Page 1

REPSTEGEN Tid Rickard Ahlberg


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Repstegen – Tid © 2010 Rickard Ahlberg och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Lars Andersen Formgivning Marta Coronel Illustratör Marta Coronel Första upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-40-66846-2 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Prepress Elanders Sverige AB, Malmö 2010. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001. Tryck Elanders Polska Sp. z o.o. 2010. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001


Innehåll Tid 1 Tidszoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 Uppskattning av tid

...........................................................................

6

3 Dagar, månader, kvartal och år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 Månadernas namn, nummer och antal dagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 Dygn och timmar

.............................................................................

6 Timmar, minuter och sekunder

.......................................................

12 14

7 Datum och personnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8 Analog tid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9 Analog tid 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 Digital tid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 Digital tid 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 12 Addition av tid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 13 Addition av tid 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 Blandade additionsuppgifter

..........................................................

32

15 Hur lång tid har gått 1?

....................................................................

34

16 Hur lång tid har gått 2?

....................................................................

36

...............................................................................

38

....................................................................................................

42

17 Tidtabeller m.m. Blandat


GENOMGÅNG

Dagar, månader, kvartal och år Människor har genom åren uppfunnit olika kalendrar för att hålla reda på dagar, veckor, månader och år. 11

Idag använder vi oss även av klockor för att mäta tiden. Dessa klockor kan vara analoga eller digitala. En analog klocka visar tiden med visare på en urtavla. En digital klocka anger tiden i siffror.

12

1

10

2

9

3 8

4 7

6

5

Analog

14:05 Digital

Men allt började för ca 4,6 miljarder år sedan då jorden bildades. För att få lite perspektiv kan vi låtsas att jorden har funnits i ett dygn. Av dessa 24 timmar har människan bara funnits i knappt två sekunder! Millennium – årtusende (1000 år) Sekel – århundrade (100 år) Decennium – årtionde (10 år) 1 år = 4 kvartal = 12 månader ≈ 52 veckor ≈ 365 dygn

v

janu

ari

et tal

juli

2:a k

aj

ar

4:e k

mars april

juni

ta ar

ru

b fe

v

m

be r oktob er r mbe septe ti s gu au

i ar

let

no ve m

mber

let

1:a k

let

ta ar

rta

dece

va

Ett kvartal är tre månader.

En vecka består av sju dygn: måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

3:e k

v

25 Det är tisdag, vilken veckodag är det om tre dagar? 26 Det är lördag, vilken veckodag var det i förrgår? 27 Det är torsdag, vad är det för veckodag om tretton dagar? 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


28 Vilka månader ingår i de olika kvartalen? 1:a kvartalet

2:a kvartalet

3:e kvartalet

4:e kvartalet

TI D

3

29 Hur många månader går det på ett år?  30 Hur många kvartal har ett år?  31 Hur många månader har ett kvartal?  32 Hur många veckor går det på ett år?  33 Hur många millennier har passerat sedan år 0?  34 Vilket år var det för ett decennium sedan?  35 Hur många sekel är ett millennium?  36 Hur många år är sex decennier? 

37 Igår var det två veckor sedan Marie kom hem från Thailand. Hur många dagar är det idag sedan hon kom hem?  38 Det är april, vilket kvartal är det om sex månader? 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

9


GENOMGÅNG

Digital tid 2 Digitala klockor visar tiden med siffror. Det betyder att man kan avläsa tiden mer exakt. hel timma

22:55 tio i 22:50 50 kvart i 22:45 45 fem i

22:40 fem över halv 22:35 tjugo i

22:00 00

55 11

12

5 1

10

2

9

3 8

4 7

40 35

6

5

22:30

22:20 tjugo över 22:25 fem i halv 20

25

30

22:05 fem över 10 22:10 tio över 15 22:15 kvart över

halv

108 Hur mycket är klockan? Skriv med bokstäver. 13:50

14:20

10:35

06:05

11:30

02:10

21:45

16:25

109 Skriv klockslagen med siffror. fem i sju, morgon

24

tio över tre, em

tjugo i fem, em

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

fem i halv nio, kväll


110 Skriv klockslagen med siffror. Skriv på två sätt. tjugo i två

fem över fem

tio i tio

fem över halv nio

111 Skriv digitalt hur mycket klockan är när du … äter frukost

borstar tänderna

går till skolan

har rast

äter lunch

läser läxor

slappar

går och lägger dig

TID

vaknar

11

112 Dra en linje mellan de klockslag som är samma. fem i halv två, em

04:50

18:45

tio över ett, em

tjugo i åtta, kväll

13:25

13:10

kvart över tolv, natt

fem över tio, fm

18:20

20:55

fem över halv tre, em

tio i fem, morgon

19:40

00:15

fem i nio, kväll

tjugo över sex, kväll

10:05

14:35

kvart i sju, kväll

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

25


GENOMGÅNG

Hur lång tid har gått 2? För att räkna ut hur lång tid som gått, är det enklast att först räkna framåt och sedan addera. Exempel:

Tänk så här:

Hur många år har gått från 1994 till 2008?

1994  2000 =

Exempel: Hur många dagar har gått mellan 24/1 och 16/3?

Exempel: Hur lång tid har gått från 13.28 till 16.45?

2000  2008 =

24/1  31/1 =

6 år 8 år 14 år 7 dagar

1/2  28/2 =

28 dagar 1/3  16/3 = 16 dagar 51 dagar

13.28  16.28 =

3h 16.28  16.45 = 17 minuter 3 h 17 min

167 Hur många år har gått? 1989  2003

1697  1798

1054  1112

1974  2010

168 Hur många dagar har gått? 3/5  4/7

36

16/8  29/10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

12/1  3/3


169 Hur lång tid har gått?

12.45  13.55

16.50  18.20

17.45  22.10

18.25  23.40

09.12  13.33

13.36  22.10

170 Vad visade klockan 27 min tidigare?

07:04 

15:19 

02:11 

20:01 

171 Vincent tittade på en film som började kvart över åtta och slutade fem i elva. Hur lång var filmen? TID

172 Göran stod utanför bion och tittade på klockan. Den visade 21.13 och han hade väntat i 24 min. När kom Göran till bion?

16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

37


REPSTEGEN REPSTEGEN – repetition steg för steg, är ett diagnosoch träningsmaterial som omfattar den grundläggande matematiken. Tre häften omfattar de fyra räknesätten. Övriga häften tar upp bråk, procent, enheter och tid.

Repstegen – Diagnoser För- och efterdiagnoser till uppgifterna i träningshäftena med tydliga anvisningar till vilket häfte eleven behöver arbeta med (kopieringsunderlag).

Repstegen – Träningshäften Tydliga genomgångar steg för steg av de grundläggande färdigheterna med tillhörande övningsuppgifter.

ISBN 978-91-40-66846-2

9

7 8 9 1 4 0

6 6 8 4 6 2

9789140668462  

Tid Tid Rickard Ahlberg Rickard Ahlberg Första upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-40-66846-2 Redaktör Lars Andersen Formgivning Marta...

9789140668462  

Tid Tid Rickard Ahlberg Rickard Ahlberg Första upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-40-66846-2 Redaktör Lars Andersen Formgivning Marta...