Page 1

SVERIGE

– böcker i SO och NO för skolår 4–6 Den här arbetsboken handlar om Sverige. Här får du möjighet att utveckla ditt arbete i geografi. Du använder arbetsboken tillsammans med grundboken Upptäck Sverige Geografi Lgr 11.

V G E O G R A F I • L G R 11 V

Arbetsboken innehåller: • uppgifter till alla kapitel i grundboken • kartor och uppgifter till alla Sveriges landskap • träning av viktiga ord och begrepp • förmågorna du ska träna enligt kursplanen i geografi • ditt utvecklingsschema som hjälper dig att utvärdera ditt arbete.

ARBETSBOKEN

Upptäck Sverige Geografi Lgr 11 Arbetsbok är knuten till Upptäck Sverige Geografi Lgr 11 Grundbok Upptäckarserien har fler intressanta titlar i SO och NO för åk 4–6. Se www.liber.se

Best.nr 47-10987-6 Tryck.nr 47-10987-6

ANNICA HEDIN och MICAEL PETTERSSON

9789147109876c1c.indd 1-2

19/10/12 7:00 PM


Skriv och berätta Vad tyckte du om att arbeta med arbetsboken?

Vad var bra? Vad var svårt? Berätta om något som du har lärt dig.

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Omslag: Sara Ånestrand Kartor: Liber Kartor Teckningar: Johnny Dyrander Mats Johansson Anders Westerberg 12, 47 Redaktörer: Charlotte Eriksson, Ludvig Myrenberg, Lennart Holmgren Formgivare: Lotta Rennéus, Sara Ånestrand Faktor: Eva Runeberg Påhlman Tredje upplagan 1 Repro: OKS Prepress Services, Indien Tryck: Kina 2013 Projektgrupp för Upptäckarserien: Lennart Holmgren, Inga Henriksson, Charlotte Olsson, Ludvig Myrenberg, Lotta Rennéus, Mikael Myrnerts, Bertil Stålenmark. Ett stort tack till lärare och elever som hjälpt oss att granska uppgifter i boken.

9789147109876b1-80c.indd 80

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, Fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Kopiering förbjuden. Se sidan 80.

ISBN 978-91-47-10987-6 © 2013 Annica Hedin, Micael Pettersson och Liber AB

19/10/12 5:15 PM


V

G E O G R A F I L G R 11

V

Det här är din egen bok I den här boken ska du arbeta med det som finns i boken ”Upptäck Sverige Geografi”. Ha den bredvid dig när du jobbar! När du är färdig med uppgifterna till ett kapitel slår du upp sidan 2. Där kryssar du för det kapitel du har jobbat med, skriver något om hur arbetet har gått och vad som var mest intressant. På det sättet kan du se hur arbetet går framåt!

Den här symbolen betyder att du behöver en kartbok för att lösa uppgiften.

Jag berättar vilka sidor i grundboken du behöver arbeta med för att lösa uppgiften.

Pennan betyder att du ska skriva i din skrivbok.

Jag berättar vad du tränar dig på i just den uppgiften.

Innehåll Mitt utvecklingsschema 2

Landskapen i bokstavsordning

Närke 54

Sveriges landskap 3

Blekinge 27

Skåne 25

Hej Sverige 4

Bohuslän 34

Småland 28

Vi lär oss kartan 8

Dalarna 62

Södermanland 50

Naturlandskapet förändras 12

Dalsland 40

Uppland 52

Årstider och klimat 14

Gotland 36

Värmland 61

Människan, naturen och resurserna 17

Gästrikland 63

Västerbotten 70

Halland 33

Västergötland 41

Den odlade marken 22

Hälsingland 64

Västmanland 55

Kusten och havet 29

Härjedalen 76

Ångermanland 66

Vid sjön 37

Jämtland 77

Öland 35

I staden 45

Lappland 78

Östergötland 43

I skogen 56

Medelpad 65

Vid älven 67

Norrbotten 71

I fjällen 72

LIBER

9789147109876b1-80c.indd 1

19/10/12 5:12 PM


Mitt utvecklings-schema K APITEL

,

Hej Sverige

,

Vi lär oss kartan Naturlandskapet förändras Årstider och klimat

,

Människan, naturen och resurserna

,

Den odlade marken

,

Kusten och havet

,

Vid sjön

,

I staden

,

I skogen

,

Vid älven

,

I fjällen

Hur gick arbetet?

Vad var mest intressant?

Kopiering förbjuden. Se sidan 80.

Sätt ett kryss när du är klar.

2

9789147109876b1-80c.indd 2

19/10/12 5:12 PM


Sveriges landskap När du har arbetat klart med ett landskap fyller du i den här sidan. Gör så här:

1. a) Skriv landskapets namn och ditt minnesord

för det landskap du har arbetat med. b) Färglägg landskapet på kartan. LANDSKAPETS NAMN

MITT MINNESORD

Lappland Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Ångermanland

Medelpad

Härjedalen

Hälsingland Dalarna Gästrikland

Västman- Uppland land

Värmland

Närke

Dalsland Bohuslän

Södermanland

Östergötland Västergötland Gotland Småland

Halland Kopiering förbjuden. Se sidan 80.

Öland Blekinge Skåne

3

9789147109876b1-80c.indd 3

19/10/12 5:12 PM


Hej Sverige Titta på bilden av Sverige på s. 4–5 i grundboken och läs bildtexterna.

HÄR HAR DU SVERIGE

Du tränar att hitta i grundboken

1. I Sverige finns olika slags natur. Vilken natur beskrivs i meningarna nedan?

Välj bland orden i rutorna.

stad

a) Det enda som hörs är vindens sus i granar och tallar. _________________________________________

skog

b) Du har havet framför dig och stora vågor slår mot klipporna. __________________________________

odlad mark kust och hav

c) Det är mycket folk i rörelse och det bullrar från bilar och bussar. ____________________________________

fjäll

d) Här uppe på toppen finns inga träd. Härifrån kan du se ut över andra berg och dalar. ______________________________ e) Du ser ut över en stor åker där det växer vete. ________________________________________

2. Bläddra i grundboken.

a) Slå upp sidorna 60–61 i grundboken och titta på bilden. Vad är det för natur?

c) Välj tre andra bilder som du tycker om i grundboken. Vad föreställer bilderna och vilken sida finns bilden på? ___________________________

______________________________________ ___________________________ sidan _____

______________________________________

___________________________ ___________________________ sidan _____ ___________________________ ___________________________ sidan _____

Kopiering förbjuden. Se sidan 80.

b) Vilket är det största djuret i bilden på sidorna 116–117?

4

9789147109876b1-80c.indd 4

19/10/12 5:13 PM


Slå upp s. 6 i grundboken.

SVERIGES DELAR

Du tränar att söka fakta i text och karta

3. a) Hur många landskap finns det i Sverige?

b) Titta på kartan. Vilket landskap är störst? ________________________________________ c) Vilka två landskap är öar? _______________________________________________________________________________ d) Sverige brukar delas in i tre delar. I vilken del ligger Småland? _______________________________________________________________________________ 4. Bläddra i grundboken.

a) I Lappland är fjällräven landskapsdjur. Slå upp Lappland på sidan 176 i grundboken och ta reda på vad landskapsväxten heter. __________________________________________ b) Vilket djur är Hallands landskapsdjur? Titta efter på sidan 72 i grundboken. _________________________________________

5. a) Vilket landskap bor du själv i? __________________________________________________

b) Välj nu ett annat landskap som du inte vet något om sedan tidigare. Slå upp landskapet i grundboken och ta reda på lite mer. Rita landskapsvapnet Jag valde landskapet

Något man kan göra där

______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Landskapsdjur

Kopiering förbjuden. Se sidan 80.

______________________ En stor stad i landskapet

______________________ ______________________

Ett dialektord i landskapet

______________________ Landskapsväxt

5

9789147109876b1-80c.indd 5

19/10/12 5:13 PM


För att lösa de här uppgifterna behöver du titta på flera ställen i grundboken.

VAR BOR DU?

Du tränar att söka fakta i text

6. Skriv in uppgifterna om dig själv på de tomma raderna.

Jag heter ______________________________________________________________________ Jag bor i en tätort/stad som heter ________________________________________________ Min tätort/stad ligger i ett landskap som heter _____________________________________ Mitt landskap ligger i en landsdel som kallas för (sidan 6) ____________________________ Landet jag bor i heter ___________________________________________________________ Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island kallas med ett namn för (sidan 10) _______________________________________________________________________________ Världsdelen vi bor i heter (sidan 11) _______________________________________________

Sök fakta på s. 8–9 i grundboken.

VI SOM LEVER I SVERIGE

Du söker fakta och drar slutsatser

7. a) Skugga den del av Sverige där det bor flest människor.

b) I vilken landsdel av Sverige bor det inte så många människor?

8. a) De flesta i Sverige arbetar med att utföra tjänster åt andra.

Ge exempel på ett arbete där man utför en tjänst.

Kopiering förbjuden. Se sidan 80.

b) Man kan också arbeta med att producera varor. Vad skulle du vilja producera för vara, om du fick välja?

6

9789147109876b1-80c.indd 6

19/10/12 5:13 PM


Sök i ordlistorna längst ner på s. 6–11 i grundboken.

VIKTIGA ORD Du tränar ordkunskap

9. Vad betyder orden? Dra streck mellan ordet och rätt beskrivning.

tätort

• samarbete i en union mellan europeiska länder

dialekt

• fabrik där man gör varor

glesbygd

• en plats där husen ligger tätt

industri

• jordklotet är uppdelat i dessa landområden

EU

• område där det inte bor så många

världsdelar

• olika sätt att tala samma språk

K AN DU DET HÄR?

Kapitlet ”Hej Sverige”

1. Hur stor del av Sverige är täckt av skog? Sätt kryss i rätt ruta.

,

en femtedel

,

mer än hälften

,

nästan hela

,

I Norrland

2. I vilken del av Sverige finns de flesta fjällen?

,

I Götaland

,

I Svealand

3. Vilka är de baltiska länderna?

______________________________________________________________________________________ 4. Hur påverkar Golfströmmen Sveriges klimat?

______________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden. Se sidan 80.

5. Vilka landskap har du varit i?

______________________________________________________________________________________ 6. Vad heter våra sju världsdelar?

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ • Är du klar? Gå då till sidan 2 och fyll i ditt utvecklingsschema.

7

9789147109876b1-80c.indd 7

19/10/12 5:13 PM


SVERIGE

– böcker i SO och NO för skolår 4–6 Den här arbetsboken handlar om Sverige. Här får du möjighet att utveckla ditt arbete i geografi. Du använder arbetsboken tillsammans med grundboken Upptäck Sverige Geografi Lgr 11.

V G E O G R A F I • L G R 11 V

Arbetsboken innehåller: • uppgifter till alla kapitel i grundboken • kartor och uppgifter till alla Sveriges landskap • träning av viktiga ord och begrepp • förmågorna du ska träna enligt kursplanen i geografi • ditt utvecklingsschema som hjälper dig att utvärdera ditt arbete.

ARBETSBOKEN

Upptäck Sverige Geografi Lgr 11 Arbetsbok är knuten till Upptäck Sverige Geografi Lgr 11 Grundbok Upptäckarserien har fler intressanta titlar i SO och NO för åk 4–6. Se www.liber.se

Best.nr 47-10987-6 Tryck.nr 47-10987-6

ANNICA HEDIN och MICAEL PETTERSSON

9789147109876c1c.indd 1-2

19/10/12 7:00 PM

9789147109876  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you