Page 1

SVENSKA

Aha! Aha! är en serie häften i svenska, matematik, engelska, SO och NO. Häftena är lagom långa, roliga och kluriga och låter eleverna öva lite extra på just det som de behöver.

Aha!

Titlar som hittills har kommit ut i Aha-serien: Matematik

NO

Svenska

Engelska

Addition 0–10 Subtraktion 0-10 Knep och knåp 1 Knep och knåp 2 Problemlösning 1 Problemlösning 2 Problemlösning 3

Rymden Årstiderna

Alfabetisk ordning Dubbelteckning En bokstav i veckan Läsförståelse a Läsförståelse b Läsförståelse c Läsförståelse d Ng-ljudet Sammansatta ord och särskrivning Sj-ljudet Stor bokstav och punkt Substantiv, adjektiv och verb Tj-ljudet Vokalerna

Read and understand 1 Read and understand 2 Me and My Family

En bokstav i veckan

I den här boken får du öva på en bokstav i veckan med mig!

Läs mer på www.liber.se Best.nr 47-10217-4 Tryck.nr 47-10217-4

9789147102174c1c.indd 1

9/6/11 7:07:13 PM


ISBN 978-91-47-10217-4 © 2011 Liber AB Redaktion: Helena Hammarqvist, Caroline Hjorth, Sofia Warsén, Malin Wedsberg Form: Lotta Rennéus Illustrationer: William Jacobson Foton: Shutterstock Produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Tryck: Kina 2011

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn: 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30, Fax: 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

48

9789147102174b1-48c.indd 48

9/6/11 9:44:06 PM


Alfabetet

ABCDE F G H I J KLMNO PQRST V W X Y ZÅÄÖ Måla bokstaven när du är klar med den i boken.

1

9789147102174b1-48c.indd 1

9/6/11 9:41:05 PM


Veckans bokstav heter Aaa d Måla alla saker som

d Apa börjar på Aaa.

börjar på Aaa.

Måla apan.

d Leta efter a i orden. Ringa in. glas

vas

d Var hör du a? Skriv i rätt ruta.

val

katt

d Min a-sak! Rita och måla något eller någon som börjar på a.

2

9789147102174b1-48c.indd 2

TILL SIDAN 31

9/6/11 9:41:09 PM


Veckans bokstav heter Bb d Båt börjar på Bb. Måla båten.

d Måla alla saker som börjar på Bb.

d Leta efter B och b. Ringa in.

u d B Ab D h d Var hör du b? Skriv i rätt ruta.

H

b

B

d Min b-sak! Rita och måla något eller någon som börjar på b.

TILL SIDAN 31

9789147102174b1-48c.indd 3

3

9/6/11 9:41:16 PM


Veckans bokstav heter Cc " Måla alla saker

" Citron börjar på Cc.

som börjar på Cc.

Måla citronen.

" Leta efter c. Ringa in.

C S g

z c b

" Dra streck till det som börjar på c.

D h

" Min c-sak! Rita och måla något eller någon som börjar på c.

C

4

9789147102174b1-48c.indd 4

TILL SIDAN 32

9/6/11 9:41:19 PM


Veckans bokstav heter Dd " Drake börjar på Dd.

" Måla alla saker som börjar på Dd.

Måla draken.

" Leta efter d i orden. Ringa in. röd

" Var hör du d? Skriv i rätt ruta.

dörr

låda

groda

" Min d-sak! Rita och måla något eller någon som börjar på d.

TILL SIDAN 32

9789147102174b1-48c.indd 5

5

9/6/11 9:41:31 PM


Veckans bokstav heter Öö M Örn börjar på Öö.

M Måla alla saker som

M Skriv ord.

M Var hör du ö? Skriv.

Måla örnen.

p

p

B

börjar på Öö.

M Min ö-sak!

Rita och måla något eller någon som börjar på ö.

p

p

H

p

D R

p

30

9789147102174b1-48c.indd 30

TILL SIDAN 45

9/6/11 9:43:49 PM


1

2 1

3

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

2

µ

µ

µ

µ

1

µ

µ

µ

1

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

31

9789147102174b1-48c.indd 31

9/6/11 9:43:57 PM


1 1

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

2

µ

µ

µ

2

1 1

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ µ

µ

µ

µ

µ

µ µ

µ

µ

µ

µ µ

µ

µ

µ

µ

µ µ

µ

32

9789147102174b1-48c.indd 32

9/6/11 9:43:57 PM


1

2 3 1

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

1

2 3

µ

µ

µ

µ µ

1

µ

2

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

33

9789147102174b1-48c.indd 33

9/6/11 9:43:58 PM


SVENSKA

Aha! Aha! är en serie häften i svenska, matematik, engelska, SO och NO. Häftena är lagom långa, roliga och kluriga och låter eleverna öva lite extra på just det som de behöver.

Aha!

Titlar som hittills har kommit ut i Aha-serien: Matematik

NO

Svenska

Engelska

Addition 0–10 Subtraktion 0-10 Knep och knåp 1 Knep och knåp 2 Problemlösning 1 Problemlösning 2 Problemlösning 3

Rymden Årstiderna

Alfabetisk ordning Dubbelteckning En bokstav i veckan Läsförståelse a Läsförståelse b Läsförståelse c Läsförståelse d Ng-ljudet Sammansatta ord och särskrivning Sj-ljudet Stor bokstav och punkt Substantiv, adjektiv och verb Tj-ljudet Vokalerna

Read and understand 1 Read and understand 2 Me and My Family

En bokstav i veckan

I den här boken får du öva på en bokstav i veckan med mig!

Läs mer på www.liber.se Best.nr 47-10217-4 Tryck.nr 47-10217-4

9789147102174c1c.indd 1

9/6/11 7:07:13 PM

9789147102174  

Aha! SVENSKA Första upplagan 1 48 Tryck: Kina 2011 Alfabetet Måla bokstaven när du är klar med den i boken. 1 d Apa börjar på Aaa. d Leta ef...