

4. ___________________________

min sons eller dotters barn

5. ___________________________

min mammas bror

6. ___________________________

min systers son

7. ___________________________

min pappas pappa

8. ___________________________

ett pris som är lägre än vanligt

9. ___________________________

pris per kilo

10. ___________________________

en smörgås med ost

11. ___________________________

en affär där man säljer blommor

12. ___________________________

en tabell med tider för t.ex. tåg

13. ___________________________

30 minuter


26 14. ___________________________

en klocka som väcker dig

15. ___________________________

en mycket stor affär med många olika varor

16. ___________________________

den viktigaste staden i ett land

C. Vad säger du? Repetera avsnitt 2 och svara sedan på frågorna. Se exempel. Exempel: Vad säger du till Annika … när du vill veta hur mycket klockan är?

Hur mycket är klockan?

_____________________________________________

1. … när du föreslår henne att ni ska gå på bio? ____________________________________________________ 2. … när du tycker att hon har en fin bil? ____________________________________________________ 3. … när du är hemma hos henne och behöver gå på toaletten? _____________________________________________________ 4. … när du vill att hon ska hjälpa dig med läxan? _____________________________________________________ 5. … när du tackar henne för att hon hjälpte dig med läxan? _____________________________________________________ 6. … när du vill veta hur länge hon har varit gift? _____________________________________________________ 7. … när hon kommer och hälsar på hemma hos dig? _____________________________________________________ 8. … när du frågar henne om det blir regn i kväll? _______________________________________________________ 9. … när du vill köpa hennes cykel? _______________________________________________________ 10. … när du vill låna en bok av henne? _______________________________________________________


REKLAM

7


110

7

REKLAM

Läs texten och svara på frågorna! 1. Planera ditt hem med hjälp av MÖBELHUSET. Vi har supermaterial och superkvalitet på alla våra produkter. Och så har vi SUPERPRISER! Kom till vårt möbelvaruhus och titta på våra fem nya drömkök. Då kanske ni förstår att det är dags att sluta drömma. Kom till oss och upptäck att ni har råd med ett nytt drömkök! Kom och titta och bli inspirerad!   Alla barn mellan 0 och 10 år äter gratis i MÖBELHUSETS restaurang under hela maj månad! A. Vilket företag står bakom den här annonsen? a) Superpriser. b) MÖBELHUSET c) Drömköket. d) En restaurang. B. Vad säger annonsen om MÖBELHUSETS produkter? a) De är av dålig kvalitet och billiga. b) De är av god kvalitet och materialet är förstklassigt. c) Det finns gratis möbler på MÖBELHUSET i april. d) Drömköken är inte till salu. 2. Om du tänker efter kommer du säkert ihåg när du lärde dig att cykla. Dagen när allt stämde och du cyklade för första gången själv. Sedan dess har du säkert provat ganska många cyklar.   Vi rekommenderar nu den nya Citycykeln för dig som cyklar mycket i stan. Det är en snygg och bekväm cykel. Den har allt du behöver. Det är en cykel med kvalitet som är enkel att använda och lätt att sköta. A. Vad handlar texten om? a) Hur man gör när man ska lära sig cykla. b) Det är reklam för en cykel. c) Varför det är bäst att promenera. d) Att alla inte kan lära sig att cykla. B. Varför är Citycykeln bra? a) Därför att den är lätt att komma ihåg. b) Du kan prova många cyklar. c) Den är både snygg och bekväm. d) Den väger inte så mycket.


111 3. Pepsotand är en tandkräm som passar alla. Hur vet vi det? Jo, vi har tagit fram fem olika sorter! Den första Pepsotandprodukten kom redan 1958. Vi har sedan dess arbetat hårt med förbättring av våra produkter.   Pepsotand fluor är vår mest populära sort. Den har en frisk smak och den ger en känsla av renhet. Du behöver bara använda Pepsotand fluor i tio dagar så märker du skillnaden!   Och du, visste du att vanliga drycker som te, kaffe och rödvin kan missfärga dina tänder? A. Vad handlar texten om? a) Det är reklam för tandkräm. b) Det är en presentation av en populär musikgrupp. c) Det är en text som varnar för alkohol. d) Det är information om en dryck som heter Pepsotand. B. Hur länge har det funnits Pepsotandprodukter på marknaden? a) I tio dagar. b) 1958. c) I mer än 50 år. d) Det är den mest populära sorten. 4. Kom och provkör Volvo S40, kraftfull och pigg med en inspirerad och modern interiör. Verkligen en fantastisk bil! Besök också vår Volvobutik. I väntan på värme och sol fyller vi på med bilvårdsprodukter och annat som hör våren till. Här kan du handla bilschampo så att du kan tvätta bort vintern från din bil! I butiken finns alltid någon att fråga och här kan du också få tips och råd för dina egna gör-det-själv-jobb. A. Vad gör texten reklam för? a) En Volvobil och Volvobutikens varor. b) Volvos fantastiska bilmodeller. c) Moderna interiörer. d) Tips och råd. B. Vad är det för årstid? a) Det är början på vintern. b) Det är början på våren. c) Det är början på sommaren. d) Det är början på hösten.


112 5. Pixmix är ett program som hjälper dig att hantera dina bilder i datorn. Du kan också använda Pixmix för att hämta bilder från din kamera. Varje gång du öppnar programmet hittar du alla dina bilder automatiskt. Bilderna sorteras i album med datum och mappnamn som du lätt känner igen. A. Vad är Pixmix för någonting? a) Ett teveprogram. b) Ett radioprogram. c) Ett fotografialbum. d) Ett program för bildhantering. B. Vad händer varje gång du öppnar Pixmix-programmet? a) Mina bilder visas automatiskt. b) Ett radioprogram börjar. c) Ett musikprogram börjar. d) Ett teveprogram börjar. 6. Den nya mobilen, NW 99, har många nya funktioner. Du kan till exempel titta på teve och filmer i den högupplösta bildskärmen. Naturligtvis kan du ladda ner musik och surfa på internet. Bildkvaliteten är mycket hög jämfört med tidigare modeller. Om du köper en NW 99 före den 15 november får du 15 % rabatt på ordinarie pris. A. Vad handlar texten om? a) En ny mobiltelefon. b) Ett teveprogram. c) En rabatt. d) Internet. B. Vilket av följande påståenden är RÄTT? a) NW 99 är namnet på den nya kameran. b) NW 99 är billigare att köpa efter den 15 november. c) NW 99 är billigare att köpa före den 15 november. d) Man kan inte köpa NW 99 före den 15 november. 7. Hur frågar du efter din affärskontakt Madame Pierrot, Monsieur Sarkozy eller Mademoiselle Coutard? Ta chansen att lära dig affärsfranska i vår. Kursen startar den första veckan i april.   Folkuniversitetet i Lund organiserar för första gången kurser i affärsfranska. Vår målgrupp är affärsmän som har eller kommer att ha kontakter med Frankrike. Du vill göra dig förstådd med enklare fraser på franska och du vill kunna


113 uttala namn på personer och platser. Kursen tar även upp det ordförråd som har med ekonomi att göra. A. När börjar kursen i affärsfranska? a) I mitten av april. b) I slutet av vintern. c) I början av april. d) I slutet av april. B. Vad kan man till exempel lära sig på kursen? a) Hur man startar ett företag i Lund. b) Hur man sköter ekonomin. c) Hur man hälsar på varandra på franska. d) Vad Madame Pierrot heter i förnamn. 8. Den här lägenheten ligger åtta trappor upp med vacker utsikt över Stadsparken. Hallen är stor och rymlig. Det finns tre sovrum, ett vardagsrum och ett stort kök med toppmodern utrustning. Huset är byggt på 60-talet, men det renoverades förra året. Allt är modernt och naturligtvis finns det hiss. Missa inte tillfället att köpa den här attraktiva lägenheten! A. Hur många våningar har huset? a) Sex. b) Sju. c) Åtta.

d) Nio.

B. Vilket påstående är FEL? a) Det finns en stor hall i lägenheten. b) Lägenheten ligger på tionde våningen. c) Huset byggdes på 60-talet. d) Köket är stort. 9. Köp tvättmaskin med leverans direkt hem till dig! Sungsam TT, modell 102X är en tvättmaskin som är enkel och effektiv. Du kan tvätta upp till 5 kilo i den här energisnåla modellen. Det finns program för tvätt som blir lätt att stryka, gardiner, sport intensiv och snabbtvätt. Du betalar 3 125:- kontant eller 99:-/månad i 60 månader. Priserna inkluderar avgifter för leverans och installation. A. Hur många kilo kan man tvätta i Sungsam TT, modell 102X? a) Två. b) Tre. c) Fyra. d) Fem. B. Hur ska du betala för tvättmaskinen? a) 3 125 kronor. b) Du kan välja mellan att betala kontant eller på kredit. c) Du betalar extra för leverans och installation. d) Du måste betala när tvättmaskinen levereras.


114 10. Samlux har de bästa och billigaste spisarna! Om du köper en spis hos oss så får du gratis leverans och installation.   Modell TX-12 har glaskeramikhäll och en stor ugn på 54 liter. Hällen har fyra värmezoner. Ugnen har olika funktioner, till exempel varmluft och pizzaläge. Det finns också över- och undervärme. Ugnen har en speciell emalj och är lätt att göra ren.   Spisen är barnsäker. Det finns tippskydd, barnlås och luckspärr. Dessutom blir ugnsluckorna aldrig varma när ugnen används. A. Vilket påstående är RÄTT? a) Samlux säljer spisar som inte kostar någonting. b) Du kan baka pizza på glaskeramikhällen. c) I ugnen finns det bara övervärme. d) Ugnen är lätt att rengöra. B. Varför finns det luckspärr på spisen? a) För att barn inte ska kunna öppna ugnen. b) För att ugnsluckan alltid ska vara öppen. c) För att barn också ska kunna använda ugnen. d) För att luckan ska kunna öppnas automatiskt.


115

Övningar A. Översätt orden till ditt språk. substantiv

mitt språk

reklam reklamen

____________________________

material materialet material materialen

____________________________

kvalitet kvaliteten kvaliteter kvaliteterna

____________________________

produkt produkten produkter produkterna

____________________________

sort sorten sorter sorterna

____________________________

skillnad skillnaden skillnader skillnaderna

____________________________

rabatt rabatten rabatter rabatterna

____________________________

pris priset priser priserna

____________________________

tillfälle tillfället tillfällen tillfällena

____________________________

leverans leveransen leveranser leveranserna

____________________________

adjektiv fantastisk fantastiskt fantastiska

____________________________

förstklassig förstklassigt förstklassiga

____________________________

billig billigt billiga

____________________________

modern modernt moderna

____________________________

attraktiv attraktivt attraktiva

____________________________

verb rekommenderar rekommenderade rekommenderat ____________________________ provar provade provat

____________________________

passar passade passat

____________________________

köper köpte köpt

____________________________


116 B. Du vill sälja något, till exempel din bil. Skriv en annons. Använd gärna orden i övning A.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

C. Kortsvar På många frågor behöver man bara ge ett kort svar. Om frågan innehåller ett hjälpverb (t.ex. kan, vill, ska, måste) eller verben har och är, svarar du med dem. Annars svarar du med verbet gör.

Exempel: Säljer de drömkök på Möbelhuset? Äter vuxna gratis i Möbelhusets restaurang? Har Möbelhusets restaurang gratis mat för barn? Kan man titta på drömkök på Möbelhuset? Kan barn äta gratis i restaurangen i juli?

Ja, det gör de. Nej, det gör de inte. Ja, det har den. Ja, det kan man. Nej, det kan de inte.

Repetera texterna i avsnitt 7 och svara sedan på frågorna med kortsvar. Text 2 1. Är Citycykeln bekväm? __________________________________________ 2. Rekommenderar annonsören den nya Citycykeln? __________________________________________ Text 3 3. Är alla Pepsotandprodukter lika populära? __________________________________________ 4. Har Pepsotand fluor en frisk smak? __________________________________________


117 Text 4 5. Kan man provköra Volvo S40? __________________________________________ 6. Finns det möbler i Volvobutiken? __________________________________________ Text 5 7. Är Pixmix en kamera? __________________________________________ 8 Kan Pixmix sortera dina foton? __________________________________________ Text 6 9. Måste du titta på teve i den nya mobilen, NW 99? __________________________________________ 10. Behöver du köpa NW99 före den 15 november för att få rabatt? __________________________________________ Text 7 11. Erbjuder Folkuniversitetet i Lund en kurs i franska för turister? __________________________________________ 12. Får man lära sig uttal av franska namn och personer på kursen i affärsfranska? __________________________________________ Text 8 13. Behöver lägenheten renoveras? __________________________________________ 14. Är köket litet? __________________________________________ Text 9 15. Kan man tvätta 10 kg i den här tvättmaskinen? __________________________________________


118 16. Kostar tvättmaskinen mer än 3 000 kronor? __________________________________________ Text 10 17. Har modell TX-12 en stor ugn? __________________________________________ 18. Är spisen farlig för barn? __________________________________________


KORT och Lätt

Ylva Olausson

KORTochLÄTT Läsförståelse  · SFI och SVA

Kort och lätt är ett läromedel för träning i ­läsförståelse. Boken vänder sig främst till ­vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten med hjälp av korta och ­relativt lätta texter. Kort och lätt kan användas såväl vid självstudier som i klassrummet. Bokens tre inledande avsnitt innehåller svenskt vardagsspråk i form av minidialoger och mejl. Därefter följer ett omfattande ­avsnitt med tidningstexter och boken avslutas med mer temabaserade avsnitt inom om­ råden som fakta om Sverige, litteratur, reklam, kläder och mode samt affärssvenska. Tyngdpunkten i boken ligger på läsning av tidningstexter, i huvudsak nyhetsnotiser, men texterna kan med fördel även användas för träning i muntlig färdighet. I varje avsnitt finns frågor på texterna och övningar i ordkunskap och ordbildning med anknytning till texterna. Övningar på sammansatta ord har givits stort utrymme i boken ­eftersom dessa ord ofta är svåra att tolka och förstå för en andraspråksinlärare. Facit till övningarna finns i slutet av boken.

9789174346305