9789151100524

Page 1

– NYFIKEN MATEMATIK FÖR ALLA!

matematik 1B

Mondo matematik är en helt ny läromedelsserie i matematik för grundskolan. Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens alla möjligheter. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för praktiska övningar och aktiviteter gemensamt och på egen hand.

Åsa Brorsson

Mondo matematik 1 består av: • Grundbok 1a och 1b • Lärarhandledning med metodiska tips • Elevwebb för färdighetsträning • Lärarwebb med verktygslåda, didaktiska filmer och bedömningsstöd

matematik 1B

ISBN 978-91-51-10052-4

9

789151 100524

Åsa Brorsson


INNEHÅLL

KAPITEL

4

Vi fixar i klassrummet.  sidan 4 Vi arbetar med metoder och uttrycksformer. • Att mäta längd • Tallinjen • Addition i talområdet 0 till 20

Matematikens värld • Äldre längdmått • Tid: Klockan, kvart i, kvart över KAPITEL

5

Födelsedagen  sidan 54 Vi arbetar med metoder, kommunikation och problemlösning. • Subtraktion i talområdet 0 till 20 • Mönster och programmering • Problemlösningsstrategier

Matematikens värld • Digitala klockan • Tid: Hela timmar (analog och digital tid) KAPITEL

6

Vi bygger ett tivoli!  sidan 106 Vi arbetar med begrepp och problemlösning. • Geometriska objekt • Egenskaper hos månghörningar • Ordningstal • Att lösa ekvationer • Att förstå matematiska problem

Matematikens värld • Huvudräkning • Tid: Halva timmar (analog och digital tid)

Hur säker är du?  Självbedömning Mondo 1A och 1B   sidan 158

2


Hej! I den här boken kommer du att få lära känna Milo, Yafet, Malte, Amira och deras kompisar. Du kommer att få undersöka, diskutera och lösa problem. Ibland kommer du att arbeta tillsammans med en kompis och ibland kommer du att arbeta själv.

Milo

Malte

Yafet

Amira

Symboler:

TÄNK SJÄLV

JOBBA TILLSAMMANS

3


S 111

4 4

Vi fixar i klassrummet.


MÅL • Att mäta längd • Tallinjen • Addition i talområdet 0 till 20

Vi arbetar med: • Metoder • Uttrycksformer.

Matematikens värld: • Äldre längdmått • Tid: Klockan, kvart i, kvart över

Vad kan man mäta? Rita eller skriv.

VAD TROR DU?

?

5


4A

UNDERSÖKNING Vi mäter. Rita eller skriv vilka saker ni ska mäta.

Hämta klossar i två färger. Mät era saker med klossar. Rita sakerna.

Skriv längden.

klossar

klossar

klossar

klossar

6

Undersökningen fokuserar på mätandets idé.


Förklara med ord eller bilder hur ni gjorde er mätning.

Vad är viktigt att tänka på när man mäter?

Undersökningen fokuserar på mätandets idé.

7


MÅL

Att mäta längd.

FAKTA Längd Vi kan mäta längd med vår kropp.

Mattan är 20 fötter lång runt om.

Hur lång är pennan? Mät med tummen.

8

Att mäta längd.

Pennan är sex tummar lång.

Skriv vad du tror. Mät och skriv. tummar

tummar

tummar

tummar

tummar

tummar

tummar

tummar


Hur långa är sakerna? Mät med fötterna.

Skriv vad du tror. Mät och skriv.

Bordets längd

fötter

fötter

fötter

fötter

fötter

fötter

fötter

fötter

fötter

fötter

Hyllans bredd

Dörrens bredd

Jämför dina resultat med en kompis. Diskutera varför inte alla får samma svar. Att mäta längd.

9


4A

MINIKOLL 1. H ur många tummar lång är boken på höjden? Skriv vad du tror. Mät och skriv Jag tror säker

tummar.   Det är

tummar.

ganska säker

osäker

2. Använd linjal. Mät och skriv längden i cm.

cm

säker

cm

ganska säker

osäker

3. Använd linjal. Rita en sträcka som är 9 cm.

säker

ganska säker

osäker

4. R ita eller skriv om några olika mätverktyg.

säker

16

ganska säker

Diagnos och självbedömning av målet Att mäta längd.

osäker


REPETITION

Använd linjal. Mät och skriv längden i cm.

cm

cm

cm cm

cm

cm UTMANING

Använd linjal. Dra streck mellan punkterna i bokstavsordning. Mät sträckorna. B

C

A

E

A till B

cm

B till C

cm

C till D

cm

D till E

cm

E till A

cm

D

Att mäta längd.

17


Taluppfattning & tals användning

MATE MATI KE NS VÄR LD FAKTA

Algebra

Äldre längdmått Förr använda man kroppen när man mätte. Eftersom människor är olika stora blev det inte exakt.

aln

Geometri

En aln är lika lång som två fot.

Sannolikhet & statistik

1 aln = 2 fot 2 alnar =

fot

3 alnar =

fot fot

En famn är lika lång som tre alnar.

Samband & förändring

1 famn

Problemlösning

En fot är tolv tum.

44

tum

= 3 alnar

2 famnar =

alnar

3 famnar =

alnar

1 fot = 12 tum 2 fot =

Äldre längdmått.

tum

famn


Klockan är kvart i 1. Timvisaren är på väg till ettan. Minutvisaren pekar på nio.

Klockan är kvart över 1. Timvisaren är efter ettan. Minutvisaren pekar rakt på tre.

Taluppfattning & tals användning

FAKTA

Algebra

Rita klockans minutvisare.

Geometri

Klockan kvart över 8.

Klockan är kvart i 6.

Hur mycket är klockan?

Klockan är

Klockan är

____________________

____________________

____________________

och

är det

minuter.

__________________ __________________

Tid: Klockan, kvart i och kvart över.

Problemlösning

Mellan klockan

Samband & förändring

Klockan är

Sannolikhet & statistik

Klockan är kvart i 8.

45


4

DIAGNOS 1. Hur många tummar lång är din penna? Skriv vad du tror. Mät och skriv. Jag tror

tummar.

Det är

tummar.

2. Använd linjal. Mät och skriv längden i cm.

cm

cm

3. Använd linjal. Rita en sträcka som är 7 cm.

4. Skriv talen.

0

5

20

5. Skriv talen.

0

46

1, 2, 3 Att mäta längd. 4,5 Tallinjen.

20


6. Skriv talet. 4

2

3

13

9

11

7. Skriv additionen som passar till bilden. 5

+

13

=

8. Addera termerna i den ordning du tycker är enklast. Skriv summan.

3 2 7 +

2 7 7 +

=

+

+

=

9. Använd tallinjen för att visa hur du löser additionen.

5+7=

6 Tallinjen. 7, 8, 9. Addition i talområdet 0 till 20.

47


REPETITION

Mät och skriv hur långa pennorna är tillsammans.

cm

+

cm

=

cm

cm

+

cm

=

cm

cm

+

cm

=

cm

UTMANING

Mät pennornas längd med hjälp av den avbrutna linjalen.

48

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

Att mäta längd.


REPETITION

Använd en linjal. Rita sträckor i rätt längd. 5 cm

10 cm

8 cm

2 cm

UTMANING

Använd en linjal. Rita tre sträckor. Tillsammans ska de vara exakt 23 cm. Skriv hur lång varje sträcka är.

cm

+

cm

+

cm

= 2 3 cm Att mäta längd.

49


5B

AKTIVITET Mönster i många former!

figur 1

figur 2

figur 3

Hämta plockisar. 1. Lägg ett likadant mönster. 2. Fortsätt mönstret. 3. Rita av ditt mönster.

Vilken regel följer mönstret?

Berätta för varandra hur ni kom på regeln.

72

Aktiviteten fokuserar på förmågan att överföra och kopiera ett mönster.


MÅL

Mönster och programmering.

FAKTA Mönster Bären på tårtan ligger i ett mönster.

Det här är samma mönster men med andra saker.

En jordgubbe, två blåbär, en jordgubbe, två blåbär …

Lägg samma mönster med plockisar. Rita av mönstret. Beskriv mönstret.

Mönster och programmering.

73


FAKTA Programmering Datorer, läsplattor och robotar måste programmeras. Då talar man om för datorn vilken regel den ska följa.

Rita det datorn kommer att måla om du ger de här instruktionerna. Måla en figur i varje ruta. 2 2 1 1 2 1

Följ regeln. Om det är en frukt så målar du den röd. Om det inte är en frukt så målar du den blå.

78

Mönster och programmering.


FAKTA En loop är när mönstret upprepas.

Följ instruktionerna och måla ljusen. Loopa mönstret tills alla är målade. 1 blå 2 röda 2 rosa 1 grön

Skriv instruktioner för vilka färger de fem första paketen ska ha. Börja på ny rad för varje färg.

Måla paketen efter din kompis instruktioner. Loopa mönstret tills alla paket är målade.

Mönster och programmering.

79


5B

MINIKOLL 1. Ringa in mönsterdelen. Fortsätt mönstret.

säker

ganska säker

osäker

ganska säker

osäker

2. Beskriv mönstret.

säker

3. F ölj instruktionerna och måla ballongerna. Loopa mönstret tills alla är målade.

1 lila 1 röd 2 gröna 1 rosa

säker

ganska säker

osäker

4. Fortsätt talföljden.

1 säker

82

4

7

10 ganska säker

Diagnos och självbedömning av målet Mönster och programmering.

osäker


REPETITION

Dra streck mellan de mönster som följer samma regel.

UTMANING

Fortsätt talföljden. Beskriv mönstret.

1

3

7

13

1

2

3

5

Mönster och programmering.

83


6D

AKTIVITET Likhetsspelet Hämta två tärningar. 1. En av er slår tärningarna och ritar vad de visar. 2. Kompisen ritar tärningar som visar samma summa med andra tal.

= = =

=

=

=

=

=

=

=

Kan man hitta andra lösningar till alla summor som tärningarna visar? 132

Aktiviteten fokuserar på likhetsbegreppet.


MÅL

Att lösa ekvationer.

FAKTA Likheter När det är lika mycket använder vi ett likhetstecken (=). När det inte är lika mycket använder vi tecknet skilt från (≠).

Skriv likhetstecknet (=) eller skilt från (≠).

Rita prickar på tärningarna så att det stämmer med tecknen.

=

≠ Att lösa ekvationer.

133


Rita talet som saknas.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Rita egna likheter med tärningar.

134

Att lĂśsa ekvationer.

=

=

=

=


FAKTA En ekvation är en matematisk likhet.

12

Det är tolv kulor sammanlagt. Hur många kulor är gömda i asken? Det är sju kulor i asken.

5+x=12 x=7

Hur många kulor gömmer sig?

10 x=

14 x=

15 x=

12 x=

20 x=

13 x= Att lösa ekvationer.

135


FAKTA Lös problem på olika sätt. Man kan låtsas att det är som en film som man spelar upp inne i huvudet.

Man kan rita sin lösning.

Man kan använda konkret material.

Vilka fler sätt finns det att lösa problem på?

142

Att förstå matematiska problem.


Dra streck mellan problem och lösning.

Abdi tar tre bilar. Då är det sex bilar kvar. Hur många var det från början?

Det är ett jämnt antal bilar. Varannan bil är röd. Det finns fyra röda bilar. Hur många är det sammanlagt?

Stratos målar sex bilar. Olga målar hälften så många. Hur många målar de tillsammans?

Att förstå matematiska problem.

143


– NYFIKEN MATEMATIK FÖR ALLA!

matematik 1B

Mondo matematik är en helt ny läromedelsserie i matematik för grundskolan. Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens alla möjligheter. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för praktiska övningar och aktiviteter gemensamt och på egen hand.

Åsa Brorsson

Mondo matematik 1 består av: • Grundbok 1a och 1b • Lärarhandledning med metodiska tips • Elevwebb för färdighetsträning • Lärarwebb med verktygslåda, didaktiska filmer och bedömningsstöd

matematik 1B

ISBN 978-91-51-10052-4

9

789151 100524

Åsa Brorsson