Page 1

10 Till Matematikutvecklingsschemat, MUS, finns åtta stycken övningshäften för de elever som behöver träna och befästa momenten inom punkt 1–10.

9

MUS PUNKT 6 behandlar momenten: göra jämförelser, förstå relationer i tid och rum, upptäcka mönster samt tolka enkla tabeller och diagram.

• • • • • • • •

PUNKT

1–3 förskola och förskoleklass

PUNKT

4

skolår 1–3

PUNKT

5

skolår 1–3

PUNKT

6

skolår 1–3

PUNKT

7

skolår 1–3

PUNKT

8

skolår 1–3

PUNKT

9

skolår 1–3

PUNKT

10

skolår 1–3

8

7

6

5

4

3

2

MUS PUNKT 6

MatematikUtvecklingsSchema MUS 06_omslag.indd 1

Best.nr 47-08388-6 Tryck.nr 47-08388-6

1

10-01-18 13.21.49


Innehåll PUNKT

6

Gör jämförelser, förstår relationer i tid och rum, ser mönster och hanterar och tolkar data

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 6 • LIBER AB

• • • •

göra jämförelser förstå relationer i tid och rum upptäcka mönster tolka enkla tabeller och diagram

ISBN 978-91-47-08388-6 © 2009 Didaktikcentrum och Liber AB Redaktion: Catherine Bergman, Mirvi Unge Thorsén Formgivning och layout: Marta Coronel Produktion: Bertil Stålenmark Illustrationer: Matilda Salmén Omslag: Marta Coronel Första upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Sahara Printing, Egypten 2010

KO P I E R I N G S F Ö R B U D

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopieringen för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn: 08-690 92 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


PUNKT

6

JÄMFÖRA

Storleksordna

Skriv rätt bokstav i rutorna.

A

B

störst

C

A C liten

mindre

minst

B 2

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 6 • LIBER AB

stor

större


PUNKT

6

JÄMFÖRA

Större än – Mindre än

Läs – vad stämmer? Skriv X i rutorna. är större än

.

är större än

.

är mindre än

.

är större än

.

är mindre än

.

är störst.

4

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 6 • LIBER AB

är minst.


Störst – Minst

större störst mindre minst

lax

gädda

abb

orre

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 6 • LIBER AB

mört

Läs meningarna till punkt. Skriv orden som fattas. Gäddan är Abborren är Mörten är

än laxen men

än abborren.

än mörten men . Laxen är

än gäddan. . 5


PUNKT

6

RUMSUPPFATTNING – ORDNINGSTAL

Över – Under

Läs – skriv barnens namn på rätt plats. På femte raden sitter Elin. På raden under sitter Ali. På raden över Elin sitter Lucas. På andra raden sitter Siri. På raden mellan Siri och Ali sitter Tom. På raden under Siri sitter Oskar. På åttonde raden sitter Kevin. På raden över Kevin sitter Klara. På raden under Kevin sitter Tyra. aden över Klara sitter Leo. På raden

10 tionde

9 nionde

8 åttonde

7 sjunde

6 sjätte

5 femte

3 tredje

2 andra

1 första

8

Oskar

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 6 • LIBER AB

4 fjärde


Första, andra, tredje

Läs – skriv ordningstalen. Oskar sitter på första raden. Elin sitter på Tom sitter på Siri sitter på Kevin sitter på Ali sitter på Tyra sitter på Lucas sitter på

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 6 • LIBER AB

Leo sitter på Klara sitter på

raden. raden. raden. raden. raden. raden. raden. raden. raden.

Vilken rad vill du sitta på?

9


PUNKT

6

TIDSUPPFATTNING

Från morgon till kväll

11

12

1

11 3

9

4

8 6

12

4

8 7

6

12

11 3

9

4

8 7

6

5

D 18

2 3 4

8

5

12

7

6

11 2 4

8 7

6

12

1 2

10 3

9

5

O

1

10

1

9

A

1 2

12

10 3

N

11

11 2

9

5

10

1

10

2

10

7

O

5

G

3

9

4

8 7

6

5

S

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 6 • LIBER AB

Skriv bildernas bokstäver i rätt ordning.


Före – Efter

Läs – dra streck. 11

12

1 2

10 11

12

2 4

8 7

6

5

4

8

3

9

3

9

1

10

7

en halvtimme efter frukost

11

6

12

5

1 2

10 11

12

1 3

7

6

4

8

4

8

3

9

2

10 9

7

5

6

5

en halvtimme före rasten 11 11

12

3

9

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 6 • LIBER AB

6

3 4

8

4 7

2

9

2

8 5

7

en timme efter skolan 11 11

12

2 4

8 7

6

12

1 2 3

9

3

9

6

5

10

1

10

1

10

1

10

12

4

8

5

7

6

5

ett par timmar före läggdags 19


10 Till Matematikutvecklingsschemat, MUS, finns åtta stycken övningshäften för de elever som behöver träna och befästa momenten inom punkt 1–10.

9

MUS PUNKT 6 behandlar momenten: göra jämförelser, förstå relationer i tid och rum, upptäcka mönster samt tolka enkla tabeller och diagram.

• • • • • • • •

PUNKT

1–3 förskola och förskoleklass

PUNKT

4

skolår 1–3

PUNKT

5

skolår 1–3

PUNKT

6

skolår 1–3

PUNKT

7

skolår 1–3

PUNKT

8

skolår 1–3

PUNKT

9

skolår 1–3

PUNKT

10

skolår 1–3

8

7

6

5

4

3

2

MUS PUNKT 6

MatematikUtvecklingsSchema MUS 06_omslag.indd 1

Best.nr 47-08388-6 Tryck.nr 47-08388-6

1

10-01-18 13.21.49

9789147083886  

9 4 8 3 7 6 1 5 • göra jämförelser • förstå relationer i tid och rum • upptäcka mönster • tolka enkla tabeller och diagram Liber AB, 113 98...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you